57+ (2).jpg

Miloš Matula

konzultace - transformační koučování - přednášky - zážitkové workshopy a semináře - meditace - cvičení - knihy - meditační cd

Na této stránce se můžete pravidelně seznamovat s astrologickými články různých autorů:

Úplněk v Panně a další dny (c) Lenka Adamová - NeptunicA, 16. 3. 2022

Úplněk v Panně je zabarven vlivem Neptuna, který je spolu se Sluncem naproti v Rybách. Může se to i nadále projevit jako soucit a ochota pomáhat druhým. Také tvořivost či spiritualita si žádají prostor v našem životě a mohou se projevit intenzivněji a pravdivěji, což naznačují příznivé aspekty na Pluta. Ale má to i druhou stránku, což je třeba únava, nesoustředěnost, obavy nebo přecitlivělost. A také neklid se projeví - jak v nás, tak vůkol nás. To naznačují energie ve Vodnáři. Také v dalších dnech posílí znamení Berana. Přívaly energie se proplétají s nečekanými odlivy či změnami.
Pro někoho to může být stres, pro jiného "nakopnutí". Záleží na tom, jakým vlivem působí aktuální tranzity na vaši dispozice, jak je naznačuje osobní horoskop.
A samozřejmě mnohé nám bude zrcadlit v přehnané míře současné dobové drama, v němž může narůst agresivita, nepozornost, oběti i nečekané obraty situace. Ale ukončení ne.

Úplněk:
Luna vstoupila do znamení Panny 16. března ráno. Během dvou dnů doputuje ke konci znamení Panny, kde vytvoří opozici na Slunce, čili úplněk. (Přesně je 18. března ráno po osmé hodině.)
Vliv úplňku s Lunou v Panně se projevuje hlavně během nocí od 16. do 18. března. Jeho rezonanční vlna však trvá déle, přestože pár hodin po přesném úplňku 18. února Luna přestoupí do znamení Vah.

Aspekty úplňku:
a) Úplňková konstelace na ose znamení Panna a Ryby je zdůrazněna čtyřstupňovým aspektem s Neptunem v Rybách (Slunce konjunkce, Luna opozice). A také celkově tím stéliem ve znamení Ryb.
b) Význam úplňku podtrhují také půlstupňové, tedy silně působící aspekty na Pluta v Kozorohu (Luna v trigonu, Slunce v sextilu).
Kombinace neptunických a plutonických stránek, jež úplněk v Panně provázejí, se může projevit jako snaha uspořádat či organizovat "nepořádek" v té či oné oblasti ať niterného, soukromého, či veřejného života. Jako potřeba uspořádat a nasměrovat životní energii, která se může zahlédnout ve velkých úkolech. Lze pocítit příval tvůrčích sil. Mohou se však také objevit pochybnosti, zda stačíme na velikost úkolů, jež před námi stojí. A mohou se projevit také panické či paranoické pocity.

Další konstelace při úplňku:
Kromě součinnosti panenského úplňku s energiemi, jež symbolizují Neptun a Pluto, však vidíme v horoskopu úplňku a následujících dnech také další výrazné konstelace.

a) Ve vzdušném znamení Vodnáře jsou v konjunkci Venuše a Mars. Možná právě tato dvojice ve Vodnáři víří ten "červený prach", který s větrem přichází. V grafu dole můžete vidět, že jejich společné putování Vodnářem směřuje při novoluní v Beranu (!) 1. dubna do volnější konjunkce se Saturnem. Nebo ty fosforové záblesky byl "jen" dozvukem toho, že dvojice Venuše /Mars tvoří aktuálně kvadraturu s Uranem (vládce Vodnáře) ?
Putování dvojice Venuše/Mars ve Vodnáři znamením Vodnáře v dalších dvou týdnech a jejich přiblížení k Saturnovi vyvolává podobnou asociaci. Jako když se řítí těžké těleso nebo odbržděný vlak (Saturn) s municí (Mars) provokativně vržený na druhé (Venuše ve Vodnáři).
Jasně - tyto dramatické události souvisejí s tím, že se - také popíchnutí Černou Lunou - masivně a primitivně aktualizovaly na mundánní rovině. Tomu věnuji ještě jeden další odstavec. Ale pak - - nebojte se - přejdu k životaschopnějším možnostech, jak tyto energii žít na osobní rovině.

b) Začne se aktualizovat znamení Berana - a to již pár dnů po úplňku, kdy 20. 3. vstoupí Slunce do Berana. O týden později 27. 3. do Berana vstoupí též Merkur, který se přiblíží ke Slunce a společně začnou dohánět Cheirona v Beranu. Ještě před tím však bude novoluní v Beranu. Znamení Berana souvisí na mundánní rovině m.j. s napětím, útočností, ba doslova i válkami. A o vládce Berana, což je Mars, jsem se již zmínila v předchozím bodu. Válka neutuchá. A Jupiter s Neptunem v Rybách naznačují značné množství obětí, bohužel. Jakož i mnoho nejrůznějších nadějí a jejich zmar.
*************************
Vzhledem k tomu, že úplněk v Panně má "ošetřující" a "napravující" ráz, je možné se pracovitěji a pečlivěji věnovat činnostem, které souvisejí se zdravím fyzickým i duševním (osa znamení Panna / Ryby).

Pokud máte ve svém radixu nějaké osobní planety v posledních stupních znamení Panny či Ryb, pak vám úplněk možná připomíná, že byste měli své energie tranzitované úplňkem více "ošetřit"., více se jim pracovně věnovat. Můžete přinejmenším rozjímat o tom, jakou píli jste věnovali tématům příslušné planety či domu. Jak jste se s daným tématem seberealizovali a co jste pro to obětovali (Slunce je za úplňku v Rybách).
A také, jak jste byli v dané oblasti či celkově autentičtí.

Úplňkové konstelace i ty, které se projevují v dalších dnech, rovněž ukazují na velkou tvořivost. Ryby, Vodnář. Na mundánní rovině se projevují přesně naopak - ničivostí či bojovou vynalézavostí. Na osobní rovině však můžeme využít jejich potenciálu k nápaditým formám, jak je žít. Prohloubit svou spiritualitu a péči o zdraví, trochu vyrazit "do světa", do přírody, dopřát si ozdravné koupele vzduchem či vodou. Nebát se svých jiskřivých nápadů a dát prostor své tvůrčí vynalézavosti. Šokovat třeba barvami. Překvapit sami sebe. Atd.

Tak ať se vám daří. Vaše Lenka Adamová

--------------------


ZPRÁVY Z NEBE 22.11. - 21.12 2021 - Alita Zaurak

Ohnivé období Střelce začíná v tomto roce přesně 22.11 ve 3.35 a přináší nám povznesení, nadhled a obvykle též dobré povzbuzující a optimistické zprávy a hlavně osvobozující pochopení všeho, co se v uplynulém roce dělo. První dva dny prožijeme s Lunou v Raku, která pomůže uvolnit se, jasně zřít aktuální situaci a nastartovat proces hlubokého přerodu, nasměrovat nás z temných štířích hlubin ke světlu poznání a vzájemného propojení jako rodiny lidstva! K tomu je nápomocno i spojení Slunce a Merkura se sestupným lunárním uzlem v prvních stupních Střelce – vliv trvá až do 25.12.

KORIDOR ZATMĚNÍ 19.11. - 4.12. 2021
Během první poloviny tohoto extatického, jemně žhnoucího období budeme již podruhé v tomto roce procházet úzkým "koridorem zatmění". Nalaďme se tedy na intenzivní očistný a hluboce osvobozující proces, během něhož budeme moci prozářit své astrální neboli emocionální tělo. Věnujme se úklidu na všech úrovních - příbytek, počítač, fyzické tělo, vztahy apod. - pozornost však zaměřme především na tělo astrální, tj. na své strachy, závislosti, nezdravé vášně a tužby. Vlastnosti jako závist, hněv, lpění či přímo posedlost čímsi nebo kýmsi můžeme postupně s pomocí boží proměňovat a transformovat. Přejme štěstí a dobro všem bytostem, uvědomme si, že jsme součást celku, jak nám napovídá ruské slovo sčastje (štestí).
Obracejme se o pomoc a radu ke svému „duchovnímu doprovodu“. Andělské karty, meditace, čtení z akašických záznamů a další podobné metody nám pomohou porozumět obzvláště složitým a náročným životním situacím a najít cestu k jejich řešení. V procesu očisty pracujme vědomě s ohnivým živlem, kterým pomůže strávit všemožné astrální nečistoty. Můžeme rovněž psát tzv. "ohnivé dopisy" všem, kdo nás naštvali, kteří nám ublížili či ubližovali atd. Vypišme se ze svých pocitů, vyjádřeme naplno na papír svou frustraci, svůj hněv a vztek a poté dopis obřadně spalme. Poté je dobré napsat dané osobě další dopis, v němž naopak vyjadřujme vděčnost a vypíšeme vše dobré, čím nás obohatila, v čem nám pomohla.
Ptejme se také co pro nás znamená užívat si daru života? Kultivujme svou životní filosofii, zbavujme se již dávno přežitých a škodlivých názorů a přesvědčení, která jsme začasté převzali od rodičů v procesu tzv. výchovy a samozřejmě si je též táhneme s sebou po mnoho životů! Užitečná může být očista jater, jejichž stav s našimi názory a přesvědčeními přímo souvisí! Odlehčeme rovněž svou stravu od nadmíry masa, vajec, sladkostí a minimalizujme pití alkoholu - ulehčíme tím a podpoříme celý tento hluboce ozdravný proces!
V době průchodu koridorem zatmění určitě není vhodné začínat nové věci, startovat podnikání, kupovat nemovitosti, vdávat se či ženit a dělat zásadní rozhodnutí. S tím vším bude lepší počkat až na dobu po novu, tj. po 4.12.

KONSTELACE MEZI ÚPLŇKEM A NOVEM VE STŘELCI (KORIDOR ZATMĚNÍ)
Jaké konstelace planet nám pomohou v této poměrně náročné a niterně pracovní fázi?
Trigon Marsu ve Štíru s Neptunem v Rybách neboli "Boží bojovník" a jeho pozitivní harmonický vliv pocítíme ve dnech kolem 30.11. Odhodlaný bojovník za pravdu, Mars ve Štíru dostane mocný podpůrný "impuls shůry". Nejsme na to sami: Neptun pomůže též propojit jednotlivce v podobných náročných situacích mezi sebou. Laďme se na duchovní podporu v těch zřejmě nejtěžších chvílích roku - tento aspekt však pomůže doslova odrazit se ode dna a mířit vzhůru ke světlu! Domy horoskopu, v nichž se Mars a Neptun (oba v 21. stupni) nalézají, nám napoví, jakých konkrétních životních oblastí se tato blahodárná podpora u nás jako jednotlivců týká.
První z trojice podpůrných a příznivých sextilů Venuše v Kozorohu s Neptunem v Rybách se projeví v přibližně stejnou dobu - ve dnech kolem 1.12. Zde dostaneme a zažijeme "pomoc na poslední chvíli" - především v oblasti emocionálního osamostatnění, zdravého ukončení milostných či profesních vztahů a vazeb. Tento aspekt se bude v příštích měsících opakovat ještě dvakrát: 6.1 a 25.2 2022.
K tomu se na přelomu listopadu a prosince přidává sextil Merkura a Slunce ve Střelci se Saturnem ve Vodnáři. Zde půjde o nasměrování a soustředění různých společenských aktivit, usměrnění často i příliš idealistických iniciativ do jednoho smysluplného celku a efektivního celku, možná i o částečné zprůchodnění dlouhodobé informační bariéry. Saturn ve Vodnáři (cesta ke svobodě) je jakýmsi patronem roku 2021. V těchto prvních adventních dnech budeme též nasměrováni jako "žáci v čase" a v případě bytostného zájmu dostaneme jednoznačné a konkrétní odpovědi na své zvídavé otázky(-: namísto "kdy už toto vše skončí a co bude dál", ptejme se tedy raději "jaký je hlubší smysl toho, co se nám děje, jak to využít ke svému vývoji, jaké je naše místo v tomto procesu, jak můžeme pomoci" atd.

NOVOLUNÍ VE STŘELCI A NOVÉ ZAČÁTKY
Novoluní ve Střelci bude přesně 4.12 ve 22.16, jeho energie však budou působit od 3.12 ve 13.14 do 5.12 ve 12.32. Jedním ze zásadních témat Střelce je nalezení místa v lidské společnosti a tedy i způsobu, jak nejlépe pomáhat druhým, jak smysluplně uplatnit a předat své talenty a dovednosti, poznatky a zkušenosti. Po řádné předchozí očistě můžeme mnohem jasněji uchopit a pochopit co to konkrétně pro nás znamená.
Novoluní ve Střelci bude rovněž důležitým momentem v procesu celospolečenské transformace. Po něm se otevře náznak čehosi nového a lepšího, ochutnávka energií roku 2022(-:
V období mezi novem a úplňkem v období Střelce, tj. od 4.12. do 19.12. můžeme začít nové společenské aktivity, nabízet kurzy a přednášky, ucházet se o novou práci, přihlásit se ke studiu apod.

KONSTELACE PO NOVU VE STŘELCI
Nasměrování v práci ať už vnitřní či vnější a hlavně podporu v dlouhodobém boji za pravdu nám poskytne mocný podpůrný aspekt, tj. sextil mezi Marsem ve Štíru a Plutem v Kozorohu ve dnech kolem 7.12. Tyto dny budou přát odvážným a odhodlaným! Učiňme zásadní a hluboká rozhodnutí, převezměme zodpovědnost a s Boží pomocí se pusťme do díla!. Můžeme rovněž plánovat a připravovat daleké cesty či poutě a podobné projekty.
Kvadratura Marsu ve Štíru s Jupiterem ve Vodnáři a Merkura ve Střelci s Neptunem v Rybách ve dnech kolem 8.12 však přinese zmatek a informační chaos, možná i konflikty a nedorozumění . Dýchejme zhluboka, zachovejme klid a nalaďme se třeba na moudrou a osvícenou Lunu ve Vodnáři, která nám pomůže zažít hlubokou vnitřní svobodu, poodstoupit, pozorovat dění a zachovat se tím nejlepším a moudrým, kosmicky důstojným způsobem.

VLIV KONJUNKCE VENUŠE S PLUTEM V KOZOROHU 11.12-1.3 2022
Spojení Venuše s Plutem v Kozorohu nastane ve dnech kolem 11. a 12.12. Započne tak proces emocionální transformace během níž budeme poměrně razantně, avšak s láskou vedeni k odstranění hlubokých skrytých překážek a omezení. Síla opravdové lásky a sebelásky a s ní spojená věrnost a vytrvalost dokáže opravdu zázraky! Další konjunkce Pluta s Venuší v Kozorohu v přibližně stejném místě znamení Kozoroha nastane 26.12 a 1.3. a v podstatě bude působit během celého tohoto přibližně tříměsíčního období! Tato "hadí žena", šamanka , léčitelka a zkušená průvodkyně či přímo vůdkyně nám pomůže uzdravit a pořešit mnohé dlouhodobě se táhnoucí situace. Dům horoskopu, v němž se tato konjunkce v 26-28 stupni Kozoroha bude v našem individuálním horoskopu nalézat, nám napoví, o jakou konkrétní životní oblast se jedná.
Vstup Marsu do Střelce nastane 14.12 a rovněž přidá do všeobecného ovzduší více optimismu a odhodlání postavit se na své místo v lidské společnosti, projevit společenskou angažovanost. Spojení Marsu se sestupným uzlem ve Střelci 15.12 přinese inspiraci k předávání a využití nashromážděných zkušeností a znalostí z minulosti, tj z období uplynulých 18 let. Situace a výzvy těchto dnů nám napomohou najít „domov v nebi“ ukáží, co v nás je, budou nás inspirovat k tomu, abychom se rozpomněli na to, co všechno mobilizovali své duchovní schopnosti. Mars ve Střelci bude aktivně rozšiřovat a měnit naše vědomí a vidění věcí na celoplanetární a vesmírné! V tento den bude navíc i Luna v konjunkci s Uranem v Býku (večer) – chvíle pro překvapující zjištění a aktivizaci tvůrčí představivosti.

ÚPLNĚK V BLÍŽENCÍCH A ZIMNÍ SLUNOVRAT
Úplněk Slunce ve Střelci/Luna v Blížencích nastane 19.12 v 5.37, jeho vliv započne již 16.12 ve 21.44, skončí 19.12 v 10.43. Jeho zásadním tématem je pochopení a porozumění tomu, co se nám děje a uchopení vyšších ideálů v každodenní realitě. Ptejme se tedy na vše, co nás zajímá a buďme též ochotni naslouchat odpovědím.
Extatické energie úplňku se tedy propojí s energiemi zimního Slunovratu, který nastane letos přesně 21.12 v 17.00. Luna ve znamení Raka dodá letošnímu Slunovratu hloubku - v momentě vstupu Slunce do Kozoroha tedy žhavme svou představivost a nalaďme se na vize nové země, nového lidstva…

Alita, www.alitazaurak.czZPRÁVY Z NEBE 20.5 – 21.6

Období Blíženců začalo už ve čtvrtek 20.5 kolem deváté hodiny večerní a přináší značné oživení a odlehčení. Vidět věci jasně a čistě, vše potřebné domluvit a vyjádřit však v tomto roce zřejmě nebude tak jednoduché. Při své snaze pochopit aktuální dění a dát si věci do souvislostí se budeme muset ponořit mnohem hlouběji a vědomě se očistit od různých neblahých myšlenkových programů a nánosů.

„CHODBA ZATMĚNÍ“ MEZI ÚPLŇKEM A NOVEM 26.5-10.6
Část období Blíženců budeme totiž prožívat pod vlivem tzv. „koridoru neboli chodby zatmění“, a to od úplňku 26.5 do novu 10.6.
Zatmění Luny v den úplňku 26.5 má vliv na psychické zdraví, na naše pocity a prožitky a přináší tedy možnost podívat se hlouběji do podvědomí, prozářit své strachy, osvobodit se od pocitů viny. Protože půjde o Lunu v pátém stupni znamení Střelce, na úrovni astrálního těla, mohou být neblahé (ovšem navigující nás od vnější povrchnosti spíše do nitra) pocity a nálady souviset s náboženskými přesvědčeními a dogmaty a traumatickými zážitky jak z dětství, tak i z minulých životů. Luna ve Střelci nám každý měsíc tiše radí, jak si s posvátnou úctou, moudře a zdravě užívat daru života a kultivovat svou životní filosofii – naslouchejme jí tedy tentokrát obzvláště pozorně. Jako obvykle pomůže, když si v čase úplňku najdeme více času na sebe, a věnujeme se “nepragmatickým činnostem” jako jsou procházky, meditace, tanec...abychom si mohli jeho vliv náležitě užít! Energie tohoto úplňku budou působit od 26.5(4.40) do 28.5 (4.25), sám úplněk a zatmění Luny bude 26.5 ve 13.20.
Zatmění Slunce v době novu 10.6 může oslabit naší sebedůvěru, imunitu, jakoby na chvíli zatemnit zdravý rozum. O to více však můžeme v takových chvílích prohlédnout léčky a pasti našeho ega, naší mysli. Můžeme se o to více vědomě uklidnit a učit se prostě být, spočinout ve svém středu, v přítomném okamžiku, děj se co děj... Opět nám pomůže když budeme více sami se sebou, dopřejeme si klid a pohodu a třeba i jednodenní “digitální prázdniny” - za odměnu se můžeme opravdu leccos dozvědět a doslova “prozřít” - vidět jasně a čistě sami za sebe vše, co bylo doposud všemožně zamlžené a zkreslené, zmanipulované vlivem okolí...Energie tohoto novu budou působit od 8.6 ve 20.49 do 11.6 ve 9.24, sám moment novu a tedy i zatmění Slunce bude 10.6 ve 12.54.
Během "koridoru zatmění" (26.5-10.6) není vhodné dělat nějaká zásadní rozhodnutí, začínat nové projekty, ženit se či vdávat atd. Spíše se naopak věnujme svému nitru, ukončujme a osvobozujme se od starých způsobů smýšlení a pociťování.
Je to doba určená k tomu, abychom se “pouštěli” všemožných názorů a často i podvědomých přesvědčení, na kterých jsme tak usilovně lpěli a ve svém životě pak zakoušeli konkrétní neblahé výsledky – nemoci, chudobu, toxické vztahy atd.
Projděme si svou knihovnu, soubory v počítači, stejně tak i lidi, či celá duchovní či náboženská společenství, kteří či která na nás mají či měli nějaký vliv. A samozřejmě poprosme svou duši a duchovní svět o pomoc při této očistě…

OBDOBÍ PO NOVU
Po novu 10.6 se takto krásně očištěni můžeme otevřít novým příležitostem, inspirativním setkáním, začít studovat a též vyjadřovat slovy či jinými způsoby svá poselství světu.

MARS V RAKU
Koncem května nás v procesu vnitřní práce podpoří trigon Marsu v Raku a Neptuna v Rybách, který nastane 31.5.
Boží “neptunický” impuls nám pomůže udělat či spíše prožít určitá osvobozující rozhodnutí, pomůže rozpustit naše všemožné závislosti a strachy. Naším “pracovním nástrojem “v těchto dnech může být především představivost a intuice, rovněž bude vhodné pobývat blízko vody, ideálně ve vodě(-:, praktikovat všemožné očistné koupele a rituály.
Opozice Marsu a Pluta nastane ve dnech kolem 6.6 a řádně prověří naší psychickou sílu a odhodlání uskutečnit své dlouhodobé záměry, zároveň intuitivně procítit a jaksi uvolnit se z přílišné zaťatosti a umíněnosti. Vnímejme tento poměrně náročný moment jako takové spočinutí na dlouhé cestě a načerpání psychických sil. To nám pomůže udělat své putování k cíli mnohem příjemnějším a smysluplnějším. Určitě se však nevrhejme do krajností - připomínám, že tato konstelace probíhá v době výše zmíněného “koridoru zatmění”.
Mars v Raku může být statečným rytířem, stejně tak ovšem v nezpracované podobě zbabělcem, manipulátorem, slabochem...Strach a zastrašování je vždy velmi mocnou zbraní temných sil – období Marsu v Raku, které nastává jednou za 2 roky(tentokrát od 23.4 do 11.6) využijme tedy k hluboké práci se svými nejhlubšími obavami a nejistotami , které mohou jakoby zevnitř přitahovat skutečná reálná nebezpečí a náročné situace. Pomůže třeba i řádný pitný režim, detoxikace vody v těle, případně i půst, v každém případě zdržet se alkoholu, přemíry masa a podobných spíše zatemňujících prostředků, obzvlášte ve dnech novu a před ním. Pozornost věnujme svému domovu a upravujme jej tak, aby nám v něm bylo skutečně dobře!

TRIGON JUPITERA A VENUŠE
Náročnou situaci vnitřního bojovníka Marsu v Raku zjemní romantický vodní trigon neboli příznivé propojení Venuše v Raku s Jupiterem v Rybách, ve dnech kolem 4.6. Můžeme si užít opravdu hluboké léčení a rozpouštění především v oblasti rodinných vztahů a s tím spojených všemožných traumat. Tento trigon bude také obzvláště blahodárný pro ženy jako požehnání a iniciace na cestě k vědomé a posvátné ženskosti a sexualitě.

KVADRATURA NEPTUN-MERKUR
Do toho ovšem přichází i druhá kvadratura Merkur-Neptun ve dnech kolem 6.6. Je to opravdu mocný souboj víry, bezpodmínečné lásky a odevzdání a intelektu, rozumu, vědy. Výsledkem může být nebezpečný chaos pocitů, informací, vedoucí místy až k fanatismu a fatálním rozhodnutím. Doporučuji oddělit tyto dva projevy: dát si třeba nejprve meditaci, poslechnout hudbu, napojit se, naladit v tichosti a klidu do roviny Jednoty a všeobjímající Lásky (Neptun) a teprve poté vyjádřit a sdílet své prožitky a pocity (Merkur), třeba i nějakým uměleckým, nenásilným způsobem. Stejně tak si po přečtení zpráv z vnějšího světa dopřejme čas a jistý meditativní odstup na jejich procítění a strávení, vyvarujeme se tak přílišného zahlceni a informační otravy a možná i stavu “lehkého šílenství”(-:
Tato kvadratura je trojnásobná, její vliv jsme zažili či zažijeme také 23.5, 6.6 a 7.7, v podstatě je takto zabarveno celé toto zhruba 1,5 měsíční období.
Merkur je celkově retrográdní až do 22.6, obzvláště v době koridoru zatmění tedy bude vhodné dořešit situace z minulosti, které mohou někdy až zcela nemístně „ťukat na dveře“. V Blížencích, ve znamení své vlády se Merkur v tomto roce mimořádně dlouho - od 5.5 do 12.7.
Zásadní konstelací měsíce je ovšem druhá kvadratura Urana v Býku a Saturna ve Vodnáři, která nastane přesně 15.6 krátce po půlnoci. Souboj svobody a omezení, který se protáhne až do konce roku 21, se nyní dostává do své vrcholné fáze. Chceme-li přispět k harmonizaci této velmi náročné konstelace planet, ptejme se, co pro nás znamená skutečná svoboda a co jsme či nejsme pro ní ochotni udělat! Nezbytnost změnit zásadně přístup k životu na zemi, v ženském a mužském těle, přístup k tématu obživy a vlastní hodnoty a důstojnosti už můžeme vnímat řadu let. Konkrétní situace započaté v roce 2020 nám ve výsledku mají pomoci tyto změny urychlit a hlavně uskutečnit...
Druhá kvadratura, probíhající po novu v Blížencích na úrovni mentálního těla může také svým tlakem pomoci “otevřít oči” našim doposud nevidomým a nechápajícím spoluobčanům.

MARS VE LVU A VENUŠE V RAKU
Změnu k lepšímu a více životní energie, radosti a odvahy přinese jistě vstup Marsu do znamení Lva, přesně 11.6 v 15.35.
Konečně budeme moci řádně “zařvat” a naplno projevit své schopnosti, talenty, pustit se do toho, co jsme již dlouho odkládali, co nás baví a těší!
Citlivá vodní Venuše v Raku (od 2.6 do 27.6) nám pomůže hluboce prožívat “spřízněnost duší”, celkově tak prohloubit a zlepšit milostné i rodinné vztahy, rozvíjet uměleckou představivost, zaplnit domov a svým způsobem i rodnou zemi láskou a péčí. Ohnivý a zdravě sebevědomý Mars ve Lvu zase posílí náš solar, tedy rovinu třetí čakry, naší hrdost a důstojnost, pomůže nastavit si a udržet své hranice. Tato krásná milostná dvojice Mars ve Lvu Venuše v Raku nás bude provázet a inspirovat též k výletům a obdivování krás naší rodné země! Stejně jako k tvoření domova, zlepšování a prozařování atmosféry v něm. Tato kombinace Marsu a Venuše bude trvat od 11. do 27.6.

LETNÍ SLUNOVRAT
Letní Slunovrat, tedy z astrologického hlediska vstup Slunce do znamení Raka, nastane přesně 21.6 v 5.33. V těchto dnech se zkusme co nejvíce uvolnit a též pobývat v přírodě, uzemňovat se, ideální jsou opět koupele v řekách, jezerech, rybnících...Tato doba je každoročně, ovšem tentokrát obzvláště vhodná i k početí dětí, založení rodiny, obřadnému započetí stavby domu atd.
Přátelé, přeji vám přese všechno krásné prožívání tohoto poněkud nestabilního období! Dýchejme pokud možno zhluboka a udržujme klid mysli, pozorujíce dění zlehka nezaujatě, abychom se mohli v pravou chvíli a na správném místě aktivně projevit a zapojit se do revolučního dění a osvobozujících procesů tím správným způsobem!

Alita Zaurak, www.alitazaurak.cz


ZPRÁVY Z NEBE - Alita Zaurak:

Období Býka začíná tentokrát již 19.4 ve 23.00 a přináší nám jisté uzemnění a možnost začít zhmotňovat nápady a inspirace, které se zrodily během předchozích měsíců či byly „zasety“ v prvním jarní období Berana...
Znamení Býka je astrology již delší dobu “ostře sledováno”: planeta Uran (2018-2026) a Černá luna (22.10 2020 – 18.7 2021), kteří se zde nalézají, „poněkud“ zneklidňují a destabilizují jinak tolik poměrně harmonickou oporu Zvěrokruhu, spojenou s tématem obživy, majetku apod.

KONJUNKCE URANA S VENUŠÍ, MERKUREM A SLUNCEM
Do konce dubna dojde hned ke třem konjunkcím (spojením) Urana: 23.4 s Venuší, 30.4 se Sluncem a Merkurem. Obzvláště “vychutnat” si můžeme spojení Uran-Venuše, které navíc nastává v době po novu a před úplňkem Býk/Štír a můžeme tedy naplno otevřít květiny svých srdečních čaker intenzivnějšímu a mnohem vědomějšímu a krásnějšímu prožívání lásky, sexuality, krásy světa, moudřejšímu užívání darů hmotné existence! Uran může toto otevírání se značně urychlit a přinést mocné třeba i šokující impulsy, osvobozující nás od všemožných nezdravých programů a tíživých nánosů či přímo tendencí škodit sobě a svému okolí „neekologickým“ chováním všeho druhu. Konjunkce Urana s Venuší nastane přesně 23.4 ve 3.00, její vliv trvá přibližně tři dny a tato konstelace se opakuje každý rok.
Spojení Uran-Slunce ve dnech kolem 30.4 pomůže uvědomit si nezbytnost zásadních změn a posunů blíže ke zdravé sebe-hodnotě, sebelásce a tvoření hojnosti. Merkur dodá tomuto procesu potřebnou svěžest a emoční inteligenci - ptejme se tedy během magického svátku Beltaine na to, co skutečně potřebujeme, jakým co nejzdravějším způsobem naplnit své milostné a sexuální touhy, jaké jsou vůbec naše hmotné potřeby a jak vůbec k tomuto tématu jinak, svobodněji přistoupit. Odpovědi můžeme spíše vycítit, prožít, zažít, než si je přečíst v knihách(-: Kromě vědomého spojení se svým mužským či ženským tělem nám pomůže komunikace se stromy, s květinami... Právě v takových chvílích zjišťujeme, že hojnosti je třeba se prostě otevřít, že je to záležitost zdravých a čistých emocí, stejně jako zdravá sexualita vychází ze stavu nevinnosti a přijetí.

ÚPLNĚK ŠTÍR/BÝK
Svátek Beltaine bude v tomto roce jemně prozářen Lunou ve Střelci a navíc krásně naváže na magický úplněk Štír/Býk, který nastává přesně 27.4 v 5.31, jeho energie budou působit od 26.4 (18.19) do 28.4 (17.44), dokud bude Luna ve Štíru. Aktivizuje magickou linii sexuality a majetku, vztahu k hmotným statkům. Díky uvolnění se z běžných pragmatických starostí a povinností budeme moci skvěle procítit souvislosti mezi těmito tématy.

MARS V RAKU
Další událostí je vstup Marsu do znamení Raka, 23.4 kolem 14.00. Z pružných a intenzivně zkoumajících svět Blíženců se bojovník Mars stěhuje “do vody” a do sklepa, do místa svého pádu. Tato situace nastává jednou za dva roky, tentokrát od 23.4 do 11.6. Vnější aktivity a boj za pravdivou informovanost se tedy přesunou spíše dovnitř, do nitra, kde si budeme moci řádně zpracovat vše co, se dělo v uplynulých dvou letech a rovněž na intuitivní úrovni procítit, kudy se vydat dále, co dělat, čemu se věnovat nejen z hlediska našeho ega či požadavků okolí, především však z pohledu našich duší! Skvělé bude pracovat se sny, rozvíjet aktivně tvůrčí představivost, vědomě se spojit se svými předky a s místem, kde žijeme či též, odkud pocházíme. Také navštěvovat “místa síly” v přírodě, zúčastnit se rodinných konstelací a dávat si do pořádku svůj život “zevnitř”...
V realitě to znamená, že máme či budeme nějak inspirováni k tomu, abychom přesunuli pozornost do svého domova, rodiny, rodné země. V této době budou posíleny kvality vlastenectví - doufejme, že ve zdravé podobě. Mars v Raku bohužel rovněž posílí všemožné strachy, pravděpodobně též nesmyslnou iracionální agresivitu, manipulaci s lidskými emocemi… Buďme tedy obzvláště bdělí, zvláště v přítomnosti příbuzných, v rodinách, kde si celkově i tak trénujeme psychickou odolnost, schopnost s pomocí intuitivní moudrosti porozumět “divnému” chování často i těch nejbližších lidí. Raci jsou v přírodě vybaveni „tykadélky“, které jim umožňují plavně a elegantně se vzájemně „oťukávat“, naciťovat, udržovat zdravou vzdálenost a žít tak pospolu na poměrně malém území. Učme se tomu od nich!(-: Raci navíc mohou žít pouze v čisté vodě – vyčistěme si tedy atmosféru v našich příbytcích a ideálně i v rodné zemi...

NOVOLUNÍ V BÝKU
Významnější astrologické události se soustřeďují kolem novu (11.5), který přinese doslova „dosednutí na zem“, návrat do hmotné reality. Slunce a Luna v Býku jsou v konjunkci s Černou lunou: toto dosednutí nebude tedy pro mnohé lidi úplně příjemné, můžeme jej však vnímat jako bod zlomu, možnost odrazit se ode dna a začít přistupovat k tématu obživy, jídla a finančního zabezpečení jinak a lépe, rozumněji a moudřeji, v souladu s vesmírnými zákonitostmi.
Obzvláště blahodárné je strávit tento nov v přírodě, v kontaktu s matkou Zemí a její moudrostí... Energie novu budou působit od 10.5 (01.45) do 12.5 (14.43).

MERKUR V BLÍŽENCÍCH
Merkur se od 5.5 (do 12.7) nalézá v Blížencích, ve znamení, kde vládne. Tato „chytrý chlapec” vnese do našich hlav i do lidské společnosti jasnost, svěžest, schopnost srozumitelně pojmenovat probíhající jevy a především spojit se ve společném zájmu, prakticky a konstruktivně komunikovat a najít řešení a východ i ze zdánlivě neřešitelných situací!
Těsně před novem, konkrétně 10.5 se Merkur spojí se vzestupným uzlem v Blížencích – čeká nás značné prozření, jasné a čisté vidění situací. Vědomé umytí oken a řádné vyčištění brýlí či monitorů pomůže posílit tento proces(-:
V úterý 13.5 odpoledne se Merkur v Blížencích spojí s Lunou a dostane se do trigonu se Saturnem - tato konstelace nám pomůže opravdu hluboce a jasně uvidět, kudy vede další cesta jednotlivců i celého lidstva. Přesné spojení Slunce s Černou lunou v Býku a sextil Merkura s Uranem naznačuje, že půjde potřebu změny přístupu především k tématu obživy, ekonomiky, ekologie – tedy ekologické ekonomiky(-:

PO NOVOLUNÍ V BÝKU
Celkově bude doba mezi květnovým novem a úplňkem (11.5 – 26.5) obzvláště vhodná pro rozjezd nových projektů, spojených především s obchodováním či též vyjadřováním našich talentů a dovedností (psaní knih apod.) Začít můžeme též s novými stravovacími a ekologickými návyky.

VENUŠE V BÝKU A V BLÍŽENCÍCH
V době před novem 11.5 bude Venuše završovat své putování znamením Býka a my budeme moci pročistit svá srdce od starých zranění nedorozumění připoutaností, sebelítosti, zbytečného lpění na minulosti. Pobyt Venuše v Blížencích (9.5 – 2.6) pak přinese osvěžení do našeho milostného života, potřebu otevřít se novým setkání, seznámením… Obzvláště zajímavé budou z tohoto hlediska dny od 16. do 22.5, kdy trigon Venuše se Saturnem ve Vodnáři a spojení Venuše se vzestupným uzlem v Blížencích napomohou svobodnějšímu přístupu k lásce, projasnění a vyjádření, vyslovení svých emocionálních potřeb, pocitů, přání…Trigon Venuše se Saturnem nastane přesně 20.5 ve 3.28 a konjunkce Venuše se vzestupným uzlem 17.5 ve 22.38.

Přeji šťastnou cestu tímto poněkud „třaskavějším“ územím a obdobím a přese všechno nádherné jarní prožitky!
Vaše věrná astrologyně, Alita Zaurak, www.alitazaurak.cz


ZPRÁVY Z NEBE - Alita Zaurak

Období Vodnáře začíná v tomto roce přesně 19.1 ve 21.41 a přináší nám značné urychlení mnohých, doposud dlouhodobě se táhnoucích či přímo se vlekoucích procesů a situací…
Vodnář lije ze svých dvou džbánů živou a mrtvou vodu. Ve skutečnosti však jde o kosmickou energii, která nejprve odstraňuje vše mrtvé, přežité, zastaralé, aby se mohlo naplno projevit to nové, zdravé, životaschopné…
A to je také zásadním tématem celého roku 2021!

Aspekty Merkura a Neptuna k linii evoluce:
V celém lidstvu očekávejme značné posuny a probuzení, hlubší pochopení či přímo jasné osvícení osvětlení toho, co se aktuálně dělo a děje… Utajování a dovedné skrývání pravých skutečností, v němž se přímo “vyžívala” pomalu končící dvoutisíciletá epocha Ryb nyní s každým dnem bere za své a třeba zrovna toto 30 denní období Vodnáře může v tomto procesu sehrát zásadní roli...
Hned na začátku období Vodnáře, 21.1 večer se dostává Merkur ve Vodnáři do pozitivního propojení s linií evoluce Střelec-Blíženci. To je dobrá zpráva - i když jde o drobný aspekt, bude se ještě dvakrát opakovat (10.2 a 2.3). Super-inteligentní, geniální Merkur pomáhající nám dávat různé skutečnosti a poznatky do celistvých a smysluplných souvislostí, nás tedy v těchto dnech i v celém období podpoří v našem vývoji směrem k jasnému a přesnému vidění toho, jak se věci opravdu mají!
Kvadratura Neptuna k uzlům nastane 26.1: v těchto dnech tajné či utajované skutečnosti a síly jakoby „udeří“ do našeho doposud postupného procesu zkoumání a poznávání a značně jej tak urychlí, v horším případě jakoby „otráví“...

Přímý chod planet a retrogradita Merkura:
V podstatě všechny planety jsou v přímém chodu od 14.1 až do 30.1, což umožňuje a způsobuje poměrně rychlý sled událostí a řešení záležitostí, tedy pokud jsme ochotni jim skutečně porozumět a chtít je řešit, tj. jsme otevřeni změnám. Rovněž může jít o tzv. „léčbu šokem“...Retrogradita Merkura ve Vodnáři mezi 30.1-21.2 může přinést možnost se jaksi informačně zastavit, zklidnit a zpracovat si vše, co se doposud dělo. Může rovněž jít o snahy a pokus zbrzdit přístup k informacím. Toto období je celkově skvělé třeba pro meditační praxi – objevování pravdivých skutečností a skutečné svobody a nezávislosti v nás samých.

Mars v Býku a jeho „boj s hmotou a pasivitou“:
Očekávané spojení Marsu s Uranem ve znamení Býka nastane přesně 20.1 ve 22.03. Obě tyto akční planety se nalézají v pasivním Býku v disharmonické situaci, proto v tyto dny můžeme zaznamenat jakési výbuchy nashromážděné nespokojenosti ve všech možných podobách, výbuchy otřásající celou planetou..případně je to jeden z momentů „nastartování revoluce“, konkrétních změn ve hmotě. 21.1 v 9.35 se k této dvojici připojí Luna a napomůže nám moudře uchopit a procítit tento proces, rovněž jasně zřít a vizualizovat hojnost, prosperitu, život v lásce a harmonii!
Spojení Marsu s Černou lunou ve dnech kolem 27.1 pomůže zpracovat si strach z nedostatku a bídy a ve výsledku se řádně uzemnit a srovnat si své hodnoty.

Mnohočetná kvadratura planet a světel mezi znamením Vodnáře a Býka:
K procesu osvobozování se přidává i Slunce, Jupiter a Saturn ve Vodnáři – pokračuje tak souboj, napětí, nastartované už kolem 17.1 (kvadrát Jupitera a Urana) v předchozím období Kozoroha. Napětí mezi dvojím chápáním svobody a změn, mezi dvěma silami, mezi oficiálním a hlubším, neformálním...Vodnář představuje intelekt, vědu, tendenci k experimentům, které se však mohou stát zvrácenými a odtrženými od reality. Býk naopak sepětí s přírodou, se zemí – ovšem i určitou neochotu ke změnám. Správné uchopení tzv. vědy a její „zkrocení“ tak, aby byla v souladu s přírodou – to je momentálně vskutku nadlidský úkol! Napětí, které charakterizuje celý rok 21 jako „Cestu ke svobodě“ a protáhne se až do jeho konce…
Nejsilnějším projevem tohoto souboje bude první přesná kvadratura Saturn-Uran, která nastane 17.2 a zopakuje se ještě 14.6 a 24.12 2021. Efekt „boření plánů“ se tedy projeví v těchto dnech v plné síle!

Vědomě vykročit ke svobodě - Slunce ve spojení s Jupiterem a Saturnem:
Slunce se 24.1, přesně ve 4.00 potká spojí se Saturnem a my si tak budeme moci v těchto dnech a hodinách uvědomit, co pro nás samé opravdu bytostně znamená kráčet ke svobodě, jaké zásadní změny a posuny jsou teď na prvním místě a co to konkrétně znamená! Spojení Slunce s Jupiterem nastane vzápětí 29.1, přesně ve 2.39 a přinese nám jakési požehnání, podporu na této cestě. Dům či domy horoskopu, kde se pátý a desátý stupeň znamení Vodnáře nalézá nám pomůže lépe lokalizovat konkrétní životní oblast, které se nezbytné změny a posuny v našem životě obzvláště týkají...

Úplněk a Nov v období Vodnáře:
Úplněk Slunce ve Vodnáři/Luna ve Lvu, který nastane přesně 28.1 ve 20.17. Radost ze života a umění užívat si skutečně smysluplně jeho dary jsou jako každým rokem zásadním tématem toho období. Je to skvělá příležitost ke kolektivnímu tvoření reality: doporučuji setkávat se, společně meditovat, oslavovat...Energie úplňku začne působit se vstupem Luny do Lva 28.1 ve 3.55 a skončí vstupem Luny do znamení Panny 30.1 v 9.04.
Až do novu 11.2 se poté osvobozujme od všemožných starých přesvědčení, doslova se prolévejme čistou vodou jasnosti, projasňujme temná zákoutí svých těl, svých duší, dovolme kosmické energii opravdu nás uzdravit, napomoci ke změnám v našem smýšlení a chápání existence...
Po novu ve Vodnáři se můžeme pustit do nových projektů, ideálně ve dnech po 21.2 kdy se krátkodobě retrográdní Merkur otáčí opět do přímého chodu. S reálným rozjezdem věcí a událostí však můžeme též počkat až do doby mezi 20.3-28.3 (období mezi novem a úplňkem v Beranu, všechny planety v přímém chodu!)
Vcelku příjemnou, emocionálně osvobozující a povznášející událostí bude konjunkce Venuše s Jupiterem ve Vodnáři v době novu 11.2, přesně v 16.00. Novoluní ve Vodnáři nastane přesně ve 20.07 a bude jakousi “oslavou svobody”, tvořením svobody zevnitř. Vnímám jej jako velmi jeden ze zásadní momentů na roku 2021. Alita Zaurak


CESTA KE SVOBODĚ aneb novoroční astro-poselství Ality Zaurak:

ROK SATURNA 2021 je jako úzká brána, jako most či tenoučká stezka vedoucí „do jinam“, ke svobodnějšímu vnímání a prožívání existence.
Podaří se nám jí projít?
Odložit všechny zátěže, které nás doposud omezovaly, které naší pouť znemožňovaly a zpomalovaly?
Ano, tento rok je dle prastaré metody, sedmi konečné „Hvězdy mágů“ rokem Saturna, tedy rokem přísných zkoušek, usilovného směřování k cíli, soustředění se jen na to, co je pro nás skutečně podstatné a důležité.
Po předchozím iracionálním roce Luny, během něhož jsme byli vedeni a inspirováni spíše k vnitřní práci a hlubokému prozření, máme nyní dělat konkrétní kroky, uskutečňovat v realitě své vize, sny a před-stavy. Naše priority a žebříčky hodnot se možná dost přeskládaly, a nyní nastal čas k velkým a zásadním změnám a posunům či přímo kvantovým skokům ve vývoji jednotlivců i celého lidstva.
Číslo 2021 je v součtu 5, tedy číslo spojené významově s planetou Jupiter. To je určitě dobrá zpráva - Jupiter je totiž nazýván Velké štěstí, Dobroděj, učitel a léčitel. Je též ve středu, jakoby „v srdci“ numerologické mřížky a symbolizuje radost ze života, nové možnosti, kterým je ovšem třeba svá srdce otevřít!
V tarotu je pátou kartou Velké arkány „Velekněz“. Pěticípá hvězda rovněž symbolizuje lidské tělo, pokud jí ovšem takovým způsobem nakreslíme. Pěticípá hvězda obrácená „nohama vzhůru“ však představuje pád člověka, zaprodání se ďáblu a zneužití duchovních poznatků k vlastnímu obohacení...
Poslední tarotová karta Velké arkány číslo XXI. se jmenuje „Svět“ (Univerzum) a symbolizuje konec a začátek v jednom. Něco musí skončit, aby něco nového mohlo začít – takové je poselství této mocné karty a v podstatě i celého roku.
Ukončování, opouštění, rozpouštění, uzavírání, které bylo tolik typické pro „Rok Božího soudu“ 2020 (karta XX.: Poslední soud), hlavně jeho konec, bude tedy pokračovat, ovšem spíše na vnější konkrétní úrovni. Do toho se nám však bude pomalu otevírat i svět nový, jiný a budoucnost se bude mísit s minulostí v jakémsi fantastickém koktejlu. Můžeme též vidět kombinaci obou karet v čísle 2021: XX je poslední osud a XI. je Svět nebo Dokončení...
Pro každého jednotlivce to však může znamenat různé věci. Mnohé záleží na tom, jak jsme žili a pracovali na sobě v uplynulých 21 letech. Jaká semena jsme zaseli, jak jsme se o své rostlinky starali, takové plody nyní sklízíme. Lidstvo jako celek momentálně sklízí bohužel především seriózní problémy všeho druhu a těchto problémů je doslova více, než je zdrávo. Přesto je tu naděje, naděje na nekompromisní a zásadní či možná dokonce jistým způsobem zázračnou změnu, s níž již nelze nadále vyčkávat a otálet!
Po 21 letech tedy sklízíme plody své práce, završuje se proces sebe-poznání, na své cestě k sobě se dostáváme do cílového či spíše jakéhosi přestupního bodu. Něco končí, aby něco nového, jiného mohlo zase začít. Bez řádně ukončených způsobů smýšlení a pociťování, zkrátka bez opuštění tzv. Starého paradigmatu se prostě dále nedostaneme. Balancovat na laně nad propastí a procházet více či méně úspěšně různými zkouškami a úskalími bude svým způsobem téměř každý jedinec a stejně tak celé národy, v podstatě i celé lidstvo...
Planety Saturn a Jupiter jsou vlastně takoví vůdci, průvodci, učitelé, ukazující nám směr, podporující nás na cestě sebepoznání. Jejich odvrácenou stranou je však dogmatismus a tendence diktovat, nařizovat nutit druhé lidi k tomu, co oni považují za nejlepší či jakoby jediné možné řešení! Obě tyto planety po většinu roku 21 ve znamení Vodnáře, jejich jednoznačným záměrem z toho nejvyššího hlediska je tedy dovést nás ke svobodě, provést nás bezpečně procesem hluboké, zásadní a nezvratné osvobozující proměny, kterou potřebujeme projít!
Ať už to ve vnější realitě vypadá jakkoliv, vězme, že správné a zdravé pochopení a uchopení a tedy i uskutečnění svobody je společným jmenovatelem a jakýmsi leitmotivem a hybnou silou roku 2021! Pro každého to samozřejmě může znamenat něco jiného, proto je dobré v případě zájmu nahlédnout též do svého horoskopu a zjistit, jaký z astrologických domů se nalézá či nalézají ve znamení Vodnáře, tedy v jaké konkrétní životní oblasti můžeme sami u sebe očekávat ty nejhlubší a zásadní změny a posuny!
Pokud bychom se však na celé lidstvo podívali jako na jednu bytost, na jedince, pak bychom vskutku mohli krásně a jasně zřít, o co jde: naléhavě potřebujeme posun směrem k mnohem šťastnějšímu životu v souladu s přírodou a vesmírnými zákonitostmi, jejichž narušování bylo v uplynulých stoletích a tisíciletích doby temna doslova trestuhodné!!!
O tomto procesu nejlépe vypovídá vládce znamení Vodnáře, planeta Uran, která se již od podzimu 2018 do roku 2026 nalézá ve znamení Býka. Jde o velmi náročnou konstelaci, protože jestli se někdo opravdu úpěnlivě a ze všech sil brání změnám a posunům, pak je to ve Zvěrokruhu právě toto těžce konzervativní a zemské znamení.
Ukazuje se, že vzdát se svého pohodlíčka, svých jistot, svého zaběhnutého způsobu života a hlavně obživy, v něm nám často už dávno ani není tak úplně dobře, je pro mnohé lidi velmi, velmi těžké! Zvláště tehdy, když nemají přistup k něčemu dalšímu, vyššímu - k duchovním hodnotám a cennostem, které byly záměrně v tzv. moderní, ateistické a materialistické době a konzumní společnosti všemožně dovedně ukryty, zastřeny, potlačeny. Snad proto se poslední dobou stále častěji používá podobenství o tupém stádu, směřujícím dobrovolně na svou porážku..Je to však právě Uran, který se nás z této tuposti a pasivity pokouší všemi možnými i nemožnými způsoby probudit...
Pozice Saturna ve Vodnáři nás vrací do doby před třiceti a třeba i před šedesáti lety: do začátku šedesátých let, do doby „oteplování“ a otvírání se obrovským změnám a posunům ve všech oblastech lidského života. Podobná energie a atmosféra byla i začátkem let devadesátých, bohužel však i v letech 1932-34. Uran v Býku byl naposledy v letech 1935-42, z tohoto hlediska se tedy vracíme do doby před druhou světovou válkou. Všechna tato traumata, hrůzy, rozčarování a zklamání z nenaplněných představ je třeba si během roku 21 zásadním způsobem hluboce pořešit a uzdravit a říci si o pomoc a vedení, o pochopení stejně, jako si říkáme i v náročných situacích svého vlastního života. Historie, která nám nyní doslova „šlape na paty“ se nemusí opakovat – naopak může dojít k zásadním posunům a řešením napjatých situací na nové, mnohem moudřejší, láskyplnější úrovni.
Vodnář je jakýmsi géniem Zvěrokruhu! Dokáže vyřešit vše, na co si ostatní netroufají, co už dávno vzdali! Podobá se karetnímu Esu, které na poslední chvíli trumfne a přebije všechny ostatní karty ve hře, bleskurychle a nečekaně zvrátí náročnou situaci, která se již jevila beznadějně! Super-inteligentní a vzdušné znamení Vodnáře nás v podstatě osvítí, pomůže vyjasnit, objasnit, osvětlit vše, co bylo doposud skrýváno, co jsme nemohli nebo snad ani raději nechtěli vědět a vidět!!!
Úsvit věku Vodnáře pomalu, ale jistě ukončuje éru Ryb, kdy jedním z hlavních příznaků byla manipulace a skryté ovládání, všemožné zatajování a zkreslování skutečností. Vodnář lije ze dvou džbánů na Zemi vodu mrtvou a živou. Protože je to vzdušné znamení, jde ve skutečnosti o energii. Mrtvá voda odstraní vše staré a přežité v našem smýšlení a způsobu života, protože je jedině tak může nastat a přijít něco nového a lepšího, svobodnějšího. Rovněž jde o znamení vztahové, kolektivní – budoucnost patří tedy spíše životu v pospolitosti, ve společenstvích a komunitách, skupinách spřízněných a podobně smýšlejících!
Celkově se naše vztahy jaksi odlehčí, provzdušní, rozproudí se energie a chuť ke spolupráci. Saturn ve Vodnáři z nás jako „pastu z tuby“ vymáčkne to nejlepší, co v sobě máme: naše talenty, schopnosti, náš často doposud skrývaný a nevyužitý potenciál! O tyto dary však bude potřeba se rozdělit s ostatními a s tím nám zase poradí „strýček Jupiter“, napomáhající každému, kdo má zájem najít své skutečné místo v lidské společnosti! Obzvláště v době po novu ve Vodnáři je rovněž vhodné pustit se do nových projektů a dlouhodobějších aktivit – v tomto roce však obzvláště dbejme na to, aby všechny naše započaté aktivity a výdělečné činnosti byly v souladu jak s námi, tak i se zájmy lidské společnosti, v zájmu opravdového pokroku a rozvoje!
Pod vlivem této konstelace, tedy Jupitera a Saturna ve Vodnáři, planeta Země vystoupí postupně během tohoto desetiletí či spíše dvanáctiletí z jakési kosmické karantény, stane se vědomě součástí Vesmíru! Možná ještě v tomto roce, pravděpodobněji až od roku 2022, budeme mít mnohem otevřenější přístup k opravdu inteligentním technologiím, šetrným k přírodě, k životnímu prostředí a lidskému tělu, přinášejícím nám lepší zdraví, hojnost, ukončení bídy a nekonečného pachtění se a ponižování, snižování své hodnoty.
Saturn nám již v tomto roce pomůže usměrnit využívání technologií, pomůže nám soustředit se na uskutečnění změn tak, abychom směřovali k cílům skutečně nám bytostně před-určeným, nikoliv k cílům falešným, vynuceným.
Technologie v nepovolaných rukách mohou být nebezpečnou zbraní, nástrojem kontroly a nastává opravdu nejvyšší čas si toto vše uvědomit a včas nebo spíše na poslední chvíli zastavit neznámo kam směřující tzv. vývoj technologický a soustředit se vývoj duchovní a duševní!
Velkým tématem je ukončení všemožných nezdravých závislostí a omezení, a jasné, osvobozující vidění dlouhodobě se táhnoucích situací a potíží. K tomu má Saturn svého druha Jupitera, „učitele svobody“ který nám bude vše po dobrém vysvětlovat. Nasloucháním tomuto učiteli a štědrému dárci poznání se můžeme vyhnout mnohým nepříjemnostem a komplikacím. Zde může opět pomoci výklad horoskopu a tranzitů Jupitera k nativním planetám a bodům. Jupiter ve Vodnáři se nejvíce podobá zenovému mistru, který nás v pravou chvíli udeří svou pomyslnou holí a dovede k osvícení!(-:
Celkově budou obě tyto společenské planety ve Vodnáři a tedy v opozici na znamení Lva „vypínat naše ego“ a rovněž strhávat z piedestalu všechny, kdo zneužívají své moci a vyhřívají se neprávem na výsluní na úkor druhých. Heslo „Po mně potopa“, poměrně oblíbené mezi vládci v uplynulých tisíciletích již ztratí svou přitažlivost. Lidé žijící pod vlivem této ego-filosofie přestanou postupně být uznáváni a respektováni, obzvláště v letech 2024-44, kdy se ve znamení Vodnáře bude nalézat „hráč z nejmocnějších“: ničitel a vládce znamení Štíra Pluto!
Zásadní události roku 2021 se odehrají pravděpodobně v lednu a v únoru, kdy Saturn a Jupiter budou společně nalézat v první polovině Vodnáře, v oblasti tzv. kauzálního těla. Zde půjde o velmi konkrétní změny a tedy konkrétní situace, spojené s tendencí zároveň svobodu omezit (Saturn) a nabídnout (Jupiter). Jupiter dává, Saturn bere. Skrze omezování svobody přijdeme na to, jak je pro nás důležitá a co všechno pro ní jsme ochotni udělat nebo též neudělat!
Jsme lidé a máme možnost svobodné volby. V tomto případě však půjde o volbu poměrně fatální a zásadní: zda svou pasivitou a nezdravou přizpůsobivostí a děláním zbytečných kompromisů posluhovat temné straně síly a nechat se stáhnout do bažin nebo se odvážně dívat směrem k budoucím možnostem, důvěřovat božímu vedení a projít náročnými zkouškami!
Se Saturnem a Jupiterem ve Vodnáři se můžeme lépe propojit například ve dnech, kdy bude ve spojení se Sluncem: 24.1 Slunce/Saturn, 29.1 Slunce/Jupiter. Slunce ve Vodnáři nám v podstatě během celého zodiakálního období mezi 20.lednem a 18.únorem pomůže obzvláště intenzivně osvítit a projasnit, v čem naše cesta ke svobodě spočívá, kudy vede.
Jupiter poté, konkrétně 21.2, po novoluní ve Vodnáři (11.2) a tedy již v roce kovového Buvola, vstoupí do druhé poloviny Vodnáře, do oblasti tzv. Buddhova těla. Zde by mělo dojít k celkové úlevě po náročném „rozkladném“ roce Krysy, k mnohem pravdivějšímu a přesnějšímu uchopení dosavadních událostí. Od února 2021 a po celý následující rok 2022 a samozřejmě i nadále, se vstupem Neptuna do znamení Berana v roce 2026, bude docházet k velkým změnám a posunům v chápání a vnímání smyslu lidského života, k tzv. přeskládání hodnot, ať už dobrovolnému či nedobrovolnému!
Značnou úlevou bude v roce 2021 též vstup Jupitera do znamení Ryb, přesně 14.5. Do Vodnáře se v podobě „učitele svobody“ ovšem ještě vrátí a pobude zde v období mezi 28.7 – 29.12 2021. Jupiter je ve vodních Rybách ve své vládě a tudíž zažijeme ochutnávku bezpodmínečné Boží lásky, prožitků Jednoty a sounáležitosti. Pro někoho to však může být chaos a nemožnost věci kontrolovat, nejistota a mlhavost. Obzvláště pomůže zklidnění, meditace a podobné metody, napomáhající nám uklidnit se, jít „za mysl“ a spojit se s Vyšším já, následovat boží vedení. Pobyt Jupitera v Rybách bude dle mého vnímání jakousi „ochutnávkou“ mnohem měkčího, jaksi sladšího a „hluboce povznášejícího“(-: roku Jupitera 2022...
Za velmi silné a zásadní, svým způsobem i rozhodující považuji datum 21.1 2021 a dny kolem něj. Kolem poledne se ocitnou ve čtyřnásobné konjunkci ve znamení Býka Uran, Mars, Luna a Černá luna ve volném kvadrátu se Sluncem, Jupiterem a Saturnem ve Vodnáři. Zemský „zemědělec“ Býk a vzdušný „mimozemšťan“ Vodnář se přitahují a chtějí působit společně, ovšem chvílemi se kvůli jejich rozdílnosti prostě poperou – je to, jako bychom chtěli zároveň hlásat svobodu a pokrok a zachraňovat lidstvo a při tom se starat o každodenní hmotný blahobyt atd. Kvadratura Jupiter-Uran ve dnech kolem 17.1 a události těch dní nám zřejmě ukáží kontra-produktivitu snah zneužít vyšší inteligenci a vědecké poznání a technologie pro poměrně přízemní obohacení.
Od 17.2 až do konce roku budeme svědky a pozorovateli zásadní planetární konstelace celého roku 2021: kvadratury Saturna ve Vodnáři s Uranem v Býku.
Jednou větou můžeme říci, že se jedná o souboj mezi omezováním svobody a svobodou, který se bohužel takto protáhne. Bude však důležité si tímto procesem projít, protože jak bylo výše naznačeno: ke svobodě se budeme muset „protáhnout uchem jehly“ a odmítnout tedy jednoznačně vše, co svobodné a zdravé jednoznačně není!
Saturn je brzda, Uran je plyn a kvadratura je situace, kdy se obě planety snaží projevit zároveň, tudíž si vzájemně vadí a překážejí, podobně jako třeba dva lidé, kteří se cpou najednou do stejných dveří. Pokud budeme při řízení auta šlapat najednou na brzdu i na plyn, bude naše jízda značně disharmonická...
Kvadratura Saturna s Uranem může mít též efekt „boření plánů“, podobný třeba tarotové kartě „Věž“ , kde se muž a žena vrhají nazí z oken hořícího domu. Všechny tendence a cíle, všemožné projekty, které nejsou budovány na opravdu pevných a zdravých kosmických základech mohou být jako pomyslné „domečky z karet“ zničeny, zbořeny. Velmi rychle se nám tedy bude ukazovat, zda jdeme správně!
Přesná data kvadratury Uran-Saturn jsou 17.2, 14.6 a 24.12. V těchto dnech můžeme efekt „boření plánů“ obzvláště intenzivně pozorovat. Určitě je dobré oba vlivy vědomě oddělit: vyjasnit si nejprve, co pro nás znamená svoboda, případně jí zažít, nejlépe ve stavu meditace, skrze zvnitřnění a vnímání své zcela nezávislé spirituální podstaty. Poté si prohlédnout svou finanční situaci, způsob obživy a třeba přehodnotit své potřeby a co všechny jsme ochotni udělat či neudělat pro svou jistotu a stabilitu. Důležité je umět se „vyživit zevnitř“, stát se emocionálně nezávislým a zpracovat si urychleně třeba mnohé situace z dětství, kdy nám byl náš současný vztah k penězům a tedy i tendence zavděčit se, nějakým způsobem naprogramován...
Linie evoluce směřuje již od 5.5 2020 a po celý rok 2021 ze znamení Střelce do Blíženců. Opírajíce se o moudrost a spiritualitu našich předků a starodávných civilizací, směřujeme nyní jako lidstvo “do neznáma”, v roli žáků, studentů, kladoucích si znovu a znovu zásadní otázky. Jsme vedeni k tomu, abychom doslova prozřeli a jasně viděli, jak se věci mají, opustili tudíž staré dogmatické názory a způsoby řízení a ovládání všemožnými ideologiemi a hledali/nalézali cesty k novému, “čistému” způsobu uspořádání lidské společnosti. Svou neblahou činnost ve vyšších pozicích budou muset ukončit či zásadně zredukovat a očistit jak jednotlivci, tak i celé organizace, jak náboženské, politické, vědecké apod.
Dvojakost Blíženců se ovšem projevuje i v polarizaci lidí v podstatě na dvě skupiny. Z nadhledu Střelce však chápeme, že jde o proces vývoje a učení se. Vyjádřit svůj postoj a názor a umět ovšem i případně přiznat, že jsme se mýlili a omluvit se, je jednou z důležitých věcí na cestě sebepoznání. Vždyť člověk je „žákem v čase“, jak je patrno více z ruského slova čelo-věk (čéla v sanskrtu znamená žák, adept a věk je čas).
Do konce roku 2021 by tedy mělo být doslova “jasno” v tom, jak se věci mají, zvláště od 10.3, kdy se vzestupný uzel přesune z mentálního do tzv. kauzálního těla, kde se již budeme dozvídat opravdu konkrétní a přesné informace! Značné napětí může přinést kvadratura uzlů s Neptunem v Rybách 26.1: v těchto dnech budeme moci pozorovat jakési vyvrcholení informačního chaosu, praskání reality nebo spíš jejího starého chápání, starého paradigmatu, ve švech... Značný posun naopak přinese spojení Marsu se vzestupným uzlem v Blížencích v 26.3. Zde již budeme mít více jasno, kudy dále a jak se posunout ve svých životech k něčemu novému, svěžímu jako jedinci i jako lidstvo. Celkově nás takto bude Mars v Blížencích podporovat od 4.3 do 23.4.
Z hlediska tranzitů Marsu je třeba ještě zmínit jeho vstup do znamení Býka 7.1. Po půlročním pobývání v Beranu, kde byl tento bojovník v plné ohnivé síle a umožnil nám projevit naplno vzdor a nesouhlas, protestovat a bojovat za své názory, bude nyní bojovná energie převedena do země, do hmoty. Ve znamení Býka je Mars ve vyhnanství, proto toto období může přinést značné výbuchy, otřesy, turbulence jak v oblasti emocí, tak třeba i peněz a majetku. Zvláště „husté“ mohou být dny kdy je Mars ve spojení s Uranem (20.1) a s Černou lunou (29.1). Prospěje nám, když budeme zaměřovat pozornost do srdce, praktikovat zdravou sebelásku, pobývat v přírodě, vracet se k zdravě nastaveným hodnotám, moudrosti přírodních národů a našich pradávných předků.
Jednoduše řečeno: Rok Saturna 2021 nám pomůže soustředit se na společnou cestu ke svobodě, za prvé na vysvobození a velmi konkrétní vymanění se z nejrůznějších sevření, stažení, bloků a návyků, jimiž vlastně omezujeme sami sebe. Výsledkem může být něco zázračně jiného, nového: nové lidstvo, vyznávající jiné hodnoty, řídící se více kosmickými, než lidskými zákony, lidé žijící v souladu se sebou a tedy i mezi sebou. Sevření a omezení, která pravděpodobně ještě v tomto roce do jisté míry a v různých podobách budeme prožívat jsou tak při správném pochopení vlastně nesmírně užitečná. Umožní nám oddělit zrno od plev, očistit se na všech úrovních, vykrystalizovat a prozřít jako skuteční svobodní jedinci, „Děti květin“, lidé Nového věku… V tom nám pomáhej Bůh!
Šťastnou cestu nejen tímto rokem vám přeje Alita Zaurak, www.alitazaurak.cz


ZPRÁVY Z NEBE - Alita Zaurak
Zemské a tedy velmi konkrétní období Kozoroha začíná 21.12, přesně v 11.03. V den, nebo spíše večer zimního Slunovratu, v 19.20, zažijeme rovněž fascinující, naprosto výjimečnou a zásadní konstelaci: spojení Jupitera a Saturna v prvním (nultém) stupni Vodnáře.
Úsvit nového věku...Požehnání svobody...Konec temných časů a Začátek rozednívání a projasňování...Nalaďme se tedy na vše nové, jiné, zázračné a překvapující, na zásadní celoplanetární změny a posuny k lepšímu, kvantové skoky, jejichž konkrétnější projevy zažijeme za prvé velmi konkrétně v lednu 2021 a během celého následujícího roku.
Každý bude sklízet, co zasel. U jednotlivců můžeme z horoskopu zrození (z umístění 1.stupně Vodnáře v jednom z dvanácti astrologických domů) zjistit, jaké konkrétní životní oblasti (zdraví, práce, vztahy atd.) se budou změny nejvíce týkat. Do konce roku můžeme ještě směle uzavírat, ukončovat, zbavit se všeho, co nás tíží a omezuje. Do roku 2021 je dobré vstoupit v odlehčeném stavu bytí, pročištěni a odblokováni na všech možných úrovních!
Ve dnech kolem zimního Slunovratu a vánočních svátků mysleme na to dobré a zdravé, konstruktivní, co si pro sebe i ostatní spolu-obyvatele Země přejeme a hlavně prociťujme a prožívejme tato přání tak, jako by tomu už bylo!!!
Až do úplňku 30.12 (přesně ve 4.29) jsme ve fázi přibývání Luny, v období „vpřed kráčejícího“ Kozoroha a tudíž si můžeme opravdu intenzivně a hlavně navýsost efektivně před-stavovat neboli „předem stavět“ děje budoucí a dělat i první, byť drobné či symbolické kroky k nim! Kromě samotného Slunovratu budou mít naše vizualizace obzvláštní sílu ve dnech vánočních svátků od 24.12 (11.57) do 27.12 (00.37), kdy bude blahodárné pozitivní zemité propojení Slunce v Kozorohu a Luny v Býku! Zde bych ještě vybrala Štedrý večer a noc z 24.12 na 25.12, kdy se v 18.47 Luna v Býku dostane do přesného trigonu se Sluncem a následně i do konjunkce s Uranem, přesně v 1.55. Věštění a předvídání budoucnosti, kterému se věnovali v tuto dobu tradičně naši předkové, bude tedy na závěr roku Luny 2020 obzvláště blahodárnou činností. Určitě však přistupme k budoucnosti aktivně a vědomě, bez zbytečných obav. Tvořme realitu zevnitř a využijme vše, co jsme se v uplynulých letech na toto téma naučili!
Sílu má rovněž trigon Slunce v Kozorohu s Uranem a Černou lunou v Býku ve dnech kolem 28.12. Samo spojení Černé luny s Uranem nastává už 22.12, přesně v 16.31 a je další náročnou zkouškou a výzvou - může nám totiž skrze naše pocity, obavy a ohrožování naší majetkové i jiné stability ukázat, jak si doslova ceníme své svobody a co jsme pro ní ochotni udělat či neudělat!!!!! Slunce v Kozorohu nám doslova „posvítí na cestu“, a moudře poradí, kudy a jak se z náročné situace dostat!
Zásadní posuny však pravděpodobně nastanou v lednu. Od 7.1 až do se planeta Mars bude nalézat ve znamení Býka. Dosavadní bouřlivé události a energie boje, protestu jako takového, které jsme intenzivně prožívali během uplynulého půlroku se jaksi zhmotňují, přetavují do konkrétnější podoby „boje s hmotou“. Zároveň se začne dosavadní bouření poněkud usazovat, získávat jasnější podobu.
Po novu v Kozorohu (nastane přesně 13.1, v 6.01) se naše pozornost zřejmě ještě více bude moci soustředit na reálné kroky na naší „cestě ke svobodě“. Za prvé dojde k toužebně očekávanému obratu Urana. Tato mocná planeta změn a revolucí přestává být 14.1 retrográdní a připojuje se tak k ostatním svým “druhům”, tedy Merkuru, Venuši, Marsu, Jupiteru, Saturnu, Neptunu, Plutu, řadícím se v uplynulých měsících postupně do přímého chodu...Osvobozujícím změnám již nic nestojí v cestě! Přímý chod planet bude trvat do konce dubna 2021.
Poté však, přibližně od poloviny ledna, začíná skutečná “planetární mela”! Ve čtvrtek 21.1 se Mars v Býku se spojí s Černou lunou, Uranem a Lunou a dostane se rovněž do napjatého aspektu „kvadratura“ s Jupiterem, Saturnem ve Vodnáři. Jedná se o mocný konflikt mezi zemí a nebem, mezi realitou a utopií, mezi svéráznou snahou “donutit ke svobodě” a svobodou lidí na Zemi jako takovou. Důležité bude dobré uzemnění a jasné poskládání či přeskládání svých hodnot a priorit a tudíž vědomé prožití možná i přežití této poměrně náročné fáze, po níž teprve přijde ráno a my budeme moudřejší...
Zde si dovolím poněkud předběhnout: Zásadním “třeskem” v tomto dramatickém a mnoho úrovňovém souboji však bude následující přesná kvadratura Saturn-Uran ve dnech kolem 17.února. Jedná se o efekt náhlého bleskového úderu a “boření plánů”. Vše naplánované může být v jednu chvíli prostě rozbořeno jako domeček z karet!!! Samozřejmě v případě, že to není v souladu s vesmírnými zákonitostmi. Tato kvadratura se bude během roku 2021 opakovat ještě dvakrát a bude jakýmsi „leitmotivem“ až do jeho konce.
Z poněkud příjemnějších, drobnějších a harmonických aspektů tu máme ještě v období Kozoroha zemský trigon Venuše-Mars (uspokojení tužeb a přání, soulad mezi mužským a ženským principem) ve dnech kolem 10.1 a trigon Venuše-Uran (svoboda v lásce a projevu citů) ve dnech kolem 14.1. Venuše v Kozorohu nás bude již od 9.1 ledna krásně “kotvit” a zdravě uzemňovat. S její pomocí si můžeme poměrně realisticky procítit a prožít, co všechno potřebujeme či nepotřebujeme ke svému štěstí a opravdové bytostné pohodě! Minimalistický životní styl bude jednou ze zásadních a osvobozujících změn, které přinese a přináší Vodnářský věk! Pojďme mu vstříc dobrovolně a vědomě, v souladu s Přírodou a Vesmírem, s podporou maminky Země a tatínka Nebe(-: K tomu nám pomáhej Bůh! - Alita Zaurak www.alitazaurak.cz

Nejsilnější konjunkce Jupiteru a Saturnu za 800 let: 21. 12. 2020 nás čeká velký zlom, říká astroložka Alita Zaurak:

Těsně před příchodem Vánoc nastane jeden z nejsilnějších nebeských úkazů. Jupiter a Saturn vstoupí do nejtěsnějšího přiblížení za posledních 800 let. Dne 21. prosince nastane také zimní slunovrat. A datum 21. 12. 2020 je zajímavé také z hlediska numerologie. "Jedná se o bod zlomu. Uzavíráme jednu etapu a otevírá se nám druhá," říká v rozhovoru pro ŽivotvČesku.cz známá astroložka Alita Zaurak.

