Miloš Matula

"Správně vidíme jen svým srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné." Antoine de Saint-Exupéry

konzultace - transformační koučování - přednášky - zážitkové workshopy a semináře - meditace - cvičení - knihy - meditační cd

Transformační koučování

Cítíte,že vás nenaplňuje práce? Máte strach udělat rozhodnutí? Provokuje vás názor druhých lidí? Dostali jste se na životní křižovatku? Trpíte psychickými potížemi? Bojíte se, že ztrácíte partnera? Možná potřebujete koučink. Pomocí osobního koučování se vám otevřou nevídané možnosti. 
 
Koučink je pojem z angličtiny a znamená "soustavně připravovat". Koučink si klade za hlavní cíl usnadňovat koučovanému práci, pomáhá řešit problémy, překonávat bariéry a posilovat efektivitu práce a výkonnost klienta. Jedná se o poměrně náročný mnohaúrovňový systém, pomocí něhož klient vyhledává cíle a posléze jich dosahuje. Koučování napomáhá změnit myšlení, přístupy, postoje, komunikaci...

Transformační koučování - vede lidi k vyrovnanosti a cílevědomosti.
Profesní koučink: - firemní,
                          - manažerský,
                          - individuální.
Životní, případně duchovní koučink: slouží především těm, kteří chtějí nějakým způsobem změnit kvalitu svého života. 

Mentální koučink: pomáhá vyrovnat se např. ve sportu s předstartovními stavy, ale i například v samotném závodě či tréninku hraje nezastupitelnou roli. Využívá se s úspěchem i v dalších vrcholových sférách ve světě byznysu a showbyznysu.

Díky koučinku můžete dosáhnout osobní spokojenosti, pocitu naplnění i spokojenosti ve vztazích.
 
O co tedy vlastně jde? 
 
Prvoplánově jde o nalezení a jasné vymezení cíle, kterého chce klient dosáhnout, s následným vyhledáváním vhodné cesty k němu. Paralelně s tímto zaměřením na cíl, jako "vedlejší produkt", dochází ke zlepšování sebereflexe, sebedůvěry, sebevědomí, sebeúcty. Dále schopnosti rozhodovat se a také se zvyšuje schopnost přijímat větší odpovědnost. Skrze změny myšlení a postojů a zlepšování vztahu k sobě sama se rozšiřuje pole možností daného člověka. Zpřístupňují se zejména jeho vnitřní zdroje. V souvislosti s tím se zlepšují jeho vztahy i k druhým lidem (nachází pocit větší blízkosti k druhým). Podporováním pozitivní energie dochází k aktivizaci klienta, k rozvoji jeho tvořivosti a intuice. Ještě na hlubších úrovních se koučování může zabývat identitou, integritou, případně smyslem života nebo posláním. Zlepšení jednotlivých kvalit se může stát i samotným cílem koučování. Za podmínky, že klient je ochoten přijmout odpovědnost, tedy samostatně volit a rozhodovat, lze koučování považovat za univerzální metodu dosahování stanovených cílů. Koučování odstraňuje obavy, strach a stres. Řeší problém vyhoření a umí pracovat i s organizací času a sil.

Vedle práce s cílem koučování spouští změnu postojů a smýšlení lidí. Jde o "jasnost": klient si vyjasňuje, lépe uvědomuje co chce, své postupy, přístupy a postoje. Koučování doposud nebývale ctí a podporuje individualitu, jedinečnost člověka. Těžiště hodnocení se pozvolna přesouvá do nitra jedince. Sebehodnocení se stává důležitější než hodnocení vnější autoritou. Vztah s koučem vytváří bezpečné podporující prostředí pro další růst člověka. Člověk se pak stává aktivním tvůrcem svého života a opouští reaktivní model, při kterém se zříká své odpovědnosti a stává se více méně obětí vnějších podmínek. Získává větší pocit moci nad svým životem, lepší odhad, větší kompetenci, pocit oprávněnosti, když je ochoten přijmout svou odpovědnost. Koučování je dobrý způsob jak začít něco s rozmyslem měnit. Vede i k umění "sebekoučování".

Cena: 2000,-Kč/80,-EUR/hod.