57+ (2).jpg

Miloš Matula

konzultace - transformační koučování - přednášky - zážitkové workshopy a semináře - meditace - cvičení - knihy - meditační cd

Cesta do Egypta II.

Achetaton 047.JPG
Achetaton 026.JPG
Cesta do EGYPTA 2  1.3MB
leták + kontakt na CK
Přeloženo na podzim: cca 17.-29-9.:
------------------------------------------------------

Termín: 29.3.-7.4.

Zájezd je již v prodeji:
https://www.prazsky-klub.cz/cesty-na-miru/egypt/Po-cakrach-Egypta--po-stopach-bohu-a-faraonu-Slunce-s-Milosem-Matulou---2-cast-cesty/2019-03-29-2019-04-07.html?view=zajezd

10-ti denní zájezd
2.část cesty "PO ČAKRÁCH EGYPTA, PO STOPÁCH BOHŮ A FARAONŮ SLUNCE II." s Milošem Matulou

Káhira – Luxor – Dendera - Abydos - Al Minya - Tell el Amarna (Achetaton) - Tuna el Gebel – Sakkára - Mennofer - Abu Ghuráb, Abu Rawáš - Káhira

Avšak záleží pouze na Vás, zdali chcete meditovat nebo si uděláte vlastní program během meditací.

Minimální počet 10 osob
(Dojde-li k nedosažení minimálního počtu účastníků, bude cestovní kancelář informovat zákazníka o takové skutečnosti nejméně 7 dnů před plánovaným termínem zahájení zájezdu a neprodleně vrátí zákazníkovi veškeré plnění přijaté od zákazníka.)

„V pohádkách existují, pro šťastlivce dosažitelné, kouzelné louky na dně hlubokých studní. Takovou studní je lidská minulost a takovou kouzelnou loukou je tato země: tisíciletími přesazen do hlubiny, putuje zde člověk v jiném světle na základě toho, co uplynulo mezi posvátnými památníky kulturního počátku lidstva.

Thomas Mann, zápis z knihy hostů v hotelu Winter Palace v Luxoru z 6. března 1930 (ukázka z mé knihy ACHNATON A NEFERTITI, FARAONI SLUNCE)

Jeden velmi známý archeology jednou řekl, že nezáleží na tom, kde v Egyptě začnete kopat do země, vždy budete mít šanci najít nějaký starověký artefakt. A skutečně, není pravděpodobně jiné země na světě, která by se mohla pochlubit takovým bohatstvím starověkých artefaktů - a to bude spolu s meditačními zážitky ústředním bodem naší cesty.

Jak ostatně píši ve své knize ACHNATON A NEFERTITI, FARAONI SLUNCE, v Egyptě je dosud odkryto přibližně jen necelých 10 % veškerých starověkých památek.

Na naší VELKÉ MEDITAČNÍ CESTĚ - PO ČAKRÁCH EGYPTA A PO STOPÁCH BOHů A FARAONů SLUNCE budeme objevovat jednak památky již vykopané, budeme aktivovat jejich energii, i energii čaker této neobyčejné země bohů a faraonů. Budeme však objevovat i ty památky, které leží v základech pozdějších staveb, ale i ty, které dosud objeveny nebyly. V meditacích se naladíme prostřednictvím silových míst na čakry dané oblasti a propojíme se s energií dávných věků…

Strávíme společný čas v Káhiře a okolí objevováním bezpočtu monumentů, datujících se jak do období dynastické Staré říše, tak do období předdynastického: do období, kdy vládli bohové. Příkladem toho jsou například hrobky v Sakkáře, otisk života a věků. Letecky se přesuneme do Luxoru.Po příjezdu do Luxoru navštívíme Údolí králů, chrámy v Dendeře i Abydosu a budeme obdovovat kolosální chrámový komplex v Karnaku. Poté se již přesuneme do Achnatonova města Achetatonu (dnešní Tell el-Amarna). Cesta poté zakončíme v Abusíru.

Pro hledání hlubšího pochopení starověkého Egypta je tato VELKÁ MEDITAČNÍ CESTA - PO ČAKRÁCH EGYPTA A PO STOPÁCH BOHů A FARAONů SLUNCE fascinující cestou objevů. Cestou otevírání všech čaker na bázi mikrokosmu i makrokosmu: tedy vnějších čaker (= Egypta), tak i vnitřních čaker (= našich vlastních). Je to cesta domů, do země, která kdysi bývala naším domovem, ale i cesta domů = cesta k nám samým. Cesta do srdce i duše.