Jupiteru a Saturnu se opakují každých 20 let. Obě planety ale mají odlišný sklon svých drah. Takto úhlově blízko se planety potkaly naposledy v roce 1623. Tehdy byly vzdáleny 6 úhlových minut. Ještě bližší setkání obou planet se datuje do roku 1226. Tehdy Českému království vládl Přemysl Otakar I. a v Itálii zemřel mnich František z Assisi.

Pokud bude dobré počasí a budete mít k dispozici kvalitní dalekohled, budete moci na obloze sledovat shluk několika objektů. V zorném poli se nám 21. prosince představí Jupiterovy měsíce Io, Europa, Ganymedes a Callisto, které doplní Rhea, Titan, Dione a Tethys - tedy měsíce náležející k Saturnu.

Podle hvězdopravců má konjunkce také vliv na člověka a lidské konání. Letos se konjunkce protíná se zimním slunovratem. "Okamžik zimního slunovratu je sám o sobě obzvláště silným bodem. Jde o jakýsi moment zlomu. Celé období Střelce a čas adventní (letos od neděle 29. listopadu) nám každým rokem umožňuje jaksi do-pochopit a třeba i do-prožít a v dobrém smyslu i ukončit vše, co jsme v uplynulém roce zažívali, obzvláště ty náročnější situace. Spolu se vstupem Slunce do znamení Kozoroha (letos přesně 21. 12. v 11 hodin) se nám otevírá nová etapa a my můžeme jasněji zřít svou budoucnost, udělat první vědomé kroky ke svým skutečným cílům," upřesnila pro ŽivotvČesku.cz astroložka Alita Zaurak.

Podle astrologů můžeme mluvit o úsvitu nového věku, přichází doba, kdy jedinec cítí a zažívá svobodu a požehnání. Přichází období velkých změn, kdy se člověk srovnává sám se sebou a také se dostává do souladu s kosmickými zákonitostmi.

"Konjunkce Jupitera a Saturnu v prvním stupni znamení Vodnáře nastane přesně 21. 12. 2020 v 19:20. Je to předznamenání obrovských změn a posunů ke kosmické rovnováze. Dva duchovní učitelé a společenští vůdci spojují své síly, zkušenosti a moudrost a nasměrují či spíše přesměrují naše vnímání a smýšlení na úplně jinou kolej. Z vězení a pomyslných klecí svých vlastních vnitřních i vnějších omezení se můžeme kvantovým skokem posunout k něčemu mnohonásobně lepšímu a svobodnějšímu. Toto »požehnání svobodou« se poté mnohem konkrétněji projeví v následujícím roce 2021," míní Alita Zaurak.

Jak budeme 21. prosinec prožívat? Záleží na našem duchovním naladění a také na úrovni našeho vědomí i sebeuvědomování.

"Jak to celé však bude reálně vypadat, záleží na našem stavu vědomí, tedy na tom, nakolik jsme celkově pročištěni a otevřeni těmto změnám. Pro někoho zcela nepřipraveného a hodně materialisticky zaměřeného může tento tranzit projít zcela bez povšimnutí. V životech lidí, kteří doposud vyloženě škodili, třeba životnímu prostředí či druhým lidem, mohou nastat situace nečekaného karmického vyrovnání, bolestivého pádu z pomyslného piedestalu zpět na zem. Tato astrokonstelace dává ale všem možnost uvědomit si své chyby a omluvit se za ně. Podle toho se pak budoucnost bude odvíjet," zdůraznila astroložka.

V žádném případě ale není nutné se magického dne obávat. Spíše bychom si měli uklidit ve své duši a urovnat vztahy se svým okolím. Měli bychom si uvědomit, že do našich životů vstupují nejen zákony lidské, ale také pravidla kosmická a karmická.

"Lidé by měli otevřít srdce i mysl. Naladit se na to, že zázraky se mohou dít. Měli bychom se intuitivně zaměřit na oblasti, ve kterých stagnujeme. Před slunovratem a v podstatě i nadále vřele doporučuji se všemožně odlehčovat, hloubkově uklízet a též vyndavat zbytečné zátěže z pomyslného batohu, který si v životě neseme. S vděčností ukončit nefunkční vztahy, práci a jiné dlouhodobě neuspokojivé záležitosti a škodlivé návyky všeho druhu. Rovněž se všemožně očišťovat, detoxikovat – na prvním místě pít čistou, kvalitní a pokud možno i energeticky nabitou vodu, dále odlehčit stravu, naprosto minimalizovat maso a alkohol. Samozřejmě pobývat co nejvíce v přírodě, cvičit, zhluboka dýchat… Zkrátka řádně připravit své tělo i mysl na změny, které zřejmě nepřijdou všechny najednou (to bychom nemuseli ustát), budou probíhat postupně, jak uvidíme už v lednu a únoru 2021,"předpovídá pro ŽivotvČesku.cz Alita Zaurak s tím, že člověk by si měl udělat také čas sám na sebe a přijmout fakt, že materiální a pragmatické věci lze odložit.
Zdroj: ŽivotvČesku.cz


JUPITER A SATURN - GENERAČNÍ KONJUNKCE - Soňa Králová

Tento text jsem napsala v září 2019 a přečetla jen pár přátelům, kteří trochu nevěřícně ‘kroužili’ hlavami. Vlastně já taky. Teď dělám pořádek v počítači a ‘našla’ jsem to!

Okřídlený Merkur (konkrétně v srpnu 2019), v rámci svého zpětného pohybu, přináší poselství, kterých by se člověk nenadál. To proto, že ustupuje vliv našeho běžného vnímání a myšlení a naše mysl je otevřená. V tomto kontextu jsem si všimla, že dvacetiletý cyklus mezi Jupiterem a Saturnem se blíží pomalu ke svému konci a že bych si mohla srovnat myšlenky ohledně tohoto významného tématu.

Za posledních 200 let se tyto konjunkce odehrávaly vždy ve třech oblastech zvěrokruhu a vytvářely tak velký trigon neboli trojúhelník. Hroty tohoto trojúhelníku spadaly do těchto znamení:

1/Beran, Býk a Blíženci (jaro)
2/Panna, Váhy a Štír (podzim)
3/Střelec, Kozoroh a Vodnář (zima)

Nejčastější byly vždy v tom prostředním znamení tedy v Býku, Vahách a Kozorohu, ale také v Panně.

Vztah mezi Jupiterem a Saturnem, tedy Diem a Kronem, je archetypálním vztahem mezi synem a jeho otcem, mezi tyranem a vítězem. Jde o pojistku, abychom jako společnost nezatuchli, abychom se vyvíjeli a aby vláda přešla z otce na syna. Nicméně se to zřídka děje v klidu. Důležitou roli při tomto přechodu hraje matka Dia a manželka Krona, která je už unavená tím, že pokaždé, když porodí dítě, její muž je spolkne jen proto, aby neohrozilo jeho vládu. Že mu tato strava způsobuje špatné trávení (krkání a zácpy) mu vadí méně. Rhea schová novorozeného Dia a muži nabídne zabalené kamení. To je však definitivně nestravitelné. Kronos se začne dávit a následně vyvrhne celé své potomstvo. Rázem má Zeus bratry a sestry, které ani nepoznal, Kronos odchází do exilu a Zeus přebírá vládu. Potom rozdělí sourozencům jejich domény a sám se stane vládcem nade všemi.

Jupiter a Saturn jsou planetárními principy, jejichž konjunkce v tom kterém znamení určuje ducha doby až do jejich další konjunkce za dvacet let. Všeobecně řečeno, konjunkce znamená nový začátek, podobně jako například při novoluní, kdy je v konjunkci Luna se Sluncem. Při opozici cyklus vrcholí a přináší své první plody, podobně jako při úplňku.
Za posledních 100 let, kam až sahá naše živoucí paměť, byly konjunkce mezi Jupiterem a Saturnem ve znamení Panny (10.9.1921), ve znamení Býka (20.10.1940 a 15.2.1941) a pak dvakrát opět v Býku (19.2.1961 a 28.5.2000). A jednou ve znamení Vah, ale zato na třikrát tj. 31.12.1980, 5.3.1981 a 24.7.1981.
Býk a Váhy sdílejí jednoho vládce a sice Venuši.

Nyní se blíží zbrusu nová konjunkce na 00* Vodnáře, pod vládou planety Uran. Vodnář, společně s Blíženci a Váhou jsou vzdušnými znameními a zmíněné konjunkce mezi Jupiterem a Saturnem budou v příštích 200 letech ve vzdušných znameních!

Návaznost mezi minulým obdobím konjunkcí a obdobím, které začne v tomto roce vidím v tom, že Uran bude až do roku 2025 ve znamení Býka (pod vládou Venuše). Blížící se konjunkce Jupitera se Saturnem nastane 21.12.2020, tedy v den zimního slunovratu, což je symptomatické pro tuto událost, neboť v ten den je nejdelší noc a příslib nového světla. Z dlouhé noci se probouzíme do nového dne. Blýská se tedy na nové časy. Konjunkce nastane 12 hodin po vstupu Slunce do znamení Kozoroha. Všimněte si, kolik nul, jedniček a dvojek v tom datu je, plus fakt, že konjunkce bude na prvním stupni 11. znamení Vodnáře.
Nula je nic a zároveň je všechno. Jednička je jedinečnost, jednota a nový impuls. Dvojka je vztah a rovnováha. Vodnář je znamením velkých změn a převratů. Uran je agentem převratných změn. Těmito přívlastky je tedy možné definovat generaci 2020 až 2040. Ve Vodnáři vládnou tradičně Saturn a nově Uran. Saturn dohlíží na formu, bezpečnost a pořádek, jistí a kontroluje. Je symbolem paměti a staví většinou na základě zkušenosti. Když se snaží stůj co stůj udržet status quo, nepouští a neodpouští, způsobuje sobě i společnosti zácpu. Uran, na straně druhé, je inovativní, vynalézavý, alternativní, svobodomyslný, nezávislý, transparentní a revoluční. Když je současný stav příliš rigidní, zákonitě je nutno jej obnovit vzpourou.

Datu 21.12.2020 předcházejí tři roky Saturna v jeho domovském znamení Kozoroha, kde je nejsilnější. Je zde skálopevně přesvědčen, že vše co činí je jediné správné a nikoho jiného nepouští ke kormidlu i když při tom cítí nevolnost. Jupiter stráví celý rok 2020 rovněž ve znamení Kozoroha (2.12.2019-19.12.2020). Na rozdíl od Saturna, Jupiter je v Kozorohu v tzv. pádu a má tudíž pocit uvěznění. Jeho charakteristické vlastnosti růstu, expanze a rozhledu jsou potlačené a nebudou v roce 2020 vůbec patrné. Vše se jakoby zastaví a my budeme zdánlivě jen vyčkávat. To je ČAS k přípravě na nový začátek. Někdo půjde do ztrát, někdo do nemocnice, někdo do vězení. Zavládne strach, tenze, samota, omezení, nemoc. Nejvíce to pocítí ti, kterým během 2019 s Jupiterem ve svém domovském znamení, narostl hřebínek tedy ti, kdo projevují negativní vlastnosti tohoto znamení jako aroganci, nedostatek pokory, soudnosti či skromnosti. Ale i ti, kdo Jupiteru, vládci celého Panteonu, nevzdávají momentálně patřičný hold (naděje a víra) a staví se více na stranu Saturna (skepse a pocit viny).

Na začátku jsem zmínila, že konjunkce Jupitera se Saturnem byla v roce 1940, 1960 a 2000 ve znamení Býka. Generační důraz se týkal zdrojů, vlastnictví, financí, domova i rodin, na kterých si Býk tolik zakládá. Někteří pozbývali a jiní zas nabývali. Téměř všichni o něco podstatného přišli. Někteří přišli o všechno a jen někteří přežili, aby o tom pak mohli podat svědectví. Lidské tělo a hmota a zacházení s nimi prošly zkouškami a změnami. Další konjunkce se odehrály, jak již řečeno, ve znamení Panny a v Kozorohu. Spolu s Býkem jde o tři znamení živlu země.

V kontrastu s tím, nadcházející několikanásobné konjunkce budou ve znamení živlu vzduchu: Vodnáře (2020), Vah (2040) a Blíženců (2060). Potom opět ve Vodnáři (2080), ve Vahách (2100) a znovu v Blížencích (2119). Jsou to znamení řízené rozumem, abstrakcí, intelektem, tedy tím, čím charakterizujeme Člověka. To znamená, že nás čeká úplně jiný svět, než na jaký jsme byli zvyklí, kde v podstatě vše pozemské bude spíše na obtíž: majetek, tělo, jídlo, peníze... čím lehčí budeme, tím naladěnější budeme na virtuální realitu. Myšlenka a Slovo budou důležitější než naše fyzičnost. Pokud vůbec budeme mít nějaké děti, budou pravděpodobně krásné a štíhlé. Kdo se nedokáže pohybovat ve virtuálním světě, se bude cítit bezmocným. Bude však docházet i k paradoxům a hlavně se zásadně změní pojem “štěstí”. Tedy to, z čeho se budeme radovat. Ovšem než k tomu dojde, projdeme asi delším obdobím rozpolcení. Mezi tím, co bylo a tím, co nastává. Závěr každého cyklu už ohlašuje co bude, až začne cyklus nový.
- Soňa Králová


ROK LUNY 2020
Nový rok Luny nám přináší opravdu fantastické možnosti, především v oblasti vnitřní práce! Hlubší porozumění mnohým dlouhodobě se táhnoucím potížím a uvolnění nejrůznějších vnitřních bloků a překážek může napomoci uskutečnění našich cílů v následujícím roce Saturna 2021. Velkou výzvou bude převzetí zodpovědnosti za svůj život a osamostatnění se, které se blahodárně projeví v profesní, vztahové, zdravotní a dalších životních oblastech...

...Uvolněme se, zavřeme oči a prostě „zírejme“ do prostoru oka třetího, nad kořenem nosu, mezi obočím…Tak dlouho, dokud nepřijde vize či vhled v podobě obrazu, myšlenky, slova, pocitu...
Taková by mohla být hlavní činnost či spíše nečinnost v roce Luny. Spojit se s Duší a naslouchat vnímavě a pozorně jejím sdělením. Porozumět tomu, co se nám doposud dělo, zpracovat si minulost a jasně zřít, kudy a kam se dále vydat, čemu se věnovat, co je pro nás samotné opravdu bytostně podstatné.
Luna je žena, a ve své podstatě tedy pasivní, přijímající, přitahující. Pozornost ženy je obrácená dovnitř, odkud s pomocí snění a vizí utváří vnější realitu…Luna je žena a žena je voda - iracionálno, záhadno a zázračno... Roztékání se bez hranic, noření se do hlubin podvědomí, odhalování skrytých skutečností…
Rok 2020 je tedy rokem ženskosti a dvojakosti neboli duality a tedy i jisté nestability…
Období pohupování se ze strany na stranu a hledání rovnováhy a souladu mezi zdánlivými protiklady. Sama Luna totiž z hlediska numerologie také souvisí s číslem dvě, které se nám hned dvakrát objevuje v názvu roku. Dvě nuly jakožto “číslo Blázna” zesilují a prohlubují už tak silně iracionální a nestabilní dvojky…
Učme se tedy naciťování, ladění se, naslouchání své intuici, svému vnitřnímu hlasu… sdělení Duše, která všechno ví... Učme se hlubokému klidu, přijetí sebe sama a své situace takové, jaká je, tady a teď…Učme se trpělivosti ženy v „požehnaném stavu“ - ženy, která ví, že její čas teprve přijde...
Dvě dvojky, dvě labutě, dvě duše, dva lidé... Zde se nám otevírá fascinující “tajemství” : vše, co zde společně zažíváme - v rodině, v partnerských a dalších vztazích - jsme si předem dohodli!!! Ve své podstatě jsme nevinné čisté duše, ať už někdo hraje roli darebáka a někdo zase jeho trpící oběti. Vnímat druhého člověka více jako duši, než jako osobnost s fyzickým tělem a vyhraněnými vlastnostmi je blahodárné a skutečně bytostně osvobozující. Ukončíme tak život v nevědomosti a temnotě, zbytečných dramatech, přinášejících zbytečné utrpení.
Mnozí z nás, otlučeni a zjizveni v tolika inkarnacích tolika všemožnými zkušenostmi již dobrovolně a vědomě vybíráme spojení s Duší a život v souladu s ní. Život v průzračné nahotě, pravdivosti, bez masek a „komických“ převleků ega… To nám postupně více a více umožňuje s nadhledem, trpělivostí a pochopením, bez zbytečného posuzování a dokonce i úsměvem sledovat sebe sama i druhé lidi na jejich vlastní cestě, někdy jim třeba i poradit, pokud o to ovšem stojí...
Luna jakožto vládkyně vůdčího, do budoucnosti zaměřeného znamení Raka, nám také dává dar představivosti, schopnost „předem stavět“. Věřte či nevěřte: i tento náš život byl jaksi přede-stavěn, jemně hmotně utvářen neboli vysníván ještě před naším narozením. Byl „předem žitý“ podle určitého ovšem velmi jemného “tekoucího” scénáře s více variantami, ovšem zároveň i určitými pevnými obrysy, které můžeme najít třeba v individuálním horoskopu… Rozpomeňme se tedy a probuďme se ve snu! Jak bychom chtěli žít dále, jak se cítíme v této životní situaci, v tomto vztahu, v této práci atd.? Dokážeme si vůbec před-stavit něco jiného?
Vítejme tedy rok Luny ve stavu bdělé pozornosti a zároveň se otevřeme jeho zázračným možnostem v oblasti duševního uzdravování. Je tu možnost rozpouštění a uvolňování nejrůznějších bloků a podvědomých přesvědčení nashromážděných nejen během tohoto života.
Luna je archetypem zralé ženy: královny a matky. Spojení s matkou a uzdravení vztahu s ní je tedy naprosto zásadní - ať už se jedná o naší fyzickou, konkrétní matku, o mateřský, pečující princip v nás či o matku Zemi… Maminčino objetí nám dává pocit bezpečí a uvolnění, naprosté důvěry, vědomí, že jsme milováni, že je o nás postaráno…Nyní, v dospělém věku si tyto pocity můžeme vnitřní prací sami vytvořit. Ať už jsme muži či ženy, staňme se matkami sami sobě, věnujme si dostatek péče a pozornosti. Vyživme se a nasyťme emocionálně natolik, abych měli poté co sdílet s ostatními lidmi, ať už profesionálně, v rodině, v milostných vztazích...
Situace Luny ve znamení Zvěrokruhu a také v astrologickém domě našeho individuálního horoskopu vypovídá o naší matce a jejím vlivu, dále pak o tom, jak se můžeme nejlépe uvolnit a rozvíjet vnímavost, po čem hluboce toužíme, co „řešíme“, o čem pochybujeme, čeho se bojíme, v jaké oblasti máme nashromážděné zkušenosti a s tím i moudrost, kterou můžeme sdílet s ostatními jako rádci, umělci, učitelé, léčitelé...
Žena-matka je partnerkou muže-otce. Zatímco matka nám pomůže uvolnit se a zřít vizi, snít sen, otec nám dává konkrétní instrukce, díky nimž můžeme růst, stoupat, dosahovat úspěchu.
Abychom se mohli uvolnit, potřebujeme oporu, pevnost, jistotu… Kde jí najít? V našem fyzickém těle představuje takovou oporu především páteř, skrze níž na jemně hmotné úrovni v tzv. astrálním těle proudí energie průduchem suš-umma… Už pouhých pár minut dýchání „skrze páteř“ a vedení dechu zespoda od kostrče vzhůru nad hlavu, od země k nebi a zpět, nám přinese zklidnění a stav vnitřní opory! A při pravidelnějším opakování a praxi postupně začneme zažívat i spojení s Bohem, s Absolutnem, které je jedinou skutečnou oporou ve světě pomíjivých jevů… Suš-ummu prodýcháváme před každou meditací, stejně jako otevírání srdce a dalších energetických center neboli čaker je součástí většiny duchovních cest, například jógy…
Znamení Kozoroha, které na těle s páteří a kostmi souvisí, je v tomto roce přímo přeplněné planetami a vyrovnává tak vliv Luny. Věnovat se každý den nějaké smysluplné praxi, cvičení atd. bude v tomto roce obzvláště důležité! Stejně tak bude dobré věnovat více se tzv. nepragmatickým činnostem: procházkám v přírodě, tanci, umělecké tvorbě, cestování atd...ale též tradičním ženským záležitostem: péči o domácnost, květiny, zvířata, vaření… Prostě tomu, co dělá dobře našemu duševnímu zdraví, co nás také zdravě uzemňuje a v dnešní pragmatické době je často velmi opomíjeno a odsouváno. Při tom všem však můžeme být zároveň i ve stavu tzv. bdělé pozornosti a zpřítomnění, v poklidné meditativní náladě, což ovšem vyžaduje zpočátku jistou koncentraci.
Rok Luny tedy nebude jen o jakémsi mlhavém, naivním snění - je to rok zásadní pro celé další desetiletí, možná i mnohem delší období. Rok vykročení směrem k sobě, vykročení ze svých omezení, programů a přesvědčení…
S podporou Duše a ve spojení s ní se můžeme konečně vydat na svou vlastní cestu! Možná nebude tak pohodlná a ze začátku se budeme častěji zastavovat a ptát se sami sebe kudy dál… Pocity štěstí a svobody, dobrodružství jaké zažíváme, když objevujeme nová místa venku či uvnitř nám však budou odměnou a jasným impulsem, že jdeme dobře!

Jak se toto mysterium projevuje v klíčových astrologických konstelacích roku?
Až do 5.května 2020 se tzv. linie evoluce, tj. sestupný a vzestupný lunární uzel nalézá ve znamení Kozoroha a Raka. Tato situace nastala znovu po 18 letech již v listopadu 2018 a vede nás k nastolení skutečného vesmírného řádu a pořádku v rodině a domově ve všech smyslech a na mnoha úrovních: ať už jde o uzdravení celé rodové linie, dále vztahu se svými rodiči a dětmi, s čímž souvisí správné chápání sebe sama v roli matky a otce nebo úplně nejkonkrétněji zabydlení se v tom správném domě či bytě, k energetickému i fyzickému úklidu svého nejbližšího okolí neboli zametání si před svým vlastním prahem...
V rodinách, domovech i v našich nitrech by tedy během tohoto období mohla postupně zavládnout pohoda, uvolnění, dobrá nálada a atmosféra vzájemné důvěry, sdílení a hlubšího porozumění namísto extremální a nezdravé přísnosti, neustálé kritiky a deptání, vyhledávání nedostatků, kladení často nesmyslných nároků a požadavků. Tato konstelace může též napomoci lidem trpícím depresemi neboť kladení si sám sobě nároků, úkolů, povinností a nemožnost je všechny splnit je hlavní duchovní příčinou této bohužel v naší zemi v současné době tolik rozšířené choroby. Cítit se dobře by měl být náš hlavní "úkol"!
Kvantové skoky směrem k naprosté a bezvýhradné zdravé sebelásce a usazení se na zemi a rovněž i ve svém mužském či ženském těle nám již třetí rok pomáhá udělat Uran v Býku. Obzvláště Býci narození cca od 25.4 do 2.5 budou mít opravdu napilno(-: -Uran jim totiž „jde po Slunci“ a to znamená velké urychlení duchovního vývoje a a více či méně překvapující, od ega osvobozující změny a posuny všeho druhu!
Linie evoluce Kozoroh-Rak se 19.3 dostává do příznivých aspektů s Uranem v Býku: v těchto dnech se můžeme naladit na značné urychlení tohoto zásadního procesu. Mohou přijít opravdu osvobozující záblesky pochopení, tzv. „aha momenty“, které budou předzvěstí reálných změn přibližujících nás ke spokojenějšímu životu v dostatku bez zbytečného úsilí a pachtění! Spolu se vstupem Slunce do Berana (tentokrát již 20.3, ve 4.50) nastává „restart“, znovuzrození, rozpomenutí se na to, proč jsme sem vlastně přišli, co je pro nás samotné to nejdůležitější.
Jarní rovnodennost bude mít v roce 20 tedy opravdu obzvláštní sílu: 22.3 března vstupuje totiž planeta Saturn do znamení Vodnáře, kde setrvá do 1.7 a poté se znovu až do 17.12 bude znovu nalézat ve svém domovském znamení Kozoroha. Po dvou letech (od prosince 2017) každodenního úsilí, soustřeďování se na dokončení, dodělání, uzavření, někdy i celé třicetileté etapy, se nám již začnou pozvolna otevírat nové horizonty. Po šlapání na brzdu a umírňování se a pokud možno dobrovolném omezování se v zájmu vyššího cíle, budeme moci konečně, i když stále ještě velmi umírněně šlápnout na plyn - v našem životě se pomalu začnou ukazovat výsledky v podobě reálných změn a posunů!
Bude to však taková ochutnávka a předzvěst toho, co se naplno rozvine až od prosince 2020 a poté především v roce 2021, který je navíc rokem Saturna. Období Saturna ve Vodnáři nastane stabilně od 17.12 2020 a můžeme ho popsat ve zkratce jednou větou: cesta ke svobodě... Co to pro každého z nás znamená se dozvíme tedy již poměrně brzo(-: Nedočkavci se mohou se podívat do domu ve svém horoskopu, kde se začátek znamení Vodnáře nalézá (Saturn se v tomto roce dostane jen do druhého stupně znamení Vodnáře, do „zpětného chodu“ se otáčí 11.5 2020).
V polovině ledna nastává zásadní astrologická konstelace, která předznamená dění celého roku 2020 i let následujících. Konjunkce neboli spojení Pluta a Saturna v Kozorohu nastává znovu po pěti stech letech (!) a proběhne přesně 12.1 v 17.23, navíc i ve spojení se Sluncem a Merkurem. Může jít o jakýsi „radikální řez“ . Konečně najdeme sílu opravdu ukončit to, co už nám neprospívá – ať už se nám to ještě v těchto dnech jeví jakkoliv nemožné či nevhodné, ať už o tom jakkoliv pochybujeme či možná dokonce „jakoby“ nevíme. Astrologický dům, kde se toto spojení ve 23.stupni Kozoroha v našem individuálním horoskopu nalézá, nám napoví, v jaké oblasti tento proces probíhá: ve vztazích, financích, práci, zdraví apod...
Pro někoho bude toto rozhodnutí, tento řez, naprosto plynulým, přirozeným pokračováním a výsledkem předchozí dlouhodobé práce na sobě a moudře směrovaných aktivit, pro někoho může být přímo vynucen okolnostmi a vnitřním či vnějším „pnutím“...V každém případě vězme, že dva „drsní pánové“ Pluto se Saturnem (ztělesnění kvalit Štíra a Kozoroha) nám opravdu zdravě a moudře pomáhají a i kdyby se nám (či spíše našemu egu) jejich tlak či nátlak v dané chvíli nelíbil, později jej opravdu oceníme! Hračky, s nimiž si již nepotřebujeme hrát buď odevzdáme dobrovolně nebo nám budou prostě odebrány, abychom se ve svém vývoji opravdu posunuli a postoupili do dalších tříd a úrovní kosmického učiliště(-:
Již delší dobu probíhající proces „změny paradigmatu“ se dostává do aktivní fáze. Staré struktury se hroutí, vše nefunkční a zastaralé se bude ještě rychleji rozkládat. Namísto omezujících, začasté rozporuplných zákonů lidských se začínáme soustřeďovat na zákonitosti kosmické a žít v souladu s nimi. Pro nás jednotlivce i celé lidstvo začíná etapa převzetí zodpovědnosti za svůj život, etapa vědomého a moudrého zacházení se zdroji, s časem, se svými talenty a potenciálem.
Ve znamení Kozoroha se již od 3.12 2019 nalézá štědrý dárce, léčitel, učitel a zasvěcovatel Jupiter. Tento archetypální šedesátník, muž v nejlepších letech, užívající si moudře dary života, zde ve znamení Kozoroha poněkud pohubl, zestárl a zpřísněl... Jeho obvykle optimistické a štědré působení je sice pod omezujícím vlivem Saturnovým, přesto jej stále můžeme vnímat jako blahodárné a hluboce užitečné. Pozitivní výsledky však možná rozeznáme a pochopíme mnohem později! Jupiter v Kozorohu nám pomůže dokončit, dotáhnout v praxi uskutečnit ideály, nápady, inspirace získané především během celého dosavadního roku a v podstatě i během uplynulých dvanácti let.
Jednou za 12 let prostě dochází na toto “lámání chleba”. Jakožto poněkud rozmazlení žáci začínáme najednou dostávat přímo od životní reality či v lepším případě od svých konkrétních učitelů jasné a přesné instrukce či více či méně jemné „po-hlavky“, kudy vede cesta ke štěstí, k Bohu, co máme pro to dělat a především co už nedělat!
Jupiter v Kozorohu je totiž jakýmsi naším lékařem-dietologem. Dodržování vhodné diety vede ke konkrétnímu dobrému výsledku - ke zhubnutí či k uzdravení, dle požadovaného cíle. Omezit se ve všem, co už nám nesvědčí je zdánlivě poměrně snadné, pokud si ovšem uvědomujeme svůj pravý cíl a rozlišujeme pravdivé a podstatné. V materialistické společnost jsou však bohužel naše pravé cíle dovedně skryty…
Pokud ještě nevíme, co má opravdu smysl a dělá nám tedy potíže vytrvat v nějaké užitečné dlouhodobé činnosti, může nám pomoci pozitivní aspekt: sextil Jupitera v Kozorohu s Neptunem v Rybách. Tento aspekt, tzv. „Boží pomoc na poslední chvíli“ nastane dokonce třikrát: 20.02, 27.7, 12.10. Obzvláště v těchto dnech se ptejme se tedy Jupitera v Kozorohu na konkrétní kroky, poprosme ho o uvolnění překážek, rozpuštění klecí, které jsme si sami ve své mysli vybudovali. Jeho odpovědi v podobě konkrétních technik a metod a „dietních postupů“ dobře prociťujme v srdci a ve spojení s duší. Jeho odvrácenou stranou je totiž fanatismus, s jehož příznaky už máme ať už v této či předchozích inkarnacích bohaté zkušenosti...Učme se tedy rozlišovat, používat intuici a vlastní rozum aby proces omezování se hubnutí všeho druhu byl opravdu a doslova zdravý!
Jupiter v Kozorohu se také třikrát spojí s Plutem - ve dnech 5.4, 30.6, 12.11 (25 stupeň Kozoroha). Právě tyto dny, tato několikadenní období mohou být obzvláště užitečná: Pluto nám pomůže opravdu hluboce a pravdivě uchopit Jupiterovo poselství, prohloubit jeho léčivý vliv. Opět zde záleží na konkrétním domě horoskopu, kde se spojení bude nalézat. Budeme mít mocnou energii a podporu shůry na uskutečnění svých společensky prospěšných aktivit, na dokončení rozdělaných projektů atd. Samozřejmě to bude fungovat i naopak: ti, kdo jdou proti kosmickým zákonům a obecnému blahu, budou zastaveni neboli „pravda se nakonec ukáže“...
Obzvláštní sílu a význam tedy bude mít celé období od dubna do listopadu! Konjunkce Jupitera s Plutem jaksi ošetří a skvěle doplní předcházející a výše zmíněnou konjunkci Saturna s Plutem (12.1 2020). Projevit se může nejen v našich životech, myslích, nitrech, ale též v politické či náboženské a jiné společenské oblasti!
Spojení Jupitera a Saturna ve Vodnáři nastane v době zimního Slunovratu, přesně 21.12 2020 a bude jakýmsi happy-endem jejich společného výchovného působení uplynulých 20 let. Již na sklonku roku 2020 se nám otevře brána do nové, svobodnější dimenze žití!
Černá luna vstupuje 27.1 do znamení Berana, kde setrvá do 21.10. Je to poměrně citlivé období, hlavně ve své počáteční fázi, kdy budeme možná různými situacemi a vnějšími vnitřními tlaky vedeni k jednoznačnému a stoprocentnímu sebe-přijetí! Černá luna neboli Lilith bude ve znamení Berana vytahovat na povrch a různě zhmotňovat hluboce skryté a polozapomenuté situace a stavy z prenatálního období, z porodu a raného dětství, které pro málokoho z nás bylo naprosto perfektní a idylické. Věnujme tedy těmto situacím a pocitům plnou pozornost, pokud nastanou, abychom je mohli zpracovat a opravdu se znovu-narodit sami sobě. Obzvláště silné budou z tohoto hlediska dny a cca dva týdny kolem 4.3, kdy se Černá luna spojí s Chironem, zraněným léčitelem v 5.stupni Berana. Chiron v Beranu nám již od dubna 19 pomáhá uzdravit a zvědomit právě výše zmíněná témata a obzvláště důležitý a blahodárný je jeho vliv na všechny tzv. nechtěné děti, které se snaží za každou cenu se zavděčit ostatním na svůj úkor… Snad nejvíce tato astrologická konstelace osloví zrozence let 1968-69-70, kteří prožívají tzv. návrat Chirona - velký „restart“ ve vnímání partnerských vztahů (nastává u každého kolem 50 roku života).
Doslova z druhé strany nám už už 13.10 v oblasti partnerství a v celkové harmonizaci vztahů pomáhá Bílá luna ve znamení Vah. Po sedmi letech je tedy tato oblast, související na lidském těle s ledvinami, opět řádně pročištěna a prozářena. Bílá luna zde zkrátka dělá vyšší pořádek, odstraňuje všemožné předsudky, masky, falešnou morálku… Až se nám to chvílemi vůbec nemusí líbit! Jakýmsi vyvrcholením této její léčivé aktivity bude období od února až do poloviny května, kdy se Bílá luna neboli Selena postupně „projde po Prozerpině,“ kterou máme v horoskopu všichni (narození do roku 1983) v podobném místě – v poslední dekádě Vah.
Poté, tj. od 13.5, uvítáme Bílou lunu ve znamení Štíra, kde bude stejně tak uzdravovat a prozařovat oblast sexuality, smrti, transformace a vše s tím spojené – opět podle konkrétního domu horoskopu, kde se u jednotlivců bude nalézat. Očistného a léčivého spojení Seleny s Prozerpinou ve svých nativních horoskopech se tak dočkají i další, mladší ročníky v období od května do července 2020.
Vliv Bílé luny ve znamení Štíra pak můžeme všichni společně opravdu hluboce prožít během září. 5.9 se Bílá luna spojí s Prozerpinou, 26.9 si užijeme vodní trigon Selena-Neptun. Dohromady opravdu velká duchovní a duševní detoxikace! Skvělé období pro půsty a osvobození se od závislostí všeho druhu!
Z dalších drobnějších zajímavých astrologických událostí tu mám dvojnásobné spojení Černé luny s Marsem v Beranu: 10.8 a 23.9. V těchto dnech opravdu nebude dobré jít „hlavou proti zdi“! Opatrně!(-:
Společným jmenovatelem naprosto všech partnerských potíží a disharmonií je ovšem míra našeho sebepřijetí neboli spojení se Zdrojem, jehož oslabení pak vede k tomu, že nepřijímáme sebe, ale ani ostatní a hlavně své nejbližší takové, jací jsou. Chceme, aby se změnili, klademe podmínky a zaplétáme se myšlenkových sítí, ocitáme se ve svých vlastních pastích a božská hra na oddělené bytosti se mění v únavné pachtění plné nedorozumění, rozčarování a bolesti.. Stopy tedy vedou z Vah opět na samotný počátek Berana, do bodu našeho zrodu a k uzdravení tohoto citlivého místa!
Od 27.1 do 13.5 tedy budou obě luny, černá a bílá, ve volné konjunkci a věřím, že na konci tohoto období a hlavně celého roku budeme už ve svém vnímání vztahů někde (úplně?) jinde! Nakolik to bude bolestné, očistné, nakolik tomuto procesu vyjdeme vstříc, to záleží na naší karmické a duchovní úrovni a rovněž na naší vůli a odhodlání, rozhodnutí něco změnit...
Dvě dvojky, dvě luny, dvě labutě...Zázrak setkání spřízněných duší může nastat ,jsme-li tomu otevřeni ve svém srdci, ve své mysli, dokážeme-li si něco takového vůbec představit! A nemusí jít o setkání s někým jiným, novým, „dokonalým“ a „tím pravým, tou pravou“ v něž tak romanticky otevřeně či tajně často doufáme. Spříznění a soulad můžeme nalézt především tam, kde jsme ho doposud neviděli. Možná to bylo proto, že jsme používali pouze běžný zrak, tj. obě oči, k nimž nyní můžeme přidat OKO TŘETÍ… K tomu však je dobré se nejprve uvolnit ZA-ZRAK... zavřít oči a prostě VIDĚT, JASNĚ ZŘÍT…
- Alita Zaurak


ZPRÁVY Z NEBE: KOZOROH (22.12 2019 – 20.1 2020)
Období Kozoroha nastává v neděli 22.12, přesně v 5.21 a přináší jako obvykle jisté ochlazení a zdravé uzemnění, nezbytnost soustředit se to, co je pro nás opravdu důležité a podstatné.
V tomto roce má však těchto přibližně třicet dní obzvláštní sílu a význam neboť v Kozorohu se od 30.12 shromáždí pět světel a planet: Slunce, Merkur, Jupiter, Saturn, Pluto a sestupný lunární uzel…
Štědrým dnem, večerem a prvním svátkem vánočním nás bude kromě moudrého Slunce v Kozorohu provázet jemně žhnoucí, duchovně povznesená blahodárná přítomnost Luny ve Střelci – učitelky, léčitelky, vychovatelky. Dny před novem jsou obzvláště očistné a nejlepší je se během nich zaměřit spíše na zakončování,odevzdávání, osvobozování od všeho, co nám brání zažívat a prožívat svůj život mnohem radostněji a šťastněji. Spojme se v meditaci či s pomocí andělských či tarotových karet s duchovním světem, vystoupejme na svůj vnitřní Olymp či Mt.Everest (-: a podívejme se „očima bohů“ na svůj každodenní život „tam dole“. Možná poměrně jasně uvidíme, co můžeme změnit ve svém smýšlení, jaké názory a přesvědčení nám už dávno nesvědčí a naopak nás brzdí a omezují...
Novoluní v Kozorohu nastává o vánočních svátcích, přesně 26.12 v 6.14. Vliv této fáze však můžeme vnímat již od večerních hodin 25.12 až do brzkého rána 28.12, kdy se bude v Kozorohu kromě Slunce nalézat i Luna. Soustřeďme se tedy v těchto dnech na to, co je pro nás samotné jako jedince opravdu to nejdůležitější , co nám dlouhodobě opravdu pomáhá a svědčí, čemu se chceme věnovat, v čem spočívá náš aktuální úkol a tedy záměr na období celého následujícího roku. V hloubi duše a celou svou bytostí se rozhodněme, že se těmto, pro nás tolik důležitým činnostem budeme věnovat „děj se co děj“.
V dalších dnech můžeme též udělat první, třeba i symbolické kroky na této dlouhé cestě k cíli, která je před námi a je vlastně zároveň cílem samotným… Obzvláště blahodárná data pro započetí dlouhodobých aktivit, přidání nových zdravých návyků do života jsou 27.12, 28.1,29.1,30.12. Podpoří nás nejen moudrá a svobodomyslná |Luna ve Vodnáři (od rána 28.12), ale též spojení Slunce s Jupiterem v Kozorohu (přesně 27.12).
Nový rok Luny 2020 přináší opravdu fantastické možnosti - především v oblasti vnitřní práce. Hluboké vcítění se a porozumění mnohým dlouhodobě se táhnoucím záležitostem a potížím přinese uvolnění nejrůznějších bloků a překážek a umožní tak reálné uskutečnění našich cílů v následujícím roce Saturna 2021.
Poměrně podpůrnou, i když drobnější astrologickou událostí bude též vstup Marsu do Střelce 3.1. Po přibližně dvouměsíčním a „hluboce akčním“ pobývání Marsu ve znamení Štíra, nastává nyní poměrně zářivější a optimističtější období (do 17.2), kdy svou aktivitu můžeme nasměrovat opět z nitra ven do okolního světa a sdílet své poznatky a prožitky s ostatními lidmi. Obzvláště dny od 3.1 do úplňku 10.1 budou vhodné pro započetí nových, společensky prospěšných projektů, spojených se vzděláváním, osvětou, cestováním, apod.
Spojení Jupitera se vzestupným lunárním uzlem v Kozorohu nastane 8.1 a též nás podpoří v uskutečnění a „dotažení“ rozdělaných projektů, nápadů, zkrátka toho, co jsme nashromáždili v uplynulých přibližně 12 letech. Tato a další podobné konstelace nám též pomáhají rozlišit, co z těchto projektů má opravdu smysl, co má budoucnost a co prostě raději s poděkováním odložme, odstřihněme - stejně jako prořezáváme větve stromu, aby mohl lépe a zdravěji růst a prospívat!
V polovině ledna nastává zásadní astrologická konstelace, která předznamená dění celého roku 2020 i let následujících. Konjunkce neboli spojení Pluta a Saturna v Kozorohu nastává po pěti stech letech a proběhne přesně 12.1 v 17.23, navíc i ve spojení se Sluncem a Merkurem. Může jít o jakýsi „radikální řez“ . Konečně najdeme sílu opravdu ukončit to, co už nám neprospívá – ať už se nám to ještě v těchto dnech jeví jakkoliv nemožné či nevhodné, ať už o tom jakkoliv pochybujeme či možná dokonce „jakoby“ nevíme. Astrologický dům horoskopu, kde se toto spojení ve 23.stupni Kozoroha v našem individuálním horoskopu nalézá, nám napoví, v jaké oblasti tento proces probíhá: ve vztazích, financích, práci, zdraví apod...
Pro někoho bude toto rozhodnutí, tento řez naprosto plynulým, přirozeným pokračováním a výsledkem předchozí dlouhodobé práce na sobě a moudře směrovaných aktivit, pro někoho může být přímo vynucen okolnostmi a vnitřním či vnějším „pnutím“...V každém případě vězme, že Pluto se Saturnem (ztělesnění kvalit Štíra a Kozoroha) nám opravdu zdravě a moudře pomáhají a i kdyby se nám (či spíše našemu egu) jejich tlak či nátlak v dané chvíli nelíbil, později jej opravdu oceníme! Hračky, s nimiž si již nepotřebujeme hrát buď odevzdáme dobrovolně nebo nám budou prostě odebrány, abychom se ve svém vývoji opravdu posunuli a postoupili do dalších tříd a úrovní kosmického učiliště(-:
Od úplňku do novu ve Vodnáři (10.-24.1) se tedy máme opravdu od čeho osvobozovat. Pro nás jedince i pro celé lidstvu nastává nová etapa, kdy budeme více či méně přísně a naléhavě vedeni k převzetí zodpovědnosti za svůj život, k vědomému a zodpovědnému zacházení se zdroji, s časem a svými talenty a potenciálem.
Vysoce inteligentní a osvícený Merkur ve Vodnáři nám od 17.1 jistě pomůže s poznání a hlubším pochopením vesmírných zákonitostí, s nimž se dostáváme s každým dnem do hlubšího souladu -
ať už s pomocí astrologie, numerologie, kvantové fyziky, výkladu karet a jiných „uranských aktivit“. Do poněkud stísněné „kozoroží“ atmosféry vnese jasnost, svěžest a svobodu! Sejděme se s podobně smýšlejícími a naladěnými přáteli, poslechněme si inspirativní přednášky, webináře, začtěme se do knih, které nám „náhodou“ přijdou do ruky či na mysl...Potřebné poselství najdeme vlastně úplně všude, kam se zadíváme – stačí se jen zeptat!
Venuše v Rybách se svou něžnou mystickou energií nás již od 14.1 bude přímo zaplavovat vodopády všeobjímající lásky a krásy… Dopřejme si příjemné meditativní spočinutí ve svitu svíček, návštěvu čajovny, kina, divadla, poslech hudby, taneční meditaci, masáže, kreslení mandal a jiné „nepragmatické“ činnosti, které nám napomohou zharmonizovat se a naladit se na nové, celkově svobodnější období Vodnáře...
Alita Zaurak


ZPRÁVY Z NEBE: 22.11-21.12
Období Střelce začalo 22.11 odpoledne a přináší nám celkové povzbuzení a prozáření, rozšíření obzorů a jiný, osvícenější a moudřejší náhled na každodenní záležitosti…
Tomuto procesu ve dnech kolem 24.11 krásně „žehná“ konjunkce „velkého a malého štěstí“, Jupitera s Venuší ve znamení Střelce, na vrcholu mentálního těla. Tato konstelace nastává v různých oblastech Zvěrokruhu obvykle jednou za rok a nyní může prozářit naše smýšlení a nazírání, udělat jej láskyplnějším a celkově přinést ozdravné impulsy a inspirace. Přejme a bude nám přáno!
Hned 26.11 nastává fáze novu (přesně v 16.05), kdy se budeme moci hlouběji a pokud možno v meditativním poklidu zaměřit na svá bytostná přání, na celkové zlepšení své situace a prohloubení prožívání a užívání si daru života. Děkujme za to dobré, co máme a zeptejme se sami sebe, jak sdílet s ostatními svou životní moudrost, své poznatky a zkušenosti, své bohatství. Tak se poté, v období mezi novem a úplňkem, tj až do 12.12 můžeme otevřít novým možnostem a příležitostem, týkajícím se především oblasti veřejného působení, cestování, duchovního růstu. Bude to též doba ideální k započetí nových, společensky prospěšných projektů. Doba, kdy můžeme s láskou a štědrosti nabídnout ostatním opravdu to nejlepší, co jsme po celý rok nebo i delší období shromažďovali, připravovali, zdokonalovali…
Zároveň jako každým rokem prožíváme od 1.12 období adventu a s ním i možnost vést “hovory s Bohem”: zeptat se na vše, čemu jsme během uplynulého roku doposud plně neporozuměli, co se nám nedaří uchopit pouhým lidským intelektem. Najděme si v předvánočním shonu co nejvíce času na sebe - na osobní rituály, oslavy a díkuvzdání, meditaci, na výklad tarotových či andělských či jiných oblíbených karet... Prostě naslouchejme své duši a zachycujme tak rady a inspirace, které nám sděluje. I sebesložitější situace má řešení, pokud se na ní podíváme z jiné, širší perspektivy a uvidíme tak její hluboký smysl.
V tomto procesu hlubokého a osvobozujícího porozumění nám jistě napomůže poslední trigon Merkura s Neptunem, ve dnech kolem 28.11. Uzavírá se období (od 15.10), kdy jsme měli možnost hluboce prožít a procítit a tak i se osvobodit od dlouhodobě se táhnoucích náročných tzv. karmických situací všeho druhu. Odpouštějme, propouštějme, abychom udělali prostor novému: nové lásce, novým setkáním, novým svobodnějším příležitostem k učení se a vývoji.
Po úplňku 12.12 do dalšího novu se osvobozujme od všemožných škodlivých a omezujících, dogmatických či přímo nezdravých názorů a přesvědčení, které nám doposud bránily užívat si správně a moudře darů života v těle. Prohlédněme si třeba svou knihovnu a zbavme se knih (například s náboženskými či politickými tématy), ze kterých už nemáme dobrý pocit! Učme se více žít a užívat život v přítomném okamžiku, než neustále cosi analyzovat, řešit, pokoušet se mít vše pod kontrolou, snažit se násilně pomáhat druhým, vnucovat jim své nevyžádané rady a tím zbytečně ztrácet energii určenou pro vlastní duchovní růst...
Hned na začátku prosince,přesně 3.12 v 19.20 se planeta Jupiter přesunuje po dvanácti letech ze znamení Střelce do znamení Kozoroha, kde nám bude pomáhat v praxi uskutečnit ideály, nápady, inspirace získané především během celého dosavadního roku. Nalaďme se tedy na toho dobrého a štědrého učitele s prosbou o pomoc při dotahování, ukončování někdy i mnoholetých projektů, odstranění vnitřních překážek a bloků, které nám brání přistát na zemi, dosáhnout svých cílů či si opravdu moudře bytostně projasnit své bytostné potřeby.
Zemský trigon Jupitera s Uranem o úplňku 12.12 nám pomůže lépe porozumět úkolům následujícího ročního období a tak celkově usnadnit a urychlit realizaci svých záměrů. Úplněk je vždy vhodné využít pro různé rituály, šamanské cesty, společné meditace atd. Tentokrát se zaměřme na téma hojnosti, dobrého zhodnocení a ohodnocení svého počínání a zachyťme shůry inspiraci, jak konkrétně a správně a efektivně sdělit lidem své poselství.
Do znamení Kozoroha vstupuje též Venuše, přesně v den novu 26.1. Její spojení se Saturnem (11.12) a Plutem (13.12) přinese možnost opravdu bytostně se soustředit na uspořádání svých priorit a tím i správné a moudré využití času. Venuše v Kozorohu nám celkově napomůže v sebelásce a odstranění všemožných bloků v oblasti srdeční čakry, skrze kterou přijímáme nejvíce životní energie. Zvláště ti z nás, kteří jsou dlouhodobě bez partnera či partnerky mohou požádat Venuši o radu, jak se na kvalitní a dlouhodobý vztah naladit, jak se mu otevřít. Samozřejmě i obráceně – jak zdárně a moudře ukončit nevyhovující vztah stávající(-: Urychlení a pochopení pak přijde po 20.12, kdy Venuše vstoupí do Vodnáře...
Trigon Venuše v Kozorohu s Uranem v Býku (přesně 28.11, vliv trvá přibližně tři dny) může být revolučním momentem v dlouhodobém procesu prohlubování sebelásky a přijetí mužského či ženského těla...Soustřeďme se do oblasti srdce, s nádechem přijímejme, s výdechem dávejme, zharmonizujme tak vztahy s partnery, s okolím a nalaďme se na „bytí s časem“, přestaňme nadále odkládat štěstí a pohodu na potom, protože dobré stavy můžeme zažívat už tady už teď. Od tendence nakládat si břemena nových povinností se můžeme v těchto dnech přímo bleskově osvobodit, pokud začneme dělat to, co nás samé opravdu baví a těší!
Mars se ocitl již 20.11 ve znamení Štíra, v oblasti své vlády: zralý a zkušený muž s pronikavým intelektem a psychickými schopnostmi, přímo přetékající touhou po adrenalinových zážitcích nám bude až do 3.1 2020 přinášet nejrůznější výzvy a impulsy, jejichž společným jmenovatelem bude nekompromisní odhalení všemožných lží a manipulací jak v nás samých, tak i v našem okolí. Rozhodněme se dobrovolně pro pravdu, která nás osvobodí, a tento proces může proběhnout poměrně hladce(-:
Turbulence však mohou nastat ve dnech kolem 24.11, kdy se Mars dostává do opozice s Uranem...Pocit, že jsme na všechno sami a musíme si znovu a může být jaksi rozpuštěn ve chvíli, kdy se rozhodneme ke změně a podíváme se na své “pachtění” a vyčerpávající snažení ze strany, z pozice pozorovatele. Dostaneme se tak do souladu s vesmírnými zákonitostmi, lépe pochopíme opakující se náročné situace a výzvy. Řekněme si případně o pomoc a radu svému astrologovi, kartářce, terapeutovi či blízkému příteli, prostě někomu, kdo nás vnímá nezaujatě a dokáže nás vhodným způsobem nasměrovat.
Situace se zharmonizuje kolem 13.12, kdy ke všemu odhodlaný a řádně rozvášněný Mars dostane láskyplnou podporu od mystického a všeobjímajícího Neptuna v Rybách (trigon Mars-Neptun: Boží bojovník). Naše potřeba řešit a vyřešit, ale také tendence bojovat se sebou samými i s okolím dostane správné nasměrování a vedení. Pod vlivem této konstelace se zaměřme spíše na vnitřní práci, duchovní vývoj, přiblížení se k Bohu, odpuštění, soucítění a smysluplnou pomoc trpícím a skutečně potřebným…
Celé období Střelce končí zimním Slunovratem, tentokrát přesně 22.12 v 5.19. Ve těchto dnech jsme přímo zaléváni či blahodárnými kosmickými energiemi, naše celoroční studium a sebepoznání je odměněno tolik potřebným pochopením a podporou z duchovního světa. Skládanka z mnoha částí tvoří najednou jediný celek – můžeme oslavovat, můžeme prostě být…
Děkuji za pozornost a přeji krásné a vědomě prožité a zevnitř prozářené období dlouhých nocí! Nechť šťastny jsou všechny bytosti!

