Miloš Matula

"Správně vidíme jen svým srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné." Antoine de Saint-Exupéry

konzultace - transformační koučování - přednášky - zážitkové workshopy a semináře - meditace - cvičení - knihy - meditační cd

Cesta do Egypta II.

Termín: plánujeme cestu na podzim 2023 - jaro 2024

Zájezd je již v prodeji:
https://www.prazsky-klub.cz/cesty-na-miru/egypt/Po-cakrach-Egypta--po-stopach-bohu-a-faraonu-Slunce-s-Milosem-Matulou---2-cast-cesty/2019-03-29-2019-04-07.html?view=zajezd

10-ti denní zájezd
2.část cesty "PO ČAKRÁCH EGYPTA, PO STOPÁCH BOHŮ A FARAONŮ SLUNCE II." s Milošem Matulou

Káhira – Luxor – Dendera - Abydos - Al Minya - Tell el Amarna (Achetaton) - Tuna el Gebel – Sakkára - Mennofer - Abu Ghuráb, Abu Rawáš - Káhira

Avšak záleží pouze na Vás, zdali chcete meditovat nebo si uděláte vlastní program během meditací.

Minimální počet 10 osob
(Dojde-li k nedosažení minimálního počtu účastníků, bude cestovní kancelář informovat zákazníka o takové skutečnosti nejméně 7 dnů před plánovaným termínem zahájení zájezdu a neprodleně vrátí zákazníkovi veškeré plnění přijaté od zákazníka.)

„V pohádkách existují, pro šťastlivce dosažitelné, kouzelné louky na dně hlubokých studní. Takovou studní je lidská minulost a takovou kouzelnou loukou je tato země: tisíciletími přesazen do hlubiny, putuje zde člověk v jiném světle na základě toho, co uplynulo mezi posvátnými památníky kulturního počátku lidstva.

Thomas Mann, zápis z knihy hostů v hotelu Winter Palace v Luxoru z 6. března 1930 (ukázka z mé knihy ACHNATON A NEFERTITI, FARAONI SLUNCE)

Jeden velmi známý archeology jednou řekl, že nezáleží na tom, kde v Egyptě začnete kopat do země, vždy budete mít šanci najít nějaký starověký artefakt. A skutečně, není pravděpodobně jiné země na světě, která by se mohla pochlubit takovým bohatstvím starověkých artefaktů - a to bude spolu s meditačními zážitky ústředním bodem naší cesty.

Jak ostatně píši ve své knize ACHNATON A NEFERTITI, FARAONI SLUNCE, v Egyptě je dosud odkryto přibližně jen necelých 10 % veškerých starověkých památek.

Na naší VELKÉ MEDITAČNÍ CESTĚ - PO ČAKRÁCH EGYPTA A PO STOPÁCH BOHů A FARAONů SLUNCE budeme objevovat jednak památky již vykopané, budeme aktivovat jejich energii, i energii čaker této neobyčejné země bohů a faraonů. Budeme však objevovat i ty památky, které leží v základech pozdějších staveb, ale i ty, které dosud objeveny nebyly. V meditacích se naladíme prostřednictvím silových míst na čakry dané oblasti a propojíme se s energií dávných věků…

Strávíme společný čas v Káhiře a okolí objevováním bezpočtu monumentů, datujících se jak do období dynastické Staré říše, tak do období předdynastického: do období, kdy vládli bohové. Příkladem toho jsou například hrobky v Sakkáře, otisk života a věků. Letecky se přesuneme do Luxoru.Po příjezdu do Luxoru navštívíme Údolí králů, chrámy v Dendeře i Abydosu a budeme obdovovat kolosální chrámový komplex v Karnaku. Poté se již přesuneme do Achnatonova města Achetatonu (dnešní Tell el-Amarna). Cesta poté zakončíme v Abusíru.

Pro hledání hlubšího pochopení starověkého Egypta je tato VELKÁ MEDITAČNÍ CESTA - PO ČAKRÁCH EGYPTA A PO STOPÁCH BOHů A FARAONů SLUNCE fascinující cestou objevů. Cestou otevírání všech čaker na bázi mikrokosmu i makrokosmu: tedy vnějších čaker (= Egypta), tak i vnitřních čaker (= našich vlastních). Je to cesta domů, do země, která kdysi bývala naším domovem, ale i cesta domů = cesta k nám samým. Cesta do srdce i duše.


Miloš Matula - duchovní učitel, terapeut, spisovatel
--------------------------------------------------------------------
Ubytování

Káhira – Le Meridien Pyramids 5*
Luxor – Sonesta Luxor 5*
Al Minya – Nefertiti 4*

Program:

1. den
Praha - Káhira
Odlet z Prahy do Káhiry. Přivítání česky mluvícím průvodcem a transfer do 5* hotelu Le Meridien Pyramids. Odpočinek, večeře, nocleh.