Miloš Matula - duchovní učitel, terapeut, spisovatel
--------------------------------------------------------------------
Ubytování

Káhira – Le Meridien Pyramids 5*
Luxor – Sonesta Luxor 5*
Al Minya – Nefertiti 4*

Program:

1. den
Praha - Káhira
Odlet z Prahy do Káhiry. Přivítání česky mluvícím průvodcem a transfer do 5* hotelu Le Meridien Pyramids. Odpočinek, večeře, nocleh.

2. den
Káhira - Luxor
Brzy ráno transfer z hotelu na letiště, ranní přelet do Luxoru (odlet v 06:00h). Po příletu transfer do Esny a prohlídka místního chrámu. Dále návštěva chrámů v Karnaku a Luxoru a muzea v Luxoru. Transfer do 5* hotelu Sonesta Luxor. Večeře, nocleh.

3. den
Luxor
.V 05:30h odjezd na prohlídku Údolí králů a Údolí královen, starověkých pohřebišť egyptských vládců. Prohlídka Ramessea (velkolepého chrámového komplexu Ramesse II.), chrámu Medinet Habu, Malkata (ruiny paláce faraona Amenhotepa III. a Achnatona, který zde vyrůstal) a Memnonových kolosů (nevídaně zachovaných obrovských soch Achnatonova otce Amenhotepa III.). Návrat do hotelu, večeře a nocleh.

4. den
Luxor - Al Minya
V 05:30h transfer z Luxoru do Al Minyi. Po cestě návštěva Dendery (chrám Bohyně Hathor s překrásným zdobením) a Abydosu (chrám Sethiho I. s vytesaným seznamem faraonů + chrám boha Usíreva - tzv. Osireion). Transfer do 4* hotelu Nefertiti, ubytování, večeře a nocleh.

5. den
Al Minya - Tell el Amarna - Al Minya
Po snídani odjezd do Tell el Amarny - Achnatonova sídelního města Achetatonu - návštěva ruin a hrobek Achetatonu. Transfer na hotel, večeře, nocleh.

6. den
Al Minya - Tuna el Gebel - Mallawi - Káhira
Po snídani transfer do Káhiry. Po cestě návštěva pohřebiště Tuna el-Gebal (jedno z nejvíce fascinujících míst středního Egypta) a vesnice Mallawi a místního muzea pokladů starověkého Egypta. Po příjezdu do Káhiry ubytování v hotelu Le Meridien Pyramids, večeře, nocleh.

7. den
Káhira a okolí
Snídaně. Poté návštěva archeologických nalezišť Abú Rawáš (pohřební komplex panovníka Radžedefa), Abu Sir (vnitřní část uzavřena pro veřejnost) a Abu Ghuráb (sluneční chrámy vybudované za staroegyptské říše). Transfer zpět do hotelu. Večeře a nocleh.

8. den
Káhira a okolí
Po snídani návštěva archeologické lokality Sakkara (Džoserova pyramida, Unasova pyramida, Serapeum) a Mennoferu/Memphisu – kdysi hlavního města starověkého Egypta. Transfer zpět na hotel. Večeře a nocleh.

9. den
Káhira
Po snídani prohlídka jednoho se sedmi divů světa - pyramid v Gíze vč. Sfingy. Po obědě návštěva Egyptského muzea. Návrat do hotelu a přenocování.

10. den
Káhira - Praha
Transfer na letiště v Káhiře k vašemu odletu domů. Přílet do Prahy.

POZOR! FAKULTATIVNĚ: Zvažujeme prohlídku šachet v Gíze pod vedením Yusefa Awyana, jak jsme o ní hovořili minule osobně u Awyanů + společnou návštěvu Sakkáry nebo Dendery s Shahrzadd Awyan. Tyto návštěvy by se účtovaly extra jako fakultativní služby. O cenách vás budu informovat :)

Cena za osobu:

při počtu 8 cestujících osob: 63 400 Kč*
při počtu 6 cestujících osob: 67 500 Kč*

příplatek za 1/1 pokoj: 6 580 Kč

*Cena je platná při minimálním počtu 6 nebo 8 cestujících osob společně, čerpajících stejné služby a s odletem / příletem ze stejného místa.