Radostně
Alita Zaurak


8.1.2019
ROK MERKURA 2019 - ROK SEBEPOZNÁNÍ A UZDRAVOVÁNÍ - Alita Zaurak

Nový rok nám přináší mnoho možností a příležitostí ke studiu, zkoumání, bádání a odhalování toho, co před námi bylo doposud ukryto pod tmavou rouškou nevědomosti…Mnohé skutečnosti budou projeveny, objeveny či doslova vytaženy „na světlo boží“...
Vládce znamení Blíženců Merkur je archetypálním žákem, studentem, učedníkem. Je tím, kdo se ptá, kdo neúnavně a vytrvale hledá odpovědi na své otázky. My lidé jsme ve své podstatě právě takovými žáky, což je možno rozeznat třeba v ruském slově čelo-věk, kde čéla znamená v sánskrtu žák a věk je čas. Jsme tedy doslova “žáky v čase”. Učíme se, vyvíjíme, poznáváme sebe sama, postupně obnažujeme pod všemožnými vrstvami svou božskou podstatu.
Naším hlavním učitelem neboli guru, tedy doslova tím, kdo ukazuje cestu ke světlu je naše vyšší Já, s nímž se dříve či později všichni spojíme a mnohé naše otázky se rozpustí ve stavu Poznání.
Učení tedy není jen procesem osvojování si nových a nových poznatků a dovedností, je to též cesta dovnitř, k podstatě, cesta sebepoznání. Tam nás vede náš bytostný zájem o to, jak žít stabilně a trvale šťastně, v míru, v souladu a harmonii. Zájem, který je každé, nejen lidské bytosti vlastní, který k ní nerozlučně patří.
Hned na začátku nového roku si tedy vyjasněme, co se chceme a opravdu potřebujeme naučit, co nás bytostně zajímá a přitahuje. Co nám chybí, jaké kamínky potřebujeme dodat do mozaiky celistvosti, co si osvojit, abychom žili lépe?
Kromě zvídavosti a učenlivosti souvisí Merkur též s myšlením. Jeho situace v horoskopu, především postavení v konkrétním znamení Zvěrokruhu vypovídá o tom, jakým způsobem a na co myslíme, jaká témata ve své mysli zpracováváme, jaké oblasti zkoumáme. Stejně jako Merkur je proces myšlení rovněž spojen se vzdušným živlem, který je v tarotu symbolizován meči. Výmluvné jsou již názvy těchto mečových karet, například v populárním Oshově Zen tarotu: Vina, Smutek,Odkládání, Bojování, Morálka, Izolace atd...
Mečem můžeme něco úspěšně odseknout, rozseknout, vyřešit, oddělit pravdu od lži, ale také sebe nebo někoho jiného zranit či dokonce zabít. To samé se týká i našeho myšlení, které je nejvíce odtržené od reality, stejně jako vzduch se může nejvíce vzdálit od země. Téměř v každé vteřině si vymýšlíme si něco, co vůbec nemusí odpovídat skutečnosti. Komentujeme děje či události podle určitých schémat či naprogramování výchovou a dalšími okolními vlivy, vytváříme si mylné domněnky, nejrůznější představy a plány, klademe zbytečný odpor, nepřijímáme to, co se děje… Proto je obzvláště v dnešní informačně přebujelé době tak důležité a zásadní naučit se vládnout mečem svého intelektu, zvládnout svojí roztěkanou mysl a ve výsledku myslet zdravě, konstruktivně, v souladu s vesmírnými zákonitostmi.
Myslet na to, co chceme namísto na to, co nechceme. Věnovat pozornost tomu, co je správné, namísto často zbytečného vyhledávání chyb a problémů. Namísto na nemoc myslet na zdraví, namísto na chudobu myslet na hojnost apod… Myslet na to, co právě děláme, věnovat pozornost tomu, co je, namísto unikání do minulosti k tomu, co bylo či nebylo nebo do budoucnosti k tomu, co bude nebo nebude...Čemu věnujeme pozornost, to také roste!
Vzduch je na lidském těle spojen pochopitelně s dýcháním a zde si můžeme připomenout geniální jogínské rčení: „Dech ovlivňuje mysl a mysl poté ovlivňuje tělo“. Povrchní a krátký dech rovná se povrchní a chaotické myšlení a tendence dělat urychlené a krátkozraké závěry a rozhodnutí, zatímco dech klidný, hluboký a plynulý pomáhá myšlení prohloubit, spojovat si zdánlivě různé věci do celistvé sítě souvislostí a uvažovat moudře, rozumně a podle toho se také chovat. Toto si můžeme ověřit a vyzkoušet a nadále se učit a praktikovat kdekoliv a kdykoliv!
Zklidnění mysli a hluboké, vědomé dýchání je také spolehlivou cestou do stavu meditace, kdy se mysl utišuje docela a my můžeme zažít skutečné osvobození, vysoce léčivé spočinutí, hluboké prozření a třeba jen bleskový vhled k podstatě bytí… Pokud tomu svým zmatečným přemítáním nepřekážíme a uklidníme se, mnohé záležitosti se vyřeší samy, což se může týkat i konkrétních zdravotních či jiných problémů, vytvořených právě nezdravými názory a přístupy k životu.
Merkur též souvisí s pátou čakrou, sídlem vyjadřování, mluvení, informační výměny, jedním slovem komunikace...V roce 2019 nastává čas opravdu vyjádřit, co v nás je, vyjádřit své inspirativní a zajímavé myšlenky, nápady, své talenty, sdílet s okolním světem své vnitřní bohatství. Může jít o umělecké formy vyjádření jako je psaní knih, článků, malování obrazů, tanec, hudbu... Stejně tak můžeme v tomto roce přímo materializovat nejrůznější projekty a plány, tedy to, co jsme v sobě v předchozích letech shromažďovali, co jsme promýšleli, prociťovali, co jsme si představovali, k čemu jsme sbírali odvahu a sílu. Vše má svůj čas a v tomto roce se opravdu ukáže, co z toho všeho má opravdu smysl předvést, zhmotnit, nabídnout ostatním..
Číslo 19 má obzvláštní sílu – spojení jedničky a devítky, začátku a konce, tedy možnost vystoupit z kruhu, posunout se do další úrovně. To nám o to více napomůže mnohé rozdělané věci skutečně ukončit či prostě nechat být. Může jít o záležitosti nashromážděné a připravované za celých uplynulých devět let, tj. od roku 2010. Devět měsíců od početí k porodu, devět let příprav a toužebného očekávání - i zde můžeme najít inspirativní souvislost….
Devatenáctka je též karta Slunce ve Velké arkáně. Nastal čas skutečně zazářit, rozzářit se zevnitř, být sebou samými a své nejrůznější schopnosti, talenty pospojovat do jednoho smysluplného celku.
Rok Merkura 2019 je tedy rokem ozdravným, rokem užitečnosti, praktičnosti, harmonického uspořádání věcí, myšlenek. Věci i lidé se ocitají na svém místě, přesně tam, kde mohou opravdu pomáhat a využít svůj potenciál. Může nám pomoci i další numerologická souvislost: Merkur je sice z jedné strany pružný a neposedný, zároveň však souvisí s číslem 4, které nám už jen svým ztvárněním do podoby čtverce navodí pocit stability. Představme si třeba židli se čtyřmi nohami a prostě usedněme, dosedněme a užijme si ten příjemný pocit(-:
Poznamenejte si do svých diářů několik dat, kdy se Merkur během roku spojuje s různými planetami a my můžeme dobře odpozorovat jeho vliv. Tento vliv trvá vždy přibližně tři dny - den před a den po konkrétním datu.
Konjunkce Merkura se Saturnem v Kozorohu 13.1:
Myšlení je koncentrované - soustřeďme se tedy na své cíle a záměry, na odstranění překážek. Můžeme nalézt konkrétní řešení záležitostí či problémů. Možnost začít dlouhodobé studium.
Konjunkce Merkura s Plutem v Kozorohu 18.1:
Zde se projevuje skutečná síla myšlenky a my si můžeme uvědomit, jak si smýšlením tvoříme realitu. Vhodné k odstranění a uvolnění vnitřních překážek a bloků, bránících nám uskutečnit své záměry.
Konjunkce Merkura s Černou lunou ve Vodnáři 5.2:
Myšlení poněkud zatemnělé - díky tomu však máme možnost uvědomit si, co nám brání ve svobodě, pročistit vztahy s přáteli. Upřednostněme poklidné pozorování svých myšlenek před děláním a slovním vyjádřením unáhlených závěrů.
Konjunkce Merkura s Neptunem v Rybách 19.2:
Myšlení je odpoutané a uvolněné. Můžeme vést “hovory s Bohem” a dozvědět se mnohé o skutečné podstatě své aktuální situace, hluboce jí porozumět, podívat se na ní jakoby z druhého břehu...
Konjunkce Merkura s Uranem v Býku 8.5:
Moment skutečného prozření, projasnění, pochopení. Osvobození se od navyklých tendencí a programů, omezujících přístupů k penězům a tedy vlastní hodnotě. Nový, revoluční pohled na hmotu jako na energii.
Konjunkce Merkura s Bílou lunou v Panně 11.9:
Myslíme skutečně a doslova zdravě, čistě a střízlivě, dostáváme užitečné informace a dozvídáme se přesně to, co potřebujeme.
Konjunkce Merkura s Prozerpinou ve Štíru 29.11:
Myšlení otočené dovnitř - přesné, čisté, možná až nepříjemně střízlivé vidění a zření sebe sama a své životní situace. Pravdivá a přesná analýza příčin nemocí a jiných potíží.
Příjemné budou dva trigony, tedy pozitivní propojení Merkura a Urana. První nastává hned začátkem roku 4.1, ve znamení Střelce (Merkur) a Berana (Uran) a může nám přinést přímo ohnivou, zářivou inspiraci, zajímavé nápady a tvůrčí ideje. Druhý trigon nastane 1.9, v zemských znameních Býka (Uran) a Panny (Merkur) a nabídne nám tedy spíše konkrétní, praktická řešení či přímo zhmotnění nápadů a idejí z ledna. Jakýmsi středobodem tohoto procesu může být konjunkce, tedy přímé a rovněž zemské propojení Merkura s Uranem 8.5.
Další klíčová témata roku určuje Linie evoluce, tedy sestupný a vzestupný lunární uzel, které se od 7.11 2018 do 5.5 2020 nalézají ve znamení Kozoroha a Raka. Obě tato vůdčí znamení souvisejí s rodinou, přičemž zemský Kozoroh představuje otce s jeho požadavky a vodní Rak uvolněnou matku a její psychickou péči. Sestupný uzel v Kozorohu nás také vede či někdy přímo nutí k tomu, abychom si dali do pořádku záležitosti první, kořenové čakry: bydlení, způsob obživy, fyzické zdraví… Abychom se opravdu řádně uzemnili či přímo a doslova zapustili kořeny!
Mnozí tak možná najdeme své pravé místo k bydlení a k životu nebo prohloubí svůj vztah k místu, kde bydlíme. Prvotním domovem je však naše tělo a celá planeta Země, kde bychom se měli cítit bezpečně, pokud je naše první čakra v pořádku! Pokud se tedy dobře zabydlíme – v bytě či domě, na Zemi, v těle, v práci či podnikání, ve své rodině, můžeme se také vydat do znamení Raka, jehož kvality jsou pro nás v tomto roce evoluční, rozvíjející. Můžeme se hluboce uvolnit, spojit se Duší svojí a tak i dušemi svých blízkých, rozvíjet vnímavost a intuici, případně i jasnozřivost, jsme-li již připraveni…
Tato situace tedy celkově napomáhá léčení rodinných vztahů a vazeb, posílení zdravého spojení s předky a rodnými tradicemi a samozřejmě i stavění a budování domů, zařizování bytů, zakládání rodin, počínání dětí atd…
Sestupný uzel v Kozorohu bude navíc na jaře vydatně posílen dvěma konjukcemi neboli spojeními: 4.4 s Plutem a 30.4 se Saturnem. V této době nastane “velké osamostatňování” - od závislosti dětí na rodičích a obráceně, od závislosti na pracích a činnostech, které už nechceme a nepotřebujeme dělat. Naše priority se možná poněkud přeskládají a my si v tomto procesu si vyjasníme, co jsou naše skutečné hmotné potřeby, jak a čím se živit, jak si efektivně uspořádat své věci a záležitosti, s kým a jak bydlet, jak nejlépe využít svůj čas a potenciál. Bude to též příznivá doba pro nalezení vhodného bydlení, započetí stavby či rekonstrukce atd. Příliš odlehčení, zasnění a poletující jedinci budou možná poněkud uzemněni, proto zaměřme svou pozornost tímto směrem raději dobrovolně(-: Spojení sestupného uzlu se Saturnem se zopakuje ještě 4.7 a 28.9 – půjde tedy o proces, trvající přibližně půl roku.
Při řešení konkrétních úkolů a dělání pořádku doma, v práci a v rodině si však vezměme na pomoc též vnímavost a intuici, tedy kvality znamení Raka. Buďme soustředěni a zároveň uvolněni. Bez spojení s Duší nemá naše počínání valný smysl, dokonce může být i kontraproduktivní...
Ve dnech kolem 19.5 si budeme moci užívat harmonické aspekty Neptuna v Rybách s oběma uzly. Našemu počínání bude tedy dána přímo boží, andělská podpora a pomoc, inspirace shůry...Tato konstelace může napomoci i uzdravení a harmonizaci vztahu otce a matky, tedy Saturna (vládce Kozoroha) a Luny (vládkyně Raka) v nás...
Spojení Slunce se vzestupným uzlem nám v létě, přesně ve dnech kolem 9.7, přímo prozáří oblast třetího oka, sídla Duše a ukáže nám, zda jdeme správnou cestou a kudy dále… Laďme se v těchto uvolněných dnech na tolik potřebné vize, vhledy, prozření…
Během roku 2019 se může velmi užitečně projevit poměrně vzácná astrologická konstelace: vůdci a učitelé lidstva Jupiter a Saturn se oba zároveň nalézají v místech své vlády tedy “u sebe doma”, v severních, ve Zvěrokruhu nejvýše položených znamení Střelce a Kozoroha. Tato konstelace nastala naposledy v roce 1960, v době politického tání a celkového uvolnění a kromě jiných astrologických vlivů předznamenala snad nejúžasnější období nejen minulého století - šedesátá léta. Máme tedy šanci a příležitost opravdu hluboce a smysluplně se zamyslet nad aktuálním společenským uspořádáním a filosofií a převážně silně materialistickými názory, které nás doposud silně ovlivňovaly a vydat se cestou změny a tedy celkového ozdravení a skutečného zlepšení!
V životech jedinců může nastat harmonie mezi tendencí rozšiřovat se (Jupiter) a omezovat (Saturn). To jsme mohli obzvláště intenzivně pozorovat ve dnech kolem 27.12 2018, kdy se tyto dvě planety dostaly do pozitivního aspektu-vztahu semisextil.
Podívejme se tyto dva vychovatele, „hodného a přísného“(-: podrobněji:
Jupiter, planeta “Velkého štěstí”, se ve znamení Střelce po dvanácti letech nalézá již od 8.11 2018 a jeho blahodárného vlivu si budeme moci doslova užívat až do 2.12 2019. Jistě rádi v této době lépe pochopíme poněkud „hustší“ a drsnější předchozí působení Jupitera ve Štíru(-:
Jupiter ve Střelci je archetypálním učitelem, léčitelem a vychovatelem v čisté, nezkreslené podobě a proto je důležité naslouchat jeho radám a řídit se jimi. a umět si říci o pomoc a podporu. Vědomé prožívání tohoto období může velmi pozitivně ovlivnit následujících 12 let.
Pohled do mapy zrození napoví, v jakém astrologickém domě, tj. v konkrétní životní oblasti nám Jupiter pomáhá, kde může nastat výrazné zlepšení, celkové ozdravení, prozáření, projasnění…Jupiter je principem rozšíření a bude nám pomáhat podívat se na svůj život z nadhledu - třeba očima andělů či z hlediska života po smrti, z hlediska duše spíše, než běžné mysli a ega...Celé toto období též velmi přeje cestování a veřejné osvětové činnosti.
Přísný učitel a “horský vůdce” Saturn se ve znamení Kozoroha nalézá již od prosince 2017, po třiceti letech. Pomáhá nám soustředit se na to, co je opravdu podstatné a důležité, správně si poskládat a přeskládat své priority a díky tomu i mnohem lépe využívat vyměřený čas a daný potenciál. Na své životy, názory, způsob myšlení, každodenní návyky a tendence se můžeme podívat očima cca 65letého člověka (věk Kozoroha je 63-70 let). Pod vlivem Saturna jsme více či méně tvrdě, ale naprosto spravedlivě vychováváni a vedeni k trpělivosti, vytrvalosti a zodpovědnosti za vlastní život a za své činy.
Co opravdu chceme, co si přejeme my sami, ve svém srdci?Tímto uvědoměním se nám otevře cesta do budoucnosti, uvolní se mnohé blokace, díky čemuž se mohou vyřešit i problémy, nashromážděné za uplynulých 30 let.
Saturn v Kozorohu prostě pomáhá odstranit překážky všeho druhu, ale rozhodně nám nedává nic jen tak zdarma. Vyžaduje spolupráci, vytrvalost, trpělivost, převzetí zodpovědnosti za svůj život. Udělejme každý den třeba jen malý krok směrem k cíli a nemusíme zažívat klasické saturnské bloky a pnutí, projevující se na fyzickém těle tolik rozšířenými bolestmi zad a jinými podobnými potížemi.
Koncem zimy nastává jedna ze zásadních astrologických událostí roku: 5.3 Uran vstupuje již natrvalo, tj na dalších cca 6,5 roku do znamení Býka. Po půlroční „ochutnávce“ (květen-listopad) v minulém roce 18, se tedy můžeme naladit naplno na jeho revoluční a osvobozující působení na návštěvě u Venuše, v zemském, stabilním a změny nijak zvlášť nemilujícím znamení(-: Zeptejme se tedy již teď, co bychom chtěli mít jinak a lépe v oblasti milostného života, jak mnohem moudřeji přistoupit ke své obživě?
Uran nám v příštích třech letech, během svého pobývání v oblasti tzv. Buddhova těla, v první polovině Býka, pomůže nejprve přenastavit si své hodnoty, značně urychlí proces prohlubování sebe-lásky, sebe-přijetí v mužském či ženském těle. Možná se budeme vracet doby svého dětství, přibližně od sedmi do deseti let, kdy jsme prožívali různé situace a s nimi spojené pocity, formující a ovlivňující náš budoucí vztah k penězům, jídlu, k tělu, sexualitě, partnerství…
Na rozdíl od pomalého a vytrvalého vlivu Saturna způsobuje Uran spíše kvantové skoky, urychluje veškeré dění, nabízí zcela nové, dobu předbíhající metody, osvobozuje naši mysl od nejrůznějších programů, stereotypů a bloků. Nechme se tedy pokud možno příjemně překvapit a pojďme těmto změnám vstříc! Doslova jim otevřeme svoje srdce, protože právě srdeční čakra, skrze níž proudí nejvíce životodárné energie, souvisí s Venuší, vládkyní znamení Býka. S Uranem souvisí též titan, proto se titanové šperky doporučují obzvláště těm, kdo hodlají myslet a chovat se svobodněji(-:
Naše vztahy, náš způsob obživy a život jako takový může být hezký a příjemný! Uran v Býku je jakýmsi „emocionálním ekologem“ - naučí nás jednat, myslet, mluvit láskyplně a citlivě vůči sobě i okolí a rovněž si užívat výsledky tohoto zdravého, i když zpočátku pro někoho možná i nezvyklého přístupu k existenci v lidském těle na planetě Zemi.
Velké léčení a harmonizaci přináší též Chiron, vstupující 18.2 rovněž na dlouhou dobu (cca 7 let) do znamení Berana. V tento den se ocitne přímo na vrcholu tzv. atmanického těla, v bodu symbolického začátku Zvěrokruhu, začátku života v těle, v bodu zrození a spojení se Zdrojem, z něhož vycházíme...Budeme moci sami sebe znovu porodit, znovu se narodit a rozpomenout se na to, že jsme sem přišli zcela vědomě a dobrovolně, dokonce nadšeni z toho, jaké dobrodružství sebepoznání zažijeme. To nám pomůže opustit tendence dělat to, co nás nebaví a netěší a dokazovat tak druhým lidem své právo na existenci a uznání… Lidé narození v rozmezí let 1968-75 zažijí postupně během těchto sedmi let tzv. návrat Chirona - proces, probíhající ve věku kolem padesátky a přinášející zásadní osvobozující přehodnocení přístupu k partnerství.
Zajímavý bude určitě drobný pozitivní aspekt semisextil (30 stupňů) mezi Chironem a Uranem, kdy se uzdravující vlivy obou planet propojí. Tento blahodárný aspekt budeme moci pozorovat v tomto roce ve dnech kolem 1.7.

Milí přátelé, tolik z mé astrologické kuchyňky a vesmírné rozhledny(-: Podrobnější informace se dozvíte z pravidelných měsíčních „Zpráv z nebe“, sdílených na fb či rozesílaných mailem.
Přeji vám tedy příjemné „dosednutí do reality“! V Rusku mají krásný zvyk, který léta též praktikuji – před dalekou cestou ještě chvíli usednout a naladit se na bezpečné a šťastné putování. Ideální by bylo takto si sednout či se prostě na chvíli zastavit před začátkem libovolné aktivity. Zhluboka se nadechnout a vydechnout a uvědomit si, co to vlastně jdeme dělat a proč...
Děkuji s velkou láskou touto cestou všem svým učitelům, učitelkám, léčitelům a léčitelkám a též vám za milou přízeň a pozornost!
Nechť jsou všechny bytosti šťastny!
Radostně
Alita Zaurak
www.mandalia.cz


21.12.2018
ZPRÁVY Z NEBE: OBDOBÍ KOZOROHA - Alita Zaurak

Vstup Slunce do znamení Kozoroha a moment zimního Slunovratu nastává přesně 21.12 ve 23.30. Hranice znamení Střelce a Kozoroha je zároveň jakýmsi Olympem Zvěrokruhu, jeho nejvyšším, severním bodem a my se tedy ocitáme svým vědomím nejblíže k nebi. V tyto dny můžeme vnímat obzvláště intenzivní spojení s duchovním světem a silné vlny kosmické léčivé a celkově blahodárné energie, působící do všech oblastí našeho života.
Čas Kozoroha (od 21.12 do 20.1) je celkově spíše strohý, pomáhá nám vyjasnit si své priority a skutečné cíle, využít správně vymezený čas. Je to však i zemské a pečující znamení, proto věnujme obzvláštní pozornost svému tělu a jeho skutečným potřebám. Soustřeďme se hlavně na svou páteř, kudy proudí životní síla. Její plynulý tok někdy blokujeme nevhodným „zatuhlým“ smýšlením a pociťováním - hrbíme se a tuhneme pod tíhou svých úkolů. Od zdroje neboli sedmé čakry na temeni hlavy proudí energie dolů ke kořenové čakře na konci páteře, a poté zase zpět, vzhůru. Dýchání skrze páteř tedy celkově ozdravuje a osvobozuje, uvolňuje mnohé bloky a léčí psychické někdy až fyzické potíže. Toto dýchání můžeme jej praktikovat prakticky kdykoliv a kdekoliv, stačí se jen rozpomenout. Je také skvělou přípravou na meditaci.
Hned 22.12 také nastává úplněk - Slunce v Kozorohu nás soustřeďuje na řešení reálných problémů a plnění konkrétních úkolů. zatímco Luna v Raku mlčenlivě říká, abychom se uvolnili a konali spíše zevnitř(-:. Důležité je však nasměrování pozornosti dopředu,do budoucnosti, protože obě tato znamení jsou představitelé tzv. kardinálního kříže, tedy vůdčí. Ve chvílích poklidu, které si i v předvánočním shonu jistě najdeme(-: se proto nalaďme na svou další životní cestu, zkusme se zavřenýma očima zachytit vizi, poselství od své duše, představit si a niterně prožít obrazy budoucnosti a poté udělat i první, třeba symbolické kroky na cestě k ní...
Štedrý den prožijeme ještě s uvolněnou a mateřskou Lunou v Raku, kolem šesté se začne projevovat královská a zářivá Luna ve Lvu. Tato konstelace je ideální k prožitku hlubší sounáležitosti nás lidí jako duší, rovněž k tomu, abychom si hráli, radovali se, užívali, žili a nedbali tolik na detaily a společenské formality... Možná budeme citlivější, než v jiných letech, což nás může přivést hlouběji ke skutečné podstatě a významu vánoc a dalších podobných svátků. Čerpejme energii skrze radost a prožívání, oslavujme své bytí, aby tomu tak bylo po celý následující rok!
Po prosincových vodních „vnorech“ nastávají v měsíci lednu jaksi celkově radostnější a poněkud akčnější konstelace. Venuše se po dlouhém předlouhém pobývání ve znamení Vah a Štíra (srpen až prosinec 2018) konečně 8.1 přesunuje do Střelce! Na mnohé složité, dlouhodobě se táhnoucí vztahové a milostné situace se můžeme podívat úplně jinak, možná se i dořeší a celkově prozáří. Venuše ve Střelci nám až do 3.2 vždy ráda poradí, jak si lásku, vztahy, přátelství i milování skutečně moudře a tedy božsky užívat a přestat se zbytečně trápit. Nádherné bude její spojení s Jupiterem ve dnech kolem 22.1. (17 stupeň Střelce). Otevřeme se hojnosti a darům všeho druhu, konkrétněji záleží na domu horoskopu, kde toto setkání a splynutí Boha a Bohyně proběhne…
Do ohnivého znamení vstoupí též Mars a to hned 2.1! Po dvouměsíčním rozpouštění se ve vodním znamení Ryb se ocitne v Beranu, tedy u sebe doma, ve svém přirozeném projevu muže bojovníka, milence, průkopníka. Nejenom muži tedy celkově ožijí, pocítí příliv sil a potřebu konat, řešit, realizovat. ..
Před tím, než se do něčeho, možná i poněkud zbrkle pustíme, dovolme Marsu, aby se ve svém novém domově řádně zabydlel a nalaďme se na to, co opravdu chceme, co děláme a budeme dělat sami za sebe a ze sebe. Jedná se o období následujících dvou let. Mars bude napomáhat v začínání a rozhodování, uskutečňování nových možností a výzev až do 15.2.
Kolem 18.1 nastává pozitivní propojení neboli harmonický aspekt trigon mezi Marsem v Beranu a Venuší ve Střelci. Tento aktivní či přímo akční pár se jistě rád vrhne do nových dobrodružství všeho druhu, což se může projevit i v našich partnerských vztazích, přinést i nová milostná setkání a celkové oživení milostného života...
Kvadratury Mars v Beranu-Merkur v Kozorohu 8.1 a Mars v Beranu-Saturn v Kozorohu 21.1 martický rozjezd poněkud přibrzdí – doufejme, že nikoliv násilně! V případě Merkura jde spíše o myšlenkové či informační zbrzdění, Saturn může zasáhnout razantněji. V době kvadratur je obzvláště důležité oddělit vliv obou zúčastněných planet – nejdříve promyslet a pak jednat (Merkur-Mars), nejdříve se soustředit a pak jednat (Saturn-Mars). Jinak může vzniknout a zmatek a naše počínání může pak mít značně polovičaté, nejisté výsledky..
Hned na začátku roku 2019, ve dnech kolem 2.1 se rovněž spojí Slunce se Saturnem v Kozorohu, což nám napomůže k vědomého usměrnění a soustředění. Jakmile víme, co je opravdu důležité a podstatné, můžeme v klidu konat. Skutečně nebo alespoň symbolicky začít nové záležitosti a projekty je vždy vhodné po novu, který bude 6.1, přesně ve 2.30 v noci. V den novu, který tentokrát probíhá téměř přesně na vrcholu kozorožího období, je dobré se opravdu maximálně soustředit, ujasnit si svůj záměr.
Merkur se nalézá od 13.12 až do 5.1 ve znamení Střelce, v němž nám sděluje své dobré zprávy, dodává optimismu a idealismu, inspiruje k filosofování, plánování dalekých cest a též nám pomáhá vidět své záležitosti ze značného, někdy až přílišného nadhledu... Na konci tohoto období nastává ještě trigon s Uranem, konkrétně 4.1, kolem šesté hodiny ranní(-: Skvělá chvíle pro pochopení věcí v širších souvislostech, jakési malé osvícení, inspirace a nápady neboli tzv. „Aha moment“. Vstup Merkura do Kozoroha však přinese i naprosto konkrétní úkoly a zcela realistické vidění věcí. Ponechme si tedy střelecký optimismus, jen řešme den za dnem své záležitosti, dělejme konkrétní kroky a vše bude dobré! Spojení Merkura se Saturnem v Kozorohu nastává 14.1, ve 13 stupni. V tyto dny můžeme pocítit jisté myšlenkové sevření, ovšem i zvýšenou schopnost koncentrace. V horším případě to může být moment smutku a beznaděje či bezvýchodnosti. Doplňme si tedy i kvality protikladného znamení Raka a dbejme na uvolnění a spojení s duší, k čemuž napomůže nějaká nepragmatická činnost – procházky, koupele, tvoření, meditace. Případně jde i o dobu vhodnou k terapii a tzv. odblokování. Zároveň můžeme v tyto dny přijít něčemu opravdu "na kloub" - přicházejí jasné a konkrétní informace, na co se zaměřit, kde je skutečná příčina mnohých našich problémů, co a jak je třeba řešit!

Přátelé, děkuji za pozornost a přeji skutečně požehnané vánoce a Nový rok!
Alita Zaurak


5.1.2018
ROK VENUŠE 2018 - Alita Zaurak

Nastal čas otevřít se lásce a hojnosti…
Čas uskutečnit své záměry, nápady a získané inspirace a udělat své každodenní bytí krásnějším, harmoničtějším a tak i zdravějším.
Věnovat pozornost hmotným záležitostem a dát je tak do pořádku.
Láskyplně pečovat o sebe a tím i o své životní prostředí...

Nový rok 2018 nám přináší možnost obzvláště intenzivně prožívat lásku a city v nejrůznějších podobách: lásku k sobě, lásku jako sexuální přitažlivost, lásku k přátelům a blízkým, lásku k lidem, zvířatům, přírodě, místům, věcem...a nakonec Lásku, která je vlastně vším…
Zatímco v uplynulém roce Slunce jsme se probouzeli a rozpomínali se, kdo vlastně jsme, co nás baví a naplňuje, jak chceme žít, v následujícím roce Venuše můžeme toto poznání prostě a jednoduše uskutečňovat. Den za dnem trpělivě jej uvádět do praxe.
Po mužském archetypu Krále a Tvořitele přichází k vládě Žena jako Umělkyně, Milenka, Bohyně… Můžeme tedy v klidu a plně vědomě rozvíjet čistě ženské kvality: citlivost, vnímavost, přijímání, a přitažlivost neboli magnetismus. Naše mnohem sebe-vědomější prožívání se nyní stane navíc ještě i láskyplnějším. Pozornost bude směrována především do oblasti čtvrté, srdeční čakry. Rok Slunce nás naučil začínat vždy od sebe a znovu a znovu se k sobě navracet. V roce Venuše budeme stejně tak vedeni k tomu, abychom láskyplně přistupovali za prvé sami k sobě a stali se tak přímo magnetem pro přitahování samých dobrých věcí!
Mantra „přijímám se“ by měla mnohem častěji rozeznívat a zevnitř prozařovat celou naší bytost. Přijímejme se už tady, už teď, nikoliv až v budoucnu, kdy budeme lépe vypadat, kdy budeme mít více peněz a zažívat lepší vztahy, kdy budeme úspěšnější, dokonalejší, duchovnější...
Znovu a znovu se rozpomínejme na to, že bez lásky nemá žádné naše počínání hlubší smysl a význam. Zamilováni do sebe a vibrující naplno na této frekvenci se dostáváme do souladu se sebou a tím i s okolním světem. Teprve tehdy nastává kýžené zlepšení v natolik životně důležitých oblastech jako jsou partnerské vztahy, sexualita, zdraví a hmotné zabezpečení. Je-li voda našeho těla nabíjena kladnými emocemi, stáváme se dříve či později zdravými a přitahujeme tak stejně zdravé jedince, s nimiž můžeme prostě sdílet svou existenci a užívat darů života.
Venuše bývá astrology nazývána „malé štěstí“, protože souvisí s radostmi a požitky ve formě a tvaru. Ty jsou však, jak známo, pomíjející a dočasné. Tendence připoutat se k někomu či k něčemu by tedy měla být vyrovnávána nelpěním a vědomím této pomíjivosti a iluzornosti.
Abychom se nemuseli zmítat mezi těmito dvěma zdánlivými protiklady, reprezentovanými v astrologii znamením Býka a Štíra nebo též druhým astrologickým domem Majetku a osmým domem Smrti, potřebujeme se nalézat ve vyrovnaném stavu těla a mysli. Umět si dary Venuše opravdu užít a vychutnat, třeba tak jakoby to už mělo být naposledy… Postupně se tak osvobozujeme od snahy hromadit vše možné i nemožné, za každou cenu něco či někoho vlastnit, dělat si nadbytečné zásoby, strachovat se o své zabezpečení a bránit tak životní síle a tím i lásce a hojnosti volně proudit.
Ve dnech kolem 21.2 se Venuše spojí s Neptunem ve znamení Ryb. Tato konstelace nás otevře přímo nadpozemskému vnímání lásky na všech úrovních. Budeme si moci vychutnat svou existenci v těle, naplnit jej až po okraj Láskou, která však není závislá na vnějších okolnostech, na tom, zda nás někdo má či nemá rád, zda se nám zrovna materiálně daří či ne, zda vypadáme či nevypadáme dokonale a krásně… Láskou, kterou můžeme přijímat z nekonečného Zdroje a zavlažit jí tak mnohdy vyprahlou půdu každodenní reality.

Číslo roku, které vznikne součtem číslic ve 2018 je 11. Jedenáctka bývá nazývána mistrovským číslem, jehož podpora nám během tohoto roku jistě napomůže zvládat výzvy, které mohou během roku v této oblasti přicházet. Dvě jedničky jako dva jedinci se mohou buď harmonicky propojit a spolupracovat nebo naopak spolu soupeřit a bojovat.

Hlavní výzvou roku bude zřejmě SVOBODA V LÁSCE a SVOBODA VE HMOTĚ…
O tom jasně vypovídá především klíčová astrologická událost: vstup planety Uran do znamení Býka po 84 letech. Uran jako princip absolutní svobody a nespoutanosti, urychlovač změn, nabízející a přinášející nám přímo kvantové skoky ve vývoji, se ocitne ve znamení zemském, čistě ženském, notoricky známém svou pomalostí až zbrzděností a extrémní potřebou ve stabilitě a klidu. Mnohdy až bezcitný bouřlivák a revolucionář přijde na návštěvu k Venuši, která je ve znamení Býka hlavní vládkyní. Není divu, že se Uran v Býku nalézá v pádu, zatlačený až zadupaný umíněným, změny odmítajícím Býkem kamsi do hlubin. Co toto zdánlivě disharmonické spojení přinese jak nám jedincům, tak i celému lidstvu? Zde se vskutku budeme muset nechat překvapit...
Svobodně milovat a milovat se, svobodně vlastnit, svobodně jíst, svobodně vydělávat peníze… Aby takové kýžené a již nesmírně potřebné změny mohly nastat v realitě, musí nejprve proběhnout v našich hlavách, v našich mozcích, neboli esotericky řečeno potřebujeme dostat požehnání shůry, na úrovni sedmé, korunní čakry. Proto se Uran nalézal sedm let v předchozím znamení Berana, které právě s hlavou souvisí, a doslova „připravoval půdu“ k velké revoluci v oblasti peněz, stravování, emocí, sexuality, vztahu k přírodě a dalších podobných oblastech.
V roce 2018 bude Uran postupně pobývat ještě v obou těchto sousedících a dokonale na sebe navazujících znameních. Do Býka vstoupí přesně 15.5 a poté se 7.11 zacouvá do Berana, kde se pozdrží do 5.3 2019. Několikaměsíční pobyt Urana v Býku v roce 2018 bude tedy takovou ochutnávkou či předehrou k jeho následnému sedmiletému působení. V období od 15.5 do 7.11 2018 budeme již moci dobře odpozorovat nejrůznější tendence bránící nám v přijetí sebe sama v mužském či ženském těle, v plném přijetí života na planetě Zemi, budeme zažívat intenzivní záblesky pochopení spojené se vztahem k penězům, jídlu, milostnému životu...
Poslední měsíce pobytu Urana v Beranu (od ledna do května 2018, od listopadu 2018 do března 2019) nám tak umožní osvobodit se od pochybností o sobě a svých možnostech a kvalitách. Využijme tedy ještě možnost vrátit se v čase do svého dětství a narovnat „výchovou“ a dalšími vlivy pokřivené a zkreslené vnímání sebe sama. Zažít a zakotvit stav plného SEBE-VĚDOMÍ: Jsem OK takový, jaký nebo jaká jsem, tady a teď.
V tomto stavu se pak můžeme pustit do podivuhodného dobrodružství! S Uranem v Býku budeme objevovat fungování doposud spíše teoreticky uchopených duchovních a vesmírných zákonitostí tzv. natvrdo, v konkrétních situacích, v hmotě jako takové. Může tak dojít k nejrůznějším urychlením v této oblasti: urychlení uzdravení, urychlení zbohatnutí či jiného zlepšení životních podmínek, urychlení emocionálního vývoje, dosažení skutečné citové stability a nezávislosti cestou plného otevření srdeční čakry. Mnozí citliví, doposud spíše uzavření lidé, se budou osvobozovat ze svých starých zranění a strachů z minulosti a projevovat naplno své dary a schopnosti. Tak bude přibývat kvalita opravdové lásky, manifestována reálnými jedinci, kteří budou nesobecky a zdravě užívat života v těle a inspirovat k tomu ostatní.
V sedmiletém období Urana v Býku budou muži přirozeně vedeni k přijetí a uctívání ženského principu, ženy se budou ještě aktivněji rozpomínat na svou vnitřní sílu a její správné používání. Pro lidstvo bude hlavní výzvou reforma v oblasti financí a přehodnocení vztahu k nim a tím i ke svým hmotným potřebám jako takovým. Stejně tak se stane ještě aktuálnější ekologie a náprava škod, napáchaných v předchozích osmdesáti letech uměle vytvořeným „náboženstvím“ konzumování a nakupování, nesmyslného vyrábění, spotřebovávání a nadměrného hromadění věcí. Alternativní životní styly šetrné k přírodě i lidskému tělu, například minimalismus a další podobné tendence se stanou stále rozšířenějšími a obvyklejšími, jak se to již nyní přirozeně děje u mladších generací.
Extrémní technický pokrok možná bude poněkud zpomalen a postupně nastane celkové ozdravění a návrat lidí k skutečným hodnotám, ovšem i ke skutečným problémům, od nichž v předchozích obdobích spíše unikali do virtuálního světa.

Saturn se nalézá již od 20.12 2017 ve znamení Kozoroha, kde je ve své vládě a v následujících přibližně dvou a půl letech nás den za dnem a krok za krokem povede k praktickému a konkrétnímu uskutečnění poznání, k němuž jsme zákonitě a více či méně dobrovolně došli během jeho předchozího pobývání ve znamení Střelce v letech 2014 až 2017. Mnohé záležitosti se dají do pořádku, do souladu s řádem vesmíru, mnohé absurdity budou prostě ukončeny, protože tudy už dále cesta nevede…
Ano, Saturn je takovou planetární „stopkou“ na naší cestě životem. Zastavuje nás a někdy i nutí se zamyslet nad svými prioritami a záměry a cíli. Jeho pomocníky jsou čas a tím pádem i smrtelnost. Pohled na svůj život z této perspektivy nám skutečně pomáhá využívat mnohem lépe své možnosti, svůj potenciál, své talenty a schopnosti.
Saturn v Kozorohu se nalézal naposledy od listopadu 1988 do února 1991. Tehdy nastaly skutečně revoluční, zásadní změny v uspořádání naší společnosti i v životech nás jednotlivců. Co se stane nyní? Ať už to bude cokoliv, jisté je, že to bude kvalitativní a jednoznačný posun dále a výše…
Soustřeďme se tedy na to, co je pro nás podstatné a důležité, častěji se zastavujme, raději dobrovolně(-: a odcházejme třeba jen na chvíli do ústraní, do samoty, do stavu meditace a mentálního klidu. Tak se můžeme vědomě spojit se Saturnem jako moudrým a zkušeným vůdcem, napomáhajícím jít přímou cestou za svým vlastním cílem. Pohled na svou mapu narození a zjištění, v jakém astrologickém domě se nachází začátek znamení Kozoroha, nám pomůže upřesnit, v jaké konkrétní životní oblasti na nás bude Saturn během roku 2018 působit a co od nás vyžadovat.
Ve dnech kolem 25.8 se Saturn v Kozorohu dostává do volného zemského trigonu s Uranem v Býku. Dlouhodobé trpělivé úsilí Saturnovo bude podpořeno a urychleno uranickým kvantovým impulsem. Otevřeme se úspěchu a dovolme si jej tak, že si jej prostě dopřejeme a užijeme tak, jako by už nastal. To je jedno z „tajemství“ fenoménu materializace neboli zhmotňování, který si pomalu, ale jistě osvojujeme už několik let a právě Uran v Býku nám bude napomáhat v urychlení tohoto procesu. Ať už jde o dobré zdraví, prosperitu či krásný a naplněný vztah – žijme a ciťme se tak, jako bychom to už měli!
Astrologické domy, v nichž se obě tyto tranzitující planety nalézají v našem individuálním horoskopu, nám upřesní konkrétní životní oblasti, kde se spolupráce spřízněných planet projeví.

Silně vyjádřené kvality zemského živlu budou v roce 2018 harmonicky vyrovnány a doplněny spřízněným živlem vodním. Pracovitost a někdy až přílišná konkrétnost či realističnost země bude uvolňována a své konání a budování budeme moci náležitě procítit a ve výsledku na něm tolik nelpět a více jej prožívat. Svým pocitům věnujme tedy obzvláštní pozornost, vždyť voda je poslední ze všech čtyř živlů a může tedy v podobě povodně spláchnout náš „domeček z karet“, byť se zdál jakkoliv pevný a stabilní...

Léčitel, učitel a štědrý dárce vyššího poznání Jupiter se po většinu roku (do listopadu 2018) nalézá po dvanácti letech opět ve znamení Štíra a prozařuje, zvědomuje a tím i uzdravuje oblast naší sexuality a s ní spojených mysterií. Pod jeho laskavým vedením se můžeme věnovat tomu, co jsme doposud spíše odsouvali kamsi do podvědomí, co se nám opravdu nechtělo řešit, na co jsme však naléhavě upozorňováni, někdy i dlouhodobě se táhnoucími zdravotními či psychickými nebo vztahovými potížemi a problémy či prostě nespokojeností a disharmonií v milostném životě.
Jupiter ve Štíru nás navrací do minulosti, kde můžeme najít příčinu našich současných potíží a poté transformovat nashromážděné negativní emoce a osvobodit se od nich. Učí nás zacházet moudře se svou sexuální a tvořivou silou, uvědomit si jí, spojit se s ní, dovolit jí proudit a zdravě se projevit ...Pod jeho vlivem můžeme skutečně „zřít pravdu“, často skrytou pod vrstvami všemožného mentálního a jiného balastu, nashromážděného nejen v uplynulých 12 letech. Obzvláště očistné a léčivé je jeho spojení s Prozerpinou ve dnech kolem 1.6 a 15.8.
Ve dnech kolem 25.5 a poté ještě 19.8 vytvoří Jupiter ve Štíru přesný pozitivní aspekt neboli vztah s Neptunem v Rybách. Léčení hlubokých traumat z minulosti bude tedy ještě umocněno všeobjímající andělskou energií, láskou a soucítěním. Naše problémy a různé toxické usazeniny v psychice či někdy i na úrovni fyzického těla budou doslova rozpouštěny Boží láskou a milostí. Důležité je zde však naše rozhodnutí, tedy svobodná volba, zda chceme své dlouhodobé problémy skutečně řešit, zda chceme odpustit a pustit se jich. Tehdy nám skutečně může být pomoženo…Tato skutečně blahodárná, vědomí intenzivně rozšiřující konstelace planet nastala poprvé již 3.12 2017. Celé toto období od prosince 2017 do srpna 2018 můžeme tedy považovat za a obzvláště vhodné pro terapeutickou, iracionální, prožitkovou a celkově hluboce léčivou práci na sobě.
Trigon Jupitera s Neptunem bude ještě doplněn do tzv. velkého vodního trigonu s Bílou Lunou. Tuto vskutku zázračnou a harmonizující konstelaci si budeme užívat během května. Bílá luna neboli Selena se nalézá od 12.1 do 13.8 ve znamení Raka, na návštěvě u Luny a tím nejčistším způsobem nás podporuje a inspiruje v citlivé oblasti rodiny, rodu, rodičovství a tím pádem i psychického zdraví, na kterém se třeba už jen vztah s rodiči silně podepsal... Tato situace nasává jednou za sedm let a kromě jiného nám napomůže i v pročištění šesté čakry, tzv. třetího oka a posílí tedy naší schopnost jasně zřít, prohlédnout za závoj iluze, vnímat třeba i mnohé náročné rodinné vztahové situace spíše z hlediska duší, tj. procítit a pochopit, co nám svým zvláštním chováním chtějí třeba členové rodiny či jiné blízké bytosti vlastně sdělit(-:
Do přesného trigonu s Neptunem se Bílá luna dostává 5.5, 16.5 pak do trigonu s Jupiterem a nakonec 25.5 nastane i trigon samotného Neptuna s Jupiterem. Během května tedy bude naše schopnost prohlédnout pod povrch věcí obzvláště posílena.
15.9 se Bílá luna spojí se vzestupným uzlem ve Lvu a podpoří naší tvořivost, sebevědomí, radost ze života v těle a schopnost vědomého početí či počínání něčeho nového...

Po období vskutku hlubinného působení ve vodním znamení Štíra se 8.11 Jupiter přesune do Střelce, do oblasti své vlády. V těchto dnech téměř doslova „vzlétneme k nebi“, zažijeme stavy prozření, naše vědomí bude intenzivně rozšiřováno a budeme sklízet plody předchozí transformační práce na sobě. Požehnání a dary Jupitera ve Střelci se budou týkat konkrétní oblasti podle astrologického domu, nalézajícího se na začátku znamení Střelce v našich horoskopech. Tento „hodný strýček“ své blahodárné působení „rozbalí“ naplno v následujícím roce 2019...
Zemitý a vodní rok 2018 s jeho spíše ženskou, jinovou energií bude tedy na konci krásně prohříván jemně žhnoucím duchovním ohněm Jupitera ve Střelci. 27.12 se Jupiter propojí drobným pozitivním aspektem „polosextil“ se Saturnem v Kozorohu a tento moment by mohl být jedním z impulsů k započetí velké sociální a názorové obrody. Obě tyto společenské planety, učitelé lidstva, budou během dalšího roku na svých místech, ve znameních, kde vládnou, což je poměrně vzácná situace.

Milí přátelé, děkuji vám srdečně za vaší přízeň, pozornost a celkovou podporu a přeji vám pohodový, ve všech oblastech úspěšný rok!
Nechť jsou naše srdce otevřená a Síla Lásky proudí skrze nás i mezi námi a světem…

Radostně, Alita Zaurak


21.8.2017
Ing. Zuzana Křivohlávková

Co „ve hvězdách“ – SRPEN 2017
Motto: Dobrá kvalita osobního přístupu k životu je v úpravě toho, co a jak osobně očekáváme od probíhajících událostí. Osudovost v rámci vesmírných mantinelů není o fatální nutnosti, ale o MOŽNOSTECH.

Srpen začínáme s planetami v tomto „herním“ postavení:
Slunce (9° Lev), 23.8. přejde do zn Panny.
Merkur (6° Panna), 13.8. na 11° Panny přejde do retrográdního modu, kde setrvá až do 5.9. (28° Lva). V konjunkci se Sluncem bude 26.8., viz v textu.
Venuše (0° Rak), 26.8. přejde do zn Lva.
Mars (7° Lev), navíc stále ještě v účinné konjunkci se Sluncem (do cca 5.8., orbis 3°), kdy Slunce je ve Lvu vládcem. Spousty akčního ohně, což se nemůže neprojevit v událostech, i v agresivitě lidí. Ohnivé energie akce ve vzduchu, a přitom máme dojem, že sevůbec nic pořádného neděje. Mars ve zn Lva setrvá až do 5.9.
Jupiter (17° Váhy). Posiluje konání Lility („hrnečku vař“...). S Plutem začínají tvořit tandem „moc nade vše, vše si můžu dovolit, hlavně když bude všeho moooc“. Spolu s destruktivitou Neptuna a Uranu, s návazností na aspekty se Saturnem a Lilith, se dají na nějaký čas očekávat události destruktivního charakteru, jak přírodního, tak i člověkem vyvolaného, způsobeného. Země, hory, konstrukce, tunely, doprava...
Saturn (22° Střelec, retrográdní) zvolna se vrací zpět, a to přímo so objetí s kráčející Lilitou. Vstříc k zásadním změnám všech dosavadních zažitých struktur, řádů, pořádků, pravidel, zákonů, tradic... což se projeví i ve státní (i superstátní) sféře, a jakožto retrográdní bychom s touto konstelací měli pojednat i na úrovni každého z nás. Silné to bude zvlášť pro ty kdo se narodili mezi 8. a 17. prosincem, případně mají kolem tohoto ° zodiaku ascendent, či další osy svého nativního horoskopu, případně na tomto místě význačné planetární energie. Lilith (19° Střelec) – postupuje trvale stejnoměrným krokem, v období kritickém pro (tehdejší) Československo se setká s retroSaturnem.
Uran (28° Beran, od 3.8. retrográdní) a Neptun (14° Ryby, retrográdní) jsou jako trvalky, téměř nehybně (a o to silnější).
Pluto (18° Kozoroh) je retrográdní (až do 28.9.), čímž nás dlouhodobě nutí k sebetransformaci, sebenalezení v autentické formě, tedy žít „svůj vlastní“ život, svoji DNA. Ne ten virus implantovaný rodiči, společností...
Chiron (29° Ryby), retrográdní, vyjevuje, asoučasně byměl léčit, krizi rodinných vztahů.
Dračí Hlava (25° Lev, vždy retrográdní) – stále trvá na tom, že lidstvo má pochopit, že život je hra (byť v iluzivním prostředí).

Celkový náhled:
Živly se prezentují v extrémních výrazech, všeho přespříliš. Zvykáme si postupně na vše, i na přijímané nové vesmírné energie. Pokračuje „fičák“ - zrychlování na všech úrovních bytí (a jiné už to nebude...). Situace se neustále mění, vlivy prolínají, naráz jsou možné dosud běžně neslučitelné možnosti či události. Zrychlené střídání ve všech aspektech (+ -, teplo zima, slunce, liják, uragán, povodeň, sucho, atd). Jsme na velkém a komplikovaném vesmírném rozcestí – nejen našeho osobního života. Zatím stojíme a nevíme jak dál, rozhlížíme se, hledáme informace... Každý se pak vydá dál dle svého vlastního inkarnačního záměru, a přesto synchronní obraz „na nebi“ je stejný pro všechny. Tedy ona nabídka aktuálně nakombinovaného koktejlu energií. Je na každém z nás, jak je přijmeme, jak se k nim postavíme, a co za jejich přispění dále vytvoříme. Zda je zpracujeme v modu pozitivity a optimismu, nebo se jimi pasivně (vždyť je to „osud“) necháme případně umlátit. Dokonce i když jsou mnohé aspekty astrologicky tzv „příznivé“ (trigon, sextil), může být jejich vyznění pro dosavadní způsoby žití destruktivní, jejich synergie se může projevovat až neskutečně ničivě. Když se mezi sebou „dohodnou“ ty drsnější silové planetární „nápady“, je z toho fyzická destruktivita par excellence. Nicméně je žádoucí přijmout i to, protože nové můžeme vystavět až v prostředí uklizeném po předchozích aktivitách na planetě Zemi. Takto pochopené je pak možné tyto energie zpracovat v sebeniterné rovině (zvláště je-li převaha planet ne-osobních v retrográdním modu), a „použít“ je na očistnou sebetransformaci, k úklidu (byť psychicky sebetřasném) všeho, co si nemíníme „nastěhovat“ do dalšího, nového domečku - životaběhu. Tak to bylo vždy, nyní je to s neskutečnou naléhavostí. Po dávných kataklyzmatech se lidská civilizace pozvedávala znovu, a to často na stejných energeticky unikátních místech jako ta předchozí (viz archeologické vrstvy osídlení). Je čas konečně vyndat i poslední kostlivce ze třináctých komnat. Neučiníme-li to dobrovolně, tedy vědomě a sami, že je to nabídka nové (dosud „pečlivě ukrývané“ zkušenosti), vyskočí na nás onen kostlivec jako v pouťovém bludišti, ale v nečekaném okamžiku. Tam to aspoň očekáváme, v běžném každodenním životě ale platí Murphyho zákony – a s nimi přichází ten nejméně vhodný okamžik. Držení paradigmat, fatalismus – versus pojednání nabízených energií ve svůj osobitý sebe-tvůrčí proces, a v důsledku i prospěch. Nabízené energie mají mnoho tváří, celý vějíř nabízených možností - jako karet do hry. Nabízím je možná na první pohled bezladu-skladu, tak si vyberte, a klidně ne jen jednu, ať je s čím hrát. I pokud máte dojem, že se vás to netýká, že už jste „někde jinde“, tak se to týká těch kolem, kdo nejsou tak zharmonizováni, a tak s jejich reakceni budeme počítat (nepřekvapí nás nepřipravené). Kvalitním zharmonizováním se můžeme posunout do roviny pozorovatele (a pak nás nerozhodí ani zprávy z mainstreamu) a událostmi dne proplujeme hladce „bez ztráty květinky“. O dění typu havárie, řádění živlů, tedy skutečných a dnes už každodenních událostech (zvykáme si) se už ani moc nezmiňuji, jsou prakticky neustále na pořadu dne.
Stále je aktivní energie kvadratury Jupiter/Pluto (Váhy/Kozoroh) – prověrka autenticity štěstí a možností ve vztazích. Celý srpen se budeme setkávat se zvráceností zákonů a nařízení, jak nových tak ve výkladu a způsobu užití těch dosavadních (konjunkce Saturn/Lilith ve zn Střelce), a to převážně na poli tradic, rodiny, původu, výživy, péče, dětí. Čím jsme na dosavadních atributech citově závislejší, tím hůře to budeme snášet (a shodí to naši křehkou harmonii směrem „do kopru“), neboť to bude podáváno se silně výsměšným až podpásovým podtextem. Pokračuje též útok ošklivosti, hnusu, nenormálnosti, jako nové normy nahrazující dosavadní nepřijatelnosti (např pedofilie, kanibalismu, incestu, sexu, orientace). Kromě toho – šrouby se tiše utahují, je třeba odvést pozornost lidí k ptákovinám a volovinám. Volby se nám představují jako nevyhnutelný proces, že není jiné volby (kdo je asi hekne nám?).

Kromě těchto základních předpokladů pro celý srpen lze předpokládat tyto další aktuální projevy:
1.8. VOC 10:54-14:01.
1.-3.8. Čas pro vnitřní léčení rodinných vztahů,pohody, jistoty, klidu, a to i když to není snadné.
1.-10.8. Vrcholní politici si vynucují povolnost oveček. Řinčení zbraněmi, výzvy k duelu se všemi potenciálními oficiálními nepřáteli.
2.-4.8. Medializace a silné emoce týkající se zvrácenosti zákonů, dětí, matek, rodiny.
3.8. VOC 23:38-4.8. 02:37. Emoce a media kolem práv dětí, matek, rodiny... (a dny kolem...). Kamenné srdce. Uran začíná retrográdní období, tedy změny a revoluce hlavně v našem nitru.
3.-22.8. Dlouhé období s důležitými sny, vizemi, filmy, hudebními festivaly a hudbou vůbec, na konci tohoto času to vygraduje, mělo by se to užitečně niterně zpracovat.
4.8. Žena mnoha tváří: dívka, matka, ochránkyně domácího krbu, žena v plné kráse, životní síle, životní moudrosti
5.8. Iniciační rituály ženských transformačně-životních proměn. Uvědomění si jejich důležitosti nejen pro zrání každé ženy, ale hlavně pro harmonický život celé lidské civilizace.
6.8. VOC 11:22-14:15.
7.8. Úplněk 20:12, částečné zatmění Měsíce: mělo by být viditelné i u nás (z 25%). Zatmění vrcholí již ¾ hod před západem Slunce, kdy Měsíc teprve vychází nad obzor, a to už po maximálním „ukousnutí“ dolního okraje. Vyzývá k plnému uvědomování si, čemu věnujeme pozornost s tvůrčím emočním nábojem, tedy čemu posíláme spousty energií. Mělo by vést k vyjevení souhrnu nejen výše vypsaných nezbytností života ženy, a vzhledem k zatmění, které ani pořádně neuvidíme, že to celé máme jaksi zatmělé, a že to vlastně nechceme (?) ani ze čtvrtiny vidět. Jako nezbytné se nám opět podsune nutnost působení žen v armádě.
8.8. VOC 21:07-23:56.
9.-10.8. Dny ideální pro inspiraci pro tvorbu milostných románů, veršů, hudby, písní, filmů. Masivní sny, meditace a jiné „ulítávání“ od všedních dnů. I když je všední den. A fantazií srší i milovníci toho, co se dosud považovalo za zvrácenost.
11.8. VOC 04:03-07:22. Léčíme ženská zranění, choroby...
12.-18.8. Iniciace velkého nebeského kříže - „hra“ s Luciferem o Ženu všech jejích tváří... → vrcholí trojskou válkou kvůli krásné Heleně.
13.8. VOC 10:01-12:40. Merkur (11° Panny) se zastaví a až do 5.9. půjde zpět, retrográdně. Počítejme s tím, že mohou být problémy s pořádkem, úklidem, čistotou, se sklizní a sím souvisejícími záležitostmi. Rovněž je to období výzev pro účetní, analytiky, laboratoře a další obory související s atributy Panny. Číslíčka ne a ne sedět jak by měla. Hloupé chyby na výstupu prací. Brzda konání. Čas se vnímá nenormálně, nestíháme nebo jsme naopak v předstihu. Tyto nepovedené činnosti budou mít šanci na opravu od 10. do 19. září. Nicméně, tady je opačný náhled na momentální situaci: je dobré tyto druhy činností (tedy těch rozpracovaných již dříve, čísla a písmena už na papíře/v počítači) zkontrolovat, zanalyzovat výsledky hospodaření, a vědomě pracovat s možnostmi času. Vzít to jako zkušební (tréninkové) období, jako hru!, co lze a co ne; a hlavně se za to nepovedené neobviňovat. Z pozice pozorovatele dění/hry je vše vpořádku. Velký úklid se asi nepovede, ale důkladná příprava na jeho realizaci v polovině září se rozhodně vyplatí. V tento den (Merkur chvíli stojí, stacionární) je šance na závěrečné „doklepnutí“ rozpracovaných aktivit, připomenout si to a konat, půjde to jak po másle! (teď hned nebo až ...)
15.8. VOC 12:46-16:06. 3. lunární čtvrť. Den Nanebevzetí Panny Marie, připomíná se Mariánský kult, probírají se proroctví, atd. Autenticita prožitku, Panna Maria a srpek (zralé, C-) Luny, její zářící hvězdná koruna, velkolepost, krása, mystično.
17.8. VOC 15:38-18:13.
19.8. VOC 17:17-19:55.
20.-23.8. Energie konjunkce Saturn/Lilith kulminuje.
21.8. VOC 20:31-22:25. Novoluní 20:31, celkové zatmění Slunce, viditelné v Severní a Střední Americe, severním Pacifiku, v Atlantiku jihovýchodně od Floridy. Pás zatmění projde napříč celými USA, od SZ po JV, nejdéle potrvá v Kentucky; toto bude v USA největší v průběhu okolních 100let!!! Takovéto zatmění (eklipsa) je astrologicky signifikantem významných (a převážně obtížných) změn v dané geografické oblasti. Vzhledem k základním aspektům k Marsu, Uranu a Jupiteru lze předpokládat, že půjde o rozsáhlé až revoluční změny, s možnými bojovými atributy, případně o válku, s principy „můžeme cokoli“, vládneme světu. Působnost do roka a do dne.
Připomínám bolavý den Československa. Media přinesou tendenčně upravené informace. Policie bude připravená zasáhnout při očekávaných projevech nespokojenosti. Znásilňování fyzické i psychické. A vše bude posléze zcela jinak.
23.8. VOC 22:57-24.8. 03:04. Slunce vstoupí do zn Panny: dosud působící Lví oheň ustoupí zemi, v její proměnlivosti. Přichází zralost, potřeba ji uchovat, a proto sklízet, třídit, zpracovávat, čistit. Připravit na další období, novou setbu. Analyzovat logicky vše dosavadní, změřit, uspořádat, spočítat, zkontrolovat. Na tělesné rovině se týká břicha, střev, trávení. Vládcem znamení Panny je Merkur, a to ve své zklidněné a vyhraněné podobě, s potřebou vidět výsledek úsilí. Panenský perfekcionismus je opačným aspektem Blíženeckého chaosu a tisíců možností. Přehnaná Panna se projeví Merkursko-blíženeckým opakem. Není to až do konce srpna jednoduché období, protože toto vše vpodstatě blokuje retrográdní Merkur – poťouchle, šibalsky, uličnicky naslibuje horydoly a skutek utek. Bude se střídat aktivita, „jdu do toho“, s výsledným „nejde to“. Obrazně - rozjezdy se zataženou ruční brzdou. Nic se nedodělá, nedozvládne. Čas se na čas zastavil? Cosi se chystá … nervozita roste.
25.8. Saturn ode dneška půjde zase přímo, je konec přípravného období, autorita již žádá reálnou krystalizaci.
26.8. VOC 7:39-10:53. Venuše přechází do zn Lva: vyžaduje najednou notnou dávku pozornosti, místa na pomyslném Slunci, sálá ohnivou smyslností, neodolatelnou přitažlivostí, rozkoší. Má pocity výlučnosti, potřebuje uznání, obdiv, pochvalu, a to i na materiální bázi, nespokojí se s ničím neadekvátním.
Retográdní Merkur přechází přes Slunce, v jeho srdci bude v 22:42 - v hodině kolem je čas pro příjem informací z morfogenetického pole, týkajících se oblasti Panny. Tedy jak dozrát, sklidit úrodu a porovnat výsledek. Doporučuji, čas šikovný, a je to víc než potřebné pro všechny.
28.8. VOC 16:49-21:47.
29.8. 1.lunární čtvrť.
30.8. Kamenné srdce, výsměch dosavadním právům žen, matek, dětí, tradiční rodiny.
31.8. VOC 06:42-10:18. Retrográdní Merkur se vrací na 10 dní do zn Lva. Potíže se přehoupnou do oblasti tvorby, dětí, radostí, her, sportu, ideálů, přebujelého ega. Organizace sportu se poprázdninově rozjíždí/nerozjíždí, děti vše zapomněly, shání se školní věci, volnočasové aktivity dětí. Máme až hysterický pocit, že řešení je v nedohlednu (optimisticky – ale je, objeví se mezi 5. a 10. září).