2. den
Káhira - Luxor
Brzy ráno transfer z hotelu na letiště, ranní přelet do Luxoru (odlet v 06:00h). Po příletu transfer do Esny a prohlídka místního chrámu. Dále návštěva chrámů v Karnaku a Luxoru a muzea v Luxoru. Transfer do 5* hotelu Sonesta Luxor. Večeře, nocleh.

3. den
Luxor
.V 05:30h odjezd na prohlídku Údolí králů a Údolí královen, starověkých pohřebišť egyptských vládců. Prohlídka Ramessea (velkolepého chrámového komplexu Ramesse II.), chrámu Medinet Habu, Malkata (ruiny paláce faraona Amenhotepa III. a Achnatona, který zde vyrůstal) a Memnonových kolosů (nevídaně zachovaných obrovských soch Achnatonova otce Amenhotepa III.). Návrat do hotelu, večeře a nocleh.

4. den
Luxor - Al Minya
V 05:30h transfer z Luxoru do Al Minyi. Po cestě návštěva Dendery (chrám Bohyně Hathor s překrásným zdobením) a Abydosu (chrám Sethiho I. s vytesaným seznamem faraonů + chrám boha Usíreva - tzv. Osireion). Transfer do 4* hotelu Nefertiti, ubytování, večeře a nocleh.

5. den
Al Minya - Tell el Amarna - Al Minya
Po snídani odjezd do Tell el Amarny - Achnatonova sídelního města Achetatonu - návštěva ruin a hrobek Achetatonu. Transfer na hotel, večeře, nocleh.

6. den
Al Minya - Tuna el Gebel - Mallawi - Káhira
Po snídani transfer do Káhiry. Po cestě návštěva pohřebiště Tuna el-Gebal (jedno z nejvíce fascinujících míst středního Egypta) a vesnice Mallawi a místního muzea pokladů starověkého Egypta. Po příjezdu do Káhiry ubytování v hotelu Le Meridien Pyramids, večeře, nocleh.

7. den
Káhira a okolí
Snídaně. Poté návštěva archeologických nalezišť Abú Rawáš (pohřební komplex panovníka Radžedefa), Abu Sir (vnitřní část uzavřena pro veřejnost) a Abu Ghuráb (sluneční chrámy vybudované za staroegyptské říše). Transfer zpět do hotelu. Večeře a nocleh.

8. den
Káhira a okolí
Po snídani návštěva archeologické lokality Sakkara (Džoserova pyramida, Unasova pyramida, Serapeum) a Mennoferu/Memphisu – kdysi hlavního města starověkého Egypta. Transfer zpět na hotel. Večeře a nocleh.

9. den
Káhira
Po snídani prohlídka jednoho se sedmi divů světa - pyramid v Gíze vč. Sfingy. Po obědě návštěva Egyptského muzea. Návrat do hotelu a přenocování.

10. den
Káhira - Praha
Transfer na letiště v Káhiře k vašemu odletu domů. Přílet do Prahy.

POZOR! FAKULTATIVNĚ: Zvažujeme prohlídku šachet v Gíze pod vedením Yusefa Awyana, jak jsme o ní hovořili minule osobně u Awyanů + společnou návštěvu Sakkáry nebo Dendery s Shahrzadd Awyan. Tyto návštěvy by se účtovaly extra jako fakultativní služby. O cenách vás budu informovat :)

Cena za osobu:

při počtu 8 cestujících osob: 63 400 Kč*
při počtu 6 cestujících osob: 67 500 Kč*

příplatek za 1/1 pokoj: 6 580 Kč

*Cena je platná při minimálním počtu 6 nebo 8 cestujících osob společně, čerpajících stejné služby a s odletem / příletem ze stejného místa.

Cena zahrnuje
 letenku Praha – Káhira – Praha vč. všech tax
 místní přelet Káhira – Luxor
 5 nocí ubytování v Káhiře v 5* hotelu ve dvoulůžkových pokojích standard
 2 noci ubytování v Luxoru v 5* hotelu ve dvoulůžkových pokojích standard
 2 noci ubytování ve 4* hotelu v Al Minya ve dvoulůžkových pokojích standard
 plnou penzi (snídaně a večeře v hotelích, obědy v místních restauracích)
 průvodce Miloše Matulu
 doprovod místního česky mluvícího průvodce
 všechny uvedené transfery klimatizovaným minibusem
 návštěvy a vstupy do památkových a dalších objektů podle programu (kromě Abu Sir)
 pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje
 vstupní vízum do Egypta (25 USD)
 příplatek za jednolůžkový pokoj
 nápoje
 stravování nad rámec programu
 další vstupy, výlety a aktivity neuvedené v programu
 spropitné místním průvodcům a řidičům (5USD / os / den)
 cestovní pojištění – na požadavek rádi zajistíme

UPOZORNĚNÍ:
Veškeré meditace v prostorách historických památek podléhají přísnému režimu egyptského památkového úřadu. Je pouze na rozhodnutí ostrahy, zda meditace povolí. Z tohoto důvodu nejsme schopni garantovat na 100% doprovodný meditační program.

Při brzkých ranních odjezdech bude snídaně formou balíčku na cestu.