Cena zahrnuje
 letenku Praha – Káhira – Praha vč. všech tax
 místní přelet Káhira – Luxor
 5 nocí ubytování v Káhiře v 5* hotelu ve dvoulůžkových pokojích standard
 2 noci ubytování v Luxoru v 5* hotelu ve dvoulůžkových pokojích standard
 2 noci ubytování ve 4* hotelu v Al Minya ve dvoulůžkových pokojích standard
 plnou penzi (snídaně a večeře v hotelích, obědy v místních restauracích)
 průvodce Miloše Matulu
 doprovod místního česky mluvícího průvodce
 všechny uvedené transfery klimatizovaným minibusem
 návštěvy a vstupy do památkových a dalších objektů podle programu (kromě Abu Sir)
 pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje
 vstupní vízum do Egypta (25 USD)
 příplatek za jednolůžkový pokoj
 nápoje
 stravování nad rámec programu
 další vstupy, výlety a aktivity neuvedené v programu
 spropitné místním průvodcům a řidičům (5USD / os / den)
 cestovní pojištění – na požadavek rádi zajistíme

UPOZORNĚNÍ:
Veškeré meditace v prostorách historických památek podléhají přísnému režimu egyptského památkového úřadu. Je pouze na rozhodnutí ostrahy, zda meditace povolí. Z tohoto důvodu nejsme schopni garantovat na 100% doprovodný meditační program.

Při brzkých ranních odjezdech bude snídaně formou balíčku na cestu.


Prodejce:
Martina Mohelnická
mohelnicka@prazsky-klub.cz
PRAŽSKÝ KLUB TOUR OPERATOR, s. r. o.
Drahobejlova 6, 190 00 Praha 9
Tel: 266 311 543 – 5, Fax: 266 313 166
e-mail: info@prazsky-klub.cz, www.prazsky-klub.cz
Achetaton 031.JPG
Achetaton 049.JPG
Achetaton 249.JPG
Achetaton 196.JPG
Achetaton 198.JPG
Esna-Karnak-Luxor 077.JPG
Esna-Karnak-Luxor 398.JPG
Luxor 019.JPG
Luxor 253.JPG
Luxor 120.JPG
Esna-Karnak-Luxor 142.JPG
Luxor 180.JPG
Luxor 323.JPG
Tuna el Gebel-Hermopolis 029.JPG
Tuna el Gebel-Hermopolis 042.JPG
Tuna el Gebel-Hermopolis 054.JPG
Dendera+Abydos 102.JPG
Dendera+Abydos 040.JPG
Dendera+Abydos 061.JPG
Dendera+Abydos 076.JPG
Tuna el Gebel-Hermopolis 104.JPG
Dendera+Abydos 119.JPG
Dendera+Abydos 177.JPG
Dendera+Abydos 332.JPG
Dendera+Abydos 138.JPG
Dendera+Abydos 170.JPG
Dendera+Abydos 226.JPG
Dendera+Abydos 253.JPG
Dendera+Abydos 336.JPG
Dendera+Abydos 339.JPG
Dendera+Abydos 349.JPG
Dendera+Abydos 375.JPG
Sakkara-Mennofer-Abu Ghurab-Abusir 040.JPG
Sakkara-Mennofer-Abu Ghurab-Abusir 043.JPG
Sakkara-Mennofer-Abu Ghurab-Abusir 081.JPG
Sakkara-Mennofer-Abu Ghurab-Abusir 115.JPG
Sakkara-Mennofer-Abu Ghurab-Abusir 117.JPG
Sakkara-Mennofer-Abu Ghurab-Abusir 132.JPG
Sakkara-Mennofer-Abu Ghurab-Abusir 154.JPG
Sakkara-Mennofer-Abu Ghurab-Abusir 204.JPG
Sakkara-Mennofer-Abu Ghurab-Abusir 231.JPG
Sakkara-Mennofer-Abu Ghurab-Abusir 264.JPG
Sakkara-Mennofer-Abu Ghurab-Abusir 301.JPG
Sakkara-Mennofer-Abu Ghurab-Abusir 277.JPG
Giza 014.JPG
Sakkara-Mennofer-Abu Ghurab-Abusir 303.JPG
Giza 021.JPG
Giza 019.JPG
Sakkara-Mennofer-Abu Ghurab-Abusir 156.JPG
Sakkara-Mennofer-Abu Ghurab-Abusir 198.JPG
Giza 005.JPG
Sakkara-Mennofer-Abu Ghurab-Abusir 095.JPG
Giza 051.JPG
Giza II 002.JPG
Giza II 003.JPG
Giza II 009.JPG
Giza II 058.JPG
Giza II 063.JPG
Giza II 070.JPG
Giza II 072.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one