Opakování/opakování - jde o trvale platné věci, a jak sama vím, zpátky v dřívějších textech bych si to asi nevyhledávala:
Naznačené energie jsou uváděny v konkrétních datech, nicméně jejich působení není bleskem z čistého nebe, obvykle působí již pár dní předem (cosi se chystá), ale hlavně doznívají (nejsou-li trvalejšího působení) pár dní po datu. Aby nám to konečně „došlo“. Což nám dává větší šanci pro jejich uchopení a pochopení – tedy CHOPME SE JICH!
Je dobré si zpětně probrat, jak jsme některé dny prožívali – v porovnání s informacemi „z hvězd“ si leccos můžeme uvědomit – tedy „zvědomit“, něco nám „dojde“, čímž naplníme daný úkol, a je nám tak Vesmírným Zdrojem „odšktrnut“ z inkarnačního seznamu...
Ještě znovu informace ke dnům, kdy „nic nejde logicky, racionálně“ (Luna void of course – píši VOC, navíc předávám kompletně – jako reakce na inspirativní text Eriky Hájkové/Peprné >>http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/8394-jak-nahradit-smrtici-pilulky-zeny-nebo-otrokyne-lze-obejit-hormonalni-koncepci-metody-starych-cinanu-a-mladych-indianek/<<): jednání je na citově-emoční rovině zmatečné, se ztrátou smyslu pro realitu. Doporučení: nedokazujme světu, že to přemůžu, že čas „postavím do latě“ a že vše půjde po mé vůli. Podvolíme-li se situaci (tedy využijeme-li ji), pak „samo“ půjde napojení na „nereálno“ - např meditace, příjem z informačního pole, prociťování vesmírných energií, uvolňování dosavadních psychických bloků a strachů. Příznivě pro silné emotivní zážitky (např divadlo, film, koncert, výstava, četba). Časem tyto záležitosti začneme cítit, a žít s nimi v souladu s běžným hektickým žitím, s pocitem, že jsme „naskočili na vlnu“, že se věci dějí vlastně klidněji a přívětivěji než dřív. Měli bychom si dát větší pozor na jednání řidičů: nepůjde často ani tak o projevy agresivity, jako spíš o nejasnost jednání, o zpomalené reakci v konkrétní situaci. Zvýšíme pozornost i na přechodech, řidiči chodce nebo i další auta někdy doslova nevidí. Havarie jsou v podstatě z tzv hloupých chyb. 8.1.2017 2017: ROK SLUNCE, ROK PROBUZENÍ Alita Zaurak Rok 2017 přeje a žehná novým začátkům! Vybízí k plnému soustředění se na sebe sama a na svou vlastní jedinečnou cestu. Inspiruje k tvořivosti a svobodnému rozvíjení svých talentů a dovedností. Vede nás k rozpomenutí se na to, kdo jsme a co si opravdu bytostně přejeme. Vědomé spojení se Zdrojem energie v nás napomůže celkovému ozdravění našich těl, vztahů a dalších oblastí života... V uplynulém roce Marsu jsme více či méně dobrovolně ukončili staré záležitosti, rozloučili se s tím, co již nepotřebujeme, co nás trápí a zbytečně zatěžuje. Tím se osvobodil vnitřní i vnější prostor a my se můžeme otevřít novým možnostem a příležitostem… A také novému vnímání a chápání života a sebe sama. Stejně tak po tarotové kartě číslo XVI Věž následuje číslo XVII Hvězda, často nazývaná „kartou vodnářského věku“. Nahá žena lije vodu ze dvou džbánů do jezírka a na zemi. Odevzdává tak svou nashromážděnou zkušenost do kolektivního pole a modlitbou a meditací pročišťuje zemi, tedy každodennost a stereotypní reakce na situace, které se dějí. Jde vlastně o vyobrazení procesu obrody, kterým nyní stále intenzivněji a vědoměji procházíme jako jedinci i jako celé lidstvo… Jedna plus sedm rovná se osm. Osmička svým tvarem připomíná rovnováhu mezi nebem a zemí: „Jak nahoře tak dole“ a vede nás k tomu, abychom se řídili kosmickými zákony, sladili se s vesmírnými rytmy a cykly, abychom správně ohodnotili a vyhodnotili své talenty a schopnosti. Před tím, než cokoliv nového začneme, se potřebujeme zastavit, zklidnit svou mysl i emoce, rozpomenout se na svůj božský původ, naladit se v meditaci či v modlitbě na svou Hvězdu, tj. na své vyšší Já tak, aby naše konání bylo skutečně nové, obrozené, ze srdce jdoucí, přinášející radost a užitek nám samým a stejně tak i okolnímu světu. Abychom podobně jako nahá žena, tj. čistá duše nemuseli nic skrývat... Svým umístěním v horoskopu zrození Slunce vypovídá o našem já, o vztahu k sobě samým, o našem sebe-vědomí a s tím spojeném fyzickém zdraví a imunitě. Dnem Slunce je neděle, která je též prvním dnem, tj. energetickým začátkem týdne. Od toho, jak neděli prožijeme se pak odvíjejí další dny. Nakolik dokážeme nedělat, nedělit, odpočívat, být sami se sebou a zabývat se jen tím, co nás těší a baví? Umíme si udělat čas pro sebe, být sami se sebou?Rok Slunce je tedy takovou jednou velkou nedělí a neděle v něm prožívejme obzvláště vědomě.. Součet 2017 dává číslo jedna, které je z numerologického hlediska i číslem Slunce. Jednička nám připomíná naší jedinečnost a stejně tak i skutečnost, že vše je ve skutečnosti jedním, vše je jediné vědomí, jediné Absolutno… Symbolem Slunce v astrologii je kruh s bodem uprostřed. Duch je umístěn v těle, tj. paprsek nesmrtelného Ducha proniká do roviny hmoty. Bod je mystickým středem, zdrojem, z něhož vše vyvěrá, z něhož se vše tvoří… Takto je zevnitř utvářeno i naše tělo, do něhož jsme jakoby oblečeni, jímž jsme obklopeni. Tělo, které je zdánlivou hranicí mezi námi a světem jako kruh kolem bodu, potvrzující naše rozhodnutí narodit se v hmotném těle a částečně tak usnout, polo-zapomenout na svůj božský původ a spojení se Zdrojem. Tímto „polo-zapomenutím“ jsou pak způsobeny mnohé trampoty, ovšem i mnohá potěšení, které nazýváme dohromady hmotnou existencí. Z nadhledu a perspektivy sedmé čakry na temeni hlavy je pak vnímáme jako BOŽSKOU ČI KOSMICKOU HRU. Z úrovně čakry první, umístěné na kostrči a spojené symbolicky s přísným Saturnem, vnímáme život velmi vážně, jako těžký, plný nebezpečenství, před kterými se musíme ochránit a problémů, které musíme řešit. To vše střídáno krátkými okamžiky pomíjivých radostí, kvůli kterým to vše snad stojí za to(-:? Rok Slunce tedy prozáří shůry naše těla, naše mysli, naše pocity. Pozdvihne nás výše, rozšíří naše vědomí a pomůže nám příjemným způsobem uvolnit nejrůznější stažení, blokace, omezující vlivy z minulosti, které můžeme jako Hvězdná žena prostě s úlevou odevzdat, opustit, rozpustit...Tvořivost, hravost, spontánnost a s nimi i dětská čistá radost přicházejí právě tehdy, když přestaneme sami sebe a tím i své životní okolnosti brát tak vážně, vnímat je jako tuhé, neměnné, pevně dané a tím i omezující. Takové omezené chápání a vnímání se obvykle projevuje v naší páteři jako určité stažení, jako blokace jednotlivých energetických center, bránící životní síle proudit. Prodýchávání a pročišťování páteře zevnitř je jednou z nejjednodušších a zároveň těch nejdůležitějších technik jógy. Naše záda se tak zákonitě narovnají, přirozeně se rozvine květina srdeční čakry, posílí se oblast sluneční pleteně (solar plexus), stáváme se vyrovnanějšími, sebevědomějšími, tyto kvality vyzařujeme do okolí a dle zákona podobnosti si přitahujeme do svého života nové příležitosti, inspirativní setkání a další mnohé dobré věci, které si vzájemně tak rádi přejeme. Strachy ega spojené se zachováním hmotné existence a lpění na své osobní důležitosti vedou také k nejrůznějším disharmoniím v našem energetickém poli, které se v podobě kruhu rozestírá kolem našeho hmotného těla ve vzdálenosti předpažené ruky. Zde jsou naše hranice, které by měly být okolím respektovány. Hradby, které jsme si ze strachu a ze stavu nevědomí kolem sebe dříve budovali, se v těchto osvícených letech již rozpouštějí či náhle boří a místo nich objevujeme a zevnitř vědomě utváříme své hranice přirozené, utváříme svou celistvost a dobrou imunitu, stáváme se bytostně zdravými, rozsvícenými jedinci, radujícími se jen z toho, že jsou a obdarovávají tak sebe i své okolí. Masky padají, iluze končí… Přichází ráno a my se probouzíme se z dlouhého snu! Jak tvořit, s čím tvořit a jak tímto tvořením obdarovat a prozářit sebe i své okolí, jsme si vědomě vybrali již tím, že jsme se narodili do jednoho z dvanácti znamení Zvěrokruhu. Tím jsme na herní desce Božské hry umístili své figurky, svá malá slunce do určitých pozic, zvolili jsme si a vymezili oblast sebepoznání: Například Býk tvoří a poznává sebe sama v oblasti jídla a peněz, Váhy ve vztazích, Panna ve zdraví a službě atd… Z jednoho se vyděluje zdánlivá mnohost: naše malá slunce vycházejí jako paprsky z jediného Slunce-Zdroje uprostřed Zvěrokruhu, jsou s ním nerozlučně spojena, z něho čerpají podporu a k též směřují. Pokud zpracujeme, propojíme, scelíme všechny kvality Dvanácti, stáváme se Třináctým znamením Zvěrokruhu a tato úroveň Božské hry končí... Nový rok vítáme několik dní po novoluní v Kozorohu, v období, kdy se soustřeďujeme se na sebe, ptáme se, co je pro nás skutečně podstatné a důležité. Jak si vlastně přejeme žít, co nás baví a naplňuje radostí, co potřebuje naše tělo, aby nám v něm bylo dobře? A co vlastně znamená soustředit se na sebe? Nejde náhodou o tolik zavrhovaný egocentrismus či sobectví? V roce Slunce se, kromě jiného, učíme rozlišit mezi egem a Já. Egocentrický člověk vyjadřuje svými myšlenkami, pocity a činy heslo: „Po mně potopa!“, tj. nedbá na následky svého konání. V dnešní době je takovým projevem především konzumentský přístup k životu, sklon obklopit se a zahltit vším možným i nemožným… Slunce nám sděluje, že toho ve skutečnosti zdaleka tolik nepotřebujeme. Snad proto kvůli svému rozvoji tak rádi cestujeme do tzv. rozvojových zemí, níže na jih a necháváme se inspirovat a obohatit tzv. chudými lidmi, kteří jsou často mnohem radostnější a šťastnější. Radost bez příčiny je další jogínskou technikou, kterou můžeme denně, ze začátku alespoň pár minut praktikovat... Při mnohem hlubším soustředění se, které už je vlastně meditací a duchovní praxí, se spojujeme se svým bytostným či vyšším Já a tím i absolutnem, celým nekonečným vesmírem. Zpočátku se můžeme jednoduše naladit do srdce, kde vždy bezpečně zjistíme, jak se věci mají. Zjistíme, že bez lásky k sobě a bytostného sebe-přijetí se opravdu daleko nedostaneme... Ano, ať už se v našem životě, v našich vztazích, v práci, se zdravím stalo cokoliv, v roce 17 můžeme vstát a jít za svou Hvězdou! Pokud během roku pocítíme únavu a nejistotu, pak si díky tomu budeme moci uvědomit, že jsme se zřejmě od svého spojení s Hvězdou poněkud odchýlili a řešíme problémy ostatních či vycházíme vstříc jejich požadavkům více, než je. často doslova, zdrávo(-: V takové chvíli se zastavme, zklidněme, jděme do sebe, abychom obnažili skryté motivy, které nás k takovému chování vedou... V meditaci na spojení s Hvězdou výrazně napomůže Luna ve Vodnáři, která se na začátku roku, přesně o půlnoci z 31.12 na 1.1 nalézá v drobném pozitivním aspektu (vztahu) polosextil se Sluncem v Kozorohu. Naše hluboká touha po skutečné vnitřní svobodě bude tedy s pomocí velmi konkrétních psychických projevů a intuitivních sdělení usměrňovat naší rozumovou a vědomou část, Slunce v Kozorohu, naše já, případně i ego se svými často pomíjivými cíli... Podporu v podobě pozitivního aspektu sextil má Slunce od spojení neboli konjunkce Marsu s Neptunem v Rybách, která nastala 1.1 2017 jako jakýsi prvotní energetický impuls roku. Toto spojení můžeme nazvat třeba Boží bojovník či Šiva Ničitel. Umíněné Slunce v Kozorohu může představovat náš sklon naložit si na záda pořádný náklad úkolů, povinností a s tím i zbytečných problémů. Na poslední chvíli může být občas poněkud iracionálně připomenuto, že tudy cesta nevede, že máme dělat jen to, co je smysluplné, co vyvěrá z nás, co je skutečně dílem Božím... V roce 2017 budeme dále ve své práci na sobě podporováni především vskutku blahodárnou konstelací planet: Uran v Beranu se ještě dvakrát ocitne v pozitivním aspektu-vztahu trigon se Saturnem ve Střelci. Poprvé tato situace nastala přesně 25.12 2016, dále 19.5 a 11.11 2017. Její vliv však můžeme využívat během celého tohoto téměř ročního období. Uran se ve znamení Berana nalézá již sedmým, posledním rokem a završuje tak své revoluční, mocné a probouzející působení. Přímo kvantovými skoky urychluje náš vývoj, naše rozpomínání se na to, kdo jsme a co doopravdy chceme. Jakožto kosmický programátor nás osvobozuje od omezujících nastavení daných výchovou a společenskou situací. Svým hlubokým, meditativním dechem rozdmychává oheň čistého nadšení z existence. Skrze temena našich hlav vysílá energetické žehnající impulsy do všech oblastí života i těla. Vždyť znamení Berana souvisí s raným dětstvím, s prvními sedmi lety, kdy jsme si většinou hráli, tj. opravdu jsme dělali, co jsme chtěli a díky tomu jsme se tak intenzivně vyvíjeli. Stejně tak dychtivě jsme přijímali impulsy z okolí, především od rodičů či prarodičů a více či méně se nechali ovlivnit jejich osudy, názory, chováním a vytvořili jsme si žebříček hodnot, podle kterých jsme se doposud chovali. Období Urana v Beranu je tak obrovskou rebelií celého lidstva a projevuje se na mnoha různých úrovních. U jednotlivců jde především o intenzivní kladení si otázky: co vlastně opravdu chci dělat, jak chci žít? Otázky, kterou jsme si během života pod tlakem okolností často klást přestali. Otázky, která by se také měla stát klíčovou a zásadní nejen pro sluneční rok 2017… Trojitý trigon se Saturnem ve Střelci pak pomůže celé toto sedmileté období završit, sklidit plody velké uranské revoluce, nasměrovat naše osvobozování a sebeobjevování. Ukázat konkrétní směr a cíl a v dobrém smyslu nás i donutit dělat konkrétní každodenní kroky k němu. Zatímco Uran urychluje, Saturn naopak brzdí. Jejich dobrý a harmonický vztah v tomto období by se dal přirovnat k jízdě autem, kde rovněž musíme ve správnou chvíli šlápnout na plyn a přidat na rychlosti a poté zase přibrzdit… Saturn se ve Střelci se nalézá přibližně od roku 2015 do konce roku 17 a jeho působení můžeme shrnout do jediné věty: „Člověče, soustřeď se, rozpomeň se na své nashromážděné poznání a zkušenosti a použij je v praxi tak, abys mohl opravdu moudře užívat života a byl prospěšný i ostatním!“ Nebo též obráceně: „Den za dnem se postupně očišťuj a zbavuj názorů a přesvědčení, které ti vůbec neprospívají a naopak škodí, dělají tě ne-mocným...“ Astrologický dům horoskopu, kde se aktuálně Saturn ve Střelci u každého z nás nalézá, pak vypovídá o konkrétních životních oblastech a situacích, v nichž Saturnovy přísné zkoušky skládáme... Trigon Urana se Saturnem si můžeme představit jako jakýsi „Vůz změn“, který vyjel z garáže již v roce 2016, v tomto roce nabírá rychlost a díky našim řidičským zkušenostem se nám jej podaří uřídit a koncem roku dojet zdárně k cíli. Tento trigon je ohnivý: změny tedy proběhnou v nás samých jako celkové prozáření, odvaha, bytostné ozdravění, energetické osamostatnění a vyvázání se z nejrůznějších závislostí, slibů, fiktivních povinností. Konkrétnější výsledky se pak projeví až se vstupem Urana a Saturna do zemských znamení Býka a Kozoroha. Vstup Saturna do Kozoroha před třiceti lety přinesl výsledky velmi konkrétní: pád komunistických režimů v Evropě. Předchozí umírání a poslední křeče tzv. starého režimu v procesu a jakousi „perestrojku“, tj. přestavbu nebo též přenastavení, přeladění našeho pohledu na svět (Saturn ve Střelci byl naposledy v letech 1986-88) nyní v jiné podobě zažíváme znovu... Rok Slunce je tedy ještě poměrně divokou jízdou, jen s tím rozdílem, že jí (možná) nebudeme vnímat tak dramaticky jako v roce Marsu, možná se chvílemi budeme i bavit(-: Další významnou astrologickou událostí je vstup vzestupného lunárního uzlu (Rahu) do znamení Lva, kde Slunce vládne. Ze znamení Panny se do Lva přestěhuje přesně 10.5 2017 (bude zde do 7.11 2018). Od listopadu 2015 zažíváme díky vzestupnému uzlu v Panně tzv. Velké vystřízlivění, uvědomujeme si nezbytnost udělat si pořádek v těle, v příbytku, v životě… Se vstupem vzestupného uzlu do Lva si díky předchozí očistě začněme skutečně užívat radostí života v těle. Jak nám to půjde, co si pod tímto pojmem představit? Zde si můžeme opět připomenout součet Sedmnáctky, tj. Osmičku a s ní i tarotovou kartu VIII SÍLA. Žena, která láskyplně rozevírá tlamu lva je výjev, který by nás v reálném životě jistě překvapil. Přesto se něčím podobným zabýváme téměř denně když se pokoušíme „zkrotit“ své závislosti, chutě a touhy, často však násilím či s pomocí zrádného intelektu. Slibujeme si, že budeme jíst zdravěji, cvičit častěji, potlačujeme své sexuální tužby, které se pak utrhnou ze řetězu“ v ten nejméně vhodný moment...(-: Žena na kartě Síla má však toto téma zvládnuté a inspiruje nás třeba jen tím, že svého lva (tužby, chutě vášně) prostě miluje a přijímá a se zjevnou rozkoší si je vědomě užívá, tudíž jí rozhodně nepřerostou přes hlavu! Tato karta by mohla zdobit mnohé motivační nástěnky nejen v roce 17(-: Vždyť vzestupný uzel ve Lvu nám po osmnácti letech opět říká: „Užívej si, oslavuj dar života v těle, dělej, co ti činí potěšení, rozvíjej svou individualitu a sdílej s druhými své jedinečné dary a talenty“. Sestupný uzel (Ketu) ve Vodnáři z druhé strany Zvěrokruhu však toto užívání vyrovnává či zakotvuje po svém: svobodou. Ano, dopřejme si potěšení i úspěch,ovšem neulpívejme na něm, nenechme se jím omezit, spoutat. Uvědomujme si, co děláme, co svým jednáním vytváříme, jaké výsledky přinese. Osvícený stařec Vodnář a mladý „pařmen“ Lev se budou muset mezi sebou domluvit a vytvořit něco nového, kvalitativně jiný způsob oslavování a užívání života v těle. Je vůbec možné tyto dva protipóly sloučit, propojit? Pokud se rozhodneme, že ano, půjde to…! Podobně se mnozí z nás ptali v době stejné konstelace uzlů v roce 1998-9. Tehdy se odpovědí stala Tantra... Jak vnímáme toto prastaré moudré učení dnes? Nuž, ať už jsme zažili v uplynulých osmnácti letech na toto téma cokoliv, linie evoluce Vodnář-Lev nám přináší možnost pokračovat v tomto objevném dobrodružství na zcela nové úrovni. Tato konstelace podpoří také naší tvořivost a rozvoj originálních alternativních aktivit, například projektů v oblasti práce s dětmi, uměleckých činností, tvořivého trávení volného času, ekologické péče o vzhled, léčivé sexuality, práce s tělem... 7.6 se vzestupný uzel ve Lvu a sestupný ve Vodnáři dostanou do dobrých aspektů s Uranem v Beranu a toto přibližně čtrnáctidenní období může přinést opravdu osvícené přesné zásahy do našeho tvoření! Dostaneme geniální nápady a jasné pochopení, jak propojit různé oblasti, lidi, poznatky, zkušenosti do nového prospěšného a životaschopného celku… Přesně 11.9 pak nastanou podobně dobré vztahy celé linie s Jupiterem ve Vahách. Toto období bude vhodné k tomu, abychom své projekty, a tvůrčí aktivity dovedli k dokonalosti, dali jim formu a tvar, ve které je nabídneme světu. Plné dotažení a potvrzení správnosti našich aktivit dostaneme až ve dnech kolem 9.10, kdy se do pozitivních aspektů s linií evoluce dostane Saturn ve Střelci. Jak nás v roce 2017 učí, léčí, zasvěcuje, podporuje „hodný strýček“ Jupiter? Až do 10.10 2017 se tento štědrý dárce bude nalézat ve znamení Vah (od 9.9 2016). Po dvanácti letech tedy opět blahodárně působí na oblast partnerských vztahů. Podoben taoistickému mistru nám pomáhá rozvíjet umění vyrovnat se a narovnat, zprůchodnit energetické dráhy v sobě a umožnit energii proudit i mezi námi a světem… Co nám v tom brání? Jaká zranění, jaké situace, s nimiž jsme se doposud nevyrovnali stále nedobře ovlivňují naše vztahy, počínaje vztahem k sobě? Zraněný léčitel Chiron, vládce Vah právě o těchto hlubších příčinách vztahových disharmonií vypovídá. Generace tzv. „nechtěných dětí“ s Chironem ve znamení Berana (přibližně 1968-1977) zažívá léčivé působení Jupitera ve Vahách obzvláště intenzivně. Hluboká zranění z dětství se více či méně projevují i v dospělosti a záleží na každém, jak je ochoten si je přiznat a terapeuticky zpracovat… Aktuálně se Chiron nalézá již několik let v Rybách a jeho několikanásobný pozitivní aspekt kvinkunx (150 stupňů) s Jupiterem ve Vahách, nabízí příležitost k odpuštění, které může opravdu ukončit bolestné opakující se vztahové situace. Odpustit můžeme všem ženám a mužům, kteří nám (nejen v tomto životě) ublížili a samozřejmě též naopak: poprosit o odpuštění všechny muže a ženy, jimž jsme ublížili my...Tento aspekt nastává přesně 31.12 2016, dále 14.2 a 23.9 2017 a jeho působení můžeme využívat po celé toto několikaměsíční období. Dlouhodobá opozice Jupitera ve Vahách s Uranem v Beranu patří k nejnáročnějším astrologickým konstelacím roku. Poprvé nastala 26.12 2016, dále nastane 3.3 a 28.9 2017. Z jedné strany tu máme snahu o zachování rovnováhy ve vztazích, kvůli níž jdeme často do nezdravých kompromisů a přetvářky, z druhé strany jednoznačné extremní projevy svobody jedince, svobody za každou cenu… Jupiter též představuje tradici, určitý konzervatismus, Uran oproti tomu vše nové, vymykající se stávajícím pořádkům. Tendenci těchto dvou polarit rozjíždět se a vzdalovat může dobře držet „na uzdě“ již zmíněný Saturn ve Střelci, který tu hraje roli moudrého prostředníka a napovídá, že cesta může vést středem a domluva je možná. V době trigonu Saturna s Uranem (viz. výše) se soustřeďme na vlastní vývoj a nové příležitosti v sebepoznání, v době sextilu Saturna s Jupiterem (kolem 27.8) spíše na na léčení a kultivaci vztahů, rozšíření harmonie. Ano, obě planety v opozici potřebují naší pozornost, důležité však je, abychom je nevnímali jako protikladné, ale naopak jako souladné, spolupracující. K tomu však potřebujeme vyvinout jisté vnitřní úsilí. Ve vztazích zákonitě potřebujeme svobodu, jinak ustrnou, stávají se zátěží a omezením. Po mnoho let jsme si s pomocí Urana v Beranu uvědomovali, že problematické situace ve vztazích vycházejí z nás, z nedostatečného sebe-přijetí a sebe-lásky. Tak dlouho a umíněně jsme marně hledali lásku a přijetí u těch druhých, až jsme došli do bodu pochopení a osvobodili jsme se tak z mnohých závislostí a omylů. Na konci tohoto osvíceného období jsme opozicí Uran-Jupiter (Beran-Váhy) vlastně obdarováni, neboť můžeme vytvořit skutečně nové pojetí vztahu nového věku: vztah jako přátelství, vztah jako příležitost ke společnému vývoji… Vstup Jupitera do Štíra (10.10 2017 – 8.11 2018) přinese poněkud razantnější výuku a léčení. Budeme-li naslouchat radám Jupitera ve Vahách, pak se ve stavu skutečné skutečné rovnováhy hladce a elegantně ponoříme do hlubokých temných vod sexuality a iracionálna, abychom prozkoumali své možnosti či pořešili ty nejhlubší příčiny svých stávajících potíží. Sexualita Štíra je jiná – zralá, transformační, léčivá, zázračná... Pokud si tak přejeme a jsme připraveni, naše pohlaví (zóna Štíra) se stanou chrámem a místem bohoslužby, Jupiter pak naším skutečným tantrickým učitelem... Černá luna neboli Lilit přejde ze znamení Štíra do Střelce 14.2, a tím skončí mnohaměsíční období (od 27.5 2016) „šťourání“ v citlivé oblasti sexuality a hlubokých traumat, kdy nám bylo „pomáháno“ odhalit pravdu o sobě, odpuštěním uzdravit prohřešky minulosti, prožít a přijmout temnotu a stín v sobě samých... Ve znamení Střelce bude až do 10.11 Černá luna vydatně napomáhat Saturnu v očistě našich názorů a přesvědčení a tím i očistě jater, sídla Jupitera, vládce Střelce. Ke spojení Černé luny se Saturnem dojde 22.8, kdy tlak na naší názorovou detoxikaci bude zřejmě maximální. Podle naší reakce na to, co se děje, dobře poznáme, jak jsme využili celé období Saturna ve Střelci, období Velké názorové obrody a zasvěcení do skutečné zdravé pozitivy, období osvobození se od vlivů společenských či náboženských a dalších manipulací... Bílá luna neboli Selena se po sedmi letech od 12.11 2016 nalézá ve znamení Býka, kde nám pomáhá spojit se vědomě se svým ženským či mužským tělem, prohlubuje sebelásku, vědomí vlastní hodnoty a otevřenost skutečné hojnosti. Pomáhá nám udělat svůj život hluboce ekologickým, zdravě a příjemně jednoduchým. Harmonický aspekt trigon Bílé luny v Býku s Plutem v Kozorohu nastane 28.3 a je možné, že napomůže odblokovat, uvolnit mnohá emoční sevření, projevující se například potížemi s krční páteří, která se nalézá na tělesném Zvěrokruhu právě v zóně Býka. Projevy tohoto zemitého trigonu budou poměrně konkrétní, v těchto dnech můžeme učinit mnohá rozhodnutí spojená s naší obživou, bydlením, jídlem či dalšími podobnými záležitostmi. Společným jmenovatelem je určitě hlubší spojení s přírodou a přirozeností, samostatnost a zodpovědnost, vycházející ovšem ze skutečné sebelásky... 13.6 přejde Bílá luna do znamení Blíženců (do 12.1 2018) a nabídne nám ty nejlepší, opravdu čisté zdroje informací a příležitosti učit se a studovat tím nejlepším pro nás způsobem, opět konkrétně podle astrologického domu, který se v Blížencích u každého z nás nalézá. Přátelé, s nadějí očekávaný rok Slunce už je tady, nezbývá než narovnat záda a vypnout hruď, vzpřímeně a hrdě jako Lev, jako král se nechat inspirovat shůry, začít opravdu vládnout svému životu a udělat první vědomé kroky po zlaté cestě Středem... Nechť se naše přirozené energetické koruny na temeni hlavy podobny květinám otevřou slunci už tady, už teď! S láskou a přáním všeho dobrého všem nám, dětem z hvězd, Alita Zaurak Co „ve hvězdách“ – ČERVENEC 2016 - Ing. Zuzana Křivohlávková Motto: Dobrá kvalita osobního přístupu k životu je v úpravě toho, co a jak osobně očekáváme od probíhajících událostí. Osudovost v rámci vesmírných mantinelů není o fatální nutnosti, ale o MOŽNOSTECH. Začínají prázdniny, velká změna nejen pro školáky a jejich okolí. Všichni se vydávají na letní dovolenkové cesty, a dosud jakštakš sjízdné silnice i komunikace ve městech s MHD se zavírají s odůvodněním, že toto je nejlepší čas pro opravy. Je to jen viditelná ukázka chaosu celého světa. Zprávy působí dojmem, že nejsou z tohoto světa, vše co bylo dodud „jasné a tradiční“, je znočehonic jinak i naopak. A synchronicita událostí nám to předvádí i v aktuálním postavení planet. Slunce se svými pobočníky Merkurem a Venuší, ve znamení Raka, jsou v trigonu s Neptunem ve zn Ryb; příliš mnoho vody, nejasnosti, mlh, mámení, šálení, neuchopitelných nehmotných energií, kdy je možné doslova cokoli, vynořuje se i mizí. Toto podporuje i kvinkunx na retrográdního Saturnu – porozumět si s hmotnými a vůbec „festovními“ záležitostmi vyžadujícími pravidla a řád opravdu není na pořadu dne. V podobném modu jsou i planety symbolizující akční energie – Uran stále ve zn Berana (ale už si „nevyřizuje účty“ kvadraturou s Plutem) a Mars ve zn Štíra: Mars je čerstvě po období retrogradity, takže je aspoň na týden stacionární (než se zase „rozjede“ plnou parou vpřed). Mars je ve Štíru původním tradičním vládcem znamení, a v Beranu též vládne, ale nyní nemá dost akční síly, resp pokud sílu vydá, je jaksi natvrdo nekultivovaná, bez rozmyslu likvidující. Po takovéto akci již nikdy nemůže být „jako bejvávalo“, nicméně jaksi nechtěně dochází k vyčištění prostoru pro něco příštího (a může to být naprosto cokoli, co si dnes ani neumíme představit). K tomu přispívá dlouhodobě (2008-2024) Pluto ve zn Kozoroha, kde oznamuje transformaci veškerých struktur, pravidel, řádů, zásad, zákonů, mocenských a finančních pevností... Ale mám tu něco pozitivního – až do poloviny července jsou ve vodním trigonu Venuše (Rak) s Martem (Štír), což přeje vztahovým partnerským záležitostem plným sexuality, s podtextem pevnosti, touhy po vztahu trvalém, a dětech. Kromě těchto milých aktivit je první polovina července typickou okurkovou sezónou, s občasnými bleskovými výbušnými událostmi, každá „odjinud“. 1.7. VOC 5:54-13:44 3.7. VOC 07:24-15:20 4.7. Novoluní v Raku (13:01) 5.7. VOC 10:09-18:28 7.7. VOC 14:06-8.7. 00:41 Dochází ke konjunkci Slunce – Merkur (05:24), v čase hodinu kolem (cca 4:50–6h) je šance napojit se na důležité inspirace z informačního pole, mohly by se týkat záležitostí rodiny a domova na osobní rovině, na kolektivní (zvláště té národní) rovině na původ národa, jeho tradice; a protože se to odehraje současně v opozici na Pluta, jde výrazně o transformační a regenerační záležitosti národní identity a tradic, vč zvýšení povědomí o nich a probuzení touhy „ztracené vlády věcí svých zpět se k nám navrátit“ (volně dle J.A.Komenského). Vzpomeneme si i na to, jak mohou „lvové bít o mříže“ (naše klec rozhodně není zlatá). Je to o našem velkém poslání. Slunce v tu dobu vstává, takže bychom tak měli učinit i my a tuto nabídku si v klidu a meditaci užít. Zažitá energie této „touhy“ bude působit ještě několik dní. 10.7. VOC 05:28-10:32 12.7. VOC 17:01-22:52 Luna v 1.čtvrti. Venuše přechází do zn Lva: prakticky naráz vnímáme změnu chování v potřebě neodolatelné přitažlivosti, smyslnosti, líbit se, opravdu velké lásky, být přitom nad vším nízkým. Tato Venuše požaduje uznání, je výlučná a umí být velkodušná. A má ráda dostatek všeho, i finančních prostředků. Vše co zažívá musé být velkolepé. V tomto znamení bude do 5.srpna, tak si to užijme (pak začne počítat, co ji to stálo). 12.-20.7. budou působit silné energie živlů voda - oheň, které budou se vším otřásat. Lze očekávat jejich předvedení se ve sféře živelných událostí, zemětřesení, sopečná činnost, havárie. Na osobní rovině by nás to mělo vyzývat k (paradoxně) většímu zklidnění, přizemnění, ctít tyto energie – a tím je načerpat pro sebe pro další využití. Vesmír nám vždy právě včas nabízí energie, které budeme následně potřebovat, ač třeba ještě nevíme proč, nač a kdy. Ignorování takové nabídky je doslova trestuhodné. 14.7. Merkur následuje Venuši, také vstupuje do zn Lva. Bude sršet svou inteligencí, chytrostí, s globálním nadhledem na cokoli (jenže unikají žádoucí detaily). Jeho názor je nezpochybnitelný – tedy on ty případné pochybnosti odmítá připouštět. Než se „posílí“ pozice Slunce, tedy než též přejde do zn Lva, se Merkur jako jeho pobočník může chovat jako vládce sám, což rozhodně není v souladu se standardními pravidly Božského zdroje (bude zde do 30.7., bez Slunce do 22.7) 15.7. VOC 01:30-11:14 17.7. VOC 12:09-21:33 20.7. VOC 00:57-05:10, Úplněk na ose Rak – Kozoroh (00:57) 22.7. VOC 03:56-10:35. Slunce přechází do zn Lva (11:30) – a tady je opravdu “doma“, může bez zábran projevit svůj potenciál ve všech modech. Potřebu zářit, být světlem pro prostor mu svěřený, ochráncem a inspirátorem života. Symbolizuje fixní – trvalý oheň, plnou mladou dospělost, aktivní uplatnění, heroický a královský charakter. Životní síla se ztotožňuje s mocí vlastního Já, nezvládnutí těchto mocných energií člověkem se projeví „všemocně“ předváděným Egem, s absolutní náročností vůči sobě i druhým (může vést až ke kultu osobnosti). Potřebuje být na výši. Nemožnost se patřičně projevit vede k těžko překonatelné frustraci. Miluje zlato (a barvy ohně), nejvyšší spravedlnost, ve své velkorysosti nesnáší jakékoli pokrytectví, podvody, ctí tradiční a dohodnutá pravidla. Tělesně souvisí se srdcem a očima. 24.7. VOC 09:06-14:33 25.-29.7. Vyjeví se naprosto nečekané až šokující informace či zprávy, možné poruchy informačních systémů a technologií, hackerské a virové útoky. 26.7. VOC 08:19-17:37 28.7. VOC 17:13-20:17 28.-30.7. Výbuchy emocí až hysterie, týkající se informací, mocenských záležitostí, dosavadních jistot, pravidel, řádů, norem. 30.7. VOC 14:14-23:09 30.7. Merkur postupuje do zn Panny: z dosavadní vodní emoční citovosti pocítíme zemitost – najednou je tu smysl pro řád a pořádek, racionalismus, vše potřebujeme uspořádat (nejlépe do přehledné tabulky), do jasných systémů, miísto naciťování měříme fakta, důležité jsou najednou detaily (dosud nejasné neurčito, byť to funguje), ale právě proto nevidíme celek. (toto potrvá do 24.10) Zopakujme si (jako vždy) informaci ke dnům, kdy „nic nejde logicky, racionálně“ (Luna void of course – píši VOC, navíc předávám kompletně – jako reakce na inspirativní text Eriky Hájkové/Peprné >>http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/8394-jak-nahradit-smrtici-pilulky-zeny-nebo-otrokyne-lze-obejit-hormonalni-koncepci-metody-starych-cinanu-a-mladych-indianek/<<): jednání je na citově-emoční rovině zmatečné, se ztrátou smyslu pro realitu. Doporučení: nedokazujme světu, že to přemůžu, že čas „postavím do latě“ a že vše půjde po mé vůli. Podvolíme-li se situaci (tedy využijeme-li ji), pak „samo“ půjde napojení na „nereálno“ - např meditace, příjem z informačního pole, prociťování vesmírných energií, uvolňování dosavadních psychických bloků a strachů. Příznivě pro silné emotivní zážitky (např divadlo, film, koncert, výstava, četba). Časem tyto záležitosti začneme cítit, a žít s nimi v souladu s běžným hektickým žitím, s pocitem, že jsme „naskočili na vlnu“, že se věci dějí vlastně klidněji a přívětivěji než dřív. Měli bychom si dát větší pozor na jednání řidičů: nepůjde často ani tak o projevy agresivity, jako spíš o nejasnost jednání, o zpomalené reakci v konkrétní situaci. Zvýšíme pozornost i na přechodech, řidiči chodce nebo i další auta někdy doslova nevidí. Havarie jsou v podstatě z tzv hloupých chyb. Též se rozšiřuje počet těch, kteří řídí pod vlivem drog, a pak vlastně nevědí, co činí. Vaše Ing. Zuzana Křivohlávková - http://astrozuzak.mypage.cz Co „ve hvězdách“ – ÚNOR 2016 - Ing. Zuzana Křivohlávková Motto: Dobrá kvalita osobního přístupu k životu je v úpravě toho, co a jak osobně očekáváme od probíhajících událostí. Osudovost v rámci vesmírných mantinelů není o fatální nutnosti, ale o MOŽNOSTECH. Únor začíná se Sluncem ve znamení Vodnáře: Vodnář je anděl vylévající na svět spousty tekutiny – jde o vibrace kosmických vlivů, poznání zcela nového, „shůry“. Nabízí, nevnucuje, nicméně s novinkami je třeba se popasovat, byť jsou naprosto nečekané, revoluční, osvobozující od starých paradigmat, s nadějí nového života, nadčasovostí. Má potřebu uvolňovat z veškerých druhů otroctví, a hledat spřízněné bytosti. Jeho projev je zásadně „svůj“, originální, až výstřední. Ovšem to, co se nedaří, jakoby nikdy ani nebylo, ani nic nezačalo; „skončí to dřív, než vůbec začne“. Buď ideál, nebo nic. Zima je archetypálně stále v plné síle, vzduch suchý a silný, ale v nitru se již probouzí touha po jaru jako zásadní změně; ta občas nečekaně přichází jako ochutnávka, ale nenechme se mýlit, i přes zažívané klimatické změny potřeba klidu v přírodě ještě trvá. Je žádoucí ještě dolikvidovat to satré, přežilé, loňské, aby se mohlo znovu začít v uklizeném prostředí. Dochází k nečekaným energetickým výbuchům dosud skrývaného (všeho druhu, včetně informací). Merkur (ve zn Kozoroha) je krátce po retrográdním období, navíc v konjunkci s Plutem – má tedy dost co dělat s „přepisem“ informací, na kterých dosud trvaly autority všeho rázu. Přepis všeho, na čem si lidstvo zakládá... Otázkou zůstává, jakou „pravdou“ tu dosavadní přepíšeme – je to jedna z letošních možných realizací svobodné vůle každého jednotlivého člověka, ale i lidstva na společenské rovině. K principu retrogradity: planeta postupuje zdánlivě ve zpětném pohybu, couvá, vrací se určitou oblastí zvěrokruhu, a následně pak tímto prostorem projde kupředu (jde tedy touto oblastí celkem 3x). Poslední, lednová Merkurova retrogradita byla 5.-25.1., prakticky celá se týkala znamení Kozoroha. Lze předpokládat, že smlouvy v té době uzavřené bude nutné předělat či aspoň upravit. Sepsaná pravidla čehokoli také spějí ke změnám. Do zákonů v té době přijatých se pravděpodobně vloudily chyby. Mohlo dojít k problémům (třeba až k ukončení životnosti) různých přístrojů, staveb, konstrukcí, zvláště komunikačního typu. Je dobré si zpětně vybavit, co se dělo v běžném životě, což nám pomůže uvědomit si, co nám ty události a zážitky vlastně měly říci, co by bylo dobré si dále zpracovat. (Viz pražský Libeňský most – konstatace havarijního stavu, zbourat a postavit nový nebo tento starý za příliš draho rekonstruovat? Na vyšší synchronní úrovni „mosty“ jako symbolika EU – zrušit, nebo draho rekonstruovat? Rozviňte si to jak „nahoru“ tak „dolů“...) Kupředu půjde Merkur touto oblastí až do 15.2., s energií změn retroobdobím nastartovaných. Další „retrošanci“ nám Merkur nabídne od 28.dubna do 22.května, reparáty pak do 8.června, a bude se týkat oblastí „Býčích“. Venuše je od konce ledna též ve zn Kozoroha: smyslnost skrývá pod maskou lhostejnosti, citového chladu, obává se citové angažovanosti. City jsou hluboké, trvalé, ale pokud možno utajované. Vztah může být pod vlivem materiálních hodnot. Hodnoty estetické se projevují tradičním způsobem. 17.února se Venuše přesune do zn Vodnáře: dosavadní láska „jak se sluší a patří“ se mění lásku „volnou“, která by ovšem měla být ideální, ve vzájemné svobodě; co na to říkají druzí ji nezajímá. V oblasti estetiky se projeví nekonvenčností, originalitou a „křiklavostí“, nejen ve volbě barev. Mars – celý únor je ve zn Štíra. Agresivita, ač značná, je v tomto znamení zatím ovládaná, zadržovaná; klíčí kumulovaná perfektně vykombinovaná pomstychtivost. Spousty hluboce a těžce zadržované energie. Jupiter, stále pohromadě s Dračí Hlavou (a v opozici na Chirona), je ve znamení Panny. Měli by pomoci udržet v lidské civilizaci „zdravý rozum“, spolu s ideály tradičních principů a morálky. Saturn – setrvává téměř na místě ve zn Kozoroha. Uvolnil již rozkladný aspekt s Neptunem, nadechuje se a soustřeďuje trpělivě své energie před dalšími, nadcházejícími aktivitami. Alchymický proces rozložené materie (jako dílčí části „osobnosti“) pokračuje – svět se postupně dostává do fáze „očišťování“ (o čemž svědčí v synchronicitě další planetární aspekty). Uran – stále v Beranu, s obnovenou napěťovou silou kvadratury s Plutem, a aby bylo ještě drsněji, dostává se s nimi do T-kvadratury Lilith ve zn Vah: hokus-pokus s lidstvem – doslova na hlavu postavená pravidla vztahů, vyzdvihování nenormálností. Avizuje to i možnost mocenských změn, nicméně v souvislosti s Lilith to nevěstí nic dobrého – dobře míněné a případně i realizované akce budou jednak podráženy, zneužívány, a výsledně se smát teď bude skrytý mocenský vládce světa. Aktivity lze očekávat tzv „pod falešnou vlajkou“. Toto planetární uskupení se aktivovalo již na začátku roku, a bude se projevovat asi až do poloviny března. A nečekejme pak zázrak klidu a ráje na Zemi, jen bez oněch podrazových výsměchů bude toto trvat až do poloviny května. 1.-4.2. 3.Lunární čtvrť. Vládne podrážděná nálada a mocenský boj na všech rovinách. Vymáhání si nároků (podle vlastní pravdy), se zvláštním důrazem na poskytování péče a jistot. Lze předpokládat s problémy v dopravě, zvýšená nehodovost, teroristické akce, i nečekané destrukce v horách či tunelech. 2.2.VOC 01:35-18:50 4.2.VOC 11:04-5.2. 01:44 5.-7.2.předvedení se manipulačního mocenského pokusu – viz vztah Uran/Pluto. 6.2.VOC 16:54-7.2. 06:59 8.2.VOC 15:39-9.2. 09:31 Novoluní (15:39), v aspektech na Uran a Lilith, navíc ke zmíněné plutonické T-kvadratuře – je to začátek absolutně nekontrolovatelného a až podrazově výsměšného období. Vzhledem k tomu, že takto začíná asijský rok Opice, je možné předpokládat takovouto situaci po celý další rok, neboť tento druh energie bude mentálně a citově udržovat obrovské množství lidí na Zemi. Symbolika roku Opice se pojí s nepředvídatelnými událostmi, kdy nikdy nic nejde podle plánu, se spoustami nových nečekaných nápadů, nezvladatelnou komunikací. Přečtěte si text čínské autorky v únorovém časopise Regenerace, nebo ještě lépe navštivte ZOO, a pro naše co nejlepší další přežití se to, co uvidíte, pokuste pochopit. 10.2.Popeleční středa: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“. Konstelace přejí návštěvě divadla, kina, meditaci, kontemplaci, i k prožití významných snů. Léčíme (svou i světovou) citovost, základní potřeby, výživu. Vnímáme úžasnou krásu života. 11.2.VOC 05:25-10:55 12.2.Kulminuje hysterické oživení plutonické T-kvadratury, možné jak sebevražedné atentáty, tak i velká shromáždění lidí hájících svoji svobodu a práva. Problémy v energetice, dopravě, živlech. 13.2.VOC 11:32-12:35. Merkur vstupuje do znamení Vodnáře (23:43) – projeví se větší vynalézavostí, novými objevy, zrychleným technickým pokrokem, originalitou, utopistickými představami. V negativním smyslu se projeví nebo odhalí nemorálnost, podvody, klamání. 15.2.VOC 11:54-15:35, 1.Lun čtvrť 17.2.VOC 17:37-20:24. Venuše vstoupí také do znamení Vodnáře – citovost se po období chladu projeví navenek, pod vlivem intelektu, s potřebou svobody a nezávislosti. Touha změnit radikálně šatník. 19.2.VOC 15:36-20.2. 03:17 19.2.Slunce vstupuje do znamení Ryb – ponoří se do hlubin oceánu, pro završení zimy a ročního cyklu, a přípravu přírody na nové jaro. Prolíná se co je konec a co začátek. Vyhýbá se řešení problémů, před překážkami mlží. Pluje mezi dvěma proudy, nic není jisté. Útočištěm je svět iluzí, vidin, bloudí v iracionálních tendencích, sebeobětování a masochismu. Kromě toho Luna uzavře tzv velký kříž – velmi obtížný aspekt, lze předpokládat pravděpodobná jednání či aktivity mocenského systému směřující k obětování („ukřižování“) lidské populace. Merkur se připojuje k Pallas Athéně – mělo by jít o aktivity spíše diplomatického charakteru než násilné bojové akce, ale může být zneužito Merkurovy negativní schopnosti lhát a podvádět. 22.2.Úplněk (19:20) 24.2.VOC 15:22-23:41 26.2.VOC 12:18-27.2 12:26. 24.2.-2.3.Kulminace podrazů a podvodů a jejich možné odhalování, možné útoky hackerů na utajované informace, a jejich zveřejňování. Snaha držet vše pod pokličkou, viníkem problémů je ten kdo je odhalí... Rozklad struktur (společnosti i hmotných konstrukcí) dosud považovaných za pevné, nezničitelné. 29.2.VOC 20:55-1.3. 00:56 PS – omluvte prosím, že jsem nezpracovala náhled na vesmírné energie na měsíc leden, viróza (po mnoha letech) mě doslova chytila pod krkem a držela příliš silně a příliš dlouho. Vaše Zuzana Křivohlávková Co „ve hvězdách“ – ROK 2016 - Ing. Zuzana Křivohlávková Horoskop k 1.1.2016 00:00h Praha Zpracovala jsem tento náhled s tím, že respektuji potřeby „běžného člověka“ a kalendářní důležitost změny letopočtu. Vstup do dalšího roku astrologického – tedy vstup Slunce do zn Berana (20.3.2016), bude z mého osobního úhlu pohledu významnější, zaslouží si samostatné zpracování. Postrčili jsme číslo data roku. Loňský fofr a extrémismus „8“ jsme vyměnili za „9“: Místo neutuchající síly, nekonečně cirkulující energie – máme přepnout na mentální tvořivou energii, koncentraci, komunikaci a napojení na inspiraci z „vyšších“ sfér a Božského Zdroje, naladění na rezonanci světla, najít klid poustevníka a vnitřní moudrost. Tak, a máme to, tečka, vše bylo řečeno. Dost stručnosti čísel, pokračujme astrologicky. Jako standardní rámec změny letopočtu jsou Slunce každoročně na 10°Kozoroha na IC – hrotu 4.domu, a Ascendent na 7°Vah – tedy vládcem horoskopu je Venuše. Oba tyto prvky jsou „zakleté“, v reverzním postavení – tedy jsou postaveny do role opačné než je jejich přirozenost, a s tím se musejí nějak vypořádat; je to každoroční výzva. Situaci řeší buď tzv kompenzací (extrémně přehánějí úžasnou představu samy o sobě), nebo zábranami (vůbec se nedokážou předvést, zůstávají trvale nezralé); tím pravým řešením je ovšem nalezení onoho STŘEDU, které je alchymickým spojením protikladů. Každoročně se tak základně zdůrazňuje téma rodiny, kořenů, tradic, průchod branou mezi temnotou a neúnavným vzestupem ke světlu a vrcholům duchovní realizace, a současně touhy po vyváženosti protikladných tendencí, toleranci, estetičnu, harmonických vztazích. Tedy nejde o nic zcela nového – Božský Zdroj nám dává každý rok šanci + dostatek energie k tomu, jak tyto základní úkoly individuace zvládnout (s originálním okořeněním díky dalším aspektům). Ostatní planety jsou každý rok někde jinde, a to vše spojené dohromady napovídá o možných událostech období pod heslem konkrétního roku – 2016. Nuda to letos rozhodně nebude, a dokonce se bude dost silně projevovat možnost volby jak konkrétní situace řešit. To napovídají jak umístění konkrétních planet ve znameních a domech, pošťouchnutá jak jejich vládci tak vládci znamení a domů, tak i vzájemnou aspektací (asi to takto zezipované zní přespříliš složitě, ale už první pohled na tento horoskop je až přespříliš „humorný“, možné je ve výsledku doslova cokoli). Takže pár „nálad, dojmů, upomínek“: Rok 2016 bude velmi „výživný, hustý“, energie shora zdola, nevíme dne ani hodiny, čerti se žení, andělé z rozvernosti? troubí (ale na vuvuzely). Dosud pevné se hroutí, voda s bahnem, oheň bouchá, vzduch horký a suchý – živly se projevují nečekaně, jako neřízené střely. Osobní i národní „kořenový“ původ bude oficiálně znevažován, budeme nuceni se podrobovat naprosto nesmyslným zákonům, zásadám, příkazům od „rodičovské“ autority. Naopak toto může vést k znovuuvědomění si právě oněch historických tradic a již skoro zapomenuté „dobré výchovy“. Nejen u nás budeme svědky schvalování zákonů a vyhlášek doslova na hlavu postavených, což zase paradoxně může vést k uvědomění si této nesmyslnosti a situaci řešit (obrazně třeba rozpomenutím se na tradici defenestrací a jiných taškařic). S tím souvisí potřeba komunikace – otázkou je její pravdivost, a dokonce může převážit „raději mlčet“; alternativou je mluvit až když to bude dokonalé (ale pozor, aby to příliš nepřezrálo), nebo odsouhlasené Velkým Otcem, nebo mluvit jako Demosthénes s kamínky v ústech proti mořskému příboji. A osobní projev? Buď budu řvát abych každého překřičel, nebo zmlknu, zalezu aby mě nebylo vidět slyšet (aby mi třeba nenabili...). Vše je jinak, čemu vlastně věřit? Co je pravda, co hoax? Frustrace. Vztahy – přátelé, nepřátelé, partneři, smlouvy, kamarádi – zmizí či zaniknou dřív, než by se vůbec mohli projevit, objevit... pokud by toto náhodou a mimořádně přetrvalo, pak jen bude-li toto naprosto ideální, originální, jedinečné, neopakovatelné, až snad nad možnostmi naší tradiční 3D reality („že by onen tak dlouho očekávaný vzestup?“). Vše – ať tak či onak – se odehraje v souladu s vesmírným plánem (jak jinak, že? - ale i to tam doopravdy je! Vše je klasicky dobré.). Můžeme počítat s léčivou ochranou Matky Země – respektujme ji, ona sama s oněmi vesmírnými energiemi má dost co dělat, zvládá a tlumí je na úroveň, kterou máme šanci osobně zpracovat. A ještě jeden aspekt – buďme dostatečně asertivní, trvejme na svých právech, tradicích, osobnosti, jinak se jich proti naší vůli ujme – zmocní někdo druhý, přisvojí si na ně právo a již bychom se ani nenadechli. Buď budu sám potvora, nebo jí bude ten kdosi proti mně! Zná naše slabá místa a udeří nás pod pás v nejméně očekávané chvíli nejhorším možným způsobem. A toto vše lze očekávat jak na naší osobní, tak i na národní či celospolečenské rovině. Na nás lidech ovšem bude, aby oba protichůdné projevy vlastní vůle nepřesáhly rozumnou míru udržitelnosti života. Sled letošních událostí se podobá principu tradičního československého Kinoautomatu (viz světová výstava EXPO´67 Montreal – v každé klíčové situaci byla 2 možná řešení; obě příběhové varianty měly vždy stejné důsledky a kauzalita děje se tak setkala opět ve stejném bodě). Volba postupu a tudíž konkrétní prožití událostí je na nás (jak na individuální tak na společenské rovině). Vybavuji si ideu Johna Dee – s nastupující osudovou bouří rozepne orel/hrdina svá křídla a díky energii oné bouře vyletí mnohem dál a výš... Pozitivní bonbónek nakonec: tvar tohoto horoskopu je „lokomotiva“: tou je zde trojkonjunkce Luna, Jupiter, Dračí Hlava (Severní Noda). Sice ji pořádně nevidíme (je ve 12.domě, tzv za oponou), o to víc a lépe bychom ji měli (dosud mimosmyslově) cítit. Je to symbol Moudré Velké Matky – dopřejme si, aby se nám v těchto frekvencích projevila, a nechme se jí vézt. PS – v tomto roce nás budou vyzývat k „opravám příběhů“ retrográdními cykly osobní planety: Merkur – dokonce 4x (leden v Kozorohu, květen v Býku, září v Panně, prosinec v Kozorohu, vše v živlu země – převyprávění oblasti materiálních pravd), a dále Mars (duben až červen, ve Střelci až Štíru – potřeba přehodnocení oblasti rozpínavosti, mocenských ambicí). Více a další konkrétní náměty až to bude aktuální. Vaše Zuzana Křivohlávková ROK MARSU 2016 – ROK BOJOVNÍKA - ALITA ZAURAK aneb Vítejme v realitě… Rok 2016 přináší mnohé výzvy a záleží jen na nás, jak je uchopíme, jak k nim přistoupíme. Vládce roku Mars představuje mladého muže plného síly, statečného rebela, odhodlaného průkopníka, stejně tak však bývá spojován s tzv. malým neštěstím, agresí, ničením. Bůh války, rozněcující v lidech nadměrnou horkost, potřebu projevit násilnosti, prožívat dramata a strach o holý život, anebo ten, kdo přišel řešit problémy, uskutečňovat změny, chránit svou rodinu a zemi, bojovat za správnou věc? Stejně tak je tomu s číslem 16. S ním je spojena tarotová karta Věž, na níž vidíme nahého muže a ženu, vrhající se z oken hořícího domu. V extrémní situaci jsou nuceni vzdát se již dávno nevyhovujících vzorců smýšlení a chování, odložit masky a převleky, stát se sami sebou. V součtu však číslo 16 dává 7, což je Vůz. Zde vidíme mladého vozataje-zasvěcence, který udržuje v rovnováze dvě protichůdné síly: světlo a tmu, aktivitu a pasivitu, jang a jin. Pouze díky této vyrovnanosti je jeho vůz v pohybu a jede jednoznačně tím správným směrem… 1. ledna 2016 se Mars nalézá ve 29. stupni Vah, v zóně svého vyhnanství. Místo jeho vlády je totiž v protilehlém znamení Berana, kde se může projevit dětsky spontánně, jednat v souladu se svými bytostnými potřebami, řešit problémy hned, nic neodkládat na potom. Zatímco Mars v Beranu si prostě dělá, co chce, Mars ve Vahách je již dospělý, zralý muž: partner, manžel, společensky angažovaný člověk, který se již během svého dosavadního života naučil, jak vycházet s okolním světem, jak dobře hrát svou roli, používat nejrůznější masky a převleky, dělat více či méně zdravé kompromisy, používat diplomacii, dělat politiku. Jeho velkým problémem však může být nerozhodnost, oslabení schopnosti jednat a vyjadřovat se pravdivě, v souladu se sebou samým a sám za sebe, uskutečnit své vlastní potřeby, projevit zdravě a harmonicky tradiční mužské kvality. Mars na hranici Vah a Štíra však může být na vyšší úrovni zosobněn legendárními mistry bojových umění, jaké známe z filmů a z vyprávění, jaké obdivujeme pro jejich obrovskou psychickou sílu, vyrovnanost, meditativní poklid, soustředěnost a uvolnění zároveň... Ano, pro zdárný průchod úzkou branou roku 2016 jsou právě tyto kvality nezbytné, objevit v sobě bojovníka, rozpomenout se na něj, spojit se s ním. Typickými kvalitami Vah jsou harmonie, elegance a plynulost. Mars v tomto znamení se může stát tím, kdo tančí a bojuje zároveň, kdo využívá efektivně svou energii, praktikuje boj bez boje, díky své vnitřní vyrovnanosti a mírumilovnosti se dokáže vyvarovat zbytečných konfliktů a násilí. Přesně jako vozataj na tarotové kartě Vůz. Jak tedy dosáhnout vnitřního klidu a míru? Z čeho začít, co pro to můžeme udělat? Znamení Vah souvisí s kulturou starověké Číny, z níž doposud můžeme čerpat a inspirovat se například učením a filosofií taoismu. Samo slovo TAO znamená přirozenost. Záměrem je tedy dostat se do souladu se svou vnitřní přirozeností, žít ve shodě s vesmírnými zákony a přírodou, nechat věci plynout a tak svým problémům vlastně jen dovolit, aby se samy vyřešily. Čím více bude praktikujících tohoto starodávného umění bytí, čím více následujících své vnitřní vedení, tím harmoničtější bude celková situace v lidské společnost. Práce s dechem, s pohybem, cvičení Taj-či, Čchi-kungu, taneční meditace a podobné blahodárné aktivity, nám budou v tomto roce obzvláště ku prospěchu. Praktikovat TAO v těle můžeme začít hned teď, vždyť každý pohyb, který děláme, se může stát elegantním, souladným, plynulým… Další důležitou věcí je rytmus, který nahrazuje sílu, jak nám sdělují moudří. Pravidelnost našich aktivit, jejich správné načasování, umění naladit se tak, abychom byli ve správnou chvíli na správném místě. Zkusme se takto naladit každé ráno a pak jen sledovat zázraky, jaké se dějí! Celkové zpevnění se, osvojení si nových užitečných návyků a tím posílení vůle posiluje též naši sebedůvěru a umožňuje nám učinit důležitá rozhodnutí, podniknout zásadní kroky, umožnit vozu svého života plynulý pohyb vpřed. Ano, poslední stupně Vah, kde se Mars v prvních dnech roku nachází, jsou spojeny s nanejvýše moudrým a efektivním osvojením si kvalit tohoto znamení. V tomto citlivém místě vyrovnáváme plus a mínus, JANG a JIN, muže a ženu, rozum a intuici, abychom mohli bezpečně a s jistotou vstoupit na nestabilní vodní půdu následujícího znamení Štíra. Do oblasti, kde se již síla dává do pohybu, a změny jsou nevyhnutelné. Pokud bychom se ze všech sil snažili udržet již dávno nevyhovující pozice nezdravého kompromisu, vyhýbali se konfrontaci s realitou, snažili se stále „sedět na dvou židlích“, pak bychom zažívali disharmonii vyhnaného neboli potlačeného Marsu v celé jeho falešné kráse. Projeví se efekt Věže: náš pečlivě udržovaný iluzorní domeček z karet se rozpadá a my jsme proti své vůli vtaženi do procesu transformace: nazí a bezbranní, nepříjemně překvapeni, vyskakujeme z oken hořícího domu. Podívejme se proto pozorněji, nakolik se každého z nás situace Marsu na konci Vah dotýká. Kde se snažíme ze všech sil udržet balanc, kde se cítíme již vyčerpáni z usilovného „boje za mír“? Astrologický dům umístěný na hranici Vah a Štíra v našem horoskopu nám může napovědět, v jaké konkrétní životní oblasti se pohybujeme doslova na ostří nože, snažíme se o udržení rovnováhy i za cenu osobních obětí i když tušíme, že změna a posun vpřed jsou nezbytné. Můžeme se změny obávat, můžeme ji však také přivítat, přijmout a teprve poté vidět řešení. Ze stavu klidu a rovnováhy moudrého vozataje jasně zřít, kudy vede naše další cesta. Přesně taková je i aktuální situace lidstva. Náš způsob smýšlení, schopnost či spíše neschopnost zacházet s ostrým mečem intelektu, budou muset projít hlubokou proměnou, neboť nás dovedly na pokraj zániku. Kromě jiného i vnitřní rozpory, předsudky a dualistické myšlení lidí napomohly k rozpoutání informační války, k umělému vytváření bariér mezi lidmi, zákulisnímu pletichaření, manipulaci s chápáním dobra a zla, šermování slovy a pojmy, zneužití sdělovacích prostředků, k dalším a dalším variantám zkreslování reality. Jsme prostě žáci v čase a taková je fáze našeho vývoje, našeho studia, takové jsou aktuální konstelace. V tomto rozbouřeném moři myšlenkového a emotivního chaosu znovu a znovu vyvstává zásadní výzva: klid mysli, soucítění, vědomí Jednoty se všemi bytostmi, meditativní „Stav nad protiklady“. Sečteme-li 2016 dohromady, máme tu 9, číslo spojené kromě jiného s planetou Neptun. Devítka je posvátné číslo celistvosti, číslo mágů a mystiků, zahrnuje v sobě všechna čísla, všechny kvality předchozí. Stejně tak rok Marsu, a to každých sedm let, završuje jednu etapu před dalším začátkem, nyní tedy před následujícím rokem Slunce 2017, rokem číslo 1. Tím se nám zdůrazňuje význam roku 2016 jako období, kdy se máme s mnohými věcmi rozloučit, mnohé záležitosti či celé životní etapy správně dokončit. Což je nám sdělováno též skrze poslední zodiakální znamení Ryb, obydlené současně několika vzácnými hosty: Neptunem, Bílou lunou, Chironem a Sestupným lunárním uzlem. Pojďme tedy nahlédnout ještě hlouběji pod povrch věcí… Proč vlastně dlouhodobě setrváváme v nevyhovujících vztazích a situacích? Proč si nechávají tak silně ubližovat nejen jedinci, ale i celé národy? Na psychologické úrovni se při práci s Marsem ve Vahách (od 13. listopadu 2015), dostáváme k hlubokým zraněním, kvůli kterým jsou naše vztahy v nerovnováze, zažíváme či způsobujeme bolest, nalézáme se v roli oběti či agresora. S léčením těchto zranění a bolavých míst nám pomáhá vládce Vah, Chiron, který se aktuálně v letech 2011 - 2019 nalézá ve znamení Ryb. Tento podivuhodný „zraněný léčitel“, prostředník mezi nebem a zemí, nám pomáhá vyrovnat karmu cestou odpozorování, pochopení a nakonec odpuštění a plného rozpuštění v moři všeobjímající Lásky. Jednoduše si uvědomme, že bolest, kterou nám druhý člověk způsobuje, jsme my sami způsobovali jemu či někomu jinému. Poté poprosme o odpuštění a též odpusťme. Čas vyrovnání již nastal, stačí se rozhodnout. V Rybách se nalézá též Bílá luna (od 13. září 2015), nabízející nám po sedmi letech svou pomoc v situacích, které se nám z lidského pohledu mohou zdát bezvýchodné, rozumem neřešitelné. Právě tehdy, kdy už kolikrát nevíme, kudy dál, máme možnost poprosit o pomoc bytosti duchovního světa, aby nám pomohly přijmout to, co se děje, aby nás naučily rozšířit své vědomí za hranici běžného chápání a vnímání, umožnily rozpomenout se, že toto vše jsme si sami zvolili a naplánovali ještě před svým narozením. Ještě před tím, než jsme se ponořili do onoho zvláštního snu, z něhož se nyní prostě jen probouzíme… Spojení Bílé Luny s Chironem v Rybách 20. ledna nám napomůže nalézt tu nejhlubší rovnováhu, skutečný soulad s Bohem v sobě, napojit se na nekonečný proud hojnosti a milosti. Spočinutím v přítomnosti poléčit minulost i budoucnost zároveň. Ptejme se, jak vyrovnat karmu a bude nám odpovězeno Láskou. Velmi silný může být moment vstupu Bílé Luny do znamení Berana 13. dubna. Toto je klíčové datum, den kdy se nám doslova otevírá možnost vědomého spojení se Zdrojem a rozpomenutí se na to „Kdo jsme? Proč jsme sem přišli?“. Až do 12. listopadu nám pak Bílá luna bude pomáhat v oblasti seberealizace, dodávat nám odvahu žít sami za sebe, pustit se nadšeně do projektů a činností, které nás baví a fascinují. Vrcholnou událostí celého období, bude spojení Bílé luny s Uranem 25. září. V průběhu roku 2016 se Mars bude pohybovat převážně ve znamení Štíra a Střelce, přecházet sem a tam, z vody do ohně a z ohně do vody, aktivizovat oblast astrálního těla a vyzývat nás k tomu, abychom se naučili skutečně mistrně vládnout svými emocemi, vášněmi, zpracovali či doslova přetavili strach a minulé zkušenosti v pravou Sílu Ducha, Sílu Lásky. Ze své vozatajské pozice ve Vahách se Mars přesune hned 3. ledna a ve Štíru setrvá do 6. března, ovšem znovu se tam navrátí 27. května a pobude až do 2. srpna. Mars ve Štíru je již bojovníkem v akci, zkušeným mužem, psychicky nesmírně silným a odhodlaným, někdy však až bezcitným a krutým k sobě i k druhým. Je však zároveň tím, kdo skutečně řeší problémy! Ano, zde již nečekejme žádné kompromisy a vyjednávání, a klasické štíří heslo: „Co tě nezabije, to tě posílí!“, se projeví naplno. V tomto období budeme přímo „vtlačováni“ do oblasti třetí čakry, budeme dělat klíčová osvobozující rozhodnutí. Ať už se Mars ve Štíru projevuje jakkoliv, jeho záměr je jednoznačný: dobrat se pravdy, očistit nás od falše a přetvářky, předsudků, formálností, povrchnosti. Vlastně působí jako jakási sonda, ponořená do našeho podvědomí. Čím více odmítáme a odsuzujeme války, násilí, sexuální zvrácenosti tím více se o tom všem dozvídáme, tím více můžeme mít příležitostí bát se a chránit své intimní zóny. Ano, Štír je totálně nesmlouvavý a skrze svého vyslance „drsňáka Marse“ nabízí jediné řešení: přijetí své temné stránky, událostí ze své minulosti, zpracování si pocitu viny, důkladné pročištění podvědomí. Vnější situace a obrazy, ať jsou jakkoliv děsivé, nám tedy mají vždy napomoci k vnitřní práci a též mobilizaci dosud spících sil a schopností. Spojení Marsu s Prozerpinou 1. února nám může v této hlubinné nekompromisní očistě výrazně napomoci. V tyto dny můžeme též nastartovat léčení a čištění především trávicích orgánů spojených s třetí čakrou: žlučníku, jater, slinivky, žaludku, sleziny, střev. Práce s třetí čakrou solar plexu, související právě s Marsem, se stává jedním z klíčových úkolů roku, proto si připomeňme její témata: síla, moc, ovládání. Nakolik se cítíme ovládáni, nakolik ovládáme někoho jiného? Nakolik zdravě vládneme sami sobě? Jaké myšlenky a jaké emoce na toto téma produkujeme? Zdravá čakra solar plexu je jako malé slunce uvnitř nás - zářivá žlutobílá koule v oblasti pupku, našeho energetického středu. Vizualizací můžeme očišťovat tuto oblast od nánosů, zabraňujících jí harmonicky fungovat, což nám umožní správně se rozhodovat, projevovat svou vlastní vůli. Ještě před tím, 18. ledna, zažijeme trigon Marsu s Neptunem v Rybách, který nám napomůže stát se vskutku „Božími bojovníky“. Hluboce vnitřně pracovat ve stavu napojení, pocítit podporu a inspiraci shůry ve svém konání a řešení problémů vyžadujících „štíří vlastnosti“ - odvahu, intuici, strategii, nadlidskou vůli. Silný bude též trigon Marsu s Chironem v Rybách 9. února. Bojovník a mírotvorce se harmonicky spojují a spolupracují a my budeme schopni skutečného usmíření, vyrovnání, řešení možná i letitých nepříjemných sporů a vztahových potíží. Mars ve Střelci (od 6. března do 27. května, poté od 2. srpna do 27. září) je odvážným bojovníkem za vysoké ideály, ušlechtilým rytířem a misionářem, šířícím dobré zprávy, radostnou zvěst o Bohu. Své učení však nemůže v žádném případě prosazovat násilím, které vede k náboženským válkám - podivné absurditě pomalu doznívající však v posledních křečích ještě se zmítající éry Ryb. Sdělujme tedy dobré zprávy sami za sebe, sdílejme jen to, na co jsme sami přišli, co jsme sami zažili, čím jsme si bytostně a niterně zcela jistí. Obvykle to budou skutečnosti a poznatky, které jsou obsaženy ve všech světových náboženstvích a učeních, v jejich esoterních jádrech, často však pečlivě překrytých vrstvami polopravd a manipulací, skrze něž můžeme nyní odvážně pronikat. Spojení Marsu se Saturnem 24. srpna napomůže našemu duchovnímu a společenskému nasměrování. Každý z nás si může v těchto dnech dobře prověřit, jak funguje jeho životní filosofie, jak může nejúčinněji přispět k procesu proměny lidské společnosti. Po bouřlivé, ovšem obrodné fázi pobývání Marsu ve vodě a v ohni, ve Štíru a ve Střelci, dojde k určitému zklidnění, nabrání konkrétního směru. 27. září Mars vstupuje do zemského znamení Kozoroha, místa svého povýšení, kde pobude do 9. listopadu. Po všem co jsme zažili, čím jsme prošli, jsme nyní poučeni, zkušení, děláme správné závěry, stojíme oběma nohama na cestě, můžeme se soustředěně pustit do konkrétní práce. Obzvláštní sílu můžeme načerpat ze spojení Marsu s Plutem 19. října. Tato konstelace nám dodá přímo nadlidskou sílu vůle k uskutečnění našich záměrů, pomůže nám pocítit zda jdeme správně, případně pomůže uvolnit omezující sevření povinností a přebytečné zátěže, které jsme si na sebe nabrali (fenomén „nestíhání“), často vedoucí k problémům se zády. Vědomá práce s páteří v těchto dnech, například masáže a terapie napomáhající odstraňování letitých blokací, nás doslova napřímí, zprůchodní, propojí sedmou a první čakru, nebe a zemi, pomůže nám konat vědomě, dělat své věci, své činy, nenechat se však jimi ovládnout. Na své cestě bojovníka bude Mars od 9. listopadu pokračovat znamením Vodnáře, kde nám pomůže urychlit započatou práci, objevit a dovolit si netušené možnosti svobody a spolupráce s podobně smýšlejícími přáteli, využít sílu jednoty a dar kolektivu. „Konec dobrý, všechno dobré...“ Ještě letos od 19. prosince zažijeme působení Marsu v Rybách, kde se v posledních dnech roku přiblíží k Neptunu a jejich úplné spojení nastane 1. ledna 2017. Jakoby se po tomto náročném roce nabízelo skutečně hluboké spočinutí, usmíření všech se všemi, i když třeba jen na pár okamžiků. Snad to tedy bude Bůh Bohů, Velký Ničitel Iluze, Šiva sám, kdo v tyto dny vezme záležitosti do svých rukou a zasáhne očistně a zázračně do lidského hemžení. Zničeno však může být vždy jen to, co zničeno být má. Po bouři se vždy ukáže Slunce na jasném nebi, stejně tak i my brzy uvidíme, jak se věci skutečně mají. Jaké jsou další významné konstelace planet k 1. lednu 2016? Spojení Jupitera se vzestupným uzlem a Lunou v zemském znamení Panny ve dvanáctém domě nám přináší opravdu velké vystřízlivění. Očistit se od nánosů všemožných iluzí a představ zastírajících skutečný stav věcí - přesně takový je v tomto roce náš karmický a evoluční úkol, s nímž se potřebujeme ve vlastním zájmu vypořádat. Jupiter se ve znamení Panny, opět po dvanácti letech, nalézá již od poloviny srpna 2015 do 9. září 2016. A tak si po většinu roku budeme moci užívat jeho daru vystřízlivění a celkového ozdravění v procesu detoxikace, očisty, hloubkového a pečlivého úklidu a uspořádání. Samotná kombinace slov „dar“ a „vystřízlivění“ se nám může zdát zvláštní. Jupiter je v Panně totiž ve vyhnanství, proto jeho vliv není a nebude zřejmě mnohými přijímán zpočátku jednoznačně jako ono „velké štěstí“, se kterým je v astrologii tak často spojován. Postupně se nám všem určitě uleví a zjistíme, že právě tento dar jsme potřebovali (-: Ve znamení Panny se totiž skrývá nezměrný léčivý potenciál. Skrze tuto oblast Zvěrokruhu můžeme znovuobjevovat schopnost sebeléčby, regenerace, omlazování, odhalit tajemství vzniku a příčin nemocí, najít svou vlastní jedinečnou cestu k plnému uzdravení (rusky iscelenije = scelení, celistvost). Již v samotném trojitém symbolu tohoto znamení je zakódována informace o propojení Ducha, Duše a Těla, o nezbytnosti v léčení na všech těchto úrovních. Naše těla byla stvořena tak, abychom byli šťastni už jen z toho, že se v nich nalézáme. Pokud si v tom ovšem sami nebráníme, zahalujíce se do vrstev myšlenek, pocitů, oddělujících nás od přirozenosti, zabraňujících tím žít skutečně zdravě. Jupiter v Panně nám nabízí přijetí těla jako posvátného daru, nástroje naší transformace. Znovu a znovu nám trpělivě vysvětluje, jak se správně o tělo starat, jak v něm pobývat, jak mu naslouchat. Zasvěcuje nás do léčivých technik, učí skutečně zdravému smýšlení, prozařuje vědomím posvátnosti naši každodennost a naši práci a službu nás učí vykonávat tak, abychom z ní měli ten nejlepší pocit, abychom si ji skutečně užívali. „Na koni“ může nyní být generace zrozenců z druhé poloviny šedesátých let. Jupiter se totiž několikanásobně spojuje s Uranem a Plutem v jejich horoskopech a pomáhá jim uskutečnit „generační misi“ trpělivých a pečlivých a odvážných léčitelů-revolucionářů. Ve znamení Panny nás Jupiter též učí konstruktivnímu přístupu k nemoci jako k daru. Vysvětluje nám, že nemoc znamená léčení. Omluvme se tělu, dopřejme dost lásky a pozornosti doposud zanedbaným místům. Jedna dobrá myšlenka je silnější než celé kvantum záporných, takže pojďme do toho tady a teď, bez zbytečné kritiky a bez sebeobviňování. Jupiter 9. září vstupuje do znamení Vah, aby prozářil a uzdravil oblast partnerských vztahů a dal do pořádku naše ledviny, s nimiž partnerství tak úzce souvisí. Stane se tak až do léta dalšího roku 2017 naším učitelem harmonie a souznění, vysvětlí nám skutečný význam situací neboli učebních lekcí, které jsme v uplynulých dvanácti letech v partnerství zažívali. Pomůže nám vyrovnat se s tím co bylo, uzdravit zranění, pochopit příčiny a založit nový vědomější a moudřejší přístup ke vztahům na dalších dvanáct let. Mnozí mohou být v tomto období doslova obdarováni novým vztahem, zlepšením vztahu stávajícího či jim bude napomoženo zdravě a harmonicky ukončit vztah, jehož čas již skutečně vypršel. Obzvláště silné bude podzimní putování Jupitera Vahami pro zrozence sedmdesátých let. Jupiter se postupně spojí s Plutem v jejich horoskopech a napomůže jim v uskutečňování velmi náročného generačního úkolu, radikální transformaci již překonaného pojetí vztahů. Ve znamení Vah se od 25. srpna 2015 do 13. listopadu 2016 nalézá Černá luna, jejíž lekce o harmonických vztazích zdaleka nejsou tak příjemné. Není příliš příjemné uvidět, jak si problémy ve vztazích sami vytváříme, jak nám druzí zrcadlí to, co sami před sebou skrýváme a další citlivá, ledvinám však tolik prospěšná odhalení. Vzestupný uzel v Panně se nalézá od 13. listopadu 2015 až do 9. května 2017. Po osmnácti letech jsme tedy přímo vytahováni, povzbuzováni k růstu ve fyzickém těle, aktivnímu řešení záležitostí první a druhé čakry. Teprve vystřízlivění a jasné nezkreslené vnímání reality umožňuje dát naše záležitosti zcela do pořádku. Před čím jsme tolik let zavírali oči, čeho jsme si nevšímali, co jsme odkládali? Co nám sděluje naše tělo? Jaké jeho oblasti a tím i oblasti našeho života přitahují nejvíce pozornosti? Kde se hromadí věci, informace, kde si vytváříme zbytečnou zátěž a ucpávky, blokace energetických toků? Nahlédněme třeba do svého horoskopu, kde podle astrologického domu umístěného v poslední dekádě Panny můžeme zjistit, které konkrétní životní oblasti se toto týká. Většině z nás se do uklízení nejprve moc nechce. Vzpomeňme si však na ten skvělý pocit, když se dostavují první výsledky, když se vše se krásně pročišťuje, uspořádává, energie proudí a dělá se nám lépe! Nuž, a přesně takový pocit chtějí vyzvat Jupiter a vzestupný uzel v Panně, jejichž přesné spojení proběhne 23. ledna. Zkusme se v tento den vědomě naladit na cestu do těla, na pocit, jaký bychom měli z dokonalého zdraví, neboť v podstatě již dokonale zdraví jsme! Můžeme se též ladit na setkání s tím nejlepším pro nás lékařem, léčitelem, učitelem, zasvěcovatelem, který nám nejen v tomto období může v uzdravení napomoci. Ovšem nezapomeňme, že jednoho takového a toho úplně nejlepšího léčitele jsme již před lety potkali, neboť jsme to my sami (-: Působení Jupitera v Panně bude posíleno harmonickým aspektem trigon od Pluta v Kozorohu (poprvé 12. října 2015) a to hned dvakrát, 16. března a 26. června. V těchto dnech a v podstatě i během celého období od října 2015 do června 2016 prochází naše chápání toho, co to je zdraví a léčení, hlubokou, pomalou, ale jistou proměnou. Kdo například dosud chápal léčení jako návštěvu lékaře, začne chodit k léčiteli či bylinkáři, někdo další se posune třeba směrem k homeopatii či energetické léčbě a nakonec zbývá úroveň nejvyšší: dát příkaz své DNA a dovést vědomí zdraví do každé buňky, do každé nejmenší částečky těla. Trigon, který se odehrává v zemských znameních přináší konkrétní jednoznačný výsledek, který však záleží na naší předchozí píli a vytrvalosti. Co nám vlastně brání být zdraví, být naplno v těle, užívat si moudře darů života? O tom nám již druhým rokem mnohé naléhavě sděluje Saturn ve znamení Střelce. Tento moudrý a přísný nekompromisní vůdce nám bude ještě celé dva roky různými způsoby odstraňovat všemožná nezdravá přesvědčení a upravovat naši životní filosofii tak, aby byla vskutku o životě, aby byla živoucí nikoliv dogmatická, omezující, někdy i vyloženě nezdravá až destruktivní. Kde a jak sami sebe omezujeme, v jaké oblasti si něco vědomě či nevědomě přísně zakazujeme, a kde se tato tendence vůbec vzala? Naše přesvědčení jsou nejčastěji utvářena výchovou, dále nejrůznějšími společenskými či náboženskými vlivy jak v tomto, tak i v předchozích životech. Saturn pracuje velmi důsledně a může nám v aktuálním přibližně tříletém období (2014-2017) dokonce tato omezení zesílit, dovést do absurdna, abychom si je mohli spolehlivě uvědomit, uvidět a zapracovat na jejich odstranění, cestou tzv. odblokování, rozpuštění těchto mentálně-astrálních útvarů v naší auře. Saturn ve Střelci nám vlastně nedovoluje cestovat, ve smyslu příliš se rozšiřovat, unikat od problémů, které máme vyřešit u sebe doma, ve své zemi. Což v kombinaci s Jupiterem, vládcem Střelce, ve znamení Panny posiluje celkovou nezbytnost totálně se vtělit, spočinout v realitě, v přítomnosti, vychutnávat si každý okamžik, každý nádech a výdech. A shledat svou každodenní realitu tou nejexotičtější, nejúžasnější ze všech, radovat se i z těch nejobyčejnějších věcí a zdánlivě bezvýznamných detailů. Teprve poté se můžeme vydat dále a stejně tak prožívat a užívat i cesty daleké, jak za hranice naší země, tak i za hranice běžného každodenního smýšlení a vnímání. Tato situace Saturna přináší též jednoznačné změny k lepšímu v celé lidské společnosti, upravuje politické klima, vynucuje spravedlivější uspořádání společnosti, odstraňuje zastaralé struktury. Jednoduše si připomeňme, že naposledy byl Saturn v tomto společensky angažovaném znamení před třiceti lety, tj. v letech 1985-88, v období přestavby neboli „perestrojky“, na které si mnozí z nás velmi dobře pamatujeme. Několikaleté putování Saturna Střelcem přinese užitečné plody a výsledky každému z nás, v konkrétní životní oblasti podle situace astrologického domu ve znamení Střelce a dalších ukazatelů. Pro celé lidstvo však bude pravděpodobně nejblahodárnější období od prosince 2016 do listopadu 2017. V těchto měsících se Saturn ve Střelci třikrát dostane do pozitivního aspektu trigon s Uranem v Beranu. Harmonické propojení Saturna a Urana, tedy „brzdy a plynu“ umožní uskutečnit, dovést do konkrétní podoby letité volání Urana po svobodě, po uvědomění si svého nezměrného potenciálu, možností, jedinečnosti každého jedince. Již mnoho let probíhá všeobecné odtajnění, formuje se jasný záměr a vize života ve staro-novém společenském uspořádání, založeném na kosmických zákonitostech. Samo slovo S-VO-BO-DA v sobě v ruštině i v češtině skrývá podivuhodné poselství: SvědOmím se nechat Vést je nám BOhem DAné! Poprvé zažijeme účinek této konstelace v posvátné noci z 24. na 25. prosince 2016, jako předznamenání obrodných procesů v příštím osvíceném roce Slunce. Nyní se však navraťme do přítomnosti k úkolům, které jsou teprve před námi. Dýchejme zhluboka, a ve stavu rovnováhy uchopme opratě svého vozu Tady a teď jsme na tom správném místě, ve správné situaci a vše co se děje je přesně tím co potřebujeme! Ze svého energetického středu prozařme celé své tělo, svou realitu. Jsme připraveni! Přátelé, posílám velkou podporu nám všem a přeji mnoho sil a láskou prozářenou SEBEDŮVĚRU v našich srdcích! Vaše Alita Zaurak www.mandalia.cz Přátelé, konečně a s radostí vám sděluji novoroční astroposelství! ROK MARSU 2016 – ROK BOJOVNÍKA aneb Vítejme v realitě… Rok 2016 přináší mnohé výzvy a záleží jen na nás, jak je uchopíme, jak k nim přistoupíme. Vládce roku Mars představuje mladého muže plného síly, statečného rebela, odhodlaného průkopníka, stejně tak však bývá spojován s tzv. malým neštěstím, agresí, ničením. Bůh války, rozněcující v lidech nadměrnou horkost, potřebu projevit násilnosti, prožívat dramata a strach o holý život, anebo ten, kdo přišel řešit problémy, uskutečňovat změny, chránit svou rodinu a zemi, bojovat za správnou věc? Stejně tak je tomu s číslem 16. S ním je spojena tarotová karta Věž, na níž vidíme nahého muže a ženu, vrhající se z oken hořícího domu. V extrémní situaci jsou nuceni vzdát se již dávno nevyhovujících vzorců smýšlení a chování, odložit masky a převleky, stát se sami sebou. V součtu však číslo 16 dává 7, což je Vůz. Zde vidíme mladého vozataje-zasvěcence, který udržuje v rovnováze dvě protichůdné síly: světlo a tmu, aktivitu a pasivitu, jang a jin. Pouze díky této vyrovnanosti je jeho vůz v pohybu a jede jednoznačně tím správným směrem… 1. ledna 2016 se Mars nalézá ve 29. stupni Vah, v zóně svého vyhnanství. Místo jeho vlády je totiž v protilehlém znamení Berana, kde se může projevit dětsky spontánně, jednat v souladu se svými bytostnými potřebami, řešit problémy hned, nic neodkládat na potom. Zatímco Mars v Beranu si prostě dělá, co chce, Mars ve Vahách je již dospělý, zralý muž: partner, manžel, společensky angažovaný člověk, který se již během svého dosavadního života naučil, jak vycházet s okolním světem, jak dobře hrát svou roli, používat nejrůznější masky a převleky, dělat více či méně zdravé kompromisy, používat diplomacii, dělat politiku. Jeho velkým problémem však může být nerozhodnost, oslabení schopnosti jednat a vyjadřovat se pravdivě, v souladu se sebou samým a sám za sebe, uskutečnit své vlastní potřeby, projevit zdravě a harmonicky tradiční mužské kvality. Mars na hranici Vah a Štíra však může být na vyšší úrovni zosobněn legendárními mistry bojových umění, jaké známe z filmů a z vyprávění, jaké obdivujeme pro jejich obrovskou psychickou sílu, vyrovnanost, meditativní poklid, soustředěnost a uvolnění zároveň... Ano, pro zdárný průchod úzkou branou roku 2016 jsou právě tyto kvality nezbytné, objevit v sobě bojovníka, rozpomenout se na něj, spojit se s ním. Typickými kvalitami Vah jsou harmonie, elegance a plynulost. Mars v tomto znamení se může stát tím, kdo tančí a bojuje zároveň, kdo využívá efektivně svou energii, praktikuje boj bez boje, díky své vnitřní vyrovnanosti a mírumilovnosti se dokáže vyvarovat zbytečných konfliktů a násilí. Přesně jako vozataj na tarotové kartě Vůz. Jak tedy dosáhnout vnitřního klidu a míru? Z čeho začít, co pro to můžeme udělat? Znamení Vah souvisí s kulturou starověké Číny, z níž doposud můžeme čerpat a inspirovat se například učením a filosofií taoismu. Samo slovo TAO znamená přirozenost. Záměrem je tedy dostat se do souladu se svou vnitřní přirozeností, žít ve shodě s vesmírnými zákony a přírodou, nechat věci plynout a tak svým problémům vlastně jen dovolit, aby se samy vyřešily. Čím více bude praktikujících tohoto starodávného umění bytí, čím více následujících své vnitřní vedení, tím harmoničtější bude celková situace v lidské společnost. Práce s dechem, s pohybem, cvičení Taj-či, Čchi-kungu, taneční meditace a podobné blahodárné aktivity, nám budou v tomto roce obzvláště ku prospěchu. Praktikovat TAO v těle můžeme začít hned teď, vždyť každý pohyb, který děláme, se může stát elegantním, souladným, plynulým… Další důležitou věcí je rytmus, který nahrazuje sílu, jak nám sdělují moudří. Pravidelnost našich aktivit, jejich správné načasování, umění naladit se tak, abychom byli ve správnou chvíli na správném místě. Zkusme se takto naladit každé ráno a pak jen sledovat zázraky, jaké se dějí! Celkové zpevnění se, osvojení si nových užitečných návyků a tím posílení vůle posiluje též naši sebedůvěru a umožňuje nám učinit důležitá rozhodnutí, podniknout zásadní kroky, umožnit vozu svého života plynulý pohyb vpřed. Ano, poslední stupně Vah, kde se Mars v prvních dnech roku nachází, jsou spojeny s nanejvýše moudrým a efektivním osvojením si kvalit tohoto znamení. V tomto citlivém místě vyrovnáváme plus a mínus, JANG a JIN, muže a ženu, rozum a intuici, abychom mohli bezpečně a s jistotou vstoupit na nestabilní vodní půdu následujícího znamení Štíra. Do oblasti, kde se již síla dává do pohybu, a změny jsou nevyhnutelné. Pokud bychom se ze všech sil snažili udržet již dávno nevyhovující pozice nezdravého kompromisu, vyhýbali se konfrontaci s realitou, snažili se stále „sedět na dvou židlích“, pak bychom zažívali disharmonii vyhnaného neboli potlačeného Marsu v celé jeho falešné kráse. Projeví se efekt Věže: náš pečlivě udržovaný iluzorní domeček z karet se rozpadá a my jsme proti své vůli vtaženi do procesu transformace: nazí a bezbranní, nepříjemně překvapeni, vyskakujeme z oken hořícího domu. Podívejme se proto pozorněji, nakolik se každého z nás situace Marsu na konci Vah dotýká. Kde se snažíme ze všech sil udržet balanc, kde se cítíme již vyčerpáni z usilovného „boje za mír“? Astrologický dům umístěný na hranici Vah a Štíra v našem horoskopu nám může napovědět, v jaké konkrétní životní oblasti se pohybujeme doslova na ostří nože, snažíme se o udržení rovnováhy i za cenu osobních obětí i když tušíme, že změna a posun vpřed jsou nezbytné. Můžeme se změny obávat, můžeme ji však také přivítat, přijmout a teprve poté vidět řešení. Ze stavu klidu a rovnováhy moudrého vozataje jasně zřít, kudy vede naše další cesta. Přesně taková je i aktuální situace lidstva. Náš způsob smýšlení, schopnost či spíše neschopnost zacházet s ostrým mečem intelektu, budou muset projít hlubokou proměnou, neboť nás dovedly na pokraj zániku. Kromě jiného i vnitřní rozpory, předsudky a dualistické myšlení lidí napomohly k rozpoutání informační války, k umělému vytváření bariér mezi lidmi, zákulisnímu pletichaření, manipulaci s chápáním dobra a zla, šermování slovy a pojmy, zneužití sdělovacích prostředků, k dalším a dalším variantám zkreslování reality. Jsme prostě žáci v čase a taková je fáze našeho vývoje, našeho studia, takové jsou aktuální konstelace. V tomto rozbouřeném moři myšlenkového a emotivního chaosu znovu a znovu vyvstává zásadní výzva: klid mysli, soucítění, vědomí Jednoty se všemi bytostmi, meditativní „Stav nad protiklady“. Sečteme-li 2016 dohromady, máme tu 9, číslo spojené kromě jiného s planetou Neptun. Devítka je posvátné číslo celistvosti, číslo mágů a mystiků, zahrnuje v sobě všechna čísla, všechny kvality předchozí. Stejně tak rok Marsu, a to každých sedm let, završuje jednu etapu před dalším začátkem, nyní tedy před následujícím rokem Slunce 2017, rokem číslo 1. Tím se nám zdůrazňuje význam roku 2016 jako období, kdy se máme s mnohými věcmi rozloučit, mnohé záležitosti či celé životní etapy správně dokončit. Což je nám sdělováno též skrze poslední zodiakální znamení Ryb, obydlené současně několika vzácnými hosty: Neptunem, Bílou lunou, Chironem a Sestupným lunárním uzlem. Pojďme tedy nahlédnout ještě hlouběji pod povrch věcí… Proč vlastně dlouhodobě setrváváme v nevyhovujících vztazích a situacích? Proč si nechávají tak silně ubližovat nejen jedinci, ale i celé národy? Na psychologické úrovni se při práci s Marsem ve Vahách (od 13. listopadu 2015), dostáváme k hlubokým zraněním, kvůli kterým jsou naše vztahy v nerovnováze, zažíváme či způsobujeme bolest, nalézáme se v roli oběti či agresora. S léčením těchto zranění a bolavých míst nám pomáhá vládce Vah, Chiron, který se aktuálně v letech 2011 - 2019 nalézá ve znamení Ryb. Tento podivuhodný „zraněný léčitel“, prostředník mezi nebem a zemí, nám pomáhá vyrovnat karmu cestou odpozorování, pochopení a nakonec odpuštění a plného rozpuštění v moři všeobjímající Lásky. Jednoduše si uvědomme, že bolest, kterou nám druhý člověk způsobuje, jsme my sami způsobovali jemu či někomu jinému. Poté poprosme o odpuštění a též odpusťme. Čas vyrovnání již nastal, stačí se rozhodnout. V Rybách se nalézá též Bílá luna (od 13. září 2015), nabízející nám po sedmi letech svou pomoc v situacích, které se nám z lidského pohledu mohou zdát bezvýchodné, rozumem neřešitelné. Právě tehdy, kdy už kolikrát nevíme, kudy dál, máme možnost poprosit o pomoc bytosti duchovního světa, aby nám pomohly přijmout to, co se děje, aby nás naučily rozšířit své vědomí za hranici běžného chápání a vnímání, umožnily rozpomenout se, že toto vše jsme si sami zvolili a naplánovali ještě před svým narozením. Ještě před tím, než jsme se ponořili do onoho zvláštního snu, z něhož se nyní prostě jen probouzíme… Spojení Bílé Luny s Chironem v Rybách 20. ledna nám napomůže nalézt tu nejhlubší rovnováhu, skutečný soulad s Bohem v sobě, napojit se na nekonečný proud hojnosti a milosti. Spočinutím v přítomnosti poléčit minulost i budoucnost zároveň. Ptejme se, jak vyrovnat karmu a bude nám odpovězeno Láskou. Velmi silný může být moment vstupu Bílé Luny do znamení Berana 13. dubna. Toto je klíčové datum, den kdy se nám doslova otevírá možnost vědomého spojení se Zdrojem a rozpomenutí se na to „Kdo jsme? Proč jsme sem přišli?“. Až do 12. listopadu nám pak Bílá luna bude pomáhat v oblasti seberealizace, dodávat nám odvahu žít sami za sebe, pustit se nadšeně do projektů a činností, které nás baví a fascinují. Vrcholnou událostí celého období, bude spojení Bílé luny s Uranem 25. září. V průběhu roku 2016 se Mars bude pohybovat převážně ve znamení Štíra a Střelce, přecházet sem a tam, z vody do ohně a z ohně do vody, aktivizovat oblast astrálního těla a vyzývat nás k tomu, abychom se naučili skutečně mistrně vládnout svými emocemi, vášněmi, zpracovali či doslova přetavili strach a minulé zkušenosti v pravou Sílu Ducha, Sílu Lásky. Ze své vozatajské pozice ve Vahách se Mars přesune hned 3. ledna a ve Štíru setrvá do 6. března, ovšem znovu se tam navrátí 27. května a pobude až do 2. srpna. Mars ve Štíru je již bojovníkem v akci, zkušeným mužem, psychicky nesmírně silným a odhodlaným, někdy však až bezcitným a krutým k sobě i k druhým. Je však zároveň tím, kdo skutečně řeší problémy! Ano, zde již nečekejme žádné kompromisy a vyjednávání, a klasické štíří heslo: „Co tě nezabije, to tě posílí!“, se projeví naplno. V tomto období budeme přímo „vtlačováni“ do oblasti třetí čakry, budeme dělat klíčová osvobozující rozhodnutí. Ať už se Mars ve Štíru projevuje jakkoliv, jeho záměr je jednoznačný: dobrat se pravdy, očistit nás od falše a přetvářky, předsudků, formálností, povrchnosti. Vlastně působí jako jakási sonda, ponořená do našeho podvědomí. Čím více odmítáme a odsuzujeme války, násilí, sexuální zvrácenosti tím více se o tom všem dozvídáme, tím více můžeme mít příležitostí bát se a chránit své intimní zóny. Ano, Štír je totálně nesmlouvavý a skrze svého vyslance „drsňáka Marse“ nabízí jediné řešení: přijetí své temné stránky, událostí ze své minulosti, zpracování si pocitu viny, důkladné pročištění podvědomí. Vnější situace a obrazy, ať jsou jakkoliv děsivé, nám tedy mají vždy napomoci k vnitřní práci a též mobilizaci dosud spících sil a schopností. Spojení Marsu s Prozerpinou 1. února nám může v této hlubinné nekompromisní očistě výrazně napomoci. V tyto dny můžeme též nastartovat léčení a čištění především trávicích orgánů spojených s třetí čakrou: žlučníku, jater, slinivky, žaludku, sleziny, střev. Práce s třetí čakrou solar plexu, související právě s Marsem, se stává jedním z klíčových úkolů roku, proto si připomeňme její témata: síla, moc, ovládání. Nakolik se cítíme ovládáni, nakolik ovládáme někoho jiného? Nakolik zdravě vládneme sami sobě? Jaké myšlenky a jaké emoce na toto téma produkujeme? Zdravá čakra solar plexu je jako malé slunce uvnitř nás - zářivá žlutobílá koule v oblasti pupku, našeho energetického středu. Vizualizací můžeme očišťovat tuto oblast od nánosů, zabraňujících jí harmonicky fungovat, což nám umožní správně se rozhodovat, projevovat svou vlastní vůli. Ještě před tím, 18. ledna, zažijeme trigon Marsu s Neptunem v Rybách, který nám napomůže stát se vskutku „Božími bojovníky“. Hluboce vnitřně pracovat ve stavu napojení, pocítit podporu a inspiraci shůry ve svém konání a řešení problémů vyžadujících „štíří vlastnosti“ - odvahu, intuici, strategii, nadlidskou vůli. Silný bude též trigon Marsu s Chironem v Rybách 9. února. Bojovník a mírotvorce se harmonicky spojují a spolupracují a my budeme schopni skutečného usmíření, vyrovnání, řešení možná i letitých nepříjemných sporů a vztahových potíží. Mars ve Střelci (od 6. března do 27. května, poté od 2. srpna do 27. září) je odvážným bojovníkem za vysoké ideály, ušlechtilým rytířem a misionářem, šířícím dobré zprávy, radostnou zvěst o Bohu. Své učení však nemůže v žádném případě prosazovat násilím, které vede k náboženským válkám - podivné absurditě pomalu doznívající však v posledních křečích ještě se zmítající éry Ryb. Sdělujme tedy dobré zprávy sami za sebe, sdílejme jen to, na co jsme sami přišli, co jsme sami zažili, čím jsme si bytostně a niterně zcela jistí. Obvykle to budou skutečnosti a poznatky, které jsou obsaženy ve všech světových náboženstvích a učeních, v jejich esoterních jádrech, často však pečlivě překrytých vrstvami polopravd a manipulací, skrze něž můžeme nyní odvážně pronikat. Spojení Marsu se Saturnem 24. srpna napomůže našemu duchovnímu a společenskému nasměrování. Každý z nás si může v těchto dnech dobře prověřit, jak funguje jeho životní filosofie, jak může nejúčinněji přispět k procesu proměny lidské společnosti. Po bouřlivé, ovšem obrodné fázi pobývání Marsu ve vodě a v ohni, ve Štíru a ve Střelci, dojde k určitému zklidnění, nabrání konkrétního směru. 27. září Mars vstupuje do zemského znamení Kozoroha, místa svého povýšení, kde pobude do 9. listopadu. Po všem co jsme zažili, čím jsme prošli, jsme nyní poučeni, zkušení, děláme správné závěry, stojíme oběma nohama na cestě, můžeme se soustředěně pustit do konkrétní práce. Obzvláštní sílu můžeme načerpat ze spojení Marsu s Plutem 19. října. Tato konstelace nám dodá přímo nadlidskou sílu vůle k uskutečnění našich záměrů, pomůže nám pocítit zda jdeme správně, případně pomůže uvolnit omezující sevření povinností a přebytečné zátěže, které jsme si na sebe nabrali (fenomén „nestíhání“), často vedoucí k problémům se zády. Vědomá práce s páteří v těchto dnech, například masáže a terapie napomáhající odstraňování letitých blokací, nás doslova napřímí, zprůchodní, propojí sedmou a první čakru, nebe a zemi, pomůže nám konat vědomě, dělat své věci, své činy, nenechat se však jimi ovládnout. Na své cestě bojovníka bude Mars od 9. listopadu pokračovat znamením Vodnáře, kde nám pomůže urychlit započatou práci, objevit a dovolit si netušené možnosti svobody a spolupráce s podobně smýšlejícími přáteli, využít sílu jednoty a dar kolektivu. „Konec dobrý, všechno dobré...“ Ještě letos od 19. prosince zažijeme působení Marsu v Rybách, kde se v posledních dnech roku přiblíží k Neptunu a jejich úplné spojení nastane 1. ledna 2017. Jakoby se po tomto náročném roce nabízelo skutečně hluboké spočinutí, usmíření všech se všemi, i když třeba jen na pár okamžiků. Snad to tedy bude Bůh Bohů, Velký Ničitel Iluze, Šiva sám, kdo v tyto dny vezme záležitosti do svých rukou a zasáhne očistně a zázračně do lidského hemžení. Zničeno však může být vždy jen to, co zničeno být má. Po bouři se vždy ukáže Slunce na jasném nebi, stejně tak i my brzy uvidíme, jak se věci skutečně mají. Jaké jsou další významné konstelace planet k 1. lednu 2016? Spojení Jupitera se vzestupným uzlem a Lunou v zemském znamení Panny ve dvanáctém domě nám přináší opravdu velké vystřízlivění. Očistit se od nánosů všemožných iluzí a představ zastírajících skutečný stav věcí - přesně takový je v tomto roce náš karmický a evoluční úkol, s nímž se potřebujeme ve vlastním zájmu vypořádat. Jupiter se ve znamení Panny, opět po dvanácti letech, nalézá již od poloviny srpna 2015 do 9. září 2016. A tak si po většinu roku budeme moci užívat jeho daru vystřízlivění a celkového ozdravění v procesu detoxikace, očisty, hloubkového a pečlivého úklidu a uspořádání. Samotná kombinace slov „dar“ a „vystřízlivění“ se nám může zdát zvláštní. Jupiter je v Panně totiž ve vyhnanství, proto jeho vliv není a nebude zřejmě mnohými přijímán zpočátku jednoznačně jako ono „velké štěstí“, se kterým je v astrologii tak často spojován. Postupně se nám všem určitě uleví a zjistíme, že právě tento dar jsme potřebovali (-: Ve znamení Panny se totiž skrývá nezměrný léčivý potenciál. Skrze tuto oblast Zvěrokruhu můžeme znovuobjevovat schopnost sebeléčby, regenerace, omlazování, odhalit tajemství vzniku a příčin nemocí, najít svou vlastní jedinečnou cestu k plnému uzdravení (rusky iscelenije = scelení, celistvost). Již v samotném trojitém symbolu tohoto znamení je zakódována informace o propojení Ducha, Duše a Těla, o nezbytnosti v léčení na všech těchto úrovních. Naše těla byla stvořena tak, abychom byli šťastni už jen z toho, že se v nich nalézáme. Pokud si v tom ovšem sami nebráníme, zahalujíce se do vrstev myšlenek, pocitů, oddělujících nás od přirozenosti, zabraňujících tím žít skutečně zdravě. Jupiter v Panně nám nabízí přijetí těla jako posvátného daru, nástroje naší transformace. Znovu a znovu nám trpělivě vysvětluje, jak se správně o tělo starat, jak v něm pobývat, jak mu naslouchat. Zasvěcuje nás do léčivých technik, učí skutečně zdravému smýšlení, prozařuje vědomím posvátnosti naši každodennost a naši práci a službu nás učí vykonávat tak, abychom z ní měli ten nejlepší pocit, abychom si ji skutečně užívali. „Na koni“ může nyní být generace zrozenců z druhé poloviny šedesátých let. Jupiter se totiž několikanásobně spojuje s Uranem a Plutem v jejich horoskopech a pomáhá jim uskutečnit „generační misi“ trpělivých a pečlivých a odvážných léčitelů-revolucionářů. Ve znamení Panny nás Jupiter též učí konstruktivnímu přístupu k nemoci jako k daru. Vysvětluje nám, že nemoc znamená léčení. Omluvme se tělu, dopřejme dost lásky a pozornosti doposud zanedbaným místům. Jedna dobrá myšlenka je silnější než celé kvantum záporných, takže pojďme do toho tady a teď, bez zbytečné kritiky a bez sebeobviňování. Jupiter 9. září vstupuje do znamení Vah, aby prozářil a uzdravil oblast partnerských vztahů a dal do pořádku naše ledviny, s nimiž partnerství tak úzce souvisí. Stane se tak až do léta dalšího roku 2017 naším učitelem harmonie a souznění, vysvětlí nám skutečný význam situací neboli učebních lekcí, které jsme v uplynulých dvanácti letech v partnerství zažívali. Pomůže nám vyrovnat se s tím co bylo, uzdravit zranění, pochopit příčiny a založit nový vědomější a moudřejší přístup ke vztahům na dalších dvanáct let. Mnozí mohou být v tomto období doslova obdarováni novým vztahem, zlepšením vztahu stávajícího či jim bude napomoženo zdravě a harmonicky ukončit vztah, jehož čas již skutečně vypršel. Obzvláště silné bude podzimní putování Jupitera Vahami pro zrozence sedmdesátých let. Jupiter se postupně spojí s Plutem v jejich horoskopech a napomůže jim v uskutečňování velmi náročného generačního úkolu, radikální transformaci již překonaného pojetí vztahů. Ve znamení Vah se od 25. srpna 2015 do 13. listopadu 2016 nalézá Černá luna, jejíž lekce o harmonických vztazích zdaleka nejsou tak příjemné. Není příliš příjemné uvidět, jak si problémy ve vztazích sami vytváříme, jak nám druzí zrcadlí to, co sami před sebou skrýváme a další citlivá, ledvinám však tolik prospěšná odhalení. Vzestupný uzel v Panně se nalézá od 13. listopadu 2015 až do 9. května 2017. Po osmnácti letech jsme tedy přímo vytahováni, povzbuzováni k růstu ve fyzickém těle, aktivnímu řešení záležitostí první a druhé čakry. Teprve vystřízlivění a jasné nezkreslené vnímání reality umožňuje dát naše záležitosti zcela do pořádku. Před čím jsme tolik let zavírali oči, čeho jsme si nevšímali, co jsme odkládali? Co nám sděluje naše tělo? Jaké jeho oblasti a tím i oblasti našeho života přitahují nejvíce pozornosti? Kde se hromadí věci, informace, kde si vytváříme zbytečnou zátěž a ucpávky, blokace energetických toků? Nahlédněme třeba do svého horoskopu, kde podle astrologického domu umístěného v poslední dekádě Panny můžeme zjistit, které konkrétní životní oblasti se toto týká. Většině z nás se do uklízení nejprve moc nechce. Vzpomeňme si však na ten skvělý pocit, když se dostavují první výsledky, když se vše se krásně pročišťuje, uspořádává, energie proudí a dělá se nám lépe! Nuž, a přesně takový pocit chtějí vyzvat Jupiter a vzestupný uzel v Panně, jejichž přesné spojení proběhne 23. ledna. Zkusme se v tento den vědomě naladit na cestu do těla, na pocit, jaký bychom měli z dokonalého zdraví, neboť v podstatě již dokonale zdraví jsme! Můžeme se též ladit na setkání s tím nejlepším pro nás lékařem, léčitelem, učitelem, zasvěcovatelem, který nám nejen v tomto období může v uzdravení napomoci. Ovšem nezapomeňme, že jednoho takového a toho úplně nejlepšího léčitele jsme již před lety potkali, neboť jsme to my sami (-: Působení Jupitera v Panně bude posíleno harmonickým aspektem trigon od Pluta v Kozorohu (poprvé 12. října 2015) a to hned dvakrát, 16. března a 26. června. V těchto dnech a v podstatě i během celého období od října 2015 do června 2016 prochází naše chápání toho, co to je zdraví a léčení, hlubokou, pomalou, ale jistou proměnou. Kdo například dosud chápal léčení jako návštěvu lékaře, začne chodit k léčiteli či bylinkáři, někdo další se posune třeba směrem k homeopatii či energetické léčbě a nakonec zbývá úroveň nejvyšší: dát příkaz své DNA a dovést vědomí zdraví do každé buňky, do každé nejmenší částečky těla. Trigon, který se odehrává v zemských znameních přináší konkrétní jednoznačný výsledek, který však záleží na naší předchozí píli a vytrvalosti. Co nám vlastně brání být zdraví, být naplno v těle, užívat si moudře darů života? O tom nám již druhým rokem mnohé naléhavě sděluje Saturn ve znamení Střelce. Tento moudrý a přísný nekompromisní vůdce nám bude ještě celé dva roky různými způsoby odstraňovat všemožná nezdravá přesvědčení a upravovat naši životní filosofii tak, aby byla vskutku o životě, aby byla živoucí nikoliv dogmatická, omezující, někdy i vyloženě nezdravá až destruktivní. Kde a jak sami sebe omezujeme, v jaké oblasti si něco vědomě či nevědomě přísně zakazujeme, a kde se tato tendence vůbec vzala? Naše přesvědčení jsou nejčastěji utvářena výchovou, dále nejrůznějšími společenskými či náboženskými vlivy jak v tomto, tak i v předchozích životech. Saturn pracuje velmi důsledně a může nám v aktuálním přibližně tříletém období (2014-2017) dokonce tato omezení zesílit, dovést do absurdna, abychom si je mohli spolehlivě uvědomit, uvidět a zapracovat na jejich odstranění, cestou tzv. odblokování, rozpuštění těchto mentálně-astrálních útvarů v naší auře. Saturn ve Střelci nám vlastně nedovoluje cestovat, ve smyslu příliš se rozšiřovat, unikat od problémů, které máme vyřešit u sebe doma, ve své zemi. Což v kombinaci s Jupiterem, vládcem Střelce, ve znamení Panny posiluje celkovou nezbytnost totálně se vtělit, spočinout v realitě, v přítomnosti, vychutnávat si každý okamžik, každý nádech a výdech. A shledat svou každodenní realitu tou nejexotičtější, nejúžasnější ze všech, radovat se i z těch nejobyčejnějších věcí a zdánlivě bezvýznamných detailů. Teprve poté se můžeme vydat dále a stejně tak prožívat a užívat i cesty daleké, jak za hranice naší země, tak i za hranice běžného každodenního smýšlení a vnímání. Tato situace Saturna přináší též jednoznačné změny k lepšímu v celé lidské společnosti, upravuje politické klima, vynucuje spravedlivější uspořádání společnosti, odstraňuje zastaralé struktury. Jednoduše si připomeňme, že naposledy byl Saturn v tomto společensky angažovaném znamení před třiceti lety, tj. v letech 1985-88, v období přestavby neboli „perestrojky“, na které si mnozí z nás velmi dobře pamatujeme. Několikaleté putování Saturna Střelcem přinese užitečné plody a výsledky každému z nás, v konkrétní životní oblasti podle situace astrologického domu ve znamení Střelce a dalších ukazatelů. Pro celé lidstvo však bude pravděpodobně nejblahodárnější období od prosince 2016 do listopadu 2017. V těchto měsících se Saturn ve Střelci třikrát dostane do pozitivního aspektu trigon s Uranem v Beranu. Harmonické propojení Saturna a Urana, tedy „brzdy a plynu“ umožní uskutečnit, dovést do konkrétní podoby letité volání Urana po svobodě, po uvědomění si svého nezměrného potenciálu, možností, jedinečnosti každého jedince. Již mnoho let probíhá všeobecné odtajnění, formuje se jasný záměr a vize života ve staro-novém společenském uspořádání, založeném na kosmických zákonitostech. Samo slovo S-VO-BO-DA v sobě v ruštině i v češtině skrývá podivuhodné poselství: SvědOmím se nechat Vést je nám BOhem DAné! Poprvé zažijeme účinek této konstelace v posvátné noci z 24. na 25. prosince 2016, jako předznamenání obrodných procesů v příštím osvíceném roce Slunce. Nyní se však navraťme do přítomnosti k úkolům, které jsou teprve před námi. Dýchejme zhluboka, a ve stavu rovnováhy uchopme opratě svého vozu Tady a teď jsme na tom správném místě, ve správné situaci a vše co se děje je přesně tím co potřebujeme! Ze svého energetického středu prozařme celé své tělo, svou realitu. Jsme připraveni! Přátelé, posílám velkou podporu nám všem a přeji mnoho sila láskou prozářenou SEBEDŮVĚRU v našich srdcích! Vaše Alita Zaurak TRANZIT PRO PŘELOM ROKU 2015/2016 - Jakub Střítezský Planetární cykly, současný tranzit, přelom roku a novoroční předsevzetí. V tomto článku píšu o důležitosti a vlivu planetárních cyklů. Když budete mít trpělivost a dočtete až do konce, dozvíte se, co z toho pro vás plyne po praktické stránce :) Jednoduchým příkladem vlivu nebeských těles (planet, Slunce a Měsíce) je úplněk. Jeho vliv jste na sobě a okolí pravděpodobně někdy zaznamenali. Ve skutečnosti nás momentální postavení nebeských těles (tzv. tranzity) ovlivňuje neustále, ale málokdy to vnímáme. V Human designu používáme zvěrokruh rozdělený na 64 dílů, tzv. bran (viz tento článek). Brána, ve které se nachází Slunce, Země, Měsíc nebo planety, je dočasně aktivovaná – její téma je přítomné a působí na nás. Tranzity působí na každého z nás jinak, protože každý máme svůj design, který je v interakci s aktuálním tranzitem. Přesto jsou některé vlivy natolik významné, že ovlivňují všechny lidi bez ohledu na to, jaký má kdo design. Velkou roli hraje momentální postavení Slunce a Země. Ty vstupují každých cca 6 dnů do nové dvojice bran. Toto postavení má zcela zásadní vliv na všechny z nás. Brány, ve kterých se momentálně Slunce a Země nachází, představují hlavní témata „programu“ (jak se také tranzitu říká). Slunce je jako silné světlo reflektoru, které svítí na hlavní téma dne. Země ono téma uzemňuje - umožňuje jeho materializaci, projev ve hmotě. Na FB stránce (zde) píšu o momentálních tranzitech Slunce a Země a tom, co v danou chvíli přináší za témata. Tranzity nejsou samy o sobě ani pozitivní, ani negativní. Podle toho, do jaké míry jednáme v souladu s naším vnitřním nastavením (designem), nás tranzit může posílit či oslabit. Může nás např. podpořit v něčem, co se nám dosud nedařilo a najednou to jde. Mnohem snadněji nás však může "svést" k jednání, které nám nepatří a škodí. Snadno se totiž můžeme na tématech aktuálního programu zaseknout - dávat jim zbytečnou váhu a opomíjet to, oč skutečně běží. Např. když je Slunce v bráně č.2 (Směr), můžeme nasměrovat naši energii směrem, který nás posílí. Mnohem snadněji však můžete zbytečně řešit, jakým směrem se máme ubírat (my nebo naše práce) a opomíjet přitom podstatné téma v dané situaci. Kromě Slunce a Země jsou důležité také tranzity vzdálených planet, do kterých patří Uran, Neptun a Pluto. V dané bráně zůstávají velmi dlouho (Pluto až 3 roky) a představují iniciační energie, které jsou klíčové v našem osobním vývoji. V neposlední řadě se můžeme také dívat na tzv. Měsíční uzly. To nejsou objekty ve vesmíru, ale části oblohy, kde oběžná dráha Měsíce kolem Země protíná oběžnou dráhu Země kolem Slunce. Přesto že to nejsou objekty, ovlivňují nás stejně silně. Aktuální tranzity se odehrávají na pozadí dlouhodobých tranzitů vzdálených planet a Měsíčních uzlů. Čas od času se naskládají tak, že vzniká velmi zajímavá kombinace působících sil, které se navzájem násobí. Tak tomu je právě v těchto dnech, především na přelomu roku (31.12.-1.1.). Pojďme se tedy podívat, jaký koktejl nám vesmír namíchal k silvestrovské oslavě: Aktuální program Pluto (dlouhodobý tranzit): Již od ledna 2013 se Pluto nachází v bráně č. 38 (Boj/Opozice). (Přesná data jsou 7.1.2013 - 7.3.2015 /a/ 29.5.2015 - 3.1.2016 /a/ 28.8.2016 - 24.10.2016) Tato brána je charakteristická tvrdohlavostí a schopností jít do boje / být v opozici proti tomu, co omezuje naši jedinečnost (popis brány 38 viz zde). Negativní projev tohoto tranzitu může být přílišná tvrdohlavost a boj za něco/proti něčemu, aniž by nám to patřilo. Měsíční uzly se momentálně (29.11.2015 – 25.1.2016) nachází v branách č. 36 (Krize) a č. 6 (Konflikt). Tuto kombinaci popisuji krátce zde. Stručně řečeno to je období silných emočních prožitků, uzavírání se či přílišné otevření a získávání zkušeností, případně i konfliktů. Postavení Slunce a Země na Silvestra (platí každý rok). Od 31.12.2015 do 5.1.2016 se Slunce a Země nachází v branách č. 38 (Boj/Opozice) a č. 39 (Provokace/Překážka). Ano, Slunce se připojí k Plutu a téma boje za smysl života bude o to silnější. O této kombinaci píšu krátce zde. Jupiter a Měsíc: Jupiter také vstoupil do brány 6 (19.12.2015 - 27.1.2016). Měsíc, který v bráně pobývá cca půl dne, vstoupí také do 6. brány kolem 18hod na Silvestra (31.12.) a zůstane v ní do cca 4. hod ranní (1.1.) CO Z TOHO PLYNE Velmi silný vliv brány 38 (Pluto + Slunce) a 6 (Měsíční uzel, Měsíc a Jupiter) spolu s 36. a 39. bránou je opravdu něco mimořádného. Základní praktická informace zní: pozor na to, abychom se nepouštěli do konfrontace/boje/konfliktu jenom proto, že nás k tomu něco/někdo provokuje. Pojďme se podívat na možný pozitivní i negativní dopad tohoto programu: Může se nám podařit přiblížit se k někomu, s kým jsme si dosud nedokázali být otevření. Může to být paradoxně i skrze určitou konfrontaci, která přináší intenzivní emoce a provokuje nás, ale ochota projít tím poctivě a vědomě nás může podpořit v tom, abychom se postavili a vymezili vůči vlastním podmíněnostem a otevřeli se. Nejen že tak ustojíme provokaci a nespolupráci protistrany, ale můžeme dokonce přes intenzivní emoce zrát a růst a přijmout svůj podíl zodpovědnosti na situaci, být více sami sebou a ve své síle. To se může projevit např. i tím, že se naopak uzavřeme a vymezíme proti tomu, co nám nepatří. V negativním projevu nás program může strhnout k tvrdohlavé konfrontaci pod vlivem momentálních emocí, konfliktu, provokaci, boji za/proti něčemu… To může mít za následek krizi místo růstu, oslabení místo síly, obviňování místo přijetí zodpovědnosti. Na Silvestra, kdy je oslava téměř společenskou nutností, může tranzit vést k velkému rozčarování. Poslední informace také souvisí s přelomem roku. Novoroční předsevzetí jsou často odsouzená k nezdaru,protože jsou dělána v době, kdy roční cyklus ještě neskončil. Přestože kalendářní rok začíná 1.1. a končí 31.12., skutečný začátek nového ročního cyklu nastává se vstupem Slunce do brány č. 41. Souvisí to s naší genetikou a krátce o tom píšu v tomto článku. Den, kdy Slunce vstupuje do brány č. 41 (22. leden), je velmi významný okamžik. Celá planeta vstupuje do nového ročního cyklu. Je to skutečný začátek nového roku. Chvíle, kdy se loučíme se starým a nepotřebným a tím uvolňujeme prostor pro vše nové v našich životech. Chvíle, kdy můžeme podpořit naši vizi pro příští rok. - Jakub Střítezský Zatmění Měsíce 28.9.2015 + Česká republika – Ing. Zuzana Křivohlávková střípky astrologického náhledu aneb co by to tu s námi asi mohlo učinit... Astrologie nám dáva díky hermetické synchronicitě pohled na věci zjevné i nezjevné, které běžně nevidíme (či třeba ani vidět raději nechceme). Umožňuje jejich pochopení a porovnání podle pravidla „jak nahoře, tak dole“. Nejde tedy o přímý vliv, působení konkrétních planet, ale o obraz aktuálně přítomných vesmírných energií, jak v jejich souhrnu, tak i s možností popsat je jednotlivě. Tyto energie působí na všechny a všechno – člověka, státy, národy, planetu Zemi, i na zvířata a věci, firmy, události, hnutí mysli, cítění... Nejprve se podívejme na Českou republiku – v radixu (horoskopu) „zrodu“ (28.10.1918, Praha 19h SEČ) je pár zajímavých konstelací: Ascendent ve znamení Blíženců, tedy vládcem je Merkur (ve Štíru) – dává intelektuální bystrost až prohnanost, schopnost se ze všeho vykecat, černý humor, utajování skutečností, „účel světí prostředky“, dovednosti božského Herma – mj hra na hudební nástroje, zručnostní sporty, šikovné „zlaté ručičky“, všeuměl, kutil, improvizace, ale i sklon ke krádežím všeho druhu a závistivost. Symbolizují to i známé literární postavy, např Švejk, hloupý Honza, Chytrá horákyně, Jára da Cimrman. Slunce ve znamení Štíra v kvadratuře na Neptun a trigonu na Pluto naznačuje nejasnost vlastního JÁ národa, syndrom střídání být obětí anebo spasitelem celého světa, potřebu a současně obavu být někým mocným ovládáni, manipulováni. Luna je ve zn Lva, ve 4.domě (nejraději „sedí doma“), v konjunkci se Saturnem, opozici s Uranem (retrográdním), sextilu s Venuší ve Váhách, kvinkunxu s Chironem v Rybách (součást osudové YOD konfigurace): dává českému národu konzervativní potřebu domova, kořenů, tradic, rodiny, otcovské autority (vzhlížení k představitelům země), věčný pocit nedostatečnosti, že nejsem dost dobrý, neschopnost dozrát – odmítání principu zodpovědnosti, že se nás nikdo nezastane, syndrom otloukánka – šikanovaného. Není uvolněnost, spontánní radost. Necítění víry tak, jak byla tradičně prezentovaná nekritickými služebníky Vatikánu. Případná občasná bojovná revoluční nálada se odehrává doma (případně „náhradním domově“ – hospodě); navenek se buď nerealizuje vůbec, nebo nedostatečně, zápecnictvím, věčným rebelantstvím – jen mnoha slovy (viz např Dvatisíceslov, Charta 77, ale fyzický „skutek utek“. Symbolický je k tomu všemu nádherný chutný a hořký zlatavý „ležák“ s bílou pěnou. Vysvětlí nám toto vše postavení planety Mars: ve zn Střelce, na descendentu (návod jak na „nepřátele“), v sextilu s Lilith, a konjunkci s planetkou Pallas (vybrané netradiční planetky se používají, je-li potřeba něco „podivného“ vyjasnit) – vyhnout se boji, případný vynucený boj s nepřítelem bez použití zbraní. Dojde-li nicméně k bojovým přípravám, jsou „po zásluze potrestány“ - nastávají podrazy, a to na nejcitlivějším místě, nečekaně, rána s nebes, pod pás apod. Tzv Dračí osa – Nody – směřují z Blíženců do Střelce, z 12. do 6.domu: od duchovna k pragmatismu, reálným hodnotám, hmotě, s pocity historického pronásledování, pohled na svět je negativní, český národ se cítí být věčnou obětí, a s obavami angažovat se plně pro jednu stranu (vždy mezi 2 silnými vlivy, třtina ve větru), s tím souvisí pokrytectví, nesoustředěnost, mentalita „malého českého človíčka“. Na vibračně vyšší úrovni by mělo jít o hledání vyššího smyslu a k završení karmické cesty českého národa! To je v kostce úvod nutný k popisu aktuální události – zatmění Měsíce (Úplněk je tentokrát zvaný Superúplňkem – je nejblíže k Zemi; a přízvisko Krvavý Měsíc je kvůli jeho zbarvení při zatmění; navíc je toto zatmění součástí velmi výjimečné tzv tetrády zatmění). Shodou náhod toto nastává v den oslav českého světce sv. Václava, proto tuto událost považuji za velmi významnou a hodnou pozornosti. Toto zatmění naznačuje prožití otázek zapomnění na vše co tu bylo dřív. Den připadá současně na židovský Sukot – svátek stanů, připomínka exodu z Egypta: tehdy museli zapomenout na dřívější období otroctví, byť bylo po stránce materiální na vysoké úrovni. Ztratit, zapomenout dosavadní „sebesama“, což je nutné pro „restart“ - rozpomenutí se na vnitřní Božskou Jiskru. Nyní v tyto dny staví stany mimo uzavřené prostory svých domů či bytů – i kdyby to bylo třeba jen na balkoně, a v něm přebývají. Realita se postupně přestaví, přeformuje, je to konec dosavadního světa, jaký dosud byl. I proto by měl být rituálně ustanoven nový světový prediktor pro následujících několik století – původu staroslovansko-tatarského. Dosavadní vliv anglosaského prediktora měl být ukončený už před více než 100 lety, ale stále ještě se snaží držet „zubynehty“ u moci – a pro ně je velmi důležitá nynější všeobecná celosvětová negativita, rozvrácené dosavadní hodnoty prakticky na celém světě; takto lidmi produkované negativní energie jsou pro ně vítanou energetickou potravou. Progresivní horoskop pro tuto událost – sděluje, co žádá „duše národa“: je to potřeba dozrát, stát se zodpovědnými, dospělými, dostaví se vyšší podrážděnost a impulzivnost (ale toto je ve zn Ryb – tedy něco jako plácání se kaprů v kádi, a hlavně aby to bylo hodně vidět, obrázky z českého „života“ si dodejte sami). Je to výzva přehodnotit vliv našeho niterného českého národního obrazu mocného utlačovatele, včetně historických rolí, dále uvědomit si a změnit sebevyjádření národa (a to až do nejhlubší možné úrovně). Počítejme se zvýšenou potřebou „krásného psaní“ - s oslavnými texty (včetně pravděpodobnosti zneužití pro zcela jiné až opačné účely), s rituálními obřady nebo aspoň „nádhernými“ mediálními reportážemi. Vliv tranzitních energií – co se pravděpodobně bude dít: mělo by dojít k emotivnímu uvolnění pocitů týkajících se zraněních českého národa, i když se může projevit klasický spasitelský syndrom. Vyhřeznou pocity, že jsme opět omezováni, nuceni ke službě jiným (což jsme vpodstatě neustále, jen nám občasná historická změna dochází až po delším čase). Že informace máme účelově „upravené“, že jsme pod dozorem „velkého bratra“. Naše české národní Já, sebevyjádření, zosobněné našimi oficiálními představiteli, se stávají terčem podrazů, zesměšňování, znehonestování, a to ze strany „domácích“, tedy ne zjevných (!) nepřátel (vnitřních nebo infiltrovaných, manipulovaných, je to zrada od vlastních). Souvisí též s obavami a podrazy přicházejícími údajně od „vyšší moci“ (např EU) v oblasti možné ztráty bydliště, rodiny, identity národa. Posiluje potřeba „udržet oheň ve svém domácím krbu“ (ale realizace v intencích vloh českého národa, tedy skončí to u slov). Pozitivní je šance projít obdobím transformace, s kontrolou autentičnosti rozpínavých struktur vč proklamovaného nekonečného hospodářského růstu(?!), nekonečných možností – můžu si dovolit co chci. Retrográdní Merkur si žádá „převyprávění“ situace týkající se hodnotových záležitostí a dosud zveřejněných i utajovaných informací. Aktuální situace by nás jako národ měla podpořit – vybudit v nás vůli k národní i osobní individualitě, sebevědomí, rozvoji duše národa, k udržení práva na naše emocionální potřeby, náš český národní náhled na to, co je rodina, děti, rodná země, kořeny národa; k hájení si svých hodnot, kulturního dědictví, a konečně odhalit dosud nám utajovanou podstatu, i pravou=naši historii. - Ing. Zuzana Křivohlávková Co „ve hvězdách“ - ZÁŘÍ 2015 - Ing. Zuzana Křivohlávková Motto: Dobrá kvalita osobního přístupu k životu je v úpravě toho, co a jak osobně očekáváme od probíhajících událostí. Osudovost v rámci vesmírných mantinelů není o fatální nutnosti, ale o MOŽNOSTECH. Prázdniny končí s až příliš krásným počasím: hic jak vprostřed léta, o dešti (tak nutném pro přírodu) si můžeme jen nechat zdát. Poněkud netypické pro Slunce v Panně, kdybychom se spíš měli chystat k podzimu, s dozráváním plodů (nikoli jejich sušení ještě na větvích). (Nejen) vesmírné energie nám mění velmi rychle Zemi, není už co bývala, vše je v pohybu. Je spíš výjimkou klidné geomagnetické pole; planeta tyto energie vstřebává, aby je relativně pozvolna uvolňovala (např zemětřeseními, extrémy v počasí - záplavami, suchem), tak, abychom přežili. Měli bychom adekvátně reagovat na změněnou situaci: vybírat co potřebuji, co je „akorát zralé“ k uchování na později. Mělo by se více ke slovu hlásit logično (nějak se vytratilo...). Do práce se musí, aby bylo s čím hospodařit, pro děti je škola také svým způsobem práce. Po prázdninách je žádoucí zavést či znovu upravit pořádek na všech rovinách, s patřičnou pečlivostí, nicméně nepřehánějme perfekcionismus. Více teď slyšíme o problematice zdraví, léčení, zdravé výživě, péči o tělo, hygieně, čistotě (a ne náhodou proběhlo pár střevních epidemií). Objevuje se strach z chaosu, „ne-řádu“, ze zavlečení cizokrajných chorob a v neposlední řadě z celosvětového náporu kultury, která je pro nás středoevropany cizí. Merkur rychle „předbíhá“ Slunce, do zn Vah; postupně svůj úprk zbrzdí – 17/9 se vydá retrográdně zpět (a celé toto období bude ve zn Vah). Venuše s Marsem jsou v 1.dekádě září propojeny v konjunkci uprostřed znamení Lva (vztahy, hrátky, užívání si, sex - stále ještě pokračují). Venuše je až do 6/9 retrográdní (viz červencový samostatný článek). Mars se ke konci září přesune do zn Panny. Jupiter se dále zvolna posouvá Pannou. Saturn končí svoji pouť znamením Štíra, 18/9 postoupí do Střelce – dá se očekávat odtajnění spousty nekalostí, nepravostí a dlouho utajovaných záležitostí. Uran, Neptun a Pluto (všechny nyní v retrográdním modu) vpodstatě setrvávají téměř na místě, probouzeny k aktivitě prostřednictvím tranzitů rychlých planet. Chiron vpodstatě celé září bez klasických aspektů, se kolem 11/9 pouze nechá „ozářit“ Sluncem – výzva k léčbě? Fenomenální Lilith se prakticky po celé září setkává v konjunkci s Dračí Hlavou: můžeme se nadát nečekaných podrazů (typ rána pod pás) v oblasti vztahů Žena/Muž, Vládce/Lid, kultur „Západní“/“Východní“, a to tam, kam se domníváme směřovat, kde vidíme svůj vývoj, životní i společenské cíle. Zopakujme si informaci ke dnům, kdy „nic nejde logicky, racionálně“ (Luna void of course): jednání je na citově-emoční rovině zmatečné, se ztrátou smyslu pro realitu. Doporučení: nedokazujme světu, že to přemůžu, že čas „postavím do latě“ a že vše půjde po mé vůli. Podvolíme-li se situaci (tedy využijeme-li ji), pak „samo“ půjde napojení na „nereálno“ - např meditace, příjem z informačního pole, prociťování vesmírných energií, uvolňování dosavadních psychických bloků a strachů, příznivě pro silné emotivní zážitky (např divadlo, film, koncert, výstava, četba). Časem tyto záležitosti začneme cítit, a žít s nimi v souladu s běžným hektickým žitím, s pocitem, že jsme „naskočili na vlnu“, že se věci dějí vlastně klidněji a přívětivěji než dřív. Měli bychom si dát větší pozor na jednání řidičů: nepůjde často ani tak o projevy agresivity, jako spíš o nejasnost jednání, o zpomalené reakci v konkrétní situaci. Zvýšíme pozornost i na přechodech, řidiči chodce nebo i další auta někdy doslova nevidí. Havarie jsou vpodstatě z tzv hloupých chyb. V 1.polovině září tato období téměř nebudou, poté se jejich výskyt „zahustí“; a tentokrát bude mít navrch energie nezvládnuté přehnané akčnosti a „ulítlé“ emoce. Jako vždy, události se odehrají jak na kolektivní úrovni (zprávy - co se děje ve světě), tak i na té individuální (co se děje nám, doma, v práci...). 1. - 4. Dny plné nezvladatelných emocí, s iluzemi a nepravdivostí struktur a vztahů, nečekaná a neuvěřitelná soudní rozhodnutí. Gradují obavy z nezvládaného „stěhování národů“. 5. Třetí Měsíční čtvrť 6. Venuše přejde opět do přímého pohybu, nastává čas začít realizovat to, co jsme si v době retrogradity připravili. Do poloviny září silná havaristická konstelace, nejen na silnicích, hrozí ve větší míře zemětřesení, sopečná činnost, teroristické útoky. Uvědomujeme si svou zranitelnost. Aktivuje se vesmírné léčení bolestí lidstva, i našeho Slunce sužovaného náporem nových neznámých energií. Rozpouštějí se iluze „nekonečného hospodářského růstu“. kolem 11.9. bude stále pokračovat držení informací „pod pokličkou“, je pravděpodobné zneužití havaristických konstelací pro posílení paternalistické ochrany občanů. 13. Novoluní 8:42 – částečné zatmění Slunce viditelné (a vlivné) v jižní Africe, Antarktidě. Připravuje se masivní únik i oficiální uvolnění dosud utajovaných informací. 13.-16. Síla neuvěřitelně silných emocí, zvláště v mediální oblasti. 16. Nic nepůjde logicky 6:23 - 17:45 17. Merkur obrátí svů dosud přímý postup, stane se retrográdním. Celé toto období bude ve zn Vah: posiluje to přes léto retrográdní Venuší nastartovanou potřebu řešení vztahových záležitostí. Příprava k „převyprávění“ dosud utajovaných informací, potřeba zveřejňování že „vše je jinak“ harmonickým vyváženým vyladěným diplomatickýcm způsobem. Počítejme s možnými problémy s informační technikou všeho druhu, výpadky dodávek energií i datových sítí. Neuzavíráme žádné smlouvy (výjimkou jsou ty, kde počítáme s jejich zneplatněním, nutným brzkým přepracováním...). 18. Saturn (dosud ve Štíru) vstupuje do zn Střelce: zatím pozvolna končí utajování (snaha udržet vše „v mlze“). 19. Slunce si „nabíhá“ do silně zmatečné oblasti podrazů, nesplněných slibů, nejasností ve vztazích mezilidských i smluvních. Problém autorit všeho druhu, eskalace duševních chorob, rozpad osobnosti, znejistění a znevážení vlastního „Já“. Zvýšená aktivita Božích mlýnů, prověrka víry. Potrvá skoro do konce září, kdy vygraduje.. 21. První Měsíční čtvrť. Nic nepůjde logicky 1:00-14:34. 23. Slunce přejde do kardinálního vzdušného zn Vah: uměřenost, vyváženost, spravedlnost, potřeba vztahů s druhými, diplomacie, elegance, krása, jemnost. Paradoxně až do konce září je toto všechno jakoby postavené na hlavu, nesplněné sliby, podrazy na nejslabší úrovni... Nic nepůjde logicky 1:14-19:52 22.-30. týden havaristických konstelací 25. pátek před prodlouženým víkendem - pozor na cestách, navíc nic nepůjde logicky celý den (6:03- 21:45), s nezvládnutou akčností! Mars přejde do zn Panny – akční „úklid“, organizace, plánování, řešení detailů, aktivní obrana pracně získaných hodnot. Možné střevní infekce. 26. další navíc delší čas kdy nic nepůjde logicky (18:33 – do 27/9 21:30) 28. Úplněk 4:52 – zatmění Měsíce – tzv. „krvavý měsíc“ – viditelné a vliv ve střední Evropě, Americe, Africe. Součástí velké série zatmění (tzv tetráda – doporučuji text http://aeronet.cz/news/o-potope-sveta-sesta-cast-o-nebeske-symbolice-a-vesmirnych-cyklech-venuse-lucifer-jako-znameni-konce/) 29. Nic nepůjde logicky od 21 hod až do 1/9 22hod! 30. Konjunkce Slunce a retrográdního Merkura (16:40). V době hodiny kolem je čas dobrý ke zklidnění, meditaci; tentokrát jde o balík informací týkajících se zvláště řešení vztahových záležitostí, chystaných smluv, vhled do věcí víry, původu, jistot, smyslu života, možná je i tzv Boží milost (nebo při celkové nepohodě naopak prověrka). Vhled do celého svého života... (pozn: uvedené časy: SELČ) - Ing. Zuzana Křivohlávková Číňania hovoria o konci astrologickej epochy: Zmeny nastanú už v druhej polovici februára! Číňania sa pripravujú na jednu z najdôležitejších udalostí v roku. Blíži sa astrologický rok vlády Kozy a oblohu opúšťa cválajúci Kôň. Spolu s Kozou prichádza nádej na zlepšenie a optimizmus, tvrdia astroexperti. Priaznivé obdobie vlády Kozy začne už 19. februára a trvať bude do 7. februára 2016, keď Kozu vystrieda Opica. Posledné roky boli chaotické a priniesli mnoho zmien spolu s nepriaznivou ekonomickou situáciou. Astrológovia však hovoria, že tento rok bude iný. Koza predstavuje upokojenie a vitalitu, navyše, rok drevenej Kozy je spájaný s prosperitou, stabilitou a mierom. Naposledy vládla na oblohe drevená Koza v roku 1955. Podľa západných astrológov zlepšenie potvrdzujú viaceré aspekty na oblohe, napríklad prechod Saturnu do znamenia Strelca na konci roka 2014. Koza je v čínskom zverokruhu na 8. mieste medzi Koňom a Opicou. Jej šťastnými číslami sú dvojka a sedmička a priaznivými farbami hnedá, červená a fialová. Osoby narodené v jej znamení sú jemné, pokojné, prívetivé, kreatívne a múdre. Často si volia umelecké alebo zodpovedné povolanie ako lekár, učiteľ alebo ako herec, hudobník či dizajnér. Pozor však na ne! Hoci tieto osoby na prvý pohľad pôsobia veľmi milo, majú rady prestíž a prvotriedny vzhľad. Často míňajú veľa peňazí na módne doplnky. Dúfajme teda, že tento rok nás napriek kladným udalostiam nevyjde poriadne draho! Návrat späť nebude možný Astrológovia hovoria, že zmeny k lepšiemu nastanú veľmi skoro. Na mnohé politické i ekonomické problémy sa budeme pozerať s nadhľadom už vo februári. Celý rok bude v znamení legislatívnych úprav či zmien vo vzdelávacom systéme. Zároveň sa upravia aj vzťahy medzi krajinami. Niektoré krajiny svoje hranice ešte viac otvoria, iné celkom uzavrú. Napätie medzi Plutom a Uránom, ktoré trvá od júna 2012, konečne poľaví a mnohé pretrvávajúce konflikty budú vyriešené. Koniec napätia medzi planétami predstavuje koniec jednej veľkej epochy, tvrdia astrológovia. Mnohé z krajín, ktoré sužoval konflikt, budú z jeho okov oslobodené, ale návrat do starého systému už nebude možný. Víťazstvo rozumu nad agresiou Rok 2015 by mal priniesť aj technologické novinky, ktoré sa významom vyrovnajú internetu alebo mobilnému telefónu. Tento technologický pokrok by mohol mať priaznivý dopad aj na vývoj politickej situácie. V prvej polovici roku 2015 bude Urán v harmonickom vzťahu s Jupiterom, čo môže mať veľmi pozitívny efekt na inovácie vo svete vedy a techniky. Tento rok je podľa astronómov naklonený aj vesmírnemu priemyslu a bádaniu a je veľmi pravdepodobné, že z kozmu príde na Zem veľmi dôležitá informácia. Nové poznatky môžu zásadne zmeniť pohľad na vznik života a fungovanie vesmíru. Takisto je možné, že konečne objavíme život aj na iných planétach. V auguste budeme svedkami prechodu Jupitera do znamenia Panny. To ovplyvní hospodársky rast – trhy budú stabilnejšie a začnú sa zotavovať z minuloročných strát. Ďalším prísľubom roku 2015 je zvýšená citlivosť na ekologické otázky a lepšia ochrana životného prostredia. Najmä v lete si ľudia na celom svete budú môcť vydýchnuť, pretože pozitívne udalosti zatienia tie, ktoré nás sužovali po minulé roky. Astrológovia hovoria o tomto roku jednohlasne: Zmeny v roku Kozy budú nezabudnuteľné! V roku 2015 zvíťazí rozum nad hrubou silou a prinesie mier! Převzato z www.topky.sk Roční karetní výklad DOREEN VIRTUE pro rok 2015: Ahoj, já jsem Doreen. A šťastný rok 2015! Toto je váš roční karetní výklad a letos budu pracovat s touto sadou karet, poté, co jsem se modlila za výběr karet, rozhodla jsem se použít tyto: Rady andělů na každý den. Tyto karty vždy doporučuji těm, kteří s andělskými kartami začínají, a – já očividně začátečník nejsem – také pokročilým, znovu a znovu a znovu. Jedním z důvodů je ten, že karta mají napsané poselství už na sobě tak podrobně, že ani nepotřebujete výkladovou knížku. Prostě si přečtete, co je na kartě, a pak nasloucháte Bohu a svým andělům. A tak jak vidíte, nad kartami se modlím a žádám Boha, aby poslal nám všem vedení, lekce a požehnání na rok 2015. Vytáhnu 12 karet a něco vám k nim povím. Ale než k tomu přikročíme, ráda bych vám předala poselství o tomto novém roce, která ke mně chodí už teď. Jednou z věcí, kterou bych vám chtěla připomenout, obzvláště těm, kteří jste podobně jako já milovníci historie, kdo čtete historické spisy, díváte se na pořady o historii, kdo čtete Bibli – krásnou historickou knihu, i další, mnohem starší knihy, třeba z egyptské historie… Určitě víte, že na této planetě se odjakživa děje mnoho věcí. Je to fyzická, trojrozměrná planeta a dochází na ní k zemským změnám, do dění vstupuje i lidské ego, dějí se prostě odporné věci – i když to je zase náhled ega, když tomu říkáme “odporné”. Avšak díky internetu okamžitě víme o všem, co se ve světě děje, a zdá se, že se toho děje čím dál více. Chtěla bych vás však ujistit, že tyto věci se odjakživa dějí v tomto fyzickém trojrozměrném světě. Mnozí z nás si nevědomě, a možná i vědomě, pamatují Nebesa jako místo plné lásky, soucitu, telepatické komunikace, a především MÍRU. Tam nebylo žádné soutěžení, žádné odplaty, žádné “To je moje, dej mi to.” nebo násilí jakéhokoli druhu. A na úrovni duše se stále snažíme toto prostředí znovu vytvořit tady, v této trojrozměrné rovině duality. Chtěla bych vám to však připomenout, neboť se zdá, že v začátku i závěru roku upadáme do perfekcionismu. Říkáme si: “Pokud tohle bude dobrý rok, tak se během něj ve světě nestane nic špatného.” A pak se stane nějaká tragédie. Nijak to prosím neznevažuji. A hned se ozve část našeho ega, která nám řekne: “Vidíš to?! Říkal/a jsem ti, že to bude špatný rok!” Ale tomu nemůžeme přikládat význam, to je to, čemu říkám perfecionismus našeho ega. V tomto světě je zcela nereálné myslet si, že se nikdy nic nestane. Je to prostě součást životního cyklu, že se dějí věcí, naneštěstí i strašné tragédie, a také někteří lidé jednají způsoby, které nedokážeme pochopit a kvůli kterým jsme nešťastní a které nás rozčilují. Co však můžeme udělat, je setrvat na své vlastní cestě, zatímco se za tyto situace budeme modlit. Budete-li vedeni k tomu, abyste pomohli i jinak, třeba finančně nebo zapojením se, super! Avšak především jste tady jako učitelé míru. A nejlepší způsob, jak druhé učit míru, je být sami v míru. To znamená nenechat se vystrnadit ze své cesty všemi těmi událostmi. Pamatujte, že tyto zprávy bývají velmi “Yang”, neboli zabarvené egoistickou stránkou mužské energie. Protože podávají zprávy o soutěžení, odplatách, spiknutích a násilí. A my, kteří jsme vysoce citliví, potřebujeme více energie Yin, ženské, posvátné ženské energie, která je o spolupráci, péči a míru. A tak čím více věcí, které vám pomáhají být v míru, děláte, – víte, které to jsou, jste k nim pořád vedeni – dobře jíst, mít dostatek spánku, držet se stranou od negativních lidí a situací, a pobývat na opravdu pozitivních místech. Chodit ven do přírody, trávit čas s nádhernými, míruplnými lidmi, ať už třeba na duchovních přednáškách nebo – osobně miluji studia jógy. Jsou to moderní chrámy, kde můžete cvičit jógu, a poslouchat jemnou, něžnou hudbu, také se věnovat tvořivým činnostem nebo umění, dát prostor kreativitě, pracovat s esenciálními oleji a krystaly, a samozřejmě se také modlit a meditovat. Všechny tyto aktivity, kterým se oddáváte, vám pomáhají na vaší životní cestě, s vaším posláním. Pomáhají vám být učiteli míru. Být zářiví, být odrazem nádherné Boží lásky a světla. Tématem pro rok 2015 bude JÍT DO AKCE. Říkají, že v tomto roce budete obzvláště intuitivní, obzvláště otevření. A že budete dostávat nápady za miliony dolarů. Tyto nápady k vám přicházejí jako odpovědi na vaše modlitby. Možná jste se ptali, jak byste mohli mít smysluplnější kariéru, jak byste mohli tomuto světu přispět? Způsobem, který je důležitý vaší duši, vašemu srdci, a který pomáhá druhým. Nebo jste se modlili za větší finanční jistotu či pevnější zdraví. Nápady, které dostáváte, jsou odpověďmi na tyto modlitby. Přicházejí jako opakující se myšlenky, nápady, nebo pocity, které vás opakovaně vedou k podniknutí nějaké akci, abyste něco udělali. Nebo jako znamení, kdy opakovaně slyšíte, že si máte přečíst určitou knihu nebo jít na určitou přednášku, nebo opakovaně slyšíte určité věty. To všechno jsou jako drobečky na cestě, které vás vedou k odpovědím na vaše modlitby. A všichni lidé na této planetě, který již zažívá mír, jistotu, naplnění a úspěch, podnikali a stále podnikají aktivní kroky. A vy z toho nejste nijak vyloučeni, to vám zaručuji. My všichni jsme také slyšeli své ego. A čím větší poslání ve světě máte, tím hlasitější vaše ego bude. Čím větší je poslání, tím větší je strach. My si nemůžeme dovolit nechat se brzdit strachem. Toto je rok aktivního jednání v souvislosti s tím, co je drahé vašemu srdci. Vypište si nápady, které jste dostali, a nijak si je nevymlouvejte, neříkejte si, že to ví přece každý, to udělá někdo jiný, nebo někdo mě v tom předběhne. NE! Pokud jste VY dostali tento nápad, je to vaše Božská úmluva, mí drazí. Obzvláště když k vám nějaký nápad chodí znovu a znovu. Bohatě stačí něco podnikat 5-10 minut denně, a změní to k lepšímu celý váš život. Nemusí to zabrat dlouhé hodiny. Neposlouchejte prosím své ego, které vám namlouvá, že musíte počkat na dokonalý čas, AŽ budete cítit mír, AŽ budete mít dost peněz, AŽ budete motivováni… protože takhle to nikdy nepřijde! Jste do akce povoláni právě teď! TEĎ máte dělat to, k čemu se v hloubi duše cítíte být povoláni. To je celé tajemství, které bych vám chtěla předat. Protože toto je rok jednání na základě těchto nápadů. A pamatujte, že nápady můžete dostat i jako pocity, nemusí to nutně být myšlenky nebo sny. Mohou to být i věci, u kterých si říkáte: “Někdo by s tím měl něco dělat!” To je také součást vaší Božské úmluvy. To VY jste ten někdo. A tak v souvislosti se zbytkem planety na tento rok mi řekli, že protože je tento rok podle Andělských čísel pod číslem 8 (2+0+1+5), a 8 je posvátné číslo nekonečna. Už od času Pythagora, starověkého řeckého učitele, který určitý čas pobýval i v Egyptě a který byl učitelem numerologie, řekl, že tento svět je matematicky přesný, nikoli nahodilý, a že všechno se v něm odehrává v dokonalém pořádku. Všechny energie vesmíru, kterým říkal Hudba sfér, hudba, kterou slyšíte při probouzení, nebeský zvuk, jsou symbolizovány hudebními tóny a také čísly. Řekl, že to je jazyk vesmíru. A společně se svými studenty meditoval nad číslem 8. Osmička je podobná Möbiově pásce, což je posvátný symbol toho, že neexistuje začátek ani konec, symbol nekonečna. A je to také číslo prosperity, nekonečné hojnosti. Potřebujete-li cokoli zhmotnit, meditujte nad číslem 8. Můžete se obklopit symboly čísla 8, můžete ho nosit na oblečení, nakreslit si ho, nebo cokoli jiného. Ale osmička je starobylé tajemství otevírání cest hojnosti. A celý tento rok je pod tímto číslem. Dostává se vám velkých příležitosti! Chtějí však, abych vám vzkázala, že to neznamená sedět doma a čekat, že nám komínem spadne pytel s penězi jako od Santa Clause. Tak to nefunguje. Musíte podniknout akci. Naneštěstí potkávám spoustu lidí, kteří si mi stěžují, že jejich modlitby nebyly vyslyšeny a kteří jsou přesvědčeni, že právě oni jsou ti jediní zvláštní, které Bůh přehlíží. Což je samozřejmě nemožné, protože jsme všichni jedním. Všichni jsme Bohem. Bůh nemůže vynechat nikoho, i kdyby to byla jeho vůle, a to vás ujišťuji, že není. My všichni jsme zajedno s Boží vůlí, a tou je podpora pro vás, pro mě i pro všechny ostatní. Vím, že jsou na Zemi lidé, kteří žijí v chudobě a hladomoru. Ale my jsme tady, abychom jim pomohli, abychom něco podnikli. Prostřednictvím akce můžeme pomáhat potřebným. Tyto aktivní kroky zahrnují i to, že projasníte svou mysl. Udělejme to teď hned. Zhluboka se nadechněme a zavolejme Boha a anděly, aby nám pomohli detoxikovat se ode všeho, co v nás zůstalo ještě z roku 2014, ode všeho negativního, co se nám stalo. Protože lpět na minulosti znamená přivádět si ji i do přítomnosti a budoucnosti. A to přece nechcete. Jen proto, že se nám v minulosti něco stalo, neznamená to, že se nám to musí dít i v budoucnosti. Zhluboka se nadechněme… Nashromážděme tu energii, kterou chceme propustit… A s výdechem prosíme archanděla Michaela, aby svým světelným mečem přesekal pouta, která jsme měli ke všem škodlivým přesvědčením o sobě samých,jakákoli pouta, na nichž jsme lpěli při neodpuštění komukoli či čemukoli, všem přesvědčením, která nesloužila našemu největšímu a nejvyššímu dobru, všechno to nechte jít… (výdech) A dýchejte dál...Co dalšího chcete nechat jít? Zhluboka se nadechněte… a s výdechem… to nechte jít... A dělejte to prosím, mí přátelé, tak často, jak jen budete potřebovat. A pokud se vám vrací na mysl jakékoli strastiplné myšlenky, zavolejte si na pomoc Boha a archanděla Michaela, aby vám pomohli propustit všechny problémové myšlenky, pocity i představy, a ponechat si pouze lekce, které z těchto okolností vzešly. A také lásku. V každé události se skrývá lekce, kterou se máme naučit. Obzvláště v těch negativních, které nechceme, aby se opakovaly. Jakmile se přes ně dostaneme, už nikdy je nebudeme muset prožít znovu. Hurá! Takže: AKCE, VĚNOVÁNÍ POZORNOSTI SVÝM NÁPADŮM, UDRŽOVÁNÍ SI JASNÉ MYSLI. Dlouhý čas zpátky jsem svou mysl neměla jasnou, protože jsem se svých nápadů bála. Neustále jsem dostávala nápady stát se duchovní učitelkou a psát knihy. A musím přiznat, že mě to děsilo a strašilo. Nemyslela jsem si, že jsem toho schopná nebo k tomu kvalifikovaná. Podle mě byly všechny dobré knihy už napsány. Tak jak bych JÁ mohla ještě něčím přispět?? A přesto jsem znovu a znovu dostávala tyto nápady, znamení, pocity, jako by mě Vesmír hnal k tomu, abych psala knihy. Nevěděla jsem, co dělat. A tak jsem zamlžila svou mysl, abych toto vedení neslyšela. Každou noc jsem pila sklenku vína, abych usnula, a pak každé ráno “Ach, ta kocovina..” jsem pila tu nejsilnější kávu, jakou jsem mohla připravit. A pila jsem tolik a tolik kávy, že jsem se takhle třásla, a část mého já posluchala ego, které říkalo, že musím pracovat rychleji, abych udržela krok se všemi ostatními, byla to ta soutěživá Yang energie. A je to vyčerpávající, vyčerpává celé naše tělo, a nijak nepomáhá zářit nebo kráčet po cestě míru. A tak jsem musela zavolat Nebesa na pomoc a říct: “Drahý Bože…” a také jsem pracovala s archandělem Rafaelem, jehož jméno znamená “Bůh léčí”. Rafael je andělem léčení, jak citového, tak fyzického, a je úžasný pomocník při jakémkoli obsesivně-kompulzivním chování, a závislostech, které vás odvádějí z cesty, nebo srážejí vaše sebevědomí. Protože když děláte něco, o čem víte, že to není správné, nebo neděláte něco, co víte, že je správné, sráží to část vašeho sebevědomí. Protože nemáte respekt ke svému jednání. A vy k sobě potřebujete mít respekt tím, že budete jednat správně, a to i když se necítíte připravení nebo motivovaní.Takže jsem zavolala Boha a archanděla Rafaela a řekla jsem: “Tohle musím ukončit.” Bylo mi to mnohokrát řečeno mým vlastním vnitřním vedením, abych prostě přestala… a tak jsem přestala. A to se stalo před tolika lety, že to ani nemůžu spočítat. A chci, abyste věděli, že to, co jsem se naučila, bylo, že nepotřebuji kávu jako zdroj energie, neboť mým a stejně tak i vaším zdrojem energie, je věčná a nekonečná energie Boha. A tu máme ve svém nitru. A je zcela zdarma! Nemusíte platit žádné šálky kávy! Ani nezažíváte výkyvy energie, jako u umělých zdrojů energie jako u kávy, cukru, nebo jakéhokoli jiného. A také jsem se naučila, že si mohu udržet vysokou hladinu energie jen tím, že vdechuji to, čemu se říká prána, vesmírná energie čchi. Což je Boží energie. Ta je všudypřítomná, nekonečná. A protože jsem nebyla nabuzená kofeinem, nemusela jsem se na noc uspávat vínem. A tak jsem se vzdala alkoholu, kofeinu, a od té doby byla má energie stálá, a pokud jsem jí potřebovala víc, cvičila jsem jógu nebo jiné cvičení. Šla jsem ven do přírody a hrála si se svými mazlíčky. A totéž platí pro vás, přátelé, my všichni jsme si rovni. Detoxikace je úžasný dar, který dáváte sami sobě A svým blízkým. Když jste šťastnější, pak i lidé, kteří s vámi žijí a kteří vás znají, se cítí šťastnější. Neboť tato šťastná energie je přitažlivá. Všichni rádi pobýváme mezi lidmi, kteří jsou míruplní a šťastní. A i my sami takoví můžeme být! A prostřednictvím Zákonu přitažlivosti svým štěstím a mírem si pak přitáhneme nádherné podobně naladěné lidi, stejné energie. Toto je tedy váš rok, chcete-li si udělat přátele na stejné úrovni, kteří jsou stejně jako vy míruplní, vřelí, laskaví, otevření a šťastní… tím, že budete sami šťastní. I příležitosti milují šťastné lidi. I zaměstnavatelé rádi zaměstnávají šťastné lidi! Věřte nebo ne, vím, že jsou i výjimky, úplně slyším, jak to na mě voláte, ale i tak, tím, že jste šťastní, si přitahujete úžasné příležitosti. A tak si toto učiňte svým prvním, nebo možná i jediným, novoročním předsevzetím. Štěstí. A stále se modlete! Udělejme to hned: “Drahý Bože, které změny bys chtěl, abych udělal/a, abych byl/a šťastný/á nebo šťastnější?” Všímejte si, co vás jako první napadá. I pocitů, které máte. Možná k vám budou poselství chodit i nadále. Naslouchejte jim a především podle nich i jednejte. Pokud prožíváte těžké časy a máte problém něco udělat, i za to se pomodlete. “Prosím, dejte mi čas navíc, abych mohl/a něco podniknout.” “Prosím, dejte mi motivaci, abych mohl/a něco podniknout.” “Prosím, dejte mi peníze, abych mohl/a něco podniknout.” Ať už vám ego dává jakékoli výmluvy, proč něco nemůžete dělat, pomodlete se, aby vám s tím Nebesa pomohla! Pomohou vám se vším! Tím, že něco uděláte, pomůžete nám všem, protože můžete mít životní poslání, které zachrání svět, které pomůže nám všem. Které pomůže zvířatům, životnímu prostředí, dětem, ženám, mužům, ať už je to cokoli, potřebujeme, abyste své poslání naplnili! Dobrá. Pojďme se teď tedy podívat na karty a na to nejdůležitější v roce 2015... Pamatujte, že my všichni máme svobodnou vůli, a tak pokud zde něco uvidíte a budete to chtít posunout na vyšší úroveň, žádejte o pomoc. Bůh nám ukáže přesně to, co potřebujeme vědět. Je zde 44 karet a já jich vytáhnu 12. Tak, tady máme kartu pro leden: Karta pro leden je nádherná, protože je tu archanděl Michael a karta má název NENÍ SE ČEHO OBÁVAT. Líbí se mi, že je tu vyobrazena i holubička, protože je symbolem země na dohled nebo míru a prosperity. A tak i když se zdá, že momentálně vaše modlitby nejsou zodpovídány, tato holubička s větvičkou vám dává vědět, že se není čeho bát, a že všechno k vám již přichází v souladu s Božským načasováním. Holubička obvykle znamená velmi brzy. Holubička je také symbolem vašeho Vyššího Já, Ducha Svatého, a samozřejmě také míru. Karta říká: “Jste v bezpečí. Tato situace je zcela pod kontrolou Božské prozřetelnosti a vesmírného řádu. Vnášejte do této situace pouze laskavé myšlenky a pocity, abyste zajistili ten nejlepší možný výsledek, a vše k vám a skrze vás mohlo bez problémů proudit.” Tato karta tedy říká, že situace nastalé v lednu jsou všechny pod Boží ochranou, a je třeba, aby to tak zůstalo. Protože máte svobodnou vůli a můžete to všechno ovlivnit. Bůh je mocný, ale také respektuje naše svobodné volby, a tak zůstaňte pozitivní, přátelé. A pokud potřebujete pomoc s udržením pozitivity, řekněte si o ni! Ano? Dobře. Teď se podívejme na únor: Únor je nádherný. Na únor je tady NEVINNOST. Podívejte se na toho krásného anděla, který drží své miminko. Představuje tak nevinnost a čistotu. Toto může znamenat, že jste se očistili nebo se očišťujete od pocitů viny. Nejčastěji tato karta souvisí s odpuštěním. A to je hluboké, duchovní, energetické a emocionální očištění. Jedna z věcí, které vám andělé chtějí v tomto videu vzkázat, je, že sobě i svým milovaným blízkým, kteří s vámi žijí, prokážete ohromnou službu, když si uděláte hloubkovou očistu odpuštěním. Metoda, kterou používám já a kterou vytvořil můj přítel John Pryce, je sepsat si seznam každé osoby, organizace nebo entity, vůči které cítíte znepokojení. Vůči kterým chováte jakékoli neodpuštění. Na prvním místě bude asi naše vlastní jméno, protože největší problém míváme odpustit sami sobě. A běžte někam, kde budete o samotě. Můžete jít třeba do koupelny nebo někam ven, a prostě být o samotě. Podívejte se na ten seznam a jedno po druhém, řekněte jméno každé osoby a organizace a prohlaste: “Miluji tě.” I když vaše ego vříská “Ne, tuhle osobu nemiluji!” Prostě to řekněte: “Miluji tě, odpouštím ti a beru všechno neodpuštění zpět. Jsem volný/á a ty také. Nechávám tě jít.” A ciťte, jak vaše tělo reaguje na toto prosté tvrzení. “Miluji tě, odpouštím ti, beru všechno neodpuštění zpět. Jsem volný/á a ty také.” A jak budete postupovat dalšími jmény, můžete se začít třást, můžete plakat úlevou (ne smutkem, ale uvolněním), a až budete mít celý seznam za sebou, což může nějakou dobu trvat – můj vlastní měl 3 až 4 strany – budete se cítit tak…. klidní. Možná budete i trochu unavení. Ale to je jen tím, že jsme ze sebe vymáčkli ego. Je to jako vymáčknutí vody z mycí houbičky. Je to nádherné hloubkové očištění. Vy jste nevinní v duchovní pravdě. Jakákoli lítost nebo pocity viny, které možná máte kvůli něčemu, co jste udělali či neudělali, které děláte nebo neděláte, prosím, nebuďte na sebe tak tvrdí! Únor je valentýnským měsícem a je to měsíc LÁSKY. A to hlavně lásky k sobě samým, sebelásky. Dobře? Milujte sami sebe, tak jako vás miluje Bůh. Uzřete svou nevinnost a čistotu, a dívejte se, jak se důsledkem toho zvýší vaše energie. Dostáváme se k březnu: Ach, nádherné! Je tu karta RODINA. Toto může být velmi prosté a jednoduché sdělení, že byste měli trávit čas se svou rodinou. Ale karta doslova říká: “Situace, na kterou se ptáte – tedy v březnu, souvisí s nějakým citovým zážitkem s členem vaší rodiny. Andělé vám mohou pomoci tomu porozumět a vyléčit ho. Ve své mysli i srdci obklopte tuto osobu i sebe zklidňujícím modrým světlem.”Modré světlo vídáme i při kontaktu s Matkou Marií nebo s archandělem Michaelem. “A povolejte do této situace co nejvíce andělů. Buďte otevřeni darům, které vám tato situace dává, a setrvejte v míru.” Tady to vypadá, že v únoru a březnu podstoupíme jakousi psychoterapii. Budeme propouštět věci ze své minulosti, které nás dosud držely zpátky. To je úžasné! Vím, že vám to asi moc úžasně nezní, že je to jako výzva k uklizení šatníku, ale udělat to musíme, abychom měli více prostoru. Musíme propustit staré, abychom mohli přivítat nové. Což je mimo jiné jedním z tajemství bohatství. A máme tady duben: A kartu SOUSTŘEĎTE SE NA SLUŽBU. To je něco, co mě andělé učili už dlouhou dobu zpátky: “Jste-li nervózní, soustřeďte se na službu.” A říkají, že když jsme nervózní, je to proto, že jsme v egu, v části nás samých, která je soustředěna na JÁ. Já to nedokážu, Co když já jsem výjimka, A co já? A co já?… A že když se soustředíme místo toho na službu, otevíráme se jednotě, což znamená já + vy + všichni = jedno. A to je energie jednoty, která vychází z Vyššího Já. Cokoli děláme na základě ega, nefunguje dobře. Je to droga. Ego je droga. Existuje přísloví: “Ego není tvůj amigo.” A je to pravda. Vaše Vyšší Já je vaším skutečným já, Bohem stvořené, dokonalé a celistvé. Jste dokonalí a celiství právě teď, a stejně tak i každá situace ve vašem životě. I vaše tělo, i vaše mysl, i vaše srdce. A čím více se dokážeme soustředit na tento pohled, tím lépe nám všechno jde díky Zákonu přitažlivosti. Tato karta tedy říká: “Vaše duše touží radostně sloužit a koupat se v nekonečném oceánu milosti, který naplňuje všechny vaše potřeby. Zaměřte veškerou svou pozornost na to, abyste zůstali ponořeni v tomto proudu dávání A přijímání.” Nemůžeme jenom dávat, to je vyčerpávající. Musíme si také dovolit přijímat. “…v každé situaci a ve všem, co děláte.” Pokud tedy budete chtít naplnit své poslání, řekněme že vás zajímá životní prostředí a chcete s tím něco udělat, tato karta vás vyzývá k akci. Říká: “Nečekej, až dostaneš novou práci, až najde takové zaměstnání… Dělej to teď. Udělej něco teď.” Zaměřte se na službu. A je tu modlitba sv. Františka, která zní: “Pane, udělej mě nástrojem svého míru každé ráno.” A rozhodně dostanete příležitosti, jak pomoci lidem a situacím, které k vám přijdou a které budou v dokonalém souladu s tím, co je vaším posláním. To byl tedy duben. Duben bude celý o dávání a přijímání. Dávání a přijímání. Pamatujte, že je třeba obojí vyvažovat. Na květen zde máme kartu: SVATBA. Mmm… Bude to ta vaše? Karta Svatby může být doslovná – že potkáte někoho speciálního, že se zasnoubíte nebo se opravdu oženíte či vdáte, květen je měsíc svateb, stejně jako červen. Obvykle však tato karta vypovídá o tom, čemu se říká “mystická svatba” nebo “posvátný svazek”, kdy spojíte mnohé části svého vlastního já prostřednictvím sebepřijetí. A spíše než jen sebepřijetím, tak SEBELÁSKOU. Podívejme se, co karta říká: “Svatba je závazkem dvou duší spojených v lásce, úctě a odevzdání. Vyjadřuje touhu prohlubovat lásku v průběhu času. Váš svatební den je důkazem síly vaší lásky a víry. Nadále vdechujte život této víře i lásce.” Karta tedy mluví o lásce. A vy, přátelé, kteří jste nyní nezadaní, květen pro vás vypadá velmi dobře! A může to i znamenat, že potkáte někoho na nějaké svatbě. Takže přijměte všechna pozvání, která dostanete! Dobrá, pojďme se podívat na červen: Toto je pro červen krásné. ČERSTVÝ VZDUCH. Mí dobří přátelé z jižní polokoule, z Austrálie a dalších zemí, určité vědí, že u nich zrovna začne zima, ale přesto bude důležité chodit ven na čerstvý vzduch. Karta říká: “Vaše tělo potřebuje osvěžení kyslíkem,produkovaným trávou, stromy, rostlinami a květinami. Travte čas venku co nejblíže Matce Přírodě. Rozhrňte závěsy a otevřete okna, abyste osvěžili i svůj domov.” Červen bude skutečně o expanzi. Karta Čerstvý vzduch znamená opravdu vyjít ven ze sebe, vyjít ze své komfortní zóny. Není to tedy jen o procházkách venku v přírodě, což je důležité, a věnování se životnímu prostředí, ale i prolomení své zóny pohodlnosti. Namísto setrvávání ve své malé rutině a ve svém malém “bezpečí”, vyjděte ven z této zóny. Osvoboďte se. Červen tedy vypadá jako dobrý měsíc pro nový podnik, novou školu, nebo cokoli, k čemu budete vedeni, i když vás to může trochu děsit. Přesto to udělejte. Prostě to udělejte. A budete za to rádi. Dobrá, podívejme se na červenec: To je nádherné. CO SI PŘEJETE? Často mi lidé při výkladech karet kladou otázku: “Co andělé chtějí, abych teď udělal/a?” A jsou chvíle v našich životech, kdy se máme řídit podle programu, který jsme si sestavili ještě před vtělením na tento svět,a následovat tuto určitou cestu. Ale máme i části života, které nejsou nijak předepsány ani předurčeny. Pamatujte, že “předurčené” znamená “předem svobodně zvolené”. Bůh by vás do ničeho netlačil. Ale červenec bude v tomto ohledu otevřený měsíc, kdy vy sami budete rozhodovat o tom, co se během něj bude dít. Také říkají, že pokud budete naslouchat svému vnitřnímu vedení, budete mít více vlády nad svým osudem, nad svým životem. Zdá se, že jste předtím dávali příliš mnoho síly druhým a že nastal čas vzít si ji zpátky. Patříte mezi ty, kteří říkají: “Kdyby tohle a tohle bylo jinak, byl/a bych šťastný/á?” Přestaňte obviňovat. Přestaňte hledat omluvy pro své neštěstí v okolí a vezměte si zpátky svou sílu! Čekáte, až vám dají druzí své svolení k tomu, co chcete udělat? Třeba vrátit se do školy, změnit zaměstnání nebo se přestěhovat? Přestaňte se vzdávat své síly! Vezměte si svou sílu zpátky! Co si VY přejete, mí drazí? Tuto kartu miluji, protože je na ní anděl venku v přírodě. A mně velmi pomáhá, když se posadím venku, obzvláště v blízkosti nějakého silného zralého stromu miluji sedět opřená zády o strom a psát tužkou na papír – žádnou elektroniku – prostě tu čistou energii papíru a tužky, a prostě naslouchat. Naslouchejte své duši. Svému Vyššímu Já, Bohu. A položte si tu otázku: CO SI PŘEJI JÁ? Možná to ani nevíte, ale víte, co nechcete. Tak začněte tím. “Co určitě nechci?” Vypište si to. Karta říká: “Nyní máte možnost napsat si vlastní scénář” No, tady to máme! “v souladu s přáními vašeho srdce.” Dostává se vám tedy zlaté příležitosti něco uskutečnit, a to ve velkém. “Jakmile se jasně rozhodnete, co si přejete, a budete vědět, že si to zasloužíte a jste připraveni to přijmout, objeví se ve vašem životě jako kouzlem.” A to je tak pravdivé! Častokrát jsem toto poselství dostala. Že když máme neurčitá a nejasná přání, pak i výsledek, který dostaneme, bude neurčitý a nejasný. Ale když máme křišťálově jasno, pak se všechno dá do pohybu. Je také důležité rozlišovat “nastiňování řešení” a “jasné rozhodnutí”. Nastiňování řešení je, když Bohu říkáte: “Dej mi ten a ten loterijní lístek. Chci vyhrát tuhle loterii. Až vyhraji tuto loterii, pak otevřu své Centrum léčení.” To je nastiňování řešení. Říkáte tím Bohu, jak má zodpovědět vaše modlitby. Chcete-li být léčiteli, může se to stát i jinak než výhrou v loterii, mí drazí. Nedovolte egu, aby vám namlouvalo, že nedostatek peněz nebo zdánlivý nedostatek času je důvod, proč nedělat to, po čem vaše duše touží. Dlouhou dobu zpátky mi andělé řekli – protože i já jsem prokrastinovala, myslela jsem, že napřed musím zaplatit všechny účty, udělat to a to – a oni řekli: “Ne, ne, ne! Napřed udělej to, co chce udělat tvá duše, a PAK přijde to ostatní.” Řekli, že to funguje právě naopak. O to jsem se chtěla podělit v případě, že vám to nějak pomůže. A úžasná fráze od Sheldona Koppa, která mi pomohla dokončit mou první knihu, zněla: “Nikdy jsem nezačal žádné dobrodružství s tím, že bych se na něj cítil připraven.” To znamená, že se nebudete cítit připravení. Nikdy se nebudete cítit připravení dělat to, co jste sem přišli udělat. Ego se vás snaží brzdit tím, že vám říká: “Ne, přestaň, přestaň, nedělej to, nezachraňuj svět!” Takže čekat, dokud se nebudete cítit připravení… to se nikdy nestane, přátelé. Musíme to udělat ještě předtím, než se budeme cítit připravení, a teprve pak si uvědomíme, že připravení jsme. Vím, říkám vám toho hodně. Ale jsem z tohoto roku nadšená a snažím se vám předat recept, jak na něj. A máme tu srpen a téma, které nás provází celým rokem 2015: NECHTE SVOU MINULOST JÍT. Andělé říkají, že je to jako loupání cibule. Že odstraníme jednu vrstvu minulosti, a objeví se další vrstva. Říkají, že to souvisí i s vašimi minulými životy. S těmi starými vzpomínkami, které s pomocí Boha a andělů můžete uvolnit a propustit ve všech směrech času. Karta říká: “Břemeno vaší minulosti vás velmi unavilo. Nyní nastal čas toto břemeno odložit. Ponechte si pouze lásku a lekce, a všechno ostatní nechte za sebou. Nechcete to, nepotřebujete to a nyní je to již všechno pryč.” Pryč! Nechte svou minulost jít. Ano? (výdech) Vždy můžete požádat Boha o nebeskou pomoc a pokud potřebujete lidskou pomoc, existují podpůrné skupiny, skupiny 12 kroků, které miluji,jsou zdarma a bývají i online, existují i terapeuti s duchovním náhledem na svět, lekce jógy, které prokazatelně pomáhají uvolňovat minulá traumata, zdravá strava rozhodně pomůže… Dokážete to! Jednejte! To byl tedy srpen a nyní se dostáváme k září: To je velmi zajímavé. Na září se dívám jako na měsíc návratu do školy. Když jsem byla malá a končilo léto, šli jsme zase do školy. A podívejte se na to. Máme tady měsíc nějaké lekce. Měsíc školy. Je tu kartaSKRYTÉ POŽEHNÁNÍ. Říká: “To, co se zdá být problém, je ve skutečnosti součástí vašich vyslyšených modliteb.” Příkladem by mohlo být – a neříkám to konkrétně vám, ale jako příklad – že nemůžete vystát svou práci a tak se modlíte a modlíte za lepší práci, a dostanete poselství, že máte aktualizovat svůj životopis, spolupracovat s personální agenturou, telefonovat,ale vy si řeknete: “Na to nemám čas!” Nevěříte si. A tak se modlíte a modlíte za zlepšení ve své práci nebo jinou lepší práci, a bum! Dostanete výpověď. A opět, není to sebenaplňující proroctví. Neříkám, že se vám to stane. Ale je to společný příklad, často ho vídám – lidé, kteří chtějí opustit svou práci,ale neudělají to, k čemu byli vedeni, a tak jim Vesmír to místo odebere sám. A místo toho, abyste se na to dívali jako na problém a říkali si: “Ale ne, jak teď zaplatím účty?!”, je to pro vás skryté požehnání,protože jste k tomu byli vedeni již dlouho předtím, a nyní jste popostrčeni k tomu, abyste vyšli směrem, kterým jít chcete. Karta pro měsíc září tedy říká: “Důvodům své situace porozumíte, jakmile se všechno dostane do pohybu a situace se více vyvine. Důvěřujte ochraně Nebes a Nekonečné Inteligenci,že zodpovídá vaše modlitby tím nejlepším způsobem.” Září pro vás tedy bude mít nějaké životní lekce. Nenechte se tím nijak strašit. Zaštiťujte se a průběžně se ptejte: “Jaké požehnání a lekce dostávám v této situaci?” Obzvláště v situacích, které prožíváte opakovaně. “Jaké požehnání a jaké lekce?” To bylo září a nyní jdeme na říjen: Huuu, to se mi líbí. Jsou tu krásné podzimní barvy jako na severní polokouli v této době. PRÁCE S ENERGIÍ. A tato karta říká: “Život může být elektrizující, protože ve své podstatě je i život sám energií. Všechno je energie. Vaše tělo je energetický nástroj, který pozitivně odpovídá na láskyplné zacházení. Vaše ruce i srdce jsou uzpůsobeny k léčení vašich drahých a vašich klientů.” V říjnu tedy zvažte nějakou práci s energií. Dopřejte si masáž nebo čchi-kung, reiki, nebo jiné léčení pro sebe, nebo si zaplaťte kurz,nebo si otevřete vlastní léčitelskou praxi. Také to znamená léčení energií ve všem, co děláte. I když tedy pracujete v korporačním prostředí, vaše energie pomůže všem pozitivně se povznést. Můžete do všeho vnést pozitivní energii už jen tím, že o to požádáte. Je to jen o tom být si jí vědomi, a pak ji směřovat pozitivním způsobem. Říjen tedy bude velmi elektrický a cítím, že to také znamená, že se věci budou dít rychle a urychlovat se. Když tedy o něco požádáte, bum! Bude to tu! V říjnu buďte opatrní na to, na co myslíte nebo co si přejete, protože bude docházet k okamžitému zhmotňování. To je krásné, že? A tady máme.. uuu, to se vám bude líbit, je tu listopad: Karta ZÁPLAVA HOJNOSTI.Miluji tuto ilustraci Maria Michaela George nádherného anděla a mincí a zlata, kterými vás zalévá. Pro většinu z nás to znamená, že díky vší té práci, kterou jsme během roku vykonali, a také díky říjnu, kdy jsme byli naladěni pozitivně, se nyní stane tohle. Vím, že to zní velmi prostě. Ego nevěří ničemu, co je jednoduché. Ego chce všechno komplikovat a dělat ze všeho závod. Ale opravdu to není komplikované! Je to velmi jednoduché! Slyšeli jsme to od mnoha učitelů, od Sókrata, Ježíše, že když myslíme pozitivně, dějí se nám pozitivní věci. A je to pravda! Můžeme si dovolit ignorovat pomluvy, bulváry, dramata – tyto věci jsou jedovaté! BLE! Vyhoďte je ze svého života! Zůstaňte v pozitivní sféře a odměny budou vaše! Když si dovolíte hojnost přijímat, budete mít také více k dávání. Jedna z našich oblíbených činností je vypisování šeků dobročinným organizacím. A darování peněz na věci, které jsou drahé našemu srdci. A tak tato záplava hojnosti není jen o vás. Může to být také jiná forma hojnosti. Můžete si konečně začít věřit, protože budete mít pocit zajištění. Znám mnoho lidí, kteří mají své finanční bohatství, a přesto se stále cítí nejistí. Není to tedy o tom, kolik peněz máte na účtu, ale o pocitu bezpečí a jistoty. Může to být hojnost lásky. Hojnost zdraví. Hojnost energie a času, atd. V listopadu to k vám přichází! A je to krásné i v souvislosti se svátkem Díkůvzdání. Karta tedy říká: “Abyste uzdravili svou finanční situaci, odevzdejte Nebesům své starosti o peníze.” Pokud tedy máte starosti o peníze, zhluboka se nadechněte… a s výdechem… “Odevzdávám ti, Bože, své starosti.” “Nebesa vás povedou, aby vám ukázala, jak vytvářet a přijímat hojnost.” Slovo “přijímat” je zajímavé, protože někteří lidé, kteří mají nízké sebevědomí a trpí pocity viny, okamžitě všechnu hojnost, kterou dostanou, zase odeženou. Takže schopnost přijímat s tím velmi souvisí. Vy si hojnost zasloužíte stejně jako my všichni. A je zcela v pořádku být finančně zajištění a žít v hojnosti. “Když na tom budete pracovat společně s Nebesy,” – a toto je důležité – “vaše finanční situace se zlepší TAK RYCHLE, JAK DOVOLÍTE.” Vaše finanční situace se zlepší tak rychle, jak jí to sami dovolíte. Když si to dovolíte, můžete okamžitě zhmotňovat. A znamená to dát všechny ty výplody ega stranou, jako třeba: “Okamžitě něco zhmotnit je příliš divné na to, aby se to stalo.” Není, je to přirozené. Tento trojrozměrný svět, v němž hrají roli peníze, je iluzí. A tak jako v každém snu se může stát cokoli. Avšak opět, neznamená to jen sedět, modlit se, a pak bum! Všechno je hotovo. Je třeba dělat aktivní kroky. A Bůh nám jasně říká, jaké kroky máme dělat. Mně řekl, ať napíšu knihu. Co říká vám? Nevěřila jsem, že to dokážu, a ani vy možná nevěříte, že to dokážete, ale to je jen naše ego. Naše ego tvrdí, že ještě nejsme připravení, a bla bla bla bla bla, ego je jen samé bla bla bla. Podívejme se na prosinec: To se mi líbí. ASERTIVITA. Asertivita je jedno z mých nejoblíbenějších slov. Napsala jsem knihu “Asertivita pro pozemské anděly”. O rozdílu mezi asertivitou a agresí, neboť to jsou dvě naprosto rozdílné energie. Asertivita znamená být k sobě upřímní ohledně svých pocitů. Být pravdiví vůči sobě především, vůči Bohu, a vůči druhým. A asertivitu tu máme na prosinec, znamená to být silní. Jsem za vás nadšená! A může to souviset i s vaším pocitem zabezpečení! Protože listopad byl o hojnosti, která k vám přicházela, a protože jste v průběhu roku 2015 propouštěli svou minulost. Odpouštěli jste, dobře jste o sebe pečovali, a tato karta říká: “Tato situace může být uzdravena jemně a s láskou, protože podstatou asertivity je láska. Je však třeba vaší síly a upřímnosti vůči lidem, kterých se to týká. My andělé budeme stát při vás, až budete říkat svou pravdu, dodávat vám sílu a vést vaše slova.” Haleluja! Vidím, že lidé začnou více promlouvat. Vidím, že lidé po celém světě začnou promlouvat ke korporacím, vládám, a řeknou: DOST! Vidím, jak lidé ze všech stran prohlašují: “Chceme náš svět čistý! Chceme čisté organické jídlo! Chceme vzdělávací systém založený na skutečně potřebných poznatcích. Chceme média, která budou říkat pravdu namísto toho, za co si je sponzoři zaplatili. Vidím nás všechny, jak asertivně vystupujeme a říkáme pravdu, místo abychom se schovávali a říkali si: “Je v pořádku tohle vůbec říct?” Opravdu nás vidím mluvit v tomto roce, protože přece jen je to rok AKCE. Jaký nádherný léčivý rok máme před sebou! Neznamená to, že budeme jen sedět nebo ležet v posteli a všechno nám zaklepe na dveře,budou se dít věci, budeme prožívat i horské dráhy – nebudu vám mazat med kolem pusy – ale chci vám říct, že během toho všeho vás jistí vaši andělé! Takže to neznamená modlit za naprosto bezproblémový rok, ale za míruplný rok. A míruplný znamená, že dokážete zvládnout všechno, co se bude dít. Že se nenecháte pobláznit dramaty jiných lidí a posílat jim místo toho lásku. Pamatujte si přísloví: “Ne můj cirkus, ne moje opice.” Pokud je někdo na dramatech závislý a snaží se vás do toho zatáhnout, je to jeho cirkus a jeho opice. Ne vaše.Nezapomínejte se o sebe dobře starat a to každý den! Zapište si to do rozvrhu! Cvičit, dobře jíst, dostatečně spát. Modlit se a meditovat. Musíte se o sebe starat, mí drazí! Potřebujeme vás! A když se o sebe dobře staráte, jste skvělým příkladem i pro své děti, aby se o sebe dobře staraly. Všechny děti nás pozorují a dívají se, jak se vypořádáváme se stresem. Pokud se uchylujeme k drogám nebo sledování televize, nebo jiným závislostem, naše děti budou pokračovat v těchto nezdravých vzorcích. Ale když svým dětem ukážeme, že existují zdravé způsoby, jak se vypořádat se stresem, jako je cvičení, meditace, procházka v přírodě, asertivní chování, pak i naše děti se to naučí, protože děti se učí tím, co vidí u nás. A chci vám říct, že mám vůči vám na tento rok otevřené srdce. Ano, bude třeba pracovat. Možná budeme muset pracovat víc než kdy dřív. A realizovat všechny ty nápady. Ale tato práce bude radostná a ani to nebude vypadat jako práce. Ráno se probudíte a řeknete: “Jupíí! Udělám to zase!” Bude to tedy rok hojnosti a nekonečné radosti. Pro vás i pro mě. Udělejte svůj život důležitým. Učiňte svůj život mistrovským dílem. Ať se každá sekunda a každá minuta tohoto roku počítá. Ať už budete odpočívat, hrát si, nebo pracovat, tak ať se to počítá! Vím, že to zvládnete. Posílám vám… mnoho lásky! Všechny své modlitby za vás i vaše milované, andělská požehnání, a prosím, řekněte se mnou, přátelé: ALOOOOOOOOOOOOOOOOHA! Doreen Virtue: Rady andělů na každý den (kniha a 44 karet) (Zdroj z internetu: Andělský deník. Překlad: Magda Techetová) ROK VZESTUPU 2015 - napsala Alita Zaurak Vítejte v lepších časech! Rok 2015 je rokem Jupitera. Nastává období rozšiřování, otevírání se novým možnostem, období sdílení a předávání poznatků a zkušeností. Jupiter je v astrologické řeči symbolů odpradávna spojován s Velkým Štěstím, s dobrem, optimismem, štědrostí a hojností všeho druhu. Představuje se nám jako filosof, cestovatel, léčitel, učitel, zasvěcovatel. Moudrý zralý muž, užívající si souladně darů Života, muž skutečně bohatý, protože své bohatství má od Boha. Během náročného strohého roku Saturna 2014 jsme byli obraceni spíše do nitra, k sobě samým. Museli jsme si srovnat své hodnoty, vyjasnit si své skutečné potřeby, osvobodit se od závislosti na vnějších podmínkách a začít vědomě svůj život zevnitř přetvářet a transformovat. Nyní se můžeme znovu otevřít novým možnostem a příležitostem, zapojit se aktivně do spoluutváření reality nového světa. Obnoveni, proměněni, niterně obohaceni, propojeni s vlastním zdrojem energie, osvobozeni od všemožných strachů a pochyb, můžeme skutečně začít konat, můžeme vyrazit ven… Nyní skutečně VÍME, jsme vědoucí, tudíž se nenecháme zastrašit, spoutat a omezit již rozpadajícími se starými mocenskými strukturami a mechanismy. Snadněji rozeznáváme manipulativní tendence a nejrůznější zrcadlení a projekce nejen mezi lidmi, ale též v našich nejbližších vztazích, v partnerství, v rodině, mezi přáteli… Nuž, a nakonec i v sobě samých můžeme mnohem snadněji rozeznat tendence k sebeponižování, sebeničení, stavění se do role oběti či agresora, čímž si přitahovat do života nejrůznější trápení a zbytečnou bolest. Díky schopnosti pozorovat své myšlenky, poodstoupit a stát se divákem svých emočních dramat, můžeme tyto tendence včas zastavit a znovu a znovu se navracet ke své Podstatě, posilovat VĚDOMÍ SEBE SAMA. MY VÍME, ZNÁME PRAVDU, PROŽILI JSME TO, DOTKLI JSME SE SAMOTNÉHO DNA A NYNÍ MŮŽEME JEN STOUPAT VZHŮRU. Ve znamení STŘELCE, kde planeta JUPITER vládne, se již od 23.12. 2014 po třiceti letech nalézá SATURN, což přidává výše zmíněným sdělením na síle a důraznosti. Střelec míří vzhůru, do nebe, ke světlu a strohý Saturn bude během většiny roku 2015 a nadále až do 20.12. 2017 dohlížet na náš pomalý, ale jistý vzestup. Bude dohlížet na to, abychom krok za krokem trpělivě uskutečňovali v každodenním životě nejvyšší ideály a učení, která jsme v uplynulých třiceti letech následovali. Ano, podobně jako ve známém zenovém koanu, jsou nyní naše šálky s čajem plny až po okraj. Naše mysl je plná nejrůznějších poznatků, mouder, známe množství meditačních a jiných technik, navštívili jsme řadu přednášek, seminářů, přečetli desítky, snad i stovky knih o tom, jak správně žít, jak na sobě pracovat, jak být šťastni… Šálky již přetékají, protože všechno, co jsme potřebovali vědět, již víme. Nastal čas konat, uskutečňovat, žít a užívat, soustředit se na praxi. Den za dnem nás Saturn povede touto úzkou stezkou. Naše poznatky budou tříděny, uspořádávány tak, abychom je mohli efektivně používat, aby nám zůstalo jen to, co opravdu potřebujeme, co je stále s námi, stále v nás, kdykoliv k dispozici. Nakonec nám zůstane pouze to, co nám skutečně pomáhá, čím sami žijeme, co jsme na sobě vyzkoušeli a co tedy můžeme bez obav, pravdivě, srdečně a živě předávat jako léčitelé, učitelé, zasvěcovatelé. Saturn nám vždy bere jen to, co už nepotřebujeme, co už nás nerozvíjí. Saturn odsekává staré a mrtvé, aby mohlo vyrůst nové a živoucí. Během svého pobytu ve Střelci nás bude zbavovat zastaralých nevhodných, vědomých i podvědomých přesvědčení a utvářet životní filosofii, naše názory a pohled na život tak, abychom byli skutečně šťastni. Omezující přesvědčení náboženská, společenská, přesvědčení převzatá s výchovou… to vše vezme během následujících let za své a pouze to, co zbude, bude mít pravou hodnotu. Tento proces se pravděpodobně rozšíří na celou lidskou společnost, můžeme mluvit o VELKÉM OBROZENÍ, PŘERODU. Podpořme jej každý sám za sebe a pro všechny ostatní zároveň, neboť Střelec se již pramálo od ostatních odděluje, již plně chápe, že je součástí celku, že pouze to mu přináší štěstí (v ruštině „sčastje“=součást). Ano, Saturn ve Střelci nám bude také razantně a nekompromisně „pomáhat“ najít své místo mezi lidmi, své místo ve společenské hierarchii. Jak je u Saturna zvykem, půjde o skutečně pravdivé místo v souladu s jeho dalekozrakou moudrostí, která však často přesahuje naše omezené představy o tom, co potřebujeme a chceme. Mnozí možná přijdou o místo, které jim už nepřísluší, budou nuceni se osamostatnit, možná i pod tlakem se rozpomenout na to, co umějí, co vlastně chtějí dělat, o co se mohou s ostatními dělit. Aby nebyly zásahy Saturna bolestivé a nečekané, pojďme se s ním domluvit, že budeme dobrovolně růst a vyvíjet se nejen ve své profesi, životní práci, vyvíjet se i ve svém každodenním životě a prověřovat v praxi vysoké ideály a učení, dosahovat mistrovství. Saturn ve Střelci nám připomíná, že každý z nás má svou jedinečnou hodnotu, své VELKÉ DÍLO, své KUNG-FU. Čínský výraz Kung-Fu se netýká jen bojového umění, doslova totiž znamená dovednost, která je získaná dlouhou a namáhavou prací. Jde o ČAS, který člověk věnuje nějaké činnosti, až v ní dosáhne velmi vysoké úrovně. Už jenom tím, že věnujeme plnou pozornost těm nejběžnějším činnostem jako příprava jídla, chůze, dýchání, mluvení, praktikujeme toto kung-fu, velké dílo s názvem LIDSKÝ ŽIVOT. V odhalování a uvědomování si svých talentů a schopností a zvyšování a rozšiřování zdravého SEBEVĚDOMÍ již od července 2014 napomáhá Jupiter ve Lvu. Zatímco Saturn ve Střelci z nás bude božský potenciál spíše „ždímat“, JUPITER ve Lvu, na návštěvě u Slunce, bude mnohem příjemněji a optimističtěji učit o našich darech a talentech, rozšiřovat naše tvůrčí možnosti. Možná nás naši rodiče a učitelé ve škole příliš nepodporovali v tvořivosti a hravosti, ale nyní je možnost toto vše napravit a po dvanácti letech opět poléčit bolavá místa. Dovolme Jupiterovi, aby nás naučil odpočívat, dopřát si čas pro sebe, hrát si a tvořit, stát se znovu bezstarostnými dětmi. Mnohokráte se nám to vrátí doslova ve všech oblastech života. S technikou nedělání neboli nedělení (odtud slovo neděle – sluneční den) se setkáváme v mnoha tradičních učeních. Symbol Slunce, kruh s tečkou uprostřed, vyjadřuje spojení Ducha s tělem. Ve stavu nedělání, nedělení neboli meditaci se tak vlastně soustřeďujeme do JEDINÉHO BODU, do svého duchovního středu, do stavu nemyšlení. Tak můžeme skutečně odpočívat, čerpat životodárnou energii a inspiraci. Tvořivost, čirá radost ze samotného bytí, odvaha projevit se, vyjádřit své talenty a schopnosti, zazářit, inspirovat své okolí. Sebevědomí, vědomí našeho božského původu a tím i vědomí nesmrtelnosti a jedinečnosti… To vše je OHEŇ, určující živel roku 15. V ohnivých znameních Berana, Lva a Střelce se nalézají tři významné planety: Uran, Jupiter, Saturn. Nejsilněji zažijeme toto ohnivé mysterium během března 2015. Uran v Beranu se spojí harmonickým aspektem trigon s Jupiterem ve Lvu. Jde o delší, již probíhající období se třemi klíčovými daty: 25.9. 2014, 4.3. a 22.6. 2015. Ve dnech kolem těchto dat posílá svobodomyslný a všeurychlující Uran přímo elektrizující impulsy Jupiteru, přichází silná podpora tvoření na nové úrovni. Tento tranzit nám umožňuje osvobodit svůj nezměrný potenciál, objevit své schopnosti a dát jim konkrétnější podobu, v jaké je můžeme nabídnout svému okolí, sdílet se světem. Taktéž můžeme pocítit větší odvahu ke změně společenského postavení, k výraznému posunu směrem k naplnění a realizaci svých talentů… zkrátka dělání toho, co nás baví. Březen jakožto měsíc spojený s přechodem Slunce z Ryb do Berana, měsíc, během něhož probíhá umírání a rození se nového, v sobě tentokrát skrývá další důležitá ohnivá data: spojení Marsu s Uranem v Beranu 11.3. nám dodá sílu a rozhodnost novým začátkům, probudí v nás zdravé rebely, oživí a posílí odvahu k životu, odvahu vydat se tam, kde jsme ještě nebyli. Uran ve spojení s Venuší 4.3. 2015 napomůže obnovit náš milostný život, osvobodit se především na úrovni čakry srdce od všeho, co nám brání se milovat a milovat beze strachu a také dělat to, co milujeme… Mars a Venuše se 22.2. spojují ve druhém stupni znamení Berana, na samotném začátku Zodiaku, v bodu počátku, početí nového života. Toto dvojkové datum tedy může být inspirací pro mnohé dvojice, ať už k doslovnému početí či posunu na novou úroveň chápání sexuality. Na toto milostné a energizující spojení bude ze znamení Střelce dohlížet již dobře známý moudrý vůdce Saturn ve volném trigonu a dát mu dlouhodobější podobu a záměr. Připravené páry tedy mohou prožít jakousi iniciaci, moudré nasměrování k dlouhodobé milostné tvořivosti v souladu s pradávnými učeními o sexuálních mysteriích, znovuobjevovanými v dnešní době. Podruhé se Mars a Venuše setkávají v tomto požehnaném roce ještě dvakrát: 1.9. kultivují svůj milostný tanec ve znamení Lva a poté využívají energii svého propojení k léčení a omlazování ve znamení Panny 3.11. S létem a podzimem 2015 postupně přicházejí zkoušky a prověrky praxí. Během několika měsíců se dozvíme, nakolik si skutečně věříme, nakolik hoříme neochvějným nadšením a radujeme se skutečně ze všeho, co přichází. Saturn se ještě na několikaměsíční období mezi 15.6. a 18.9. navrací do znamení Štíra. Znovu se ponoříme do hlubin svého nitra, budeme mít poslední příležitost řádně se v sobě „pošťourat“, osvobodit se od traumatických vlivů minulosti, opravdu se rozloučit s destrukcí, negací a zbytečnými dramaty ve svých životech. Pro větší efektivitu se můžeme v tomto období uchýlit do dobrovolné izolace, věnovat se nejrůznějším šamanským technikám, například rekapitulaci svého života, strávit několik dní či týdnů(-: ve tmě, být sami se sebou v přírodě, umocnit transformační proces pobytem na energeticky silných místech… Poněkud napjaté období může nastat ve dnech kolem 3.8., kdy se Saturn dostává do kvadratury s Jupiterem. Potřeba jít do sebe a hluboce prožívat bude možná v určitém konfliktu s potřebou prostě odpočívat, užívat si, bavit se. Dopřejme si obojí, ale jedno po druhém. Po hlubokém intenzivním vnoru se můžeme odměnit jednoduššími radostmi a potěšeními - vylézt ze svých hlubokých jeskyní a prostě se vyhřívat na slunci… Jupiter se poté od 11.8. bude nalézat v zemském znamení Panny, v místě svého vyhnanství, kde spočine až do 9.9. 2016. V množství detailních a drobných úkolů, problémků a nezbytných povinností, které se zřejmě v této době přímo „vyrojí“, by se však nemělo ztrácet prvopočáteční nadšení, vědomí celku, celistvosti. Stejně jako Jupitera ve Lvu žádáme, aby nás naučil radovat se, věřit si, hrát si, odpočívat a užívat si života, můžeme Jupitera v Panně požádat, aby nás provedl obdobím určitého vystřízlivění a uzemňování, aby nás naučil skutečně zdravému způsobu života. Toto období bude obzvláště vhodné pro ty, kdo něco tvoří, vyrábějí, kdo se již delší dobu chystají své nápady a poznatky zhmotnit a trpělivě na tom pracují. Úspěšní mohou být i vědci, vynálezci, lidé pracující v oblasti zdraví, výživy, kosmetiky, řemesel apod. Úžasným a mocným momentem může být harmonický aspekt trigon mezi Jupiterem a Plutem, který nastane poprvé 12.10. 2015 a ještě dvakrát se zopakuje v následujícím roce 2016. Každodenní ozdravné a léčivé působení Jupitera v Panně bude v těchto dnech podpořeno přímo „nadlidskými“ schopnostmi Pluta v Kozorohu, který bude do našich těl, do našich buněk, vysílat energii potřebnou k transformaci. Pravděpodobně přijdou velmi silné impulsy, spojené především s mocným posunem chápání toho, co to je vlastně léčení. Možná během tohoto období (12.10. 15 – 27.6. 16) dovedeme do svých myslí i těl plné pochopení toho, že náš zdravotní stav vychází z hlubinných zásadních rozhodnutí. Chceme-li se skutečně vyléčit, omladit, regenerovat, nejprve se k tomu rozhodněme, uvědomme si a před-stavme, že je to možné. Mocnou vůli Pluta můžeme využít například na zbavení se škodlivých zvyků, návyků, závislostí, a osvojení si návyků nových, užitečných a prospěšných, ke kterým jsme neměli dostatek vůle, odhodlání v uplynulých letech, ať už jde o pravidelnou práci s tělem a energií, změny stravování, častější pobyt v přírodě atd. Možná už nebudeme muset tak usilovně přemýšlet o tom, co je a není zdravé, který potravinový doplněk, která metoda nám skutečně pomůže. Budeme moci využít mocnou energii „zevnitř“, pracovat přímo od základů s kořenovou čakrou, nalézt spojení se zemí, se svým tělem, rozpomenout se na schopnost sebeléčby a regenerace, která nám po staletí byla nejrůznějšími způsoby odpírána, kterou jsme vlastně sami před sebou skrývali. Téma fyzična a konkrétna, dovedení užitečných informací doslova do každé buňky, se v roce 15 projevuje též skrze linii evoluce, tedy sestupný a vzestupný lunární uzel, které se ocitají 12.11. 2015 po osmnácti letech znovu ve fascinující pozici: vzestupný uzel vstupuje do znamení Panny, sestupný do Ryb. Uzly tímto způsobem propojují bod nejhustšího fyzična (hranice Vah a Panny) a nejjemněhmotnější bod vrcholu tzv. atmanického těla (hranice Ryb a Berana), přičemž zhmotnění, konkrétno, fyzično, je zde evolučně upřednostněno. Duchovní prožitky tedy mají být převedeny do těla, mají nás prostoupit, máme se jimi naplnit, žít je, což rezonuje s výše uvedenými skutečnostmi. Vzestupný uzel vstupuje 12.11. do znamení Panny a tímto datem započne více než roční období intenzivního čištění, uzdravování, praktikování, dávání věcí do pořádku, radikálního vtělování. Opět můžeme mluvit o výrazném posunu, který se doplňuje s výše uvedeným trigonem Jupitera a Pluta. Tento vysoce ozdravný proces přesáhne hranice roku 15, jedním z dalších klíčových dat s ním spojených bude spojení Jupitera se vzestupným uzlem 29.1. 2016. Po většinu roku 2015 se bude Bílá Luna nalézat ve znamení Vodnáře, což přinese velkou podporu a andělskou ochranu všem, kdo se chystají k zásadním změnám ve svých životech. Obzvláštní možnost k osvobozujícím posunům, rozhodnutím podpořeným shůry, v souladu s moudrostí našich duší, skýtají dny vrcholícího období Raka kolem 6.7., kdy se Bílá luna ve Vodnáři ocitá v podpůrném aspektu sextil k Uranu ve znamení Berana. Za zavřenýma očima budeme moci vnitřním zrakem zachytit svou jedinečnou VIZI, poselství Duše… Hluboce meditativní zážitky, příležitost k odpuštění a otevření se bezpodmínečné lásce mohou přijít ve dnech kolem 2.11., kdy se Bílá luna spojuje s Neptunem. Sladká blaženost se do nás bude vlévat též skrze spojení Venuše s Neptunem v Rybách ve dnech kolem 1.2. Fyzická a nadpozemská boží láska se prolínají a mísí a bude jen na nás, jak si tyto dny užijeme, co z tohoto spojení vytvoříme… Z nejbližších silných planetárních tranzitů bychom mohli poměrně silně pocítit spojení Urana a sestupného lunárního uzlu, které nastane již 20.1. Tato situace se opakuje znovu po šestnácti letech a umožňuje nám osvobodit se od dosavadního chápání toho, co je opora, osvobodit se od omezujícího vlivu minulosti, v tomto případě především dětství. Pokud pocítíme v těchto dnech ztrátu pevné půdy pod nohama, pak vězme, že ve skutečnosti nebyla dost pevná a stalo se to proto, abychom tuto oporu nalezli jen a jen sami v sobě... Sám Jupiter ve Lvu, patron celého roku, se již v prvních dnech roku ocitá v retrográdní situaci a v opozici s Marsem ve Vodnáři. Tendence k určitému konzervatismu a stagnaci jsou vypínány mladistvou, revoluční, ovšem i svým způsobem agresivní energií v momentu, kdy je to nejméně očekáváno. Může se to týkat jak jedinců, tak i celé společnosti, především Evropy, která je sama o sobě pod vlivem Jupitera. Oproti tomu Mars by mohl představovat aktuální náladu vodnářského Ruska. Vztah východu a západu se pravděpodobně vyhrotí, dostane se do bodu, z něhož je možné směřovat již jen ke spojení… uvědomění, že jeden bez druhého nemohou existovat, že k sobě bytostně patří. Přátelé, otevřeme se změnám, abychom jimi nebyli zaskočeni! Překvapujme denně sami sebe, dělejme třeba i ty nejobyčejnější věci vědomě jinak, zařaďme změny do svého kung-fu každodennosti, do svého Velkého Díla. Proměna umocněná rokem 2012 intenzivně pokračuje, oheň božství hoří, osvobozující vítr fouká a odhaluje Skutečnost, uvádí věci do pohybu, spojuje lidi i souvislosti do nových celků. PROSTĚ BÝT V PROUDU je tím nejdůležitějším, co můžeme aktuálně dělat… Přeji všem ze srdce skutečně šťastný a darů plný rok JUPITERA! Radostně a v míru s vámi, Alita Zaurak www.mandalia.cz 28/12: Z POPELA POVSTANE FÉNIX Horoskop na období 29. 12. 2014 – 4. 1. 2015 Končí nám rok, který byl z astrologického hlediska pod vládou Saturna. Saturn je symbolika učitele, který dohlíží na náš vývoj, zmoudření a zralost. Je to strážce prahu naší karmy, vědomí. Proto byl tento rok plný výzev, zkoušek a ztrát, které v nás měly dovést k vyrovnání karmy, větší zralosti, moudrosti a k pokoře. Každý z nás skládal v tomto roce zkoušky – takovou maturitu, zkoušku z dospělosti ve svém individuálním tématu své karmy, nejcitlivějšího bodu svého života. Nebyla to jedna jediná zkouška, bylo jich více. Jakmile jste jednu zkoušku složili, čekala vás další a náročnější. Viděla jsem hodně lidí, kteří tímto rokem prošli a složili všechny zkoušky a jejich život dostal jiný rozměr, dostavilo se ocenění učitele Saturna. Byla získána moudrost, pokora, stabilita, autorita a ocenění zvenku. Byl překročen práh své karmy. Také jsem viděla, že někteří zkoušky nesložili, i když dostali opravné situace. Bohužel propadli a zůstávají ve „stejné třídě“ s podstatně přísnějším učitelem. Těmto lidem se okolnosti života zhoršily. Tyto okolnosti je donutí stát se lepšími žáky. Bylo zajímavé pozorovat, že vládce roku Saturn aktivoval téma Saturna v individuálním horoskopu; tedy to, co nás omezuje: strach, musím – nesmím, odmítání zodpovědnost a zralosti, a nebo pokud již toto vše mám za sebou, objevovalo se téma autority vůči druhým; být tím, kdo vede, nese zodpovědnost za určitý kolektiv, úkol, vizi. Naplnění své zodpovědnosti. Saturn má ještě spojitost s tématem smrti a znovuzrození. Saturn v horoskopu ukazuje: s jakým pocitem umíráme, pak s takovým pocitem se rodíme v dalším životě. Zároveň ale také ukazuje, jak umíme ukončit to, co již nemá žádný význam. Proto vám v tomto roce nebylo dovoleno držet „mrtvé věci“. To, co neprošlo potřebnou transformací, muselo skončit, nesplnilo to proces přerodu. Ať byl rok pro vás jakýkoliv, stejně přinesl velké obohacení. Možná, že ho nevidíte. Udělejte si takové malé cvičení: posaďte se někam do klidu, zavřete si oči a pozorujte pouze svůj dech – nádech – výdech, to zopakujte 9-krát, pak se podívejte zpátky (proti toku času, až se dostanete na počátek roku 2014), co vše proběhlo vaším životem v roce 2014, se žádostí, co jsem se naučil na situacích, které se staly a za každou situaci, ať dobrou či bolestnou, poděkujte. Tak projděte celý rok, a pak se vracejte až do dnešního dne. Budete hodně překvapeni. Je to taková malá inventura a možná až nyní pochopíte celý rok v jiném pohledu. Slunce v konjunkci s Plutem v kvadratuře na Urana (do 8. 1.) ukazuje na týden plný nečekaných změn, událostí, výbuchů emocí, podrážděnosti a možná až zoufalství. Procházíme svou temnotou, abychom do ní vnesli světlo. Objeví se nevědomé mocenské složky, touha po moci, arogance, téma smrti, ukončení, ale také velké schopnosti transformace. Z popela povstane Fénix. Máme v sobě schopnost regenerace, která nás vede k vývoji, ke schopnosti vstát, nechat zemřít v nás a ve svém životě to, co již nepotřebujeme a jít dál. Ten, kdo schopnost regenerace nevyužívá, je v degeneraci. Někde v sobě se vzdal této své síly transformace. Někdy je smutné vidět, že tato síla se odmítne jako „pomsta“ osudu, protože osud není po vůli člověka. Tím člověk trestá osud (Boha), ale jeho pýcha mu brání vidět, že ubližuje nejvíce jen sám sobě. A pýcha předchází pád. Ve skutečnosti je to jen sebelítost nezralé duše. A víte co se stane, když člověk toto prožívá? Nestane se nic. Prozřetelnost má nekonečně mnoho času a počká si, až tato duše pochopí celý svůj princip pomsty, pýchy, pádu a sebelítosti. Jen člověk sám sobě si připraví spousty bolesti a trápení, jen on sám sobě tvoří podmínky svého života. Proto buďte otevření své síle regenerace, která se v tomto týdnu dostává do zviditelnění, zároveň si přiznejte své temné stránky, které vás staví nad osud, nad druhé lidi. A pokud zjistíte, že jste se někde této síly vzdali, protože máte v sobě nějakou křivdu, přijměte ji, poděkujte jí a chopte se své síly, čeká se jen na vás, kdy se ji chopíte a začnete být vědomými tvůrci svého života. Uran, který je v dynamickém aspektu, přináší nečekané situace, překvapení. V tomto týdnu bude vše jinak. Hlavně buďte opatrní na silnicích, bude zvýšený výskyt nehod, úrazů, technických poruch, konfliktů. Bude více chaosu a nervozity. Objevuje se ztráta smyslu a snadného upadnutí do marnosti. Saturn vstoupil do znamení Střelce a 2,5 roku budeme zrát v oblasti pravdy, víry, moudrosti a smysluplnosti svého života. Jak hluboce se umíme oddat své pravdě, víře a cíli svého života, nebo se necháme zlákat každou sladkostí života nebo překážkou, že opustíme svou cestu? Pod tím vším stále působí Černá Luna v opozici na Neptuna – viz. horoskop z minulého týdne. 1. 1. 2015 – vládcem roku je Jupiter – jasné nebe. Jupiter (Zeus) je planetou růstu, expanze, moudrosti, pravdy, víry, práva, slibu, přísahy, svobody, hojnosti, pohostinnosti, humoru, lehkosti, zveličování, požitkářství, neznání hranic, vše je málo, plýtvání atd. Každá planeta má pozitiva a negativa a záleží, jak se energie využije. Jupiter (Zeus) vládne počasí a blesky používá, když se rozzlobí, když vidí nespravedlnost, lži. V tomto roce se projeví vyšší pravda versus světská pravda. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě a v tomto roce se to projeví. Jupiter „požaduje“ větší moudrost, která sídlí v srdci (ne v hlavě), požaduje oduševnělost, hlubší pochopení sebe sama, života, pravdy, víry. Jupiter dokáže být štěstěnou, hojností a naplněností, když jste v souladu s vyššími zákony, když hluboce věříte a jdete cestou pravdy. Obrátí se proti vám, pokud jste povrchní, zištní, vypočítaví, lháři, bezvěrci, bez morálky, bez svědomí. Jupiter chce vývoj buď po dobrém či po zlém. To záleží na vás. Tam, kde jste někde ve svém životě ustrnuli, v roce 2015 se pohnete vpřed v lehkosti či z donucení. A hned v tomto týdnu budeme prověřeni. Jupiter se dostává do opozice s Marsem (do 6. 1.) – čin, vůle, s jakým záměrem konáme. Plýtváme svou energií či jasně známe svůj záměr a konáme pro blaho všech zúčastněných. To je jen něco málo o roku 2015. Přeji vám šťastnou hvězdu nad hlavou, která vás povede na vaší cestě. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová. 7/4 Obávaný "Velký kříž" - rozhovor s astrologem Jiřím Kubíkem v týdeníku Spirit Mnozí lidé si v posledních týdnech stěžují, že si neoddechnou. Pořád něco řeší, pořád se kolem nich něco děje a komplikuje. A jak tvrdí někteří astrologové, vzhledem k tomu, že se teď v dubnu objeví na nebi „Velký kříž“, nebude nám v blízké budoucnosti o moc lépe. Hovoří se o tom, že astrologická situace ve druhé a ve třetí dubnové dekádě je snad nejdramatičtější z celého roku, že není radno v těchto dnech podnikat cokoli riskantního. Co máme čekat, na co se připravit? O tom jsme si povídali s plzeňským astrologem, Jiřím Kubíkem… Co je to „Velký kříž", o němž se hovoří? Jde o tzv. velkou planetární konfiguraci, kterou tvoří Pluto, Uran, Jupiter a Mars. Velký kříž je tvořen čtyřmi kvadraturami, což jsou neharmonické aspekty, a dvěma opozicemi, které jsou rovněž neharmonické. Zmíněné planety se nacházejí v kardinálních znameních, což jsou znamení činu. Lze tedy předpokládat, že v průběhu dubna může dojít k vygradování celé řady konfliktů. Konfigurace začne nastávat již na počátku dubna a volněji bude fungovat ještě do poloviny května. Nicméně i po tomto termínu bude na obloze fungovat neharmonická vazba mezi Plutem, Uranem a Marsem, to je rovněž velmi třaskavý vliv. Jak se taková konfigurace obecně projeví? Kam padne v individuálním horoskopu, tam bude přinášet napětí a změny dle dispozic základního horoskopu. Pokud má někdo v horoskopu slabinu a tato konstelace ji rozehraje, dají se v životě takového člověka očekávat obtíže. Jaké budou, to nelze obecně říci. Na úrovni států jde o velmi konfliktní a výbušné vlivy. Každého asi napadne napěťová situace na Ukrajině. Zajímavé je, že konfigurace rozehraje Slunce v horoskopu Vladimíra Putina a to si lze spojit s nějakou formou radikálního a unáhleného rozhodnutí. Obavy, že by se za této konfigurace mohl rozehrát další konflikt, tu prostě je. Tato konfigurace nevěstí nic dobrého v horoskopu USA, nějaké události či okolností pro USA nebudou příznivé. Podobná konfigurace jistě nenastane poprvé. Co ji provázelo v minulosti? V této konfiguraci je důležitá vazba mezi Uranem a Plutem, ta fungovala ve 30. letech 20. století a přinesla ekonomickou krizi a ve svém důsledku války. Paralela se současnou hospodářskou krizí se nabízí sama. Již v roce 2010, kdy začínala fungovat vazba mezi Uranem a Plutem, jsme předvídali proměny ve světě a nastalo tzv. arabské jaro, pád několika diktatur, ale zároveň ekonomický a politický rozvrat těchto zemí. Může se to nějak negativně podepsat i na osudu České republiky? Rozhodně nelze očekávat apokalypsu. Takových konstelací zažije každý z nás v průběhu svého života mnoho. Konfigurace na horoskop našeho státu bezprostředně nezapůsobí, tedy u nás se projeví pouze na úrovni základního horoskopu. Děkujeme za rozhovor. (zem) Kontakt na Jiřího Kubíka: 607 646 418, www.ceskaastrologie.cz 5/2 RETROGRÁDNÍ SATURN VE ŠTÍRU: ANO NEBO NE, JINÁ ODPOVĚĎ NEEXISTUJE Nahlíženo z pohledu obyvatel planety Země se Saturn v neděli večer obrátil mezi 23. a 24. stupněm Štíra do zpětného chodu a znovu se vrací tímto znamením. Na kontrolu, na finální revizi, na kolaudaci. Audit potrvá do 21. července 2014, kdy bude na pozici mezi 16. a 17. stupněm Štíra vydán verdikt. Povolení k zahájení stavby nebo pokuta. Stále jsme ve Štíru a s průchodem Saturna tam a zpět řešíme zcela zásadní, po většinu času však očím okolí a často i vlastním skrytá témata sdílení nejhlubšího soukromí. A taky strachy. SDÍLENÍ PENĚZ formou hypotéky, společného vlastnictví manželů, finančního podílnictví ve firmě, majetkového vypořádání, rozdělení dědictví, splácení úvěrů, sociálních přídavků, ale i nedobrovolné sdílení peněz v podobě krádeže, podvodu, vymáhání dlužných položek, soudních řízení, exekuce. Strach z chudoby, z nezaměstnanosti, ze ztráty majetku, z nutnosti dělení. SDÍLENÍ FYZICKÉHO PROSTORU a s tím související otázky intimity a autonomie, vztahové závislosti, vymezení osobních hranic, opravdovosti a smysluplnosti vztahu, přijetí partnerské zodpovědnosti, prolnutí životů, tolerance v partnerském soužití. Témata násilí, popírání sebe sama, omezování osobní svobody, manipulace, vyhrožování a vydírání. Strach z opuštění, z bolesti, z utrpení, z nesvobody, ze smrti, ze samoty. SDÍLENÍ SEXUALITY: S kým ano, s kým ne. Konfrontace na frontě nezvladatelný chtíč – fyzická permisivita - morální kocovina. Jaká jsou pravidla, povolené praktiky a jaká je cena. Kde leží hranice mezi sexuální spiritualitou a prostým bahnem ulice. Jak hluboké a silné jsou podzemní pudové proudy. Co je a není přípustné z hlediska vlastní tělesné i mravní hygieny, z hlediska vnitřního zranění a vývoje. Strach ze sexuální abstinence, z promiskuity, ze závislosti, z pohlavních chorob nebo redukce vztahů na fyzickou rovinu. SDÍLENÍ MYŠLENKOVÉHO PROSTORU dobrovolně formou přátelského rozhovoru, svěření svých obav, úzkostí a strachů. Formou hlubinné individuální terapie. Anebo pod nátlakem soudně nařízené léčby či v podobě šmírování, sledování, skryté kontroly, vymývání mozku, indoktrinace zavádějících myšlenek. Váhám, kam zařadit téma zpovědi. Strach z ovládnutí, ze zrady, ze zneužití svěřeného tajemství, z přílišného odkrytí se. Saturn to bere vážně a každý z nás si z uvedeného menu jistě vybere to svoje. Při prvním průchodu Saturna Štírem od října 2012 a v průběhu celého loňského roku jsme byli všichni s některými z těchto témat konfrontováni. Byli jsme přinuceni podívat se pořádně zblízka, jak na tom jsme. Prohlídnout si všechnu tu pečlivě schovanou, zahrabanou a tedy „neexistující“ špínu a hnus a hrůzu a vinu a děs a temnotu svého nitra. Byli jsme přinuceni přiznat, že ji vidíme, že je reálná, že jsme za ni zodpovědní. Že je naše a že ji přijímáme jako svou součást. A byli jsme přinuceni přísahat, že přestaneme strkat hlavu do písku a že ji vyčistíme. Definitivně, do mrtě, do dna a na dřeň, nezůstane ani stopa. A dělali jsme to, každý po svém. Teď se Saturn vrací a jde zkontrolovat, jak jsme si se zadaným úkolem poradili. Budeme muset předložit projekty a účty a předvést, že věci fungují, jak mají. Minimalisticky, čistě, přesně. Že jsou funkční, skutečné, účelné, ryzí. Okleštěny od všeho balastu a příkras. Žádná dočasná, náhradní řešení. Žádné výmluvy, proč to nešlo, proč jsme to zatím udělali jinak, ale že už to máme skoro hotový, že víme, jak na to, jen to ještě trochu doladit, že v hlavě to máme přesně nakresleno a ta realizace je drobný detail. Saturn vyžaduje řešení konkrétní a hotová, pevná a trvalá, stabilní a důkladná. Řešení, která přetrvají věky. Ze tří prasátek, co stavěla domečky ze slámy, z klacků a z cihel, jen to poslední mělo pořádně saturnský přístup. A pokud nám cokoliv brání splnit zadaný úkol a dotáhnout věci do konce, tedy do skutečného konce, je třeba se toho zbavit. Saturn bude vyžadovat, abychom se striktně drželi pravidel, která vytesal do kamene, my jsme je odsouhlasili a přijali za vlastní, ale možná je ještě zkoušíme obejít. Často ve jménu soucitu, lítosti, slabosti, strachu, pocitu viny. Ale to jsou falešné důvody. A Saturn nás nepustí dál, dokud nemáme hotovo. Ani se nepokoušejme. Moje podvědomí mi poslední dobou posílá informace formou výpravných a zcela jednoznačných snů. Jejich ústředním tématem je smrt v mnoha různých podobách. Ne hrůzná, ale chladná. Ne bolestná, ale nutná. Ne šokující, ale zákonitá. Ne náhlá, ale očekávaná. Předvídatelná. Umírá to, co je beztoho už dávno mrtvé. Vím, co to je. Vy to taky víte. Zbývá to jen připustit, pohřbít, oplakat a odžít si fázi smutku Klára Konicarová 15/1/2014: "ROK 2014 BUDE PŘÁT VŠEM, KDO SE ROZHODNOU VYDAT SE CESTOU BOJOVNÍKA", říká astroložka Alita Zaurak. ROK OBRATU 2014 DLE ASTROLOŽKY ALITY ZAURAK Rok Čtrnáct je rokem uskutečnění, rokem materializace našich snů, vizí a představ. Nastal čas dělat konkrétní a praktické kroky, vědomě se vydat na cestu. Svět, jak jsme jej chápali, vnímali, znali doposud, nenávratně končí... Ano, Rok Čtrnáct je rokem Saturna a přináší nezbytnost soustředit se, trpělivě a každodenně konat, dát do pořádku své hmotné záležitosti, dát svému počínání určitý směr, uspořádat si svůj život v souladu s řádem vesmíru, v souladu se sebou samým... To, co jsme v předchozím Třináctém roce Luny, prožívali uvnitř sebe sama jako hlubinnou transformaci a proměnu, přehodnocení a změnu přístupů, práci se svými emocemi, strachy, zavislostmi, jako objevování svých podivuhodných kvalit a schopností ... to vše se nyní projevuje na vnější, běžnými smysly viditelné úrovni. Saturn je ten, kdo prověřuje, přísný, neoblomný, jednoznačný a nekompromisní vůdce a navigátor. Ten, KDO PŘESNĚ VÍ, co je pro nás opravdu dobré a smysluplné z hlediska našeho bytostného vývoje, našich budoucích perspektiv. Ať se to našemu egu líbí nebo ne, Saturn nám bere to, co už nepotřebujeme, podoben mýtické Smrtce s kosou, odsekává vše, co už do našeho života nepatří. Co nás již zatěžuje, omezuje, umrtvuje, činí ne-mocnými, neschopnými růstu a pohybu. Pokud jsme se tedy v průběhu minulého roku Luny opravdu s něčím či s někým bytostně rozloučili, něco jsme pochopili a osvobodili se, NASTAL ČAS UDĚLAT TO V REALITĚ. Naše pokusy vrátit se ke starým mentálním a emocionálním návykům, zaběhlým reakcím na probíhajícící děje, zřejmě budou znemožňovány mnohem rychleji, mnohem intenzivněji nám budou nastavovány neviditelné mantinely směrující nás jednoznačně dopředu, jednoznačně vzhůru... Saturn rovněž souvisí s první čakrou, s fyzickou, nejspodnější, konkrétní úrovní existence, kam energie shůry sestupuje, kde dochází k plnému zhmotnění nejvyšších ideí a inspirací z úrovně sedmé čakry. Určitá etapa procesu naší proměny, bytostné obrody a transformace, tedy může být v tomto roce do jisté míry završena, dovedena do hmoty, do těla... Nové vědomí sebe sama jako kosmické bytosti a tvůrce své reality se zakotvuje, sestupuje do našeho každodenního života. Vše, co jsme si tolik let osvojovali, co jsme studovali, zkoumali, prožívali, sdíleli na úrovních vyšších čaker, na úrovni intelektu, citů, meditativních stavů, to vše by mělo vstoupit doslova do každé buňky našeho fyzického těla tak, ABYCHOM SE TÍM STALI, abychom tím prostě byli... a žili. Ano, Rok Čtrnáct již není tak zcela romantickým „vodním“ rokem zázraků, je spíše rokem trpělivé každodenní práce. Zázraky, iracionálo, rozšíření vnímavosti, zření světa za oponou, tedy vše, co jsme mohli tak intenzivně prožívat v Roce Třináct, bylo nezbytně nutné pro naši psychickou výživu jako jakési božské mléko, které jsme potřebovali v dostatečné míře nasát. Naše spojení s duchovním světem však nyní nikam nemizí, jen se přelévá do našeho konání, do našich reálných projevů. Podobni dětem, které se učí chodit, začínáme v Roce Čtrnáct i my dělat první kroky na cestě k cíli. Od první čakry, od spojení se Zemí o kterou se můžeme opřít, od které se můžeme odrazit, se nyní znovu obracíme směrem vzhůru, k nebi, směrem k Bohu. Tentokrát však jde o zcela vědomou cestu, o vědomé rozhodnutí stoupat a růst. Z druhé strany mohou záležitosti první čakry přitahovat naši pozornost více, než je obvyklé. Záležitosti zdravotní a finanční, vše okolo bydlení, obživy... pokud, jsme je dlouho neřešili, budou nyní vyžadovat opravdu „dotáhnout“. Právě v tomto roce strohého Saturna bude mnohem obtížnější unikat před sebou samým, unikat před reálnými úkoly, které život v těle přináší. Nuž, nakonec za to přece jen poděkujeme(-: Vždyť nám nic nebrání v tom, abychom přistupovali k těmto úkolům tvořivě, uvolněně, meditativně, s využitím všeho, co jsme se na duchovní cestě doposud naučili. Ano, po letech bádání, hledání, putování, poletování, se konečně můžeme plně vtělit, zabydlet, konečně jsme došli do určitého bodu. S pomocí mnohých turbulencí předchozích let, vrcholících Dvanáctým a Třináctým rokem, jsme měli možnost se skutečně hluboce a bytostně očistit od přemnohých nánosů, od očekávání okolí, odinstalovat mnohé programy a přesvědčení daná výchovou a společenskými či náboženskými vlivy. Příbytky svých těl nyní konečně zabydlujeme a do prázdných očištěných nádob vléváme nový obsah: LÁSKU A RADOST, SEBE-VĚDOMÍ... Začátek nového roku probíhá v okamžiku Novoluní, konkrétně těsně před ním, v okamžiku, kdy se Luna přibližuje ke Slunci, kdy se Duše vrací k Duchu, do stavu Jednoty. Novoluní v Kozorohu nám tedy jasně sděluje, že konec je zároveň novým začátkem. Zakončujeme proces transformace, vše se skládá do celku. Luna v Kozorohu je v okamžiku začátku roku těsně před Sluncem, ve fázi maximálního stáří, kdy již nezbývá, než odložit všemožné zátěže, očistit se od stresu, strachu a spočinout ve stavu odevzdání, nechat zemřít vše staré, aby mohlo narodit to nové, to jiné... Saturn je osamocený poutník, zcela soběstačný a nezávislý jedinec, plně zodpovědný za každý svůj krok, za každý čin. S takovým poselstvím a úkolem přichází i Rok Čtrnáct : den za dnem, týden za týdnem se zpevňovat, soustřeďovat, osamostatňovat, celkově odlehčovat. Tak dlouho, dokud tu nebudeme prostě sami za sebe, jen s tím, co k nám opravdu bytostně patří – dokud nebudeme prostě SAMI SEBOU... Právě samostatným, vytrvalým a vůdčím jedincům Rok Čtrnáct přeje. Přeje všem těm, kdo se nebojí osamostatnění, nezávislosti, kdo dokáží efektivně využít své schopnosti, rozpomenout se na to, co je v nich nejlepší, co je dobré, podstatné a trpělivě pracovat na skutečné sebe-realizaci, věnovat se své životní práci, svému jedinečnému projektu. V roce Luny jsme hledali spojení se svou duší, vylaďovali jsme se na vizi toho, jak žít dále, ptali jsme se, čemu se věnovat, kudy se dále vydat. Pokud jsme obdrželi odpovědi, můžeme se směle pustit do práce, bez zbytečných otálení a pochyb a přesto stále v kontaktu se svou Duší, intuicí, niternou moudrostí, která se nikam neztrácí, je tu stále s námi... Saturn je v lidském těle tradičně spojován s kostmi. Kostra je tím, co drží tělo pohromadě, dává mu řád a strukturu, a také je tím, co přetrvává dlouho po fyzické smrti. Snad proto nás astrologický vliv Saturna nabádá, abychom se soustředili na to, co přetrvá i po smrti, na to, co je nepomíjivé, podstatné, trvanlivé. Přísný a strohý vliv této planety dokonce bývá v tradiční astrologii spojován s velkým neštěstím, ztrátami, omezeními, které jsme často jako lidské bytosti schopni pochopit až po smrti...Snad každý z nás někdy zažil náročnou omezující situaci, kdy přišel o něco, co miloval, nedostal to, po čem toužil, co si tolik přál. Snad každý z nás POZDĚJI pochopil hlubší smysl této ztráty, protože nakonec dostal mnohem více, snad každý z nás byl NAKONEC za tuto omezující situaci hluboce vděčný... Spolupráce se Saturnem, naladění se na jeho frekvenci tedy znamená uvědomit si včas, co skutečně potřebujeme, omezit se dobrovolně v přemíře prožitků a požitků všeho druhu, v přemíře rozhovorů, věcí, informací, nenechat se zahltit, ohlušit a oslepit, nedovolit si zapomenout na to, kdo jsme, proč tu jsme, o co nám doopravdy jde. Stejně jako se zjara prořezávají větve stromů, můžeme i my v roce Saturna zjednodušit, očistit své myšlení, probrat mnohé své plány, úkoly, nápady. Ano, Saturn je též spojen s časem, s tím, nakolik čas efektivně využíváme, nakolik se jím necháváme omezovat, nakolik se jím stáváme, nakolik jsme s časem, nakolik jsme šťastni (viz. ruské slovo sčastje = štěstí = být s časem, být součástí). Ve chvílích, kdy se ocitáme v jakémsi nesouladu s časem, kdy s ním vlastně bojujeme, nás zákonitě postihují nejrůznější „upozornění“: člověče zpomal, zastav se, zeptej se, kam to vlastně tak spěcháš, o co ti vůbec jde, co je podstatné... Právě bolesti zad a podobné potíže jsou často způsobeny pocitem, že nestíhám vykonat všechny úkoly na hřbet naložené. Odkud se vlastně bere tendence odkládat potěšení a uvolnění až na potom, až vykonám to a to, až udělám zkoušku, až vydělám peníze....až zemřu? Saturn má číslo Sedm, sedm dává dohromady také součet čísel roku 2014. Sedmikonečná Hvězda mágů byla odpradávna jedinečnou pomůckou, jak lépe s časem pracovat. Sedm konců hvězdy je, kromě jiného, také sedm dní v týdnu, z nichž každý přináší určité úkoly, každý z nich má určitou frekvenci, náladu, každý z nich je vhodný pro určité činnosti či nečinnosti, což naznačuje třeba sám název sluneční NE-DĚLE, tedy nedělat, nedělit, shledat celistvým.... Stejně tak existují sedmiletá zodiakální období, sedmileté roční cykly... Zkrátka Saturn nás učí, že VŠE MÁ SVŮJ ČAS a za veškeré naše pokusy o narušení platíme bolestmi zad, hlavy a dalšími potížemi, způsobenými moderní městskou chorobou: stresem z nestíhání. DĚLEJ JEN TO, CO PRÁVĚ DĚLÁŠ CESTA JE CÍL SPĚCHEJ POMALU... praví východní moudrost, s níž jen obtížně můžeme nesouhlasit. Snad právě rok Saturna nás přivede k jejímu uskutečnění... Stejně jako byl uplynulý rok Luny rokem Matky, můžeme vnímat rok Saturna jako rok Otce. Obzvláště pro muže tedy bude důležité zpracovat si vztah s otcem a harmonizovat své propojení s mužskou rodovou linií, najít své místo v ní, vydat se cestou pravého mužství. Saturn v našem horoskopu samozřejmě mnohé napoví, kromě jiného právě o vztahu s otcem a také o úkolech, které máme v této aktuální inkarnaci, o úkolech, které máme vykonat sami za sebe. Aktuálně se planeta Saturn opět po přibližně třiceti letech nalézá ve znamení Štíra (od 6.10 2012), kde spočine až do konce Roku Čtrnáct. Už více než rok tedy sestupujeme hluboko do svého nevědomí, dotýkáme se samotného dna, svých nejhlubších strachů a traumat, můžeme zřít a přijímat a tím prozařovat i odvrácené, temné strany svých bytostí, zpracovat si zraňující události a situace z minulosti. Klíčová slova znamení Štíra jsou: SMRT, SEX, TRANSFORMACE. V období, kdy Saturn putuje znamením Štíra, jako bychom nemohli od těchto tabuizovaných témat nikam uniknout. Pevné sevření Saturnovo nás prostě nutí se jim věnovat, ať chceme nebo ne... Jsme nuceni uvědomit si smrtelnost a pomíjivost všeho, co má formu a tvar, uvědomit si marnost svého lpění, jsme inspirováni k vnímání Síly, která vše utváří a stejně tak ničí, jsme vedeni k tomu, abychom s touto Silou tvořili, pracovali, abychom Jí dovolili proudit ve svém těle, ve svých vztazích, ve svém životě... Den za dnem jsme vedeni KE KLÍČOVÝM BYTOSTNÝM ROZHODNUTÍM, k rozhodnutí vládnout sami sobě, k rozhodnutí vědomě tvořit svou realitu... Ano, Rok Čtrnáct skutečně přeje či bude přát všem těm, kdo se rozhodli, rozhodují, rozhodnou vydat se CESTOU BOJOVNÍKA. Přeje a bude přát těm, kdo se skutečně chtějí změnit a své rozhodnutí podpoří též konkrétními činy a akcemi. ŘEŠME TO, CO JSME DOPOSUD NEŘEŠILI A NEŘEŠME TO, CO JSME DOPOSUD ŘEŠILI! Tak nějak by mohlo znít jakési lakonické poselství Saturna ve Štíru, jedna z klíčových instrukcí napomáhající úspěšnému průchodu úzkou soutěskou či přímo uchem jehly Roku Čtrnáct... Skutečně si můžeme dovolit odložit mnohé emoční zátěže, plné batohy svých karem, můžeme rozpustit mnohé astrální nečistoty, odplavit emoční jedy čistou vodou přímo od Pramene, přímo od Zdroje... Saturn se během Roku Čtrnáct bude pohybovat ve druhé polovině znamení Štíra v oblasti tzv. astrálního těla. Bude tedy odsekávat svou kosou především naše psychické záteže, vše co jaksi nasáklo do našeho astrálního těla, do těla našich pocitů a emocí, čím jsme se znečistili či přímo zaneřádili během posledních třiceti let či pravděpodobně během mnohem delších období, třeba i během všech inkarnací na Zemi... Zloba, závist, ublíženost, sado-masochistické tendence, sklon k obětování se, zneužívání svých schopností.. Ať jsme byli násilníky či oběťmi či pravděpodobně obojím, nastal čas osvobození, pochopení, že nemusíme být ani na jedné straně, nemusíme se mstít, nemusíme trpět, nemusíme nic z toho. Můžeme být za tím, můžeme být svobodní... Můžeme zacelit své rány, poléčit místa psychického krvácení, kudy nám uniká obrovské množství psychické síly, kterou můžeme poté využít k mocnému posunu a osvobození z tohoto podivného vězení. Z vězení, které si sami svou myslí a jejím naprogramováním vytváříme. Silným momentem roku OBRATU je datum 23.12. 2014 (přesně v 17:33), kdy Saturn vstupuje do znamení Střelce... Hranice vodního Štíra a ohnivého Střelce je jedním z nejcitlivějších a nejvíce tajemných, mysteriózních bodů v Zodiaku. Jen poté, kdy jsme prošli hlubinnou transformací, dotkli se dna, prohlédli si své temné a odvrácené části, plně se očistili od nánosů minulosti, přijali a začali používat svou sexuální energii, můžeme vzlétnout k nebi jako bájný Fénix rodící se znovu z popela... Teprve poté se můžeme vydat do světa a šířit radostnou zvěst. Teprve poté se můžeme plně soustředit na to, jak se podělit s ostatními o své hluboce zažité zkušenosti a prožitky, jakým způsobem využít svou nově nabytou sílu k léčení, učení, zasvěcování... Je podivuhodnou „náhodou“, že vstup Saturna do Střelce probíhá v období zimního Slunovratu, že probíhá ve dnech, kdy se téměř doslova dotýkáme hlavou nebe, kdy můžeme vnímat obrovský příliv sluneční božské energie, kdy je maximálně aktivizována oblast korunní, sedmé čakry, tedy místo našeho intimního spojení s vyšším já, se Zdrojem, místa setkání Člověka a Boha a jejich prolnutí v Jedno... Dalším významným okamžikem bude datum 25.5. 2014, kdy se Saturn již potřetí a naposled ocitne v přesném harmonickém aspektu trigon s Jupiterem. Tento aspekt vznikl poprvé 18.7. 2013, podruhé 13.12. 2013. Jde tedy o několikaměsíční období, obzvláště blahodárné a vhodné pro obnovu a stabilizaci našeho duševního zdraví, k doléčení dlouhodobých psychických potíží, a traumat táhnoucích se již od dětství. Období vhodné k soustředění se na efektivnější využití vnímavosti, intuice, převzetí zodpovědnosti za svůj osud. Jupiter se ve znamení Raka nalézá již od 26.6. 2013 a bude zde pozitivně, léčivě a aktivně působit až do 16.7. 2014, kdy se ocitá v prvním stupni znamení Lva. Ve znamení Lva pak zůstane až do 12.8. 2015. V první polovině Roku Čtrnáct máme tedy stále ještě příležitosti k rozšiřování vnímavosti, k léčení a prozařování své psychiky, intenzivní práci s podvědomím, se sny, k posilování kontaktu se svou duší, formování své vize - jasné představy kudy se dál ve svém životě ubírat. Jupiter ve Lvu nás poté obdaruje vskutku štědře, ohnivě, královsky. Naučí nás aktivně projevit své talenty a schopnosti ve vnějším světě. Budeme se učit odpočívat, hrát si, radovat se, věnovat se tomu co nás baví, co nás energetizuje a tak dělá zdravými. Naše bytosti se budou proměňovat v živoucí energetické zářiče, přitahující přirozeně pozornost ostatních. Budeme sklízet plody vnitřní práce, kterou jsme udělali během předchozího ročního tranzitu Jupitera znamením Raka . VNITŘNÍ SE PROJEVÍ VE VNĚJŠÍM... Jedním z významných momentů spojených s tranzitem Jupitera ve Lvu bude harmonický aspekt trigon Jupitera s Uranem v Beranu, který nastane 26.9. 2014. Uran v Beranu, urychlující již od roku 2010 naše celkové probuzení a totální restart našich bytostí, se propojí s Jupiterem, který nám bude napomáhat uplatnit své talenty ve světě, v lidské společnosti. Co to může přinést každému z nás? Možná „nečekaná“ možnost osvobodit se z práce, která nás již dávno nebaví, kde setrváváme pouze ze zvyku či z důvodů hmotného zabezpeční či jiných. Možnost posunout se výrazně ve své tvořivosti, posílit sebevědomí. Sledujme nabídky a inspirace, které nám v tyto dny budou přicházet, ať už z našeho nitra, od našeho vyššího Já, nebo z vnějšího světa. Uran nás možná poněkud šokujícím a překvapivým způsobem povede k pravdě o nás samých, o tom proč tu jsme, co jsme přišli udělat, vykonat, prožít, a „hodný strýček“ Jupiter bude poněkud uhlazovat tento razantní vliv, bude rozšiřovat a prozařovat, dodávat sebedůvěru, posilovat imunitu, pomáhat...Zkrátka, ať se děje v těchto dnech cokoliv, věřme si a vězme, ŽE JE TO DOBRÉ! Jedním z momentů naopak spíše krizových, prověřujících, bude pravděpodobně konec dubna 2014, kdy Uran v Beranu, Jupiter v Raku, Mars ve Vahách a Pluto v Kozorohu vytvoří konfiguraci zvanou Velký kříž (23.4. 2014). Čtyři planety aktivizují čtyři znamení a čtyři živly tzv. Kardinálního kříže, spojeného s jednoznačným pohybem vpřed, se směřováním do budoucnosti a jejím utvářením. Velký kříž je konfigurace tzv. napjatých aspektů, tedy planetárních vztahů. Každá z planet, každý z aktérů Velkého kříže má svou představu o cestě vpřed, o tvoření budoucnosti: Uran v Beranu nabízí radikální osvobozující proměnu, nekompromisní restart celé naší bytosti, Jupiter v Raku nás učí uvolnit se a představovat si, jednat v souladu s našimi pocity, s naší intuicí, Mars ve Vahách chce formovat a uspořádávat naše záležitosti a vztahy, projevit více diplomacie, hledat kompromisy, zatímco Pluto v Kozorohu odstraňuje vnitřní i vnější překážky, nabádá nás k mobilizaci skrytých sil a projevu nadlidské vůle... Namísto spolupráce si však planety a jejich projevy mohou zdánlivě vadit, bránit si vzájemně v harmonickém pohybu vpřed. Požadavky Urana se dostávají do opozice, tedy do protikladu a rozporu s požadavky Marsu, stejně tak vliv Jupitera je v opozici s vlivem Pluta. V těchto dnech se nám může zdát, že záležitosti, na kterých pracujeme, se jaksi zbržďují, můžeme začít pochybovat, pocítit zesílení vnitřních i vnějších konfliktů, které se mohou materializovat v podobě různých překážek a omezení. Pokud se však uvolníme hlouběji, k čemuž napomáhá řada harmonických aspektů mezi vodními znameními a také s pomocí aktuální Luny ve Vodnáři, dokážeme třeba zrovna v tento den otočit „kolem karmy“, změnit přístup k celé situaci, můžeme naopak uvidět možnost propojení, rozproudění energií do stavu naprostého souladu a spolupráce. Podobně jako letní Velký Vodní Trigon v Roce Třináct se tato konfigurace může stát jedním z klíčových momentů roku. Může se stát katalyzátorem či spouštěčem velkých revolučních změn, které symbolizuje první z aktérů - geniální programátor Uran v Beranu, zásadně přehodnocující naše chápání života jako takového a našeho místa v něm, našeho přístupu k sobě samým... Významným tématem Roku Čtrnáct jsou též partnerské vztahy. Po osmnácti letech, 19.2. 2014, vstupuje Vzestupný lunární uzel do znamení Vah, zóny partnerství a spolupráce, a bude se tam nalézat ještě další rok, až do 12.11. 2015. Tato konstelace bude napomáhat aktivní vědomé práci na vztazích, založení nových přístupů ke vztahům na dalších osmnáct let a stejně tak zpracování si toho, co jsme v této oblasti zažívali v předchozích osmnácti letech! Oproti tomu Sestupný lunární uzel se bude rovněž od 19.2. nalézat v protikladném znamení Berana a můžeme se díky němu navracet do období dětství, kdy se utvářel náš žebříček hodnot, kdy jsme často přijali spolu s výchovou též řadu omezujících názorů a přesvědčení. Skutečnou prací na sobě si vytvoříme také skutečnou oporu sami v sobě. Osvobodíme se od očekávání druhých, od tendence zavděčit se, zasloužit si své místo v životě, své místo na Slunci. Uvědomíme si, nakolik ještě v dospělosti zasahují vztahy s našimi rodiči do vztahů partnerských a jiných. Linie evoluce směřující z Berana do Vah bude tedy výrazně napomáhat propojení vztahu k sobě a vztahu k druhým. Snad nám všem nakonec dojde, že se jedná o jednu a tu samou věc! O tom, jak spojit Berana a Váhy, JAK BÝT SÁM SEBOU A ZÁROVEŇ SPOLU S NĚKÝM, nás poučí Jupiter ve Lvu, který bude ve dnech kolem 23.10. 2014 podporovat obě znamení harmonickými aspekty trigonem a sextilem. Vzestupný uzel ve Vahách se 14.7. 2014 spojí s Marsem, který se ve znamení Vah nalézá rekordně dlouho, celého půl roku, od konce roku 13 až do 26.7. 2014. Budeme mít opravdu hodně energie na „řešení vztahů“ a datum 14.7. by mohlo být z tohoto hlediska klíčové, navíc rezonuje též s výše zmíněným vstupem Jupitera do Lva. V tento den možná uděláme určitá rozhodnutí - kudy se dále ve vztazích vydat, jakou podobu jim dát. Půlroční pobyt Marsu ve Vahách může přinášet období zmítání se ze strany na stranu anebo uvádění věcí do souladu, vyrovnávání, učení se elegantnímu taoistickému tanci mezi jang a jin, a také nezbytnost vybrat si, co opravdu chceme, s kým chceme být či nebýt, spolupracovat, spolutvořit... Ano, dát věcem formu a tvar a při tom na formě a tvaru vůbec neulpívat,dělat konkrétní kroky na cestě a při tom si uvědomit, že už jsme v cíli,uspořádat si své záležitosti a při tom je shledávat již dokonale uspořádanými, využít efektivně čas a prostor a při tom být zakotven mimo ně... Podívejme se tedy pozorně do svých hlav, těl, počítačů, příbytků, srdcí... i jinam... Jsou tam ještě nepročištěná místa, která stále přitahují naši pozornost? Jsou tam shluky informací, nedořešené věci, které nás omezují, blokují, brání Síle proudit? A začněme s uvolňováním cesty Síle třeba hned teď! S pomocí hlubokého dechu a představivosti učiňme průchozími veškeré dráhy ve svém těle... Abychom mohli plynout, proudit, tančit, v pravou chvíli se ocitali na pravém místě, dokázali rozeznat, kdy máme odpočívat, kdy tvořit, kdy jít a kdy stát... A nakonec, aby se toto vše stalo jedním celkem, kde je vše vzájemně propojeno. Abychom se stali celistvými bytostmi kosmickými... PŘEJI VÁM MNOHO RADOSTI a také ŠŤASTNOU CESTU, KTERÁ JE CÍLEM. Alita Zaurak 4/12/2013 PŘEDPOVĚĎ POČASÍ: TVRDOHLAVÝ BOJ A ZÁPAS   (4.11. 2013 ‐ 31.1. 2014)  Autor: Jakub Střítezský - Human Design   Vzdálené planety obíhají kolem Slunce velmi pomalu a zůstávají tak v jedné bráně i několik let. Díky tomu na nás mají ohromný podmiňující vliv. Energie dané brány je v tu dobu přítomná na celé zemi a působí na podvědomé úrovni. Neboli my si jejího vlivu většinou nejsme vůbec vědomí. Snadno nás může strhnout k jednání, které nám nepatří. Nejsilněji  nás  takto  ovlivňuje  Pluto,  planeta  smrti,  transformace  a  znovuzrození. (Vím,technicky vzato už to není planeta.). Pro ilustraci: v březnu 2011 vstoupilo Pluto do brány 58, brány Vitality, která s radostí vystoupí i proti autoritě, za účelem nápravy světa kolem nás. Vzápětí se strhla revoluční  vlna  v  Arabském světě,  následovaly  protesty  na  Wall  Street, v Londýně, Paříži atd.  Nyní, 4.11. 2013, vstoupilo Pluto do brány 38, brány Boje a Opozice vůči škodlivým silám. Bude tam přes 2 roky, až do 3.1. 2016. Znamená to, že celý svět je nyní vystaven transformační energii Boje  a Opozice,  která může  v  pozitivním smyslu  přinést schopnost  ustát si svou,  odmítnout  přizpůsobit se  a  ochotu  bojovat za smysluplný život.  Schopnost projít smrtí  a znovuzrozením, transformačním bojem za nalezení osobní síly. Na druhou stranu nás tato energie může celosvětově strhávat  k zbytečné konfrontaci  a  k boji. Tranzity  vždy přináší  potenciál  pročistit  určitá  témata.  Pokud  se  nenecháme  strhnout  k tvrdohlavé opozici, může se nám podařit vybojovat něco, co jsme dosud nesvedli ustát. Může to dokonce být i boj proti našim  vlastním  negativním  tendencím.  Pluto  však  působí  na  podvědomé  úrovni.  Nabroušenost, bojovnost, ochota skákat do konfliktů či naopak neochota ke smíru je součástí momentálního programu. Pokud nejsme dostatečně  ve svém středu,  jednáme pod tímto vlivem, aniž bychom si toho byli vědomí.  Sázky dále zvyšuje severní měsíční uzel, který se v období od 20.11. 2013 do 31.1.2014 nachází v bráně 28, bráně Hráče. Tato brána sebou  přináší odvahu riskovat, za účelem nalezení smysl života. Nachází se na  protější  straně  kanálu  a  obě aktivace spolu tak utváří celý kanál  ZÁPASU, BOJE A TVRDOHLAVOSTI (38‐28). Tím je už beztak silný vliv Pluta v 38. bráně velmi umocněn.   Při  čtení  popisu  kanálu  Zápasu mějte na paměti, že tato energie má  mnohem  častěji  tendenci projevit se nesprávným způsobem a že ovlivňuje lidi na celé zemi. To znamená i naše partnery, kolegy v práci,sousedy,spolujezdce v MHDa nás samotné:   KANÁL ZÁPASU A TVRDOHLAVOSTI (38‐28): Archetypální hrdina, který jde proti všemu a všem,  zápasí  s všemožnými  překážkami  a s  úspěchem je zdolává. Potřeba vždy všechno dělat po svém, zůstat věrná sama sobě, bojovat za správnou věc (= podle vašeho designu), nalezení smyslu života a svého poslání. Máte v sobě jistou dávku psychologické hluchoty a neslyšíte to, co vám kdo říká. Nakonec stejně uděláte to, co jste si usmyslela. Tvrdohlavost je vaše síla. Je pro vás zdravé nutit se k velkým výkonům a fyzické aktivitě.  Brána 38 je branou tlaku  k tomu tvrdohlavě se postavit proti  čemukoli,  co omezuje naši  jedinečnost  a svobodu.  Brána 28 riskuje, aby nalezla smysl života. Pokud máte ve svém designu bránu 38, 28, nebo dokonce celý kanál Zápasu, ovlivňuje vás tento tranzit ještě silněji, neb násobí to, co je již tak jako tak vaší součástí. Když nebudeme dostatečně přítomní, tak nás tento doslova fyzický tlak (vychází z centra Kořene) k boji bude vést ke zbytečně vypjatým situacím a konfrontacím. Celosvětový vliv tohoto programu můžeme sledovat ve zprávách, osobní dopad v našem životě.   Zvláště v období vánočního shonu je důležité, abychom si dle možností dopřáli čas k dokončení jednoho ročního cyklu (končí 21.1. 2013, o tom více příště) a abychom na sebe pod vlivem momentálního tranzitu příliš netlačili. Přeji nám, aby se nám to dařilo.   A přeji vám klidné dny, ať zvládnete vše, co zvládnout potřebujete. Jakub Střítezský 23/10: Co se děje na nebi: Plané naděje aneb Merkur se otočil - Ondřej Habr Sledujme na chvíli planetu Merkur, na nebi se zdánlivě v pondělí otočila a vydala se téměř na dvě třetiny znamení Štíra zpět. Téměř se v trigonu dotkla Jupitera. Žák již klepal na dveře poznání u svého učitele. Nad obzorem porozumění a pochopení svítalo. Objevovaly se nové přásliby. A na to všechno můžeme ještě na pár dní zapomenout. Merkur se posune až na okraj Štíra, aby se znovu na konci listopadu vrátil tam, kde je v současnosti. Pak teprve nastane ono setkání, budeme-li po něm ještě stále celým srdcem toužit. Společně s Merkurem procházíme smyčkou, místy nebo tématy, o kterých jsme se domnívali, že nejsou potřeba řešit. Projdeme si tedy ještě dva krát náměty posledních dnů. Abychom lépe porozuměli a pochopili, oč běží. A že je Merkur ve Štíru, staví nás před paradoxy, ukazuje protipóly, nabízí další úhly pohledů a ptá se: Opravdu to tak chceš? Stojí ti to za to? Trmácení a snaha za úspěch, vynaložené city za vztah, vynaložený čas za ocenění? Tak a podobně se ptáme. Odpovědi ještě nepřicházejí, naopak se zvětšuje rozpolcenost, obě polarity, obě z cest, obě nabízená řešení si začínají žít svými životy. Co je dobře a co špatně? Je jen subjektivní vnímání světla a tmy, tepla a chladu. Dobré i špatné věci se prolínají v jednom klubku a tak snad jsou jen snazší a lehčí cesty. Ptejme se svého srdce, které je tu vždy s námi, které neuvažuje, ale vnímá. Chceme to tak opravdu? - Ondřej Habr, astrolog 25/3: Hledám překladatele/dobrovolníka k překladům z Aj do Čj - sám to už nestíhám :) 5/6: Retrográdní Venuše a její tranzit přes Slunce - Michelle Manders Eloff Drazí přátelé, právě zažíváme retrográdní pohyb Venuše a jsme pobízeni k pohledu na to, jak nás Venuše nabádá k podstoupení život-měnícímu léčení. Zažíváme nejsilnější posuny a zažíváme uvědomění, že překročení prahu do Nového Světa je samo o sobě výzvou - jelikož tolik podvědomých systémů víry důvěřuje chaosu a zklamání více než čemukoli jinému. Zjevuje se nám "Příslib Nového Života", ale pokud máme vědomě a zcela splynout s touto pravdou, musíme pro ni vytvořit prostor, aby zapadla do našeho "plného" života. Nyní vyvstává důležitá otázka - "Čeho je můj život plný?" Štěstí, rovnováhy, pozitivní hojnosti, důvěry a lásky - nebo naopak utrpení, strádání, konfliktů, překážek, odkladů, nedostatku a zklamání? Pouze vy opravdu znáte odpověď na tuto otázku. Jedna věc je absolutně pravdivá - pokud vždy děláte to, co jste vždy dělali, pak vždy dostanete to, co jste vždy měli a dostávali! To nutí k zamyšlení, já vím. Stejně tak vede k zamyšlení i otázka - jak často jste motivováni k tomu, abyste se zvedli a změnili úděl plný lítosti, který nazýváte "můj život"? Ve většině případů jen zřídkakdy, pokud vás k tomu ovšem nepřiměje veliká Kosmická Facka - Venuše a Saturn, které jsou nyní oba v retrográdním pohybu, přinášejí mnoho takových Kosmických Facek. Toto ještě ztěžuje nadcházející Tranzit Venuše, který nastane v Blížencích 5. - 6. června a jelikož je Venuše v retrográdním pohybu, nebude to pěkné! V mé profesi se to projevuje "krajními případy" - věci se stávají neúnosnými a já jsem zaplavena e-maily od lidí, kteří jsou na konci svých sil. Pro mnoho z nich je to "konec jejich světa". Dostáváme se k polovině roku 2012, který znamená drastickou změnu a "konec" našeho soukromého světa, jak si začínáme uvědomovat, že se nachází uprostřed jeho největšího posunu. Toto je poslední tranzit Venuše, který v tomto našem životě zažíváme. Tranzit znamená, že planeta kříží náš pohled na Slunce. Venuše je v porovnání se Sluncem a Měsícem malá, takže když zakrývá Slunce, nenastane zatmění. Jedná se o velmi důležitou událost, jelikož tranzity Venuše nadcházejí vždy v páru (v odstupu 8 let) přibližně každých 121 let. Venušin poslední tranzit probíhal 8. června 2004. Nyní jsme dokončili 8letý "párovací" cyklus a dostali jsme příležitost překročit práh do "Nového Světa". Venuše se nachází v Blížencích, což souvisí s komunikací a obchodem. Venuše tedy vyžaduje láskyplná slova a je přátelská, zvídavá, všestranná, přizpůsobivá, mazaná, hovorná a proměnlivá. Nastává zde ovšem rozpor mezi chtěním a nechtěním. Říká "ano" a myslí "ne" a naopak. Chce vybudovat mosty hravým, koketním a lehkým způsobem, ale jelikož se pohybuje zpět, dochází k nezvládnutí, přerušení, zpoždění, přehánění či k tomu, že výsledek není vůbec vidět. Nastávají obtíže s komunikací milujícím a hravým způsobem. Stává se, že říkáme věci, které tak nemyslíme a/nebo se cítíme obětí pomluv, vrtkavosti, podvodů a pokryteckého chování. Mosty jsou páleny místo stavěny, v záležitostech týkajících se financi a obchodu dochází k nerozhodnosti, nestálosti, přílišnému analyzování, kritice a strachu z nedokonalosti (nedostatečnosti). Je to proto, že se právě kosmicky "potkává" retrográdní Venuše v Blížencích s Marsem v Panně. Vládcem Panny i Blíženců je Merkur - "posel bohů", zejména Okřídlených Poslů jako jsou Andělé. Proto spolupráce s vaším Léčivým Andělem a ještě lépe i s vaším Strážným Andělem ulehčí intenzitu současných Kosmických vlivů. Merkur se právě nachází v Blížencích a tudíž je schopen splnit co slibuje, proto pečlivě zkoumejte na co myslíte, aktivně si očistěte mysl, myšlenky a činy - následné výzvy se tím zmenší. Trpělivost, disciplína a práce s jednotlivými záležitostmi se vám přičtou k dobru v nepříliš vzdálené budoucnosti, kdy se obě planety vydají opět vpřed. Tranzit Venuše vrhá světlo na myšlenkové vzory, které nejvíce potřebují naši pozornost, abychom se pozvedli nad to, co nám naše "Kosmická Facka" přinesla. Skutečně potřebujeme dávat pozor a pečlivě přemýšlet o tom, co si v budoucnu přejeme. Setrvání v popírání promění život v noční můru. Pokud se v tomto světě chceme pohnout z "přežívání" k zažívání úspěchu, musíme se probudit a čelit realitě. Venuše vládne Vahám a Býku. Saturn je retrográdní ve Vahách, to je místo pro oslavu. Skrze trpělivost, disciplínu a tvrdou práci (Saturn) bude obnovena harmonie, spravedlnost a rovnováha (Váhy), ale nejprve musíme vykonat určitou práci, zejména pod vlivem tranzitu a retrográdního pohybu Venuše. Musíme dát najevo, jak milujeme a vážíme si sami sebe (Venuše) a rozpoznat, zda jsme primárně motivováni láskou (Venuše) či strachem (Saturn). Měli bychom vnímat, co si myslíme a jak komunikujeme (Blíženci) a jak to podporuje či ničí cestu k budování zdravé sebelásky a hojného, plného a pozitivně bohatého života ve všech jeho formách. Jaké staré mosty potřebují být spáleny? Kde ve vašem životě jste dospěli k myšlence, že musíte "dělat život" sami? Jak vás váš vnitřní dialog a myšlení dělí ve dví? U kterých rozhodnutí se cítíte rozpolcení? To je pouze několik z mnoha věcí, kterým v této chvíli čelíme. Viděla jsem, jak moc se vyplatí věnovat čas těmto záležitostem. Každý, kdo se připojil k mému webináři toto zažívá a také vhledy a poznání, která velmi rychle přicházejí, protože tito lidé jsou ochotni udělat to, co jim to přináší, aby se povznesli nad svůj osud. Vědí, že jejich tvrdá práce bude odměněna a že zažívané "čelení svým démonům" je mnohem méně náročné, než kdyby strávili zbytek svých životů tak jako před tím. Díky tomu, že lépe poznali sebe, pochopili i svůj osobní plán, což do hloubky vysvětluji a učím ve svých lekcích - budují most k Matce/Otci Bohu - uvnitř i z vnějšku. Využijí Tranzit Venuše k rozpoznání pravdy uvnitř sebe a vybudují svůj most k Otci/matce Bohu, Zdroji Života a Síle Tvořící Vše Co Je i ke svému vnitřnímu muži i ženě namísto podvádění sebe sama ve víře, že "vše je OK", když uvnitř sebe vědí, že není a že musí nastat změna, aby znovu nabyli zdravého rozumu. Se spoustou lásky, Michelle Zdroj: Michelle Manders (Eloff) - www.palaceofpeace.net Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz) 10/5: Kvadratura Uranu a Pluta 2012 - Jim Sher Nyní přišel pravý čas začít psát o nastávající významné události, kterou astrologové označují jako kvadraturu Urana s Plutem. Jedná se o velmi vleklý tranzit, ve kterém budou v interakci tyto dvě transformační síly takřka do konce roku 2015. Ve skutečnosti proběhne v příštích letech jejich kvadratura celkem sedmkrát. Poprvé tato situace nastane 24. června 2012 v 1:14 v noci (USA) a bude značit začátek přechodu. V tu chvíli se bude Uran nalézat na 8°24´ Berana, zatímco Pluto bude v délce 8°24´Kozoroha. Mnoho astrologických autorů věří, že opravdová délka tranzitu jakékoliv planety ve skutečnosti trvá kolem pěti let, v některých případech i déle. Jedním z důvodů je to, že vliv planety a jeho aktuální dopady na dění ve světě začínají již v momentu, kdy vstupuje do nového nebeského znamení. Čím více sleduji, co se ve světě děje, tím více jsem přesvědčen o tom, že je to pravda. Ekonomická situace – krize v roce 2008 je pouze jedním z příkladů počátečních dopadů tohoto důležitého přechodu. Jak víme, důsledky těchto minulých událostí stále významně ovlivňují současnou společensko-ekonomickou situaci, což je nejvíce patrné v Evropě, USA a Číně. Teď když o tomto tématu budu psát mnoho článků, se neměl bych se obávat probírání všech jeho aspektů najednou. Tak kde mám tedy začít? Třeba několika jednoduchými popisy, které vyjadřují obecnou povahu tohoto cyklu - zvraty, překvapení, zásadní změny, extremismus, radikalita, slepá oddanost, chaos, pocity, že procházíme fází mezi životem a smrtí atd. Nicméně ani všechna tato slova nepopisují pravou podstatu toho, co je nyní v sázce a jaký je toho všeho vlastně skutečný záměr. Jak většina mých čtenářů ví, nahlížím na astrologii jako na nástroj, který nám pomáhá odkrýt podstatu a pravý smysl procesů, které se na nebi odehrávají. To platí i o tomto přechodu. Nicméně jedna z nejdůležitějších věcí, kterou je potřeba si v polovině celého tohoto tranzitu uvědomit, je, že je téměř nemožné rozpoznat všechny jeho hybné síly a ani to, kam nás vlastně zanesou. Pro lepší představu mohu použít termín „Změna Paradigmatu“ (zásadní změna v přístupu), který přesněji vystihuje význam a důležitost přicházejících událostí. Pojďme spolu prověřit slovo chaos. Jedna ze slovníkových definic ho popisuje jako „stav naprostého zmatku a nepořádku, totální absence organizace a řádu“. Ale ti, kteří studovali nebo třeba jen slyšeli o teorii chaosu, vědí, že mnozí z lidí věří, že pod zdáním zmatku a narušení se ukrývá řád, který jednoduše nevidíme nebo nechápeme. Je to něco, co bude odhaleno mnohem později, možná až několik let po skončení tranzitu. Úplné pochopení termínu „Změna paradigmatu“ vyžaduje, abychom si uvědomili, že přicházející změny mohou být tak velké a tak významné, že před tím než se nové paradigma bude moci plně projevit, musí se vše otřást v základech. Problémy se musí stát tak velkými, abychom viděli, že už je nelze zvládnout a pak musí přijít pocit, že jsme naprosto odloučeni od všeho, co jsme doposud znali. Ve skutečnosti je toto přesně ten postoj, na kterém bychom měli pracovat, pokud se chceme přes tento přechod dostat s větší bdělostí, než když to všechno začalo. Jedním ze smyslů tranzitu je totiž probouzení. A to znamená, že každá naše domněnka, každý náš systém víry by měl být přehodnocen a prošetřen. Tření mezi Uranem a Plutem záměrně vytváří podmínky pro celkovou transformaci všech našich starých vzorců, zlozvyků a stereotypů, kterých se nyní můžeme kompletně a navždy zbavit. Dovolte mi definovat termín „paradigma“. Je to forma nebo typ, standart či vzorec, který nás řídí. Nicméně v konkrétních životních situacích často působí spíše jako nevědomá kontrolní síla. Můžeme vidět jen její části, ale málokdy ji spatříme celou, natož abychom plně viděli, jak nás ovlivňuje a kontroluje. Kupříkladu, pokud setrváváme v hodnotách nebo systémech víry, které používáme jako neměnné rádce a normy pro své následné činy, budeme pak těmito vzorci natolik ovládáni, že nebudeme schopni rozeznat, do jaké míry nás již ovlivňují a limitují. Nechceme si tak dovolit vidět cokoliv jiného. A pak pomocí těchto norem soudíme životy naše i těch ostatních, což můžeme vypozorovat například ve většině náboženských vyznání. Takže v momentě, kdy Uran a Pluto vstoupí na scénu, se okamžitě vytvoří podmínky, ve kterých najednou věci přestanou fungovat obvyklým způsobem či přestanou dávat jakýkoliv smysl. To přinese pocit, jakoby se nám třásla zem pod nohama (což se děje častěji, než opravdová zemětřesení) a díky tomu bude každý z nás moci vidět to, co bylo doposud skryto v našem podvědomí. Mluvím tady o opravdovém bádání, kdy člověk musí být plně otevřený. Chaos vytváří otevřenou mysl. A otevřenost je nutná, aby byl člověk ochotný uvažovat o opravdové změně paradigmatu. Zeptejte se sami sebe, jak moc jste si vědomi vašich systémů víry a domněnek. Je možné mít velmi pevná přesvědčení a přitom si neuvědomovat, jak silně Vás ovlivňují? Pokud Vaše odpověď zní „ANO“, zeptejte se pak, jak zařídit, aby to, co je před vámi skryto, konečně vyplulo na povrch. Odpověď je jednoduchá. Jediná cesta – pro nás tvrdohlavé, konzervativní lidské bytosti – jak skutečně zpochybňovat naše základní postoje k životu, je prožít dostatečně velký zlom, který nás přinutí k tomu, abychom spatřili věci, které nás po dlouhou dobu nechávali naprosto klidnými. Ach, ta šedesátá léta. Byl jsem u toho. Celý způsob mého myšlení se tehdy nenávratně změnil. A také jsem pak pozoroval, jakým bláznivým způsobem se názor na tuto dobu vyvíjel a vyvíjí. Konzervativci ji tehdy odsoudili a odsuzují ji vlastně i teď. Nevidí na ní vůbec nic pozitivního. Myslím si, že by tu dobu vlastně odsuzovat měli, protože být konzervativní z velké části znamená, bránit se změně. Podstatou šedesátých let ale bylo to, že mnoho lidí cítilo silnou potřebu zpochybňovat naprosto cokoliv. Všechny životní aspekty podstupovaly tento druh testu. Samozřejmě, že někteří lidé tehdejší svobodu zneužili a využili ve svůj prospěch. Ale není to přeci nevyhnutelnou součástí každého období revoluce? V té době byly vidět obrovské změny v mezirasových vztazích, v otázkách ženských práv, v přístupu k přírodě, v manželství a vztazích obecně atd. Mnoho nových paradigmat začalo mít co dočinění s otázkou zdravotní péče, ale taky třeba se vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Překvapivými způsoby začal narůstat zájem o různé meditační techniky a jiné metafyzické transformační postupy. Kdo meditoval před rokem 1960? Samozřejmě, že techniky tu existovaly, ale jen vzácně a byly považovány za zvláštní a divné. A to jsem se dotkl jen velmi povrchně toho, co se tehdy vlastně dělo. Z astrologického hlediska byl tehdy Uran a Pluto v konjunkci v Panně. Nicméně to, co nyní oficiálně začne v červnu, je odlišné. Jde o první čtvrtinu kvadratury a reprezentuje „krizi v akci“, která má v úmyslu posunout to, co začalo v šedesátých letech na úplně novou úroveň. U této kvadratury též musíme počítat s vysokým stupněm odporu. Stejně jako probíhal vzdor v šedesátých, bude probíhat i teď ale v daleko větším měřítku, což bude mnohem zřetelnější v blízké budoucnosti. Jakmile se události začnou tímto způsobem projevovat, doporučuji Vám, abyste se pokusili prověřit způsob, jakým si je vykládáte. Nedíváte se stále pomocí staré, již překonané optiky? Jste dostatečně otevřeni zkoumání z pozice nestranného pozorovatele, že jste schopni vidět věci odlišně? Nebo jste stále tak zaujati či identifikování se svým obvyklým úhlem pohledu, že v tom zmatku, který cítíte a vidíte kolem sebe, nejste schopni najít nic pozitivního? Strach ze změny je součástí lidské psychiky. Je to přirozené. Je úžasné, když je člověk schopen rozeznat omezení vlastními strachy a začne být ochoten zkoumat způsoby, jak rozšířit či dokonce úplně změnit vzorce chování, které ho do té doby drželi zpátky od možnosti žít a prožívat mnohem plnější život. To je ta rozšiřující a transformační vlastnost popisovaného přechodu. Mnozí z vás tím vším budou velmi silně ovlivněni. Právě teď může být astrologická konzultace velmi nápomocná k tomu, aby události, které se dějí, poskládala do konstruktivní perspektivy. V dalších článcích se budu věnovat konkrétním věcem, v kterých tento tranzit hraje roli a pokusím se tak dát význam možnému zmatku a chaosu, který pravděpodobně bude narůstat. Vás Jim Sher. 26/4: Astrologická předpověď: 19. duben – 4. květen 2012 - Maxwell Kimberly Slunce vstoupilo dne 19. dubna do Býka. Ach, konečně je tu ten pravý čas pro užívání si velkolepého jara. Být schopen se zastavit a přivonět k růžím, nechat se pohladit něžným vánkem, který upokojí naši pokožku unavenou od škádlení zimním chladem, jen tak odpočívat na zelených pastvinách…no, možná ještě ne. Poté, co Mars ukončil své retrográdního období, které nám mohlo připadat jako celé tisíciletí a vrátil se k přímočarému pohybu, a po třech nebeských planetách v Beranu, bychom neměli přicházející dny promarnit a podlehnout tak kouzlu Býka. Merkur ještě úplně neskočil do ohně s Uranem v impulzivním Beranu, rozhodně to ale už je blízko, takže jsme nyní schopni mít daleko aktivnější mysl a tak pomocí slov a činů vyčarovat nové výjimečné věci, nebo se naopak dostat do vzdorovitých potíží. Luna je sice v postoji – běž, běž, běž, Berane, ale je stále ještě v poslední hojivé fázi, právě před další novoluním, takže nikdo z nás se opravdu nebude cítit tak, jakoby začínalo něco nového. Nejlepší nyní je počkat ještě o trošku déle, než popohánět tyto samotné motory a procesy. Místo toho si srovnat a dokončit nedokončené věci předtím, než se posuneme dál. Stejně tak bychom se opravdu měli zastavit a přičichnout si k růžím a možná si i vzít nějaký čas pro přemítání nad tím, co jsme se naučili od uplynulého lunárního cyklu, který začal 22. Března novoluním v dynamickém Beranu. To by nám mohlo přinést inspiraci, o čem bude cyklus příští. Býkovo novoluní nastalo dne 21. dubna v 1° Býka. Nyní je čas vrhnout se do práce. Znakem současného lunárního cyklu je spolehlivost a serióznost, kde mohou být uvedeny do pohybu ustálené pracovní postupy. S Jupiterem, který je také v Býku a s novoluním sousedícím s velkým zemským trigonem Marsu a Pluta jsou nebeské energie ve fázi manifestace. Znamení Býka je známo svou umíněnosti a tato vlastnost otevírá možnost být soustředěný a vytrvalý k uskutečnění velkých cílů. Novoluní přichází tehdy, když jsou ženské a mužské hvězdy na nebi opravdu na stejné straně. Jelikož je Slunce a Luna ve stejném znamení, komunikují stejnou řečí a v Býku se mohou projevit ve formě oslav poté, co bude odvedená dřina úspěšně za námi. Býk si vždy najde čas na vychutnání životních potěšení, dokonce i těch nejjemnějších ukolébavek. Dne 22. dubna, kdy Merkur dorazil k Uranu v 6 ° Berana, doslova létaly intelektuální třísky. Byl to den, kdy jsme opravdu chtěli používat naší mysl s nejvyššími záměry – byli jsme brilantní, přemýšleli jsme nad klasický rámec věcí, mimo zaběhlé koleje až nahoru do nebe – tam, kde sídlí síly všemocné. Potřebovali jsme využít uzemnění těchto energií nebo bychom se cítili jako na drogách. Tuto sobotu též proběhl Den Země, který mimo jiné představoval skvělou příležitost ke kreativní meditaci pro podporu budoucího žití lidstva na naší planetě. Dlužíme jí to, měli bychom si najít čas na přemýšlení o tom, jak můžeme obnovit její optimální zdraví a navrátit jí tak důstojnost, předtím než bude opravdu pozdě. Dokážete si představit sílu všech našich myslí soustředících se v jeden moment na tuto problematiku? Živelná divokost! Lidi, pojďme společně řešit příčiny. Mez daty 23. dubna a 16. května na nebi uvidíme dvě mocné konfigurace zemského trigonu mezi Sluncem a Merkurem v Beranu a mezi Marsem v Panně a Plutem v Kozorohu. Mezitím, co se o tomto fenoménu bude Jim Sher sáhodlouze rozepisovat – ve zkratce jde o to, že pod touto konfigurací by bylo moudré zaměřit pohled na rozpracované náročné úkoly – a to hlavně v těch oblastech života, které jsou reprezentovány domy v našich individuálních horoskopech, kde se tyto planety právě pohybují. Dne 24. dubna se Luna v Blíženci políbila s Venuší v 17 °Blížence. Tento aspekt měl potenciál k rozproudění spousty veselých rozhovorů. Dokonce i poustevníci se mohli cítit dostatečně v pohodě, aby se ukázali ve společnosti, nebo alespoň na internetu či jiných platformách umožňující spojení s ostatními. To mohlo nabídnout krátké uvolnění od vytvářejícího se pnutí mezi Uranem a Plutem, které je v astrologickém světě tolik očekáváno vzhledem k jeho historickým sklonům k revolučním změnám ve společnosti. Postavení Urana a Pluta již bylo po nějaký čas ve hře a my jsme mohli okusit, co všechno umí přinést – jako příklad uveďme Arabské jaro a hnutí Okupace Wall Street. Nyní jsou pouze tři stupně od sebe a první určitá souvislost nastane nejdříve v červnu, ale Merkur se již o víkendu těchto planet dotkl – Uranu dne 22. dubna (jak je psáno výše) a dne 25. dubna zaujal Merkur v 9° Býka postoj k Plutu v 9 ° Kozoroha. Účinek rychleji se pohybujících planet přidávajících se ke konfiguraci těch pomalejších má za následek přicházející náhled na archetypální energie figurující ve hře. Kvadratura Merkuru se samotným Plutem by mohla poukazovat na temné myšlenky a nevědomé procesy, které vyplují na světlo. V kombinaci s vlivem Uranu by odhalení skrytých informací mohlo být náhlé, způsobené nějakým nečekaným vnějším podnětem. Merkur má taky za následek povzbuzení rebelujícího Uranu v Beranu v boji za překonání již nefunkčních struktur reprezentovaných Plutem v Kozorohu. Kde je Pluto, tam je vyžadována autentičnost. Tento týden nám může být umožněno nahlédnout a rozpoznat to, co má a nemá pravou integritu – jak na úrovni jedince, tak i v celosvětovém měřítku. Dny 26. – 27. dubna nabídnou prostor pro uvolnění napětí způsobené jednotlivými konfiguracemi zahrnující Lunu v lehkovážných aspektech s několika dalšími planetami. Dne 26. dubna Luna sextiluje Slunce a trigonuje Neptun, který též sextiluje Slunce. Později toho dne Luna sextiluje Slunce a Mars, kteří se vzájemně trigonují. Spolu s Lunou v Raku a Neptunem v Rybách - vládci vodních znamení - bude nejlepší cestou, jak překonat problémy, využití našich pocitů a intuice. Mars v Panně přidá schopnost činit drobná upřesnění, která by mohla mít významné výsledky a Slunce v Býku dodá podporující sílu. Nakonec 27. dubna Luna sextiluje Jupiter - také v Býku, aby ke hře dodal dávku praktičnosti a filosofické shovívavosti. První čtvrtina kvadratury Slunce v Býku k Luně ve Lvu nastane 29. dubna. Tuto fázi cyklu známe pod pojmem „krize v akci“. Pokud jsme nezařídili, aby se plány vytvořené na novoluní začaly hýbat, můžeme z nebes očekávat kopanec, který potřebujeme, abychom se konečně posunuli dál. Je to také den, kdy Slunce trigonuje Pluto, což by mělo být něco jako doplnění našich nádrží raketovým palivem až po okraj. Toto - dámy a pánové – je způsob, jak dokončíte, co potřebujete. Pokud opravdu upřímně chceme změnit naše životy, energie tohoto aspektu nakonec usnadní přeměnu i těch nejvíce odolávajících zlozvyků, zakořeněných protivníků nebo lepivých problémů. Další lunární konfigurace ve dnech 30. 4. – 1. 5 nás může povzbudit v akcích duchovního charakteru. Mars v citlivé Panně se vzdaloval z opozice k mystickému Neptunu v Rybách, ale Luna se obou těchto planet dotkne v rámci několika po sobě jdoucích hodin, aby zvýraznila jejich současný vztah. Opravdový test opozice je o nalezení společné řeči – mostu, který přivede protikladné strany dohromady. V tomto případě jde o místo, kde se posvátné potkává se světským. S Lunou na palubě nás naše instinkty mohou dovést až k bodu splynutí. Den nám pak ještě zkomplikují Lunární uzly, které jsou navzájem protichůdné se Střelcem a Blíženci a tvoří tak velký kříž s Lunou/Marsem v konjunkci s Neptunem. V době, kdy je tato lehce natlakovaná konfigurace ve hře, můžeme čelit osudovým volbám mezi držením se toho, co dobře známe a tím neznámým, co je stále ve hvězdách. Znovu připomínám, naslouchejte pozorně Luně, která nyní putuje prostorem Panny. Její pečující ženská moudrost může být přesně to, co je potřeba. Na 4. května se Luna - nyní ve vzdušných Váhách – setká s vážným Saturnem ve Váhách a konference mezi Venuší v Blížencích a Merkurem v Beranu mohou pomoci pročistit atmosféru a zlepšit náladu. Srdečně Maxwell Kimberly 20/4: Mars se obrací napřímo – 2012 - Jim Sher Mars se po 11 týdnech pobytu v retrográdním cyklu konečně vrací k jeho přirozenému, přímému pohybu. Tato planeta je retrográdní pouze z 11% jeho celkového oběhu a to z této rarity dělá celkem důležité období. Pojďme se podívat, co to pro nás všechny může znamenat. Teď - když je tato část cyklu kompletní - jsme se již hodně naučili a můžeme bezpečně začít realizovat jakékoliv plány, které se během retrográdního období vyvíjely. Toto období je hodnotné právě proto, že nám pomáhá se podívat na všechno, co děláme z nové perspektivy, s novým postojem či přístupem. Mars v Panně vládne otázkám zdraví a stravy. Mnoho lidí mě informovalo o podstupování různých zdravotních vyšetření, vymýšlení nových jídelníčků, nebo objevování nových cest, jak si udržet či vylepšit jejich zdravotní stav. Nyní je skvělý čas vynaložit úsilí a uvést v praxi vše, co jsme se doposud naučili. Panna též vládne našemu chování v práci a událostem, které se v pracovní oblasti objevují. Mnozí mi říkali, že tato životní oblast pro ně byla v posledních několika měsících velmi náročná. Jeden člověk dostal výpověď přesně v moment, kdy se Mars vrátil k přímému pohybu, aniž by udělal nějakou konkrétní chybu. Jiné osobě se zase ukazuje, že zneklidňující problémy v její práci se začaly vyjasňovat a mohou se vydat novým směrem, přestože v tuto chvíli tato možnost zůstává stále nejistá. Jistotou je, že tito dva lidé mají nyní možnost se na svůj pracovní život dívat z nové perspektivy. Pana může být dosti kritická a posedlá perfekcionalismem. A tak někteří lidé museli v uplynulých měsících projít přesně těmito zkouškami. Ostatní ovlivněni tímto přechodem mi říkali, že v poslední době uvolnili své kostnaté návyky chování a byli pak příjemně překvapeni, jak dobře se cítí, když upustili od některých svých workoholických tendencí. To je místo, kde je astrologie tak zajímavá. Často vidíme, že archetypální záležitosti mohou jít pro člověka různými směry a nelze spolehlivě říci, kterým směrem se budou ubírat. Někteří lidé byli ohledně svých pracovních povinností posedlí více než obvykle, zatímco ti ostatní relaxovali. Nicméně společné na tom je, že se na tento životní aspekt dívali z toho pravého úhlu pohledu. Obecně platí, že retrográdní Mars po nás žádá zaměření pozornosti na ambice a cíle. Může jít o méně důležité oblasti, jako je restrukturalizace a přebudování starého, nebo o daleko větší věci, jako třeba potřeba začít významný projekt nebo razantní vylepšení. V podnikání bylo pro firmy nezbytné vyvinout novou strategii v jejich přístupu k obchodu a ve způsobu organizace. Nebraní těchto záležitostí vážně může velmi pravděpodobně později vést k vážným problémům. Toto období vnímám jako velmi důležité. Mars se běžně pohybuje téměř o jeden stupeň za den, což nás po celou dobu udržuje ve stálém, někdy i svižnějším tempu. Když zpomalí, je potřeba, abychom této příležitosti využili k přezkoumání a stali se otevřenými k novým postojům a řešením. Naše mysl potřebuje nové věci zvážit a najít cesty, jak je dále použít. Takže nyní, když jsme došli na konec retrográdní části, je čas začít realizovat to, nad čím jsme přemýšleli a o čem jsme se rozhodovali. Teď je ten pravý čas! Abych tak řekl, přeměna již začala a nyní musí být dokončena. Venuše Jak jeden cyklus končí, nový začíná. Od poloviny května do pozdního června bude retrográdní právě Venuše. Aféry Marsu a Venuše jsou celkem odlišné. Venuše vládne vztahům a našemu přístupu k nim, našim hodnotám a dokonce i finančním aspektům. Toto všechno nyní bude procházet posuzováním a přezkoumáváním, stejně jako si tím během retrográdního cyklu Marsu v minulých měsících procházely naše cíle a strategie. Ale, dříve než jakákoliv planeta vstoupí do retrográdního období, musí nejdříve projít územím, kterým pak projde zpět během jejího retrográdního cyklu. Venuše nyní do tohoto území vstoupila. V astrologii je toto období nazýváno období „Stínu“. Je to proto, že běh událostí Venuše už vrhá stín na všechny její záležitosti. Venuše bude retrográdní od 15. května 2012 v 23° Blížence a zpět se bude vracet 27. června do 7 ° Blížence. Venuše je nyní v této oblasti oblohy, což znamená, že nový cyklus skutečně začal, i přestože si ještě nemusíme být vědomi žádných kritických situací přicházejících nám do života. Nápomocné nám může být uvědomění toho, že všechny záležitosti týkající se Venuše, které nám vstupují nyní do života, budou znovu přezkoumávány a zvažovány v následujících měsících. To mi napovídá, že nyní není potřeba spěchu v řešení vztahů nebo finančních problému - mnohem rozvážnější a vhodnější je vnímání širších souvislostí. Samozřejmě, pokud zde jsou reálné problémy, které nyní musí být vyřešeny, je dobré se k nim postavit čelem a zvládnout je. Ale po většinu času není tato naléhavost potřeba. Trpělivost se zdá být lepší volbou, protože stejně všechny otázky, které Venuše přináší, budou v budoucnu opětovně posuzovány. Když to všechno shrnu, Mars nyní začíná nový cyklus a Venuše jeden ukončuje, aby též začala nový. Mnoho věcí bude mnohem jasnější až na začátku července. Takže pro teď buďte trpěliví a pohybujte se opatrně a co nejvíce bezpečně. S Pannou a Blíženci (znamení retrográdních planet) pod vládou Merkuru budeme potřebovat perfektní komunikaci a důkladné promýšlení, abychom dokázali zdárně proplout tím, co se nyní může občas zdát jako temná-kalná voda. V následujících měsících budu o tomto cyklu psát mnohem více. Váš Jim Sher 6/4: Retrográdní období se chýlí ke konci Během několika posledních měsíců jsme zažívali mnoho retrográdních období, z nichž těmi nejvýznamnějšími byly retrográdní cykly Marsu a Merkuru. Ve středu 4. dubna v 3:11 ráno vstoupil Merkur přímo do 23° znamení Ryb. To je silně v kontrastu s krátkým vstupem Merkuru do Berana, znamení akce. Pro mnohé z nás se tak naléhavé nutkání výrazně se posunout vpřed, které jsme zažívali v posledních týdnech, mění v různé míře na pochyby, nejistoty a pocity, že něco důležité se opravdu musí změnit. Pravděpodobně jsme zažívali prodlevy, nové překážky, otázky atd. Toto vše se nyní konečně chýlí ke konci. Věc, která nám může být nápomocna - díky znalosti astrologických pochodů - je podstata cyklu, ve kterém se právě nacházíme. Z toho se můžeme dozvědět, že během následujících dní si můžeme být jistí, že myšlenky a nápady, které se v posledním měsíci vyvíjely, jsou nyní již plně zpracovány. Máme příležitost důkladně vyhodnotit a přezkoumat všechny druhy záležitostí, problémů a plánů a můžeme se v nich nyní posunout vpřed s velkou dávkou jistoty, že jdeme tím správným směrem. Nicméně v krátkodobém horizontu se stále mohou objevit jisté těžkosti. Proč? Protože když planeta mění svůj směr, stává se na pár dní jakoby nehybnou. Z pohledu ze Země to znamená, že se zdá, jakoby se planeta vůbec nepohybovala. V případě Merkuru tato stagnace může přinést pocity, že je mysl trošku zaseknutá, nebo že dokonce uvízla na mrtvém bodě. To vám může připadat jako „příliš mnoho Merkuru“, příliš přemýšlení, příliš představ, které Vás ale nikam nedovedou. Tento konkrétní tranzit mě samotného hodně ovlivňuje. Můj rodný Merkur je v 22° znamení Panny, což znamená, že když právě teď píši tento blog, Merkur v 22° Rybách je v přesné opozici vůči mému Merkuru. Božínku, jak intenzivně to cítím! Panna je ve své podstatě logická, ukázněná, racionální atd., a soustředěná na přesnost. Na druhé straně Ryby jsou mnohem více orientované pocitově, intuitivně, užívající si plavání na vlnách hudby, představivosti a citlivosti ve všech směrech. A tak osobám orientovaným v Panně může připadat, jakoby se moje mysl mlžila, neschopna se soustředit tak jako obvykle. V reakci na to jsem v této době používal funkce kalendáře v aplikaci Outlook a psal jsem si do něj schůzky a úkoly, což u mě nebývá zvykem. Dokonce jsem se nechal dvakrát zarezervovat a to je něco, co se mi ještě nestalo. Včera večer jsem měl výuku astrologie a ztrácel jsem se v nejjednodušších přechodech. Moji studenti mě neustále opravovali. Cítil jsem se kvůli tomu mizerně, i když vím, že mě studenti znají natolik dobře, aby věděli, že normálně takto divný nebývám. Sice jsem nad věcmi přemýšlel správně, ale moje předání bylo chybné. Bylo to, jako bych byl v mlze. Nedokázal jsem se soustředit na každodenní záležitosti a spíše jsem jen tak splýval. Všechno bylo „lážo plážo“, fráze, kterou jsem poslední dobou užíval dost často. Pro některé lidi o nic nejde, ale mě to silně vyrušuje. Musím zajít do obchodu a zjistit, co se děje s baterií v mém mobilním telefonu a nemohu najít energii, abych to opravdu udělal. Tak to tedy udělám později. Je tohle to, s čím se vy – lidé narození v Rybách – musíte potýkat celou dobu? Pokud ano, sympatizuji s Vámi daleko víc, než kdy předtím. Jak moji čtenáři vědí, člověk může rozumět astrologickým principům a mít ta „pravá“ slova k vyjádření něčeho a přitom ve skutečnosti nemá vlastní zkušenost a neví, o čem mluvíme. Prostě to vypadá dobře na papíře. Ale když musíme zažít něco jako tento přechod, získáme tak vlastní zkušenost o tom, o čem jsme dříve jen přemýšleli či psali a já Vám mohu s jistotou říct jednu věc. Skutečná zkušenost není NIKDY to samé jako samotné mentální pochopení věci. Někdy jsou slova jen slovy a je dobré to umět rozpoznat. Je vždy trošku ponižující, když přímo prožijeme něco nového, o čem jsme si „mysleli“, že už to známe. To je moment, když zjistíme, jak moc je naše vnímání ve skutečnosti limitované. Retrográdní Mars také postupně slábne. Změní svůj směr v pátek, 13. dubna 2012 v 8:53 dopoledne pacifického (USA) letního času, necelých deset dní od nynější chvíle. Po 11 týdnech retrográdního Marsu bude zajímavé tuto změnu směru pozorovat a cítit. Pokud jste sportovní nadšenci, můžete mít šanci tyto účinky vidět velmi rychle. Týmy, které si doteď vedly opravdu dobře, mohou najednou začít prohrávat, zatímco ostatní mohou zažít rychlý obrat k lepšímu. Už jsem to viděl mnohokrát. Jinými slovy, tato změna směru putování Marsu může vytvořit momenty zásadních obratů hry, které překvapí mnoho lidí. Ovlivní to veškeré aspekty v aréně života, včetně politiky, náboženství, obchodu atd. Ku příkladu sledujte, jaká zásadní veřejná prohlášení budou učiněna. Můžete se vsadit, že předtím než budou konečně ohlášena, budou mít všechna z nich za sebou velmi dlouhý vývoj v podobě hodin a hodin přemýšlení a plánování. To samé platí pro tento blog. Jak jste mnozí z Vás zaznamenali, naše porce ASTRO předpovědí ve zpravodaji ještě nebyla spuštěna. Prochází nyní několika změnami a též vyvíjíme nové oblasti našeho záběru. Doufáme, že budeme schopni již brzy nabídnout nové typy článků. Také jsem ještě nedokončil mojí sérii o Plutu a jeho znamení v posledních dekádách, protože se nyní musím hlouběji podívat na jeho povahu v Kozorohu. Na pokračování této série se můžete těšit. Také bych chtěl povzbudit čtenáře, aby nás informovali, pokud by rádi viděli určitá témata zahrnutá do našeho zpravodaje. Jsme otevření uvažovat nad dalšími tématy, tak se ozvěte. Budeme moc rádi, když se s námi podělíte o své zážitky ve spojení s planetami Merkur a Mars a jejich změnami směru, které jste v tomto období zažili. Tedy pokud máte chuť, neváhejte odpovědět na tento článek. Váš Jim Sher 17/3: Ryby v záři reflektorů: Steve Jobs (narozen 24.únor 1955, 7:15pm PST, San Francisco, CA) „Nejdříve jsem to nechápal, ale pak se ukázalo, že dostat padáka z Applu byla nejlepší věc, co se mi kdy stala. Břemeno mého úspěchu bylo nahrazeno lehkostí být opět začátečník, který si v skoro v ničem není jistý. To mne osvobodilo a vstoupil jsem tak do jedné z nejvíce tvořivých etap mého života.“ Jedním z nejkrásnějších archetypů ryb je vizionářství. Může se zdát, že je to zdánlivě mimo mísu, hlavně kvůli nenápadné povaze tohoto znamení, ale pravdou je, že Ryby po sobě mohou pro lidstvo zanechat vůbec nejsilnější poselství. Jen pár vizionářů změnilo naše životy více než tento talentovaný nadšenec do technologií, oplývající chytrostí a mazaností Promethea - Steve Jobs. Dalo by se říci, že lidstvu znovu přinesl dar ohně skrz jeho design a geniální vynalézavost, díky kterým vybudoval magické království osobních počítačů. Byl to muž, který vyjádřil touhu dát o sobě ve Vesmíru vědět. Jobs se narodil 24. února 1955, kdy Ryby vstoupily do šestého domu každodenního života a služeb. (Podívejte se na horoskop uvedený na www.sherastrology.com ). Je zajímavostí, že to ukazuje odraz jeho života stejně jako i životů ostatních. Koneckonců jeho celoživotní tvůrčí sny (uskutečňovány prostřednictvím každodenní rutiny) kompletně změnily způsob, jakým spolu na denní bázi komunikujeme. A opravdu, nemůžete ujít ani 30 kroků, aniž byste nenarazili na někoho, kdo se soustředěně věnuje svému iPhonu. A je to jako závislost, jen zkuste dotyčnému navrhnout, aby se ho třeba jen na jeden den vzdal, bude na vás koukat, jako byste ho žádali o darování ledvin. Stále si pamatuji na moment, kdy můj přítel Chuck přišel na oslavu a předváděl zde svůj z krabice čerstvě vyndaný iPhone. Shlukli jsme se kolem něho, v úžasu lapající po dechu a zmítáni závistí. A zrovna když jsme si mysleli, že už život nemůže být lepší, z nebe sestoupil iPad. Když Jobs pojmenoval jeho počítač Apple, musel nepochybně vědět, že vytvořil jeho vlastní „zakázané ovoce“. Ooo ano, viděl, co stvořil a bylo to skvělé. V Jobsově horoskopu byla vizionářská povaha Ryb podpořena ještě dalšími aspekty. Obrovským spojencem byl jeho Merkur v brilantním a nepředvídatelném znamení Vodnáře, dávajíc mu vytrvalou mysl ve všem novém, inovativním – spojení šíleného vědce a génia je NAŽIVU!! Nebo v tomto případě: „iŽije“ (Ach, někdo to říct musel). V Jobsově horoskopu hraje taky velkou roli Merkur, který vládne ascendentu Panny. Vládce našeho ascendentu (často popisovaný jako vládce horoskopu) je něco jako vrátný v našem sídle. Jeho Merkur ve Vodnáři mu dal nekonveční mysl umístěnou v pátém domě – v domě tvořivosti, hry a spekulace. Byl někým, kdo se nebál počkat si na štěstěnu inspirace, zatímco přetvářel počítače z běžných strojů na portály tvořivosti, radosti a zábavy. Jako by toho nebylo málo, Jobs měl jak Mars, tak i Lunu v Beranu - znamení odvážného průkopníka, známého pro svou suverénní nezávislost a silnou iniciativu. V podstatě římská svíce narozena rovnou již s napůl zapálenou rozbuškou. Měl Mars nejenom v opozici k Neptunu (vládce jeho slunečního znamení), ale též vstupoval do osmého domu společných zdrojů. To mu dalo schopnost ohromného zápalu a iniciativy v rámci organizace a zároveň pocit, že potřebuje dělat věci po svém a nejlépe tak rychle, jak je to možné. Toto samo o sobě muselo obsahovat nějaké výzvy, neboť lidé s Marsem v Beranu nejsou známi trpělivosti a potřebou být se všemi zadobře. Dalším přilitím benzínu do jeho ohně byla Luna v Beranu, která mu dodávala emocionální potřebu vzrušení a čelení novým výzvám, jinak by riskoval, že se bude nudit. Viděli jste někdy Berana se nudit? Samozřejmě, že ne! Ještě předtím, než se začnou nudit, jsou pryč, hledaje další dobrodružství. Je zajímavé, že Jobsův Beran v Luně vstupuje do sedmého domu vztahů, vyžadujícím potřebu mírnit jeho nezávislou - Chci si to udělat po svém - povahu spolu s emocionální potřebou pracovat s ostatními. Koneckonců království Applu se zrodilo z jeho společného podnikání se Stevem Wozniakem. O důležitosti partnerské spolupráce též svědčí jeho Neptun ve Váhách. Vzpomeňte si, že Neptun je vládce Ryb (jeho Slunce). Vládce slunečního znamení ve Váhách ukazuje, že aby mohl vydělávat peníze (druhý dům), musí svůj životní smysl najít ve spolupráci. Naštěstí pro nás měl Jobs všechno potřebné k tomu, aby manifestoval své sny. Jinak by mohly taky jen tak poletovat někde v éteru. Samozřejmě, že budeme na Jobse vzpomínat pro jeho vychytané přístroje, které nám nechával pod pomyslným vánočním stromečkem. Byl jsem ale šokován, když jsem četl jeho citaci, kterou začíná celý tento článek, neboť odráží jednu z nejvíce obdivuhodných kvalit posledního znamení zvěrokruhu, a to je pravá skromnost v úplném rozpuštění ega, která vede k překvapivému výhledu na moře příležitostí. Kolik lidí mohlo dosáhnout takového vrchol úspěchu a následných pádů a ještě to vidět jako vzácnou příležitost? Kolik z nich by upadlo do role oběti (ne vůbec neobvyklé pro Ryby) a důrazně by lpělo na minulosti? Smutné je, že přesně tohle vede k velkému zármutku a utrpení. A to je proč přijmutí a odevzdání vede ke svobodě i v časech, kdy to zní jako kletba či největší nepřítel. Kolik z nás si plně uvědomuje, jak moc jsme se usadili do celoživotní víry a úvah o naší identitě, do našich potřeb, našeho potenciálu nebo postavení – a ani nechtějte, abych začal o našem vztahu k ostatním. Právě ty věci - v mnohých případech předsudky - o kterých si myslíme, že na nich potřebujeme být závislý kvůli našim základům, našemu postavení v životě tudíž i našemu přežití, jsou právě těmi obrovskými překážkami, které nám tolik odepírají být tím, kým ve skutečnosti být můžeme. Někdy to chce kompletní „zničení“, aby mohlo přijít znovuzrození. Ale není to bolest provokující transformaci, která je spojená s Plutem. Je to mnohem jemnější eroze času, něco jako váš vlastní Grand Canyon, kde voda něžně vyplavuje pryč vaše „žulové“ ego. Procházím si nyní též skrz rozhodující období, a i když necítím stejnou milost nebo moudrost jako pan Jobs, nacházím v jeho slovech velikou útěchu a naději. Připomínám si (pokud je potřeba, tak každý den), že i přes zdánlivý zmatek a nejistotu v tomto“ jalovém“ období snad vskutku procházím procesem osvobozování a posunu k mnohem plnějšímu životu. Jako Dorotka dychtím otevřít ty dveře k čarodějovi Oz a přemýšlím, jak jsem vůbec mohl žít v tak temném světě, který jsem znal. Jako jeho citace, v níž je vloženo tak moc: „Nejdříve jsem to nechápal, ale…“ A tak si mezitím nosím ten Jobsův důmyslný „klenot naděje“ ve své zadní kapse a sním o svém vlastním zanechání stopy ve Vesmíru. Váš Jim Sher 14/3: Pod vlivem retrográdního Marsu - Jim Sher Jak mnozí z mých čtenářů ví, nacházíme se nyní v neobvykle dlouhém retrográdním období Marsu. Mars je retrográdní pouze jednou – přibližně – za dva roky, a když se dostane do fáze tohoto cyklu, může mít na nás velmi silný vliv. Jedním z mnoha příkladu jeho intenzity jsou nedávné bouře na středozápadě USA. Právě nyní se nacházíme uprostřed, v nejvíce intenzivní části jeho retrográdního cyklu. K tomu dochází tehdy, když je Mars v přesné opozici vůči Slunci. Tento přechod proběhl 3.3.2012 v 12:10 PST. Z astrologického pohledu je tento střed v Marsově retrográdním období velmi významný. Důvod je ten, že Mars je nyní nejblíže Zemi za celý jeho dvouletý cyklus a vytváří tak tzv. „citlivý bod“. Tento bod může způsobit vznik událostí jak současných, tak i budoucích, a to tak, že se ostatní planety tohoto nově vytvořeného místa dotknou. Pokud se tak stane, bude odhalen záměr současného cyklu. Další způsob, jak vnímat význam tohoto tranzitu, je vidět ho jako indikátor velkého napětí a stresu. Pozitivní stránka věci je v tom, že jsme nuceni konat a opravdu ověřovat přístup, jaký nyní v životě máme a jaký potřebujeme. Dává nám vůli a touhu uskutečnit tak potřebné změny. To, ale neznamená, že to nebude těžké. Nyní je čas provést změny v našem životném přístupu, což znamená, že nám je dodávaná odvaha, abychom udělali to, co je pro nás skutečně nové Říká nám, že se v tomto novém nahlížení na věci může objevit vzdor. Další možnost, jak tuto situaci číst, je vzpomenout si, že Mars je v retrográdní fázi již po dobu téměř 5 týdnů a nyní má největší vliv. Díváme se teď na výsledky všeho, co jsme doposud budovali. Pojďme tedy nahlédnout trošku hlouběji na to, co jsme se zatím o retrográdním Marsu naučili. Následující text je psán na základě toho, čeho jsem byl sám svědkem, a co jsem slyšel od mých studentů, klientů a přátel. O retrográdním Marsu v Panně Zdraví Panna má vliv mimo jiné v otázkách zdraví a léčivých procesů. Viděl jsem již mnoho případů lidí, kteří se potýkali s celou řadou zdravotních problémů. S vládnoucí Pannou souvisí střeva a trávící systém. Vídávám lidi, kterým jsou diagnostikovány vředy a další žaludeční potíže. Ostatní jsou upozorňováni na důležitost preventivní péče, která je potřebná stejně jako kolonoskopie (střeva) a endoskopie (žaludek). Od té doby co Mars vládne krvi a principům řezu (operace), jsou ostatní tlačeni k řešení krevních problémů, což může být dosti závažné. To zahrnuje jak krevní nemoci, tak i nutnost se vyrovnávat s obyčejnými věcmi jako třeba problémy s krevním tlakem. Obecně lze říci, že celé tělo může být vystaveno mnohem většímu stresu než normálně, odhalujíce chronické potíže, které doteď nebyly rozpoznány. Psychologické faktory Panna vládne principy analýzy a zdokonalení. I když je často označována jako kritik a často tak opravdu činí, je pro Pannu nejlepší, když se soustředí na to, jak něco vylepšit. Vylepšováním mám na mysli věnování se hlavně procesům, které mohou podstatu věci, nápadu či konceptu odhalit sami. Tímto odhalením se člověku otevírá samotná „esence“. Můžeme to brát jako něco, co je vždy přítomné, ale není vidět, dokud se tím někdo nezaobírá takovým způsobem, že se nám zjeví sama. Tento stav nastane tehdy, kdy se musíme na procesu otevírání podílet, což znamená, že my sami se mu musíme otevřít. Právě Panna je schopná nalézt cesty k vylepšení nebo zesílení těchto procesů jak pro sebe samu, tak i pro ostatní. Jde o potenciální dovednost, kterou Panna má, ale musí nejdříve vzejít z jejich vlastních možností předtím, než se může plně projevit. To udělá hlavně vyhýbáním se negativním emocím, jako jsou starosti, sebe-kritika atd. Synonymum pro slovo „esence“ je „čistota“. Je to schopnost vidět věci takové, jaké jsou, ale ne jednoduchou, všední cestou. Vím, že se to těžko popisuje a je pravdou, že filozofové se o to snaží již věky. Možným přirovnáním k tomu je, když na zdokonalování budeme nahlížet jako na proces, který nás vede k magickému vidění věci v jejím plném projevu. Asi tak, jako když koukáme na pokoj, který byl pečlivě dán dohromady (vybaven), a my ho najednou vidíme v celé jeho kráse. Zjistíme, že na místnost můžeme nyní nahlížet více jako na celek, než jen na součet jejich jednotlivých částí. Někteří mohou říct, že přesně tohle dělají Ryby, ale já se na znamení dívám z hlediska polarit, což znamená, že k pochopení Panny, musíme též znát Ryby a naopak. Panna a Ryby jsou dvě strany téže mince. Navzájem se doplňují. Aby se opravdu dobře projevila jedna strana, musí se stejně tak projevit i druhá. Neříkám toto všechno jen proto, že to odráží jak můj pohled na svět, tak i moje vlastní znamení, jež je Panna, ale také proto, abych vám ukázal, že retrográdní Mars se na tuto hlavní myšlenku soustředí po celou dobu jeho cyklu. Například si kladu otázku, „Jak mohu vylepšit mé myšlenky tak, abych když učím, byl schopen pochopit a předat tyto archetypální obrazy takovým způsobem, že budou mít dobrou šanci stát se reálnými pro mé studenty?“ Často jde spíše o formu umění, než o pouhé prezentování dat. A já si myslím, že to je umění, pokud se umění týká procesů odhalování něčeho, co je zároveň zcela zřejmé ale i nespatřené. Ano, něco může být zároveň zřejmé i neviditelné. Proč? Protože my sami jsme ti, co vnímají a jen to, že před námi něco je, hned neznamená, že to můžeme i vidět. Toto je umění věnování se procesu odkrývání „podstaty“ a to je to, čeho jsou Panny schopné díky své citlivosti k okolnímu světu. Zeptejte se sami sebe, jak dobře ve skutečnosti vidíte věci, které jsou přímo před vámi. Takové a další otázky jsou ty, kterými se retrográdní Mars zabývá. Tak často na astrologii nahlížíme pouze z hlediska událostí. Zaměřujeme se na to, co se nám stane, jako kdyby nám pojmenování konkrétní události mohlo říci, co to pro nás znamená. Ale my – lidské bytosti jsme ti, kteří tvoří významy. My určujeme, co pro nás která událost znamená a jak danou zkušenost zpracujeme. Existuje téměř nekonečné množství různých způsobů, jak událost zpracovat. Cyklus retrográdního Marsu nám může pomoci právě v pochopení tohoto důležitého faktu. To nás může dovést k tomu, abychom věnovali mnohem větší péči zpracovávání událostí, které se nám dějí každý jeden den. A přidáním se na tuto cestu, můžeme žít mnohem magičtější a plnější život. Rádi bychom se dozvěděli, jak vás cyklus Marsu ovlivňuje. Uvítáme vaše sdílení. Váš Jim Sher 5/3/2012: Mars retrográdní a další… Jim Sher Už je to tady – Mars je nyní retrográdní. Začalo to 24.ledna 2012 v 1:54 hoh. SEČ, a to krátce po Novoluní. O významu této souvislosti napíši později. Toto retrográdní období je neobvykle dlouhé, trvá 11 týdnů, do přímého pohybu se Mars vrátí až v půlce dubna. Protože toto období teprve začíná, pohybuje se Mars pomalu, takže se jeho plný smysl ještě nevyjevil. Co myslím tím ´smyslem´? Každý retrográdní cyklus má svůj smysl. Nejde o pouhé nesnáze, potíže, těžkosti. Běžně lidé myslí, že je to pouze ´něco k přečkání´. Opravdu může dojít ke zdržením nebo dokonce zvratům situace, ale takovýto náhled na tyto cykly je příliš omezený, já jej spíše odmítám. Místo toho je lepší položit si následující otázky: 1.Co je mi odhalováno? 2.Co potřebuji odkrýt? 3.Jaké nové věci přicházejí do mého života? Vybaveni tímto přístupem se otevíráme porozumění smyslu toho, jak se co děje, či naopak nestane. Veškeré obraty, změny a posuny mají svůj smysl. Zatímco se jedny dveře mohou zavírat, nové se otevírají. Bez zavírání dveří ´starých´ (uzavírání cyklu, aktivity, doby) bychom neviděli blížící se šance a příležitosti nové, ´nové dveře´, které nás budou vzrušovat, umožní naší představivosti vznést se do výše, dále na nové cesty směrem k neznámému prostoru, který naše duše právě potřebuje pro své oživení a růst. V této fázi cyklu se tedy to nové ještě neobjevilo. Je příliš brzy. Může se to zatím pociťovat jako pomalejší pohyb záležitostí, pro někoho dokonce až jako naprostá nehybnost. Mohli bychom se cítit poněkud ztraceni nebo i frustrováni, nevědouce co dělat. A ještě hůř – mohli bychom si vyčítat, že jsme za to, co a jak se děje nebo neděje, sami zodpovědní. Je to naprosto zbytečné, největší díl toho opravdu nemáme pod kontrolou. Můžeme dělat jen to, co můžeme. Pomáhá nám vědění o existenci cyklů, a chápat naše životy skrz toto uvědomění. Během této 11titýdenní periody je Mars v Panně, a tak to ovlivní všechna proměnlivá znamení (Blíženci, Střelec, Ryby). Obzvlášť, máte-li planety mezi 3°a 23°těchto znamení. Všeobecný náhled na retrográdní Mars Astrologové se obvykle o tomto období vyjadřují, že to není dobrý čas pro nové začátky a zcela nové projekty. Je to trochu komplikovanější než jindy. Můžete cítit, že vám okolnosti nedovolují jednat, tedy – ještě ne. Pomohou vám dva náhledy: 1.Je čas k dokončení starých projektů nebo kompletování nějakých aktivit, které dosud z nějakého důvodu zůstávají otevřené. Tato část cyklu je o ´úklidu a čištění z gruntu´. 2.Také je čas otevřít se novým možnostem vlastní průbojnosti a sebeprosazování. Počítejme s tím, že v průběhu února a března se objeví nějaké nové a nečekané šance a možnosti. Opravdu se jich může objevit mnoho. Pokud to nastane, je nejlepší to s trpělivostí prozkoumat, procítit to jako dobré, a nechat se tím vést, pokud se chceme dál posunout. Tento retrográdní Mars je velmi neobvyklý a může být mnohem úspěšnější než většina ostatních. Je při něm velmi silný velký zemský trigon, který přinese mnoha z nás nějaké úžasné šance. Nemohu tedy jednoznačně doporučit „nezačínejte nic nového“. Ale….. je tam dokonce ještě něco navíc: Další ´balík´ spolupůsobících tranzitů věci dále zkomplikuje, a měli bychom si to uvědomovat. Nastane to 6-7.února. V těhto dvou dnech jsou 4 významné tranzity: 1.Úplněk, který může dovést některé záležitosti k vrcholu či k naplnění. 2.Konjunkce (nadřazená) mezi Sluncem a Merkurem, která je vyvrcholením Merkurova přechozího retrográdního cyklu (tj. dva měsíce zpět). 3.Saturn se obrátí na retrográdní, na 29°Vah. 4.Neptun vstoupí do Ryb, kde setrvá do r. 2025. Každá z nich sama o sobě je důležitá, ale všechny dohromady by mohly způsobit leccos nečekaného. Více k tomu napíši, až budeme k těmto datům blíže. Jak vidíte, retrográdní Mars nejedná normálním způsobem, tedy to budeme všichni dohromady příštích pár měsíců sledovat. Váš Jim Sher 2/1/2012: 2012 – ROK šancí i oprav: Jak se připravit na „zkouškové období“, a využít tak šancí „připravit – zkusit – znovu realizovat“ - Ing. Zuzana Křivohlávková Rok 2012 se očekává s jistým napětím – podívejme se na možnosti, jak jej co nejlépe zvládnout. Již v loňském roce nás začaly ovlivňovat obtížné planetární aspekty: Pluto (bohatství i chudoba, skryté poklady, moc i bezmoc) a Uran (radikální změny, svoboda, nezávislost) v kvadrátu budou spolu pomalu postupovat příštích asi 5 let. Radikální změny na úrovni společenské i osobní budou nevyhnutelné. Tento rok nám dává šanci je nastartovat – Uran ve znamení Berana k tomu přímo vybízí, podpoří Pluto v reorganizaci všeho, co má formu, strukturu, řád, pravidla, omezení. Radikalita je na úrovni rychleji konat než myslet. Rok 2012 je výjimečný i tím, že v něm budou postupně retrográdní všechny osobní planety, dostáváme možnost revizních řešení, co se nám na 1. pokus tak docela nepovede, zkusíme nanovo. Jen je třeba si to ve správném čase uvědomit a zpracovat. Díky cykličnosti pravidelně přicházejí období retrogradity planet, kdy jdou po ekliptice proti normálnímu, tj. přímému směru. Ten naznačuje, že příslušné záležitosti nejdou kupředu, vrací do minulosti, do nevyřešených problémů rodiny, do minulých inkarnací, že „naslibuje a pak nesplní“. Působení oné energie se obrací dovnitř; je třeba pracovat místo na materiálních aktivitách na subtilnější a skrytější rovině – kultivaci duše, i vrátit se v čase zpět (retro), k věcem, které jsme dříve nedodělali, rozpomenout se, udělat si jakousi anamnézu. Nebránit se (byť v přiměřené míře) reminiscenci, nostalgii. Energie se stává disponibilní pro vnitřní život, meditaci, duchovní život, i pro psychické problémy. Opakují se šance pro nápravu toho, co se zcela nepovedlo, nedodělalo, harmonizujeme se s vesmírem; pokud se domníváme, že „se povedlo“, jsou ona post-retrográdní období jakýmsi bonusem, lze ještě vylepšit to co už bylo – jen je nutno to zpracovávat vědomě(!), nastává možnost dostat se tak na další výše-vibrační úroveň v daném aspektu. Nabízím náměty, související s balíkem retrogradit osobních planet. Budeme zpracovávat energie k vyloučení v toho, co evidentně ubližuje; a to, co se děje tak jako tak, můžeme vědomě přetransformovat na pozitivní přístup. Probíhající události se změní se změnou osobního přístupu v jejich očekávání! Jako první začíná se svou Beraní energií planeta Mars 24.ledna na 23°Panny, začíná nesmlouvavá analýza zemitých věcí. Měla by se zabývat věcmi, co tu byly už od 20. listopadu; třeba jsme na ně neměli dostatek energie, nebo jsme je zvládli ne právě ideálním způsobem, nebo nám mezitím došlo, jak to ještě „povýšit“. Na přípravu opravných aktivit je hodně času, až do 14.dubna, kdy Marsova retogradita končí na 4°Panny. V těchto 80 dnech se nerozčilovat, nevyhledávat rvačky, bitky, hádky; soustředíme pozornost při řízení dopravních prostředků, ale i jako chodci musíme dávat pozor. Nepodceníme žádná nebezpečí. Zacházíme opatrně se vším ostrým (týká se to jak nožů, tak i koření)! Připravíme si, jak nezvládnuté aktivity rozjet nanovo. „Územím“ této retrogradity pak Mars opakovaně půjde až do poloviny června, využijeme tento čas jako otevřenou bránu pro připravené aktivity. Během tohoto období se pro zlepšení komunikace a pochopení informací připojí svým 1. retrográdním cyklem roku 2012 planeta Merkur – 12.března na 7°Berana (jemuž Mars vládne). V Beranu se posílí impulzivnost, nedostatek trpělivosti v myšlení, s následky chybných závěrů; náruživost diskutéra, mentálně stimulovaného. Do všeho se vrhá doslova po hlavě. Krátce před začátkem této “retrodoby“ Merkur doslova proletí kolem Jupitera, dostane se mu upozornění, že se má věnovat dostatek času k vyzrání vztahů. Merkur jako správný posel předá zprávy i ze sfér nejvyšších – projde totiž zpět až k 24°Ryb – prostorem nekonečného Univerza. Cestou se potká s Uranem – konjunkce 18.března 18:22 SEČ, pak též se Sluncem – konjunkce 21.března v 20:21 SEČ na 1°Berana: ve dnech kolem jarní rovnodennosti propojí energie informačního pole celého zodiaku! Při tomto prvním Merkurově retročase Beranem bychom se měli připravit na možnost problémů se spojením v jakékoli podobě, problémy s technikou informačního charakteru, při komunikaci může docházet k doslova hloupým chybám. Racionální myšlení jakoby postrádá jasné chápání. Neměli bychom podepisovat jakékoli smlouvy. Nezavalíme se příliš mnoha zcela novými informacemi. Nenabereme si další a další povinnosti. Nepodléháme nemístnému optimismu, co všechno a tak úžasného určitě zvládneme. Neulítáváme na virtuální realitě, nesedíme neustále u počítače, aniž by to mělo nějaký smysl. Přetrvává duševní neklid. V tělesné oblasti je možnost úrazů. V souvislosti s Uranem a Beranem může ubližovat přehnaná originalita přesvědčení, upřímnost názorů, otevřenost, podrážděnost že nic nejde ještě rychleji. Připravíme se na re-starty – co a jak dělat, aby se věci nezhatily jako předtím. Co bychom v tuto dobu neměli: podepisovat jakékoli smlouvy. Zavalit se příliš mnoha zcela novými informacemi. Nabírat si další a další nové činnosti a závazky, kterým logicky nemůžeme dostát. Ulítávat na virtuální realitě, sedět neustále u počítače. Neztrácet se v iluzích. V tomto období se budeme zabývat věcmi, co tu byly už od 7.února. Toto Merkurovo retrográdní období skončí 4.dubna na 24°Ryb, období možných oprav či vylepšování bude aktivní do 24.dubna. 15.května zahájí po téměř dvou letech svou retro-misi Venuše, na 24°Blíženců. Venuše vládne lásce, flirtu, rozkoši, kráse, osobnímu kouzlu, citovosti, umění, estetice, ale i hodnotám všeho druhu vč. veškeré práce s nimi. V Blížencích jsou city a pocity intelektualizovány, procházejí filtrem rozumu. Je zvědavá, chová se vyzývavě, lehce a snadno své city vyjadřuje, svádí výmluvností. Kde teď můžou být problémy, tedy co „nedělat“: rozhodně nekupovat drahé věci, zvláště ty co souvisejí s oblastí informací (počítače, telefony, tiskárny): zakoupené zboží by mělo skryté vady. Nevymezovat si nová komunikační teritoria a prostory – jak vnější, tak i ty vnitřní (sebevymezení), nezřizovat např. své nové byť úžasné www. Nečekat, že teď dostaneme všechny informace jak být tou nej… V oblasti hodnot upozorňuji ty, kdo pracují v daňovém poradenství: počítejte v inkriminovaném období s nedorozuměními jak s klienty, tak i s úředníky, vše si pečlivě prověřujte, napsané si nechte pro jistotu zkontrolovat i někým druhým, kdo do vašich čísel není „zakoukaný“. A teď tedy ty pozitivní, žádoucí činnosti, na které je dobré se soustředit: zpracovat dojmy, poznatky, informace z předchozího období, zvláště od 12.dubna. Pracovat vědomě na subtilnější a skrytější rovině, na kultivaci duše, duchovním životě, meditovat, přehodnocovat, připravovat se na další 1,5 roční období: co a jak bych měl po nových zkušenostech dělat lépe, připravit si jakousi osnovu. Provést revize týkající se životního stylu, uspořádat a přehodnotit finance. Harmonizovat okolí i své nitro, znova se naučit mít rád sám sebe (šance pro spoustu lidí, zvlášť těch s chronickými chorobami), zamyslet se nad vztahy k lidem a ke světu, a nad svými vnitřními schopnostmi mít někoho nebo něco rádi. Opravit a dokončit nedodělky z předchozího období: pořádek ve všem, odkládané zkrášlovací činnosti kolem sebe, setkat se s přáteli, shlédnout film, na který zatím nebyl čas. Rekultivovat se – dojít si na kosmetiku, provonět okolí, najít znovu svůj půvab a ša
